קצה Edge

קצוות חדים Sharp edges

קצוות חדים   Sharp edges

ישנם אנשים אליהם אסור להתקרב, הם דוקרים.

There are people one shouldn't get near them, they are prickly.

קצוות חדים מקרוב Sharp edges close up

קצוות חדים מקרוב   Sharp edges close up

איזה יום היום ? What Day is it Today

What day is it Today? English song for Kids

כשאני מתעוררת בבוקר, אני מנסה להתמצא. לא תמיד זה מצליח לי.

When I wake up in the morning, I try to orient myself. It does not always work for me.

אני: "איזה יום היום?"

המוח: "יום שלישי, נראה לי."

אני: "מה נראה לך? אפשר לדעת על בטוח?"

המוח לוקחת את הזמן שלה, מחשבת, מנסה להאחז במה שצץ לה. לוקח לה ממש הרבה זמן. אין לי סבלנות, אך אני יודעת שמאמץ מצדי לא יסייע הרבה. אני עוצמת את עיני ומחכה.

Me: "What day is it today?"

Brain: "Tuesday, it seems to me."

Me: "What do you mean by 'it seems'? Can I get a definite answer?"

The brain takes its time, calculates, tries to hold onto what has come to it. It takes it quite a long time. I have no patience, but I know that an effort on my part will not help much. I close my eyes and wait.

"יום שלישי", היא אומרת לבסוף בקול החלטי. "היום יום שלישי."

"בטוחה?" אני שואלת בפקפוק.

"כן-כן!" היא מאשרת. "אתמול היה יום שני, ערכת קניות, זוכרת?"

אני זוכרת. אז היום יום שלישי. עד כמה שאני יודעת, אין לה דברים לעשות ביום הזה, אז אולי נוכל להפגש בסקייפ, לאכול יחד ארוחת בוקר ולבלות זמן איכות זו עם זו. אולי.

"Tuesday," she finally says in a firm voice. "Today is Tuesday."

"Are you sure?" I ask doubtfully.

"Yes-Yes!" She confirms. "Yesterday was Monday, you did the shopping, remember?"

I remember. So today is Tuesday. As far as I know, she has nothing to do on this day, so perhaps we can meet on Skype, have breakfast together and spend quality time with each other. Maybe.

קורין אלאל – ארוחת בוקר

Jacques Prévert – Le Déjeuner Du Matin

שלוש מלים נפלאות Three Wonderful Words

The Cinematic Orchestra – Flite

ישנן שלוש מלים נפלאות שכיף לשמוע ולהשמיע – הן ביחד והן כל אחת מהן לחוד.

There are three wonderful words that are pleasurable to hear and say – weather together or each separately.

אני אמרתי אותן ראשונה. אין לי בעיה להביע את רגשותי. יש לי בעיה עם כאלו שאינן מסוגלות לעשות כן. יש גיל בו את אמורה לעשות את הדברים שאת אוהבת, לנהוג בצורה שמתאימה לך ולא להניח לרעשי רקע להפריע לך להנות מחייך. כל זאת, בלי לפגוע באף אחד/ת, כמובן. זה כולל גם אותך.

I said them first. I have no problem expressing my feelings. I have a problem with those who are unable to do so. There is an age where you are supposed to do the things you love, to act in a way that suits you and not to let any background noise interfere with your enjoyment of your life. All this, without hurting anybody, of course, including yourself.

"אני אוהבת אותך", אמרתי לה, מביטה בעיניה, ידי על כתפה, מלטפת ברכות.

היא הביטה בי במין מבט שאמר פליאה ושתקה. הזזתי את ידי והנחתיה על ברכי. שתקתי גם אני.

"I love you," I said to her, looking into her eyes, my hand on her shoulder, stroking gently.

She stared at me with a look that expressed wonder and was silent. I moved my hand and placed it on my knee. I too was silent.

The Cinematic Orchestra – Man with A Movie Camera

זכוכית Glass

 

מבעד לחלון Through the window

מבעד לחלון   Through the window

מה רואה הילדה מבעד לחלון?

What does the child see through the window?

