האוסף הצרפתי The French Collection

האוסף הצרפתי

מוזיקה, כידוע, היא ענין של טעם ומי שמרכיב/ה אוספים מוזיקליים עושה זאת בהתאם לטעמה האישי, כמובן. ב-1999 הרכיב אילן בן-שחר אסופת שירים צרפתיים שמיהרתי לרכוש, היות וגדלתי על המוזיקה הזו. לא את כל השירים אהבתי, כי הטעם שלי שונה וברור שהייתי מכלילה שירים אחרים, אך אז לא היה אינטרנט ולא יוטיוב, כך שהברירה היחידה היתה לרכוש את כל האוסף אם לא רצית לשבת ליד הרדיו 24 שעות ביממה ולהקליט רק חלק ממנו, וגם אז – לא כל השירים שאת אוהבת שודרו.

Music, as we all know, is a matter of taste, and the person who assembles music collections does it according to their personal taste, naturally. In 1999, Ilan Ben-Shachar put together a collection of French songs. I hurried to purchase it, since I grew up to the sounds of this music. I didn't like all the songs, due to my different taste, and clearly I would include others, but at that time we didn't have internet or YouTube, so the only choice we had was to buy the whole collection if you didn't want to sit attached to your radio for 24/7 and record only a part of them, and even then – not all the songs you liked were played.

בשנות ה-50 וה-60 שררו יחסים חמים בינינו לבין הצרפתים וחילופי התרבות פרחו. אימצנו ללבנו רבים מהשירים הצרפתיים וגם עברתנו אותם. כך קרה ששירים צרפתיים רבים (וגם אלה האיטלקים של פסטיבל סאן רמו) היו חלק משמעותי מפסקול חייו של הדור שלי.

In the 50s and the 60s there were warm relations between Israel and France, and the cultural exchange flourished. We adopted many of the French songs, as well as Hebraized them. The result was that many French songs (as well as the Italian songs of Sanremo Music Festival) were a significant part of my generation's soundtrack.

אני אוהבת לחזור למוזיקה שאהבתי, בעיקר לתקליטים, לקסטות ולדיסקים שלי ולבחון אותם ממרחק של שנים, אם עמדו במבחן הזמן. אני מעלה פה את השירים שאהבתי מתוך האוסף ומוסיפה כמה משלי. כמי שהשפה הצרפתית לא היתה שגורה כלל בפיה מעולם, מה שתפסה אותי בעיקר זו המוזיקה והסלואים המדהימים בפרט. למותר לציין שבתקופתי לא היו קליפים (זוכרות שהטלויזיה פרצה אצלנו רק ב-1968?) ורק שנים מאוחר יותר יכולתי לחבר בין הקולות לפניהן של השרות.

I like to go back to the music I loved, mainly to my records, my audio cassettes and my disks in order to examine them from the distance of the years, to see if they pass the time test. I posted here the songs I liked from the French Collection, and added some of my own, which are not in this collection. As somebody who never understood the French language, what captured me was mainly the music, and the amazing slows in particularly. Needless to say that in my time we didn't have music videos (remember that the television started in Israel only in 1968?), and only years later I could connect between the singers' voices and their faces.

Alain BarriereElle Etait Si Jolie

לטעמי, זה השיר הכי יפה באוסף ושמחתי לראותו ראשון. בדרך כלל אני מעדיפה לא לדרג שירים, משום שישנם רבים ומדהימים כל כך שעושים לי את זה ואיך אפשר לומר ששיר מסוים הוא ראשון, אחר הוא שני וכן הלאה? אני מדרגת קבוצות. יש לי את קבוצה א', שהיא הכי-הכי, שלדעתי העולם עשיר וכייפי יותר בעטים; יש את קבוצה ב', בה נכללים שירים שהם בהחלט נעימים לאוזן, אותם אני מכנה "בסדר" ונחמד לי להאזין להם מדי פעם; ויש את קבוצה ג', שלדעתי חבל שבכלל יצאו לאויר העולם משום שלטעמי זו מוזיקת פיגולים, שרק עושה הרגשה רעה למאזיניה והשומרת נפשה תרחק מהם ויפה כמה שנים קודם. על טעם וריח כבר דיברו אחרים ולא אוסיף.

