דמי חנוכה Hanukkah Gelt

נר שישי של חנוכה The sixth candle of Hanukka

נר שישי של חנוכה The sixth candle of Hanukkah

אחד החגים הכי חביבים עלי ביותר הוא חנוכה. אחד המנהגים הכי חביבים עלי בחגי ישראל הוא דמי החנוכה.

One of my most favourite holidays is Hanukkah. One of my favourite customs on the Jewish holidays is Hanukkah gelt.

אין כיף יותר גדול לסבתא מאשר לחלק דמי חנוכה לנכדיה.

There is no greater pleasure for a grandmother than to allocate Hanukkah gelt to her grandchildren.

פרפר נחמד – חנוכה חג מדליק

על הסופגניה About the Doughnut

נר חמישי של חנוכה The Fifth candle of Hanukkah

נר חמישי של חנוכה The Fifth candle of Hanukkah

סופגניה היא מאכל טעים להפליא. אני אוהבת את זו הפשוטה, עם הריבה בפנים ואבקת הסוכר הבזוקה מלמעלה.

Sufganiyah (Doughnut) is a delicious food. I like the simple one, with the jam inside and the sugar powder scattered on top.

 

סופגניות Doughnuts

סופגניות Doughnuts

 

פה תודה נזבח Here We Praise

נר רביעי של חנוכה The Fourth candle of Hanukkah

נר רביעי של חנוכה The Fourth candle of Hanukkah

ישנם ימים שהכל הולך בהם טוב. כשזה קורה במהלך החנוכה – קוראים לזה נס.

There are day where everything goes well. When it happens during Hanukkah, it's called a miracle.

 

אור לנו Light for Us

נר שלישי של חנוכה The third candle of Hanukkah

נר שלישי של חנוכה The third candle of Hanukkah

איזה כיף גדול זה להדליק נרות חנוכה עם המשפחה!

It's a great pleasure to light the Hanukkah candles with the family!

 

באנו חושך לגרש We Came to Expel Darkness

נר שני של חנוכה Second Candle of Hanukkah

נר שני של חנוכה Second Candle of Hanukkah

מקסים לראות שהשירים אותם שרו בני דורי בגן, מושרים גם היום בפי נכדינו.

It is fascinating to see that the songs that my generation sang in the Kindergarten are still sung by our grandchildren.

באנו חושך לגרש [מלים: שרה לוי-תנאי לחן: עמנואל עמירן]

We Came to Expel Darkness

[lyrics: Sara Levi-Tanai Melody: Emanuel Amiran]

 

על הנפלאות About the Wonders

נר ראשון של חנוכה First candle of Hanukkah

נר ראשון של חנוכה First candle of Hanukkah

חנוכה הרי הוא חג הנסים והנפלאות, הנצורות והישועות. גם לי קרה היום נס מדהים ונפלא.

Hanukkah is the holiday of miracles and wonders, salvation and consecration. I had an amazing and wonderful miracle today.

 

מחרוזת שירי חנוכה

Hanukkah Songs

 

נזירים שתקנים "שרים" הללויה

Silent Monks Sing the Hallelujah Chorus

 

עוד נזירים שרים הללויה

 

יום המורה Teachers' Day

 

סיכון מחושב (הסרט עם מישל פייפר הנפלאה)

Dangerous Minds (the movie with marvellous Michelle Pfeiffer)

האמת? עדיף היה לשפר את תנאי המורות ולהצמיד את שכרן לזה של חברי הכנסת מאשר לציין את היום הזה שאין בו כלום למענן.

To be honest, it would have been much better to improve the teachers' conditions and link their salaries on the Knesset members' than to mark this day which has nothing in it for them.

צפיתי בימי חיי במספר סרטים העוסקים במורות ומורים שתארו את החיים הקשים למדי של אלה המקריבים את עצמם על מזבח ההוראה למרות שלא קיבלו את התנאים וההערכה לה היו ראויים. כמי שעברה את מערכת החינוך בעצמה, כמי שחותה את מערכת החינוך באמצעות ילדיה וכמי שלא מעט מחברותיה ובני/בנות משפחתה מורות ומורים המה, ראיתי ואני רואה גם בהווה מקרוב את השחיקה, את כפיוּת-הטובה, את ההקרבה ושאר הבעיות שבאות עם המקצוע הזה.

I have watched a number of movies about teachers and teachers in my lifetime. These movies described the rather difficult life of those who sacrificed themselves on the altar of teaching even though they did not receive the conditions and respect they deserved. As somebody who has passed the education system herself, as somebody who experienced the education system through her children, and as somebody that quite a few of her friends and family members are teachers, is saw and still see the exhaustion, the worn out, the ungratefulness, the sacrifice and other problems that come with this profession.

בתקופת ילדותי, מקצוע המורה היה מכובד ביותר (אין לי מושג לגבי השכר) ופעמים רבות אפשר היה לשמוע בבתים רבים: "אבל המורה אמר/ה!" הן מצד הילדים והן מצד ההורים כדי לשכנע בצדקת הדובר/ת. זה עבד, בהחלט עבד. עם השנים, נסו מורים רבים מן המערכת, בעיקר בגלל תנאי שכר לא מספקים, והותירו את המקצוע לנשים. וכידוע, נשים אפשר הרי לנצל גם בתנאי השכר. נשים הלכו ללמוד הוראה בעיקר משום החופשות שחפפו לאלה של ילדיהן. איני מתכוונת להרצות כאן על מה שהיה, כי אלה מים מבוזבזים והרי אנו בפתחה של שנת בצורת נוספת, אז חבל על כל טיפה. מה שחשוב הוא, ומן הסתם גם לא יקרה עם הממשלה המטומטמת שיש לנו, לעשות שידוד מערכות מלא ועמוק כדי לשנות את המערכת מן היסוד.