 

זה לא מה שזה That's not what it is

Ariel Leve – How to deal with gaslighting

אמי זצ"ל היתה מכנה את זה 'להכנס לראש של כלב משוגע'. אני פשוט שמה דאודורנט.

My mother, bless her soul, used to call it 'getting into the head of a crazy dog.' I just put on deodorant.

אמביוולנטיות (דו-ערכיות) היא תכונה נפוצה אצל רובנו. אולי במקרים בודדים אפשר לאהוב באופן מוחלט אדם או משהו ולא לחוש בו זמנית רגשות מנוגדים או שונים בנוסף לאהבה. יחד עם זאת, את רוצה לדעת היכן את עומדת במצב מסוים, במערכת יחסים מסוימת, אם ישנה בכלל מערכת יחסים. עמימות אינה הרגשה נעימה בדרך כלל. לא אצלי. אני מעדיפה דברים ברורים.

Ambivalence is a common character attribute in most of us. Perhaps in isolated cases it is possible to love completely a person or something and not to feel at the same time opposite or different feelings in addition to love. At the same time, you want to know where you stand in a particular situation, in a relationship, if there is a relationship at all. Ambiguity is not usually pleasant. Not for me. I prefer clear things.

"זה לא מה שזה", היא מכריזה באוזני.

שו? אני שואלת את עצמי. אם זה לא מה שזה, אז מה זה? "אני לא מבינה", אני מנסה לקבל הסבר מניח את הדעת, לפחות את שלי, "למה את מתכוונת?"

"זה יכול להיות כל דבר."

"כל דבר?"

היא מנידה בראשה לחיוב. אני מנידה בראשי לשלילה. אין לי מושג על מה היא מדברת, שלא לדבר על מה היא רוצה.

"That's not what it is," she announces in my ears.

Shu? ('What' in Arabic) I ask myself. If that's not what it is, then what is it? "I don't understand," I try to get a satisfactory explanation, at least for me, "what do you mean?"

"It could be anything."

"Anything?"

She shakes her head positively. I shake my head negatively. I have no idea what she's talking about, let alone what she wants.

במשפט אחד:

אין לי כוח.

In one sentence:

I have no power.

תמונת נוף Landscape

לצלם נוף, זו לא חוכמה כל כך גדולה. כולה ללחוץ על הכפתור והנה הטבע במלוא הדרו.

Taking a landscape photo is not so hard. All you need to do is press the button and here is nature in all its glory.

בתים בבניה בטבע Houses built in nature

בתים בבניה בטבע   Houses built in nature

יום ששי שקט Quiet Friday

ג'וני מאטיס – הרוח היא פראית

Johnny MathisWild is the Wind

החורף חזר לקראת סוף השבוע. איני אוהבת חורף, אך זה מה שיש. אינך יכולה להלחם באיתני הטבע.

Winter was back toward the end of the week. I really don't like winter, but that's what it is. You can't fight the forces of nature.

היום התחיל קודר. בלילה ירד גשם, נוקש על התריסים הסגורים ומלווה ברעמים רחוקים. לא הייתי ערה בזמן השחר, אך נראה לי שהשמש נשארה מכוסה היטב על ידי העננים כמו לאורך כל היום. איני אוהבת להתעורר לבוקר אפלולי. זה משרה עצבות לא נעימה. אין חשק לעשות דבר. החשק היחיד שיש, זה להמשיך להתכרבל בשמיכת הפוך ולחלום עוד.

The day began to gloomy. At night it rained, knocking on the closed shutters and accompanied by distant thunders. I was not awake at dawn, but it seemed to me that the sun had remained well covered by the clouds like all day long. I don't like to wake up to a dark morning. It creates an unpleasant sadness that distresses the soul. There is no desire to do anything. The only desire is to keep curling up in the duvet and keep dreaming more.

הבעיה היא שלא היתה לי ברירה, אלא לקום. במשך כל השבוע הייתי עסוקה מאוד ולא יצא לי לצאת לקניות. לכן, לא נשאר לי שום פירור בבית ואם רציתי לאכול בשבת, רצוי היה שאקנה את המצרכים הדרושים. יצאתי.

The problem was that I had no choice but to get up. All week I was very busy and didn't have the time to get out shopping. So, I didn't have any crumbs left in the house and if I wanted to eat on Shabbat, I should have bought the necessary groceries. I went out.