In my opinion, this is the most beautiful song in this collection, and I was happy to see it first. Usually, I prefer not to grade songs, because there are so many amazing that cause me goose bumps. How can I grade a song as a first, the other as second etc.? I grade groups. I have group A, which includes the most beautiful songs, and in my opinion the world is better and rich due to them. I have Group B, which includes nice songs that the ear might enjoy. I call them "OK", and it's nice to listen to them from time to time. The last group is C, which in my opinion it's a shame that its songs were created. It's a very bad muzak, disgusting, that causes a bad feeling in its listeners; so, it's advised to save your souls and farther yourselves from it as soon as possible. We know that different strokes for different folks, so there's nothing to add.

Elle était Si Jolie, que je n'osais l'amer

Elle était Si Jolie, je ne peux l'oublier

בילדותי, מישהו מהחבר'ה שטען שהוא יודע צרפתית, "תרגם" לי את זה לעברית:

היא היתה כה יפה ולא העזתי לאהוב אותה,

היא היתה כה יפה ואינני זוכר את שמה.

When I was a child, a friend who claimed to know French, "translated" these lines to Hebrew as:

She was so pretty and I didn't dare to love her,

She was so pretty and I don't remember her name.

במשך שנים אהבתי (עד היום) את השיר הזה, אך הרגיז אותי שכמה שההוא אהב אותה, הוא לא יכול לזכור את שמה. שנים רבות לאחר מכן, העירה לי מאן דהיא שהיתה בקיאה בשפה, שזה בכלל לא נכון ולמעשה מה שהשיר אומר זה שההוא לעולם לא ישכח אותה. קודם כל, שמחתי על התיקון ושנית, רווח לי על שההוא בעצם זוכר. ובאה גאולה לציונה ואידך זיל גמור.

I loved this song for years (and I still do), but I was angry because how much that person loved her, he couldn't remember her name. Many years later, somebody who had quite a knowledge in French, that it's not accurate at all, and in fact, what the song says is that that person will never forget her. First of all, I was happy for the correction, and secondly, I was relieved that that person actually remembers.

♀♀

ועכשו השירים שבקבוצה ב' שלי מתוך האוסף הנ"ל:

Now the songs in group B from this collection:

ChristopheAline

הקריאה הנואשת של כריסטוף לאלין שלו, הרטיטה לי את הלב, גם בלי להבין את המלים.

Christophe's desperate cry for his Aline caused my heart to tremble, even without understanding the lyrics.

Et j'az pleuré, pleuré… oh j'avais trop de peine

אלין, אני קורא אליה לחזור ואני בוכה כי קשה לי מדי (מרגישה דן כנר…). השיר הזה היה סלואו בלטה מדהים שלצליליו רקדה כל הקבוצה במסיבות הכיתה. למי שאינה מכירה אותי, אגלה כי מאז עמדתי על דעתי, העדפתי מוזיקה לועזית וריקודים סלוניים על פני מוזיקת "ארץ ישראל" המשעממת וחסרת המעוף (לטעמי, כן?). אחת הסיבות שהעדפתי את אריק איינשטיין, היתה – מעבר להיותו חתיך מדהים בצעירותו – הגרסאות שהוציא לשירים לועזיים. בכל פעם שהיו משמיעים ברדיו את השטוזה המגעילה והמעצבנת של יהורם גאון, הייתי מכבה מיד כדי לא לסבול. ואת דעתי על קזבלן המיותר אשאיר לפעם אחרת, אם בכלל. לא ממש בא לי להתעסק עם מוזיקת פיגולים בבלוג שלי.

Aline, I'm calling her to come back and I'm cying because it's too hard for me. This song was an amazing slow dance, which to its sounds all the kids danced at the class parties. To those who don't know me, I'll disclose that since childhood I preferred pop music and ballroom dancing upon the dull unexciting Israeli music (as to my taste, OK?). We had then the Hora dance music and such, which was never my cup of tea, or coffee for that matter.

Pascal DanelKilimandjaro

את הסרט "שלגי הקילימנג'רו" לא יצא לי לראות. איכשהו, זה נשמט מתחת לרדאר שלי. לעומת זאת, את הלהיט של פסקל דאנל השמיעו רבות ברדיו, כך שזה חדר מאוד לאוזניים ולראש. אני אוהבת את צלילי הפסנתר ואת הנעימה המקסימה. בהחלט מזכיר שלגים והר גבוה.

I didn't see the movie "The Snows of Kilimanjaro". Somehow, it went under my radar. on the other hand, Pascal Danel's hit was played on the radio a lot when I was a child, so it penetrated very much into the ears and the head. I love the sounds of the piano and the charming music. Certainly reminds snows and a high mountain.