During my childhood, the teacher's profession was very respectable (I have no idea about the salary) and many times you could hear in many households: "But the teacher said!" Both on the part of the children and on the part of the parents, in order to convince the rightness of the speaker. It worked, definitely worked. Over the years, many teachers have fled from the system, mainly because of insufficient salary conditions, leaving the profession to women. As we know, women can also be exploited with their wage conditions. Women went to teaching school mainly because of vacations that overlapped with those of their children's. I do not intend to lecture here on what happened, because these are wasted water, and we are at the beginning of another drought year, so it's a waste of every drop. What is important, and probably will not happen with the dumb government we have, is to make a complete and deep system rewrite in order to fundamentally change the system.

חפירה מעמיקה:

הדימוי הכללי של המורים בקולנוע האמריקאי – "הפוליטיקה של אוטופיה" – דמות המורה האידיאלי בקולנוע ההוליוודי (מאמר מאת דגנית בורובסקי)

מערכת יחסים Relationship

 

 ג'ואן ארמטריידינג – הראי קצת רגש

Joan ArmatradingShow Some Emotion [lyrics]

 

למה הן מתכוונות כשכותבות באתר ההכרויות שהן רוצות "מערכת יחסים"? איזה סוג של מערכת יחסים יש להם בראש?

What do they mean when they write on the dating site that they want a "relationship"? What kind of relationship they have in mind?

 

Joan Armatrading – Love And Affection [lyrics]

 

 

חלק ממני A Part of Me

שרית חדד – חלק ממני [מלים]

Sarit Hadad – A Part of Me

"את מאושרת?" היא שואלת שאלה שקשה לי לענות עליה. ממתי יש פולניה מאושרת?

"Are you happy?" She asks a question that is difficult to answer. Since when has a Polish woman been happy?

"אני מבינה", היא אומרת בקול שקט לנוכח שתיקתי.

מה היא יכולה להבין, אני חושבת לעצמי. עוד לא אמרתי מלה. אני צריכה קודם לחשוב על זה ובכובד ראש. אושר אינו מצב מובן מאליו. לפחות לא אצלי. זה בהחלט מצריך מחשבה מעמיקה.

"I understand", she says in a quiet voice in view of my silence.

What can she understand, I think to myself. I have not said a word yet. I have to think about it first and seriously. Happiness is not an obvious situation. At least not with me. It certainly requires careful thought.

פעם הייתי מאושרת עד שכבר לא. מאז, דצמבר הוא חודש קשה לי מאוד. שמחת החנוכה נמהלת ביגון העמוק על מה שהיה ונמוג. פעם אולי עוד אהיה מאושרת שוב.

I was happy once and then not. Since then, December is a very difficult month for me. The joy of Hanukkah is mixed with deep grief over what was and faded away. I might be happy again at some point.

גילה חסיד – אושר

Gila Hasid – Osher (Happiness)

גם אני Me Too

ג'ואן ארמטריידינג – החולשה שבי

Joan Armatrading – The Weakness in Me [lyrics]

"גם אני", היא לוחשת לאוזני, "גם אני". וסוגרת. עדיין, בימינו, יש לא מעטות מבינינו שנאלצות להשאר עמוק בארון כדי לשמור על פרנסתן.

"Me too", she whispers to my ear, "me too". And closes. I got used to it, even though I am infuriates by the fact that she has to hide from the blind eye of the slanders. Still, nowadays, there are quite a few of us who have to stay deep in the closet to keep their livelihood.

Joan Armatrading – Love By You [lyrics]

אני מביטה במכשיר, רואה איך אורו נמוג לאט ומדמיינת אותה שמה את שלה על שקט ומטמינה בתוך התיק. אצלה הפסקת עשר ואני יכולה לראות בעיני רוחי איך היא מוציאה את הכריך שהכנתי לה הבוקר באהבה, פורשת את המפית המגוהצת (אני אוהבת לגהץ) ומניחה אותו עליה. אחר כך, היא ודאי תלך אל פינת הקפה, שם תכין לעצמה שחור מהביל במאג שקניתי לה ליום הולדתה. כפית סוכר שטוחה וחצי כפית קפה.

I look at the device, watching how its light fades slowly and imagine her turning hers to mute and puts it in her bag. She has the 10 o'clock break and I can see my mind's eyes how she takes out the sandwich I made for her this morning with love, spreading the ironed napkin (I love ironing) and puts her sandwich on it. Then, she would probably go to the coffee corner, where she will make herself a steaming black in the mug I bought her for her birthday. A flat teaspoon of sugar and half a teaspoon of coffee.

John LennonWoman

בטרם יצאה, הזכירה לי שעברו 37 שנים מאז היום ההוא. לא שכחתי. אני חושבת שאף אחד מהדור שלי לא שכח. ישנם דברים שהולכים איתנו ואינם עוזבים.

Before she left, she reminded me that 37 years have passed since that day. I did not forget. I think no one of my generation has forgotten. There are things that go with us and do not leave.

Moody BluesIsn't Life Strange