רוח עזה קידמה את פני, רוח שלא חשתי בה בבית, אך נראתה היטב מהחלון בתנועת העצים. בדרך כלל אפשר לשמוע את הרוחות כשהן מכות בתריסים משום שאלה ישָנים ולא הוחלפו מאז בניית הבתים. עכשו אין כבר טעם להחליף אפילו בורג, משום שיש לנו צו פינוי-בינוי. אני צופה שיקומו במקומם בניינים רבי קומות. עד אז, עלי לתכנן מה אני עושה באשר למגורַי הבאים.  חבל לי מאוד, משום שאני אוהבת את המקום.

A strong wind greeted me, a wind I didn't feel at home, but was clearly visible from the window by the movement of trees. You can usually hear the wind beating the shutters because they are old and have not been replaced since the houses were built. Now there is no point in replacing even a screw, because we have evacuation-construction. I expect they will be rebuilt high-rise buildings. Until then, I have to plan what to do about my next dwelling place. It's a shame, because I love it here.

לפי צורת העננים שהאפילו על הכל, ציפיתי לגשם שוטף, אך למזלי זה התעכב. כמו במקרים רבים בזמן האחרון, חסו עלי השמיים והגשם החל לצלוף על היקום ברגע שסגרתי את הדלת והלכתי למטבח לסדר את המצרכים.

By the shape of the clouds that overshadowed everything, I expected a pouring rain, but fortunately it was delayed. As in many events lately, I was lucky and the sky had merci on me. The rain began to snipe at the universe as soon as I closed the door and headed to the kitchen to put the groceries in place.

במשפט אחד:

הרעשים של אתמול התחלפו בשאון הטבע; אני  מצפה לששי שקט.

In one sentence:

Yesterday's noises were replaced by the sounds of nature; I look forward to a quiet Friday.

רגע בתנועה Moment in Motion

מסוק על ים סוער A helicopter over stormy sea

מסוק עלי ים סוער   A helicopter over stormy sea

פעמים רבות תהיתי איך לתפוס את הרגע בתנועתו ואיך לשמר אותו.

I have often wondered how to grasp the moment in its movement and how to preserve it.

מסוק עלי ים סוער A helicopter over stormy sea

מסוק בשמיים בין עננים   A helicopter in the sky among clouds

ולנטיין 2019 Valentine's Day

 ההיסטוריה של יום ולנטיין

The History of St Valentine's Day

היא שלחה לי כרטיס ברכה לכבוד ולנטיין. שלחתי לה אחד בחזרה.

She sent me a Valentine's card. I sent her one back.

'סקייפ?' היא מסמסת לי.

אני מתארת לעצמי שהיא רוצה לדבר על היום הזה, שלה הוא משמעותי ולי זה ממש לא מזיז כלום.

'Skype?' She texts me.

I guess that she wants to talk about this day, which is significant for her, and for is nothing.

"אז מה?" היא חוקרת כשאנחנו עולות זו מול זו. "יוצאת לחגוג הערב?"

"את יודעת יפה מאוד שאין לי עם מי", אני עונה. "וחוץ מזה, אם היתה לי, גם אז לא הייתי יוצאת לחגוג. הסברתי לך שבישראל זה לא יום משמעותי למי שנולדה פה."

"So?" She investigates as we are in front of each other. "Going out to celebrate tonight?"

"You know very well that I don't have anyone," I reply. "And besides, if I had, I wouldn't have gone out to celebrate. I told you that in Israel it's not a big day for those who were born here."

היא מביטה בי במבט חוקר, שותקת. גם אני לא מוציאה הגה. אין לי מה לומר לה. היה לנו את הזמן שלנו יחד, זה נגמר.

She looks at me inquiringly, silent. I am quiet too. I have nothing to say to her. We had our time together, it was over.

במשפט אחד:

אני עדיין בהלם, מנסה לעכל.

In one sentence:

I'm still in shock, trying to digest.

עולם טבעי Natural World

טבע בעיר Nature in the city

טבע בעיר   Nature in the city

 

 

טבע בחוף הים   Nature at the beach

טבע בחוף הים   Nature at the beach