Michel PolnareffLove Me Please Love Me

כשמתחננות ממש יפה, אני עוד עשויה להעתר… תמיד טוב לאהוב. השיר הזה בוצע בהכי רומנטיות שאפשר ועדיין כוחו במותניו. מחכה שאשה נחמדה תשיר לי את זה… כמו סנדי שו, לדוגמא:

When pleading real nicely, I might accede… it is always good to love. This song was performed in the most romantic way possible, and it still good. I'm waiting for a lovely lady to sing it to me… like Sandie Shaw for example:

Sandie Shaw – Love me please love me  

קול מקסים היה לה, לסנדי וחבל שלא התפתחה ושרדה את מכשולי עולם המוזיקה.

She had a great voice, Sandie, and it's a shame that she hasn't develop and didn't survive the obstacles of the musical world.

Jean-Francois MichaelAdieu Jolie Candy

שלום לקאנדי היפה. עוד סלואו בלטה פופולרי שעמד במבחן הזמן.

Goodbye to pretty Candy. Another popular slow dance which stood in the test of time.

Christophe – J'ai Entendu La Mer

אתן כבר יודעות שאני אוהבת את הים, נכון? הקשבתי לים בשיר הזה ואני עדיין ממשיכה.

You may know by now that I love the sea, right? I listened to the see in this song, and I still do.

Francois Hardy – Tous Le Garcons et Les Filles

עוד שיר "בסדר", נעים וחביב, שתמיד נחמד לחזור ולשמוע ולהזכר בעבר. נוסטלגיה…

Another "OK" song, enjoyable and pleasant to listen to while remembering the past. Nostalgia…

CD1:

1   Alain Barriere – Elle Etait Si Jolie

2   Jean-Francois Michael – Coupable

3   Luigi – Pitie

4   Christophe – Aline

5   Mike Brant – Laisse-Moi T'aimer

6   Frederic Francois – Fanny Fanny

7   Adamo – Tombe La Neige

8   Pascal Danel – Kilimandjaro

9   Michel Polnareff – Love Me Please Love Me

10 Jean-Francois Michael – Adieu Jolie Candy

11 Alain Barriere – Ma Vie

12 Luigi – Une Maman

13 Michel Sardou – La Maladie D'amour

14 Christophe – Maman

15 Michel Polnareff – Tous Le Bateaux, Tout Les Oiseaux

16 Petula Clark – C'est Ma Chanson

17 Marc Aryan – Istanbul

18 Patricia Carli – Demain Tu Te Maries (Arrete Arrete)

Cd2:

1 Michel Fugain – Chante (Comme Si Tu Devais Mourir Demain)

2 Mike Brant – Rien Qu'une Larme

3 Christophe – Je Ne T'aime Plus

4 Jean-Francois Michael – Si L'amour Existe Encore

5 Michael Polnareff – Holidays

6 Christophe – J'ai Entendu La Mer

7 Marc Aryan – Katy

8 Nicole Croisille – Un Homme et Une Femme (with Pierre Barouh)

9 Francois Hardy – Tous Le Garcons et Les Filles

10 Marie Laforet – Mon Amour Mon Ami

11 Gilles Dreu – Alouette

12 Michel Fugain – La Fete

14 Pierre Groscolas – Lady Lay

15 Gilbert Montagne – On Va S'aimer

16 Stephanie – Ouragan

17 Michel Sardou – Une Fille Aux Yeux Clairs

18 Michele Torr – De L'amour

האוסף הצרפתי

במהלך הכנת הרשומה הזו האזנתי לכל השירים, הרי יש לי את הדיסק הכפול הזה, וגם אפשר למצוא אותם ביוטיוב. אני מודה שחלק גדול מהם שכחתי לגמרי, מה שאומר שרק אלה שהעליתי פה עמדו אצלי במבחן הזמן והם לטעמי.

While working on this post, I listened to all the songs, since I have this double disc, and the songs can also be found on YouTube. I admit that I forgot many of them completely, which indicates that only those I posted here passed my time test and I still like them.

♀♀

ועכשו לאוסף שלי, שכולל את השירים שאני מגדירה כקבוצה א':

Here is my collection which includes the songs I define as group A:

Jacques Brel – ne me quittes pas

מבחינתי, זה אחד השירים קורעי הלב ביותר. לא באופי שלי להתחנן, כי אי אפשר להכריח מי שאינה מעוניינת – אבל המלים הללו, "אל תעזבי אותי" של ז'ק ברל, יכולות לעורר בי הרבה אמפטיה והזדהות. היו אחרים שביצעו את השיר הזה אחריו, אבל הוא היה ונשאר לטעמי המבצע הכי מדויק, אפילו שאינו אשה.

