בשליטה Under Control

כמעט תמיד כשמישהו אומר שהוא או המצב או כל דבר אחר נמצא בשליטה – אני מיד נכנסת לפאניקה ומתחילה לדאוג. אין לי יותר אמון בדברי השלטונות או הממונים.

Almost always, when somebody says that he or the situation or anything else is under control – I immediately panic and start worrying. I no longer trust what the authorities or those who in charge say.

Napoleon XIV – They're coming to take me away (Lyrics)

מה אילו What if

מה אם תוך שניות יפגע אסטרואיד בכדור הארץ וכולנו נתנדף בענן עשן? רובנו לא יגיע לגיל בו הדור הצעיר יביט בנו ויחשוב אותנו למיותרים. בני משפחתנו לא יזכו לבוא לבקרנו ולא לדעת שזו עלולה להיות הפעם האחרונה בה אנו מתראים. דור צעיר לא יוולד והארץ תהיה תהו ובהו וחושך על פני תהום, אך שום רוח לא תרחף מעל.

What if an asteroid would hit the earth in seconds and we all dissipated like a puff of smoke? Most of us won't get to the age where the young generation would stare at us and think we are no good. Members of our family won't get to come to visit us not knowing it might be the last time we see each other. A new generation won't be born, and the earth will be formless and empty, darkness over the surface of the deep, but no spirit will be hovering above.

Earth vs 30 million tonne asteroid

The End of the World

מי אחראי? Who is Responsible

הכל נחרב Everything's ruined

הכל נחרב Everything's ruined

 

מי אחראי לכל מה שעובר עלינו?

Who is responsible of what we are going through?

דצמבר December

merry-christmas

דצמבר December

George Michael – December Song

Peter Hollens – December Song (a cappella)

 

 

גננות ומורות Kindergarten and School Teachers

מה למדת בגן היום What Did You Learn In School

?????????

יש לי כבוד רב לגננות ולמורות.

I have great respect for kindergarten and school teachers.

Pete Seeger – What Did You Learn In School?

הדודאים – מה למדת בגן היום

מבחן בוכריס Buchris Test

צדק צדק תרדופו! Search for justice

צדק צדק תרדופו! Search for justice

אם מאן דהוא גיבור בשדה קרב, מפקד נערץ בקרב פיקודיו הזכרים, נשוי ואב לילדים, האם מותר לו לאנוס? האם אין החברה צריכה להענישו במלוא חומרת הדין?

If somebody is a hero in the battlefield, an admired commanding officer by his male subordinates, married and a father, is he allowed to rape? Shouldn't society punish him to the full extent of the law?

כל יום בעיתו One Day at a Time

כביסה שניצלה, יום גשום Rescued laundry, rainy day

כביסה שניצלה Rescued laundry

איזה יום מצפה לך כשאת קמה בבוקר ומוצאת את הכביסה שלך, זו שתלית ערב קודם, יבשה, למרות שבלילה טפטף? נכון שיום של מזל?

What kind of day awaits you when you get up in the morning to find that your laundry which you hung last evening is dry, despite that it drizzled during the night? It's going to be a lucky day, right?

One Day at a Time – Meriam Bellina

One Day at the Time, ft. Eminem + Outlawz

יום אחד אעוף מכאן One Day I'll Fly Away

יום אחד אעוף מפה Someday I'll fly away

 

תמיד אמרה שיום אחד היא תפרוש כנפיים ותעוף מכאן. לא כל כך האמנתי שזה יקרה, ודאי לא כל כך מהר.

She always used to say that one day she'll spread her wings and fly away. I didn't believe excessively that it would happen, certainly not so soon.

Randy Crawford – One Day I'll Fly Away

אלה חיי This is my Life

This is my life - as black as it gets

 

Shirley Bassey – This is my Life (lyrics) / I Am What I Am (lyrics)

פראית היא הרוח Wild Is The Wind

פראית היא הרוח Wild is the wind

פראית היא הרוח Wild is the wind

 

 

Esperanza Spalding – "Wild Is the Wind"