For me, this is one of the most heartbreaking songs. It's not in my nature to beg, as it's impossible to force somebody who isn't interested – but Jacques Brel's words, "don't leave me", can awake a lot of empathy and identification in me. After him, there were others who performed this song, but in my opinion, he was and stayed the best and most precise performer, even if he's not a woman.

Lara FabianJe Suis Malade

עוד שיר קורע לב שמחזיר אותי אל נעורי. הביצוע המקורי היה של Serge Lama, אך זו מבצעת את השיר הרבה יותר טוב לטעמי. היא מאותן זמרות שנותנות את הנשמה, ששרות ממש מתוך-תוכן ולא סתם מפריחות צלילים לאויר העולם מתוך דחף להתפרסם ותו לא, ללא קשר לאמנות אמיתית.

Another heartbreaking song that brings me back to my youth. The original performance was by Serge Lama, but Lara Fabian does it much better, in my opinion. She is the type of songsters who give their soul, that sing really from their inside, and not just blowing sounds to the world out of an urge to become famous, without any relationship to real art.

Michel FugainUne Belle Histoire

אמנם באוסף של אילן בן שחר נכללו שלושה שירים מהמחזמר, אך אני לא מתה עליהם כל כך. מה שהיה נחמד בתוך מחזמר, לא עומד בפני עצמו מחוצה לו. לטעמי, השיר הזה, "סיפור יפה" יוצא דופן. למוזיקה המקסימה חלק גדול באהבה שלי לשיר הזה. ותמיד גם נחמד לחלום על מה שיכול היה להיות.

Although Ilan Ben-Shachar included three songs from the musical, but I don't like them very much. What was nice in a musical doesn't stand on its own outside it. In my opinion, this song, "A Beautiful Story" is extraordinary. The delightful music has a big part in me loving this song. And also, it is always nice to dream about what might have been.

Nicole CroisilleI'll Never Leave You

זה אחד השירים הכי-הכי שגיליתי בסרט "הזאבים הצעירים" (Les Jeunes Loups) בו צפיתי בילדותי (כיתה ח' נחשבת אצלי כילדות עדיין). ישנם סרטים שצפיתי בהם כילדה ונערה והייתי רוצה לחזור ולצפות בהם היום, כבוגרת, כדי לגלות אם עמדו במבחן הזמן, שלא לדבר על רענון הזכרון… מה שאני זוכרת מהסרט הזה זה את השחיה בבריכה של שני הצעירים ללא בגדים. מה היה לפני ואחרי – לנשיה הפתרונים.

ניקול כרואזי מיוצגת באוסף של בן שחר בשיר הנושא מתוך הסרט גבר ואשה, שאינו כל כך לטעמי למרות שהסרט ענק ובהחלט עמד במבחן הזמן.

One of the most beautiful songs I discovered in the movie Young Wolves )Les Jeunes Loups( which I watched when I was a child (I consider the 8th grade as childhood). There are movies which I watched as a child and an adolescent, and I would like to see them again as an adult, in order to find if they stood in the time test, as well as to refresh my memory… what I remember from this film is the two youngsters swimming in the pool without their cloths. What happened before and after, only oblivion may know.

Nicole Croisille is represented in Ilan Ben-Shachar's collection with the theme from the movie "A Man and a Woman" (Un homme et une femme), which I don't like much, even though the movie is one of the greatest ever and certainly stood in the time test.

Johnny HallydayRetiens la nuit

אין על השיר הזה לרומנטיות. אין.

No other songs competes this one as to romanticism. None!

והשיר שהוא עדיין הכי-הכי-הכי:

The best song ever is still:

Corinne HermèsSi la vie est cadeau

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • rosemaryhr  ביום 16 בספטמבר 2018 בשעה 23:55

  Living in Australia this music is very different to to what I grew up with. You must have had a wonderful time reliving the music you love as you wrote this post. Thank you for sharing.

  • שרון הר פז  ביום 17 בספטמבר 2018 בשעה 17:18

   rosemaryhr, I have an Aussie close friend with whom I compare notes about how we grew up in our childhood and adolescence, and about our experience as adults as well. It's always amazes us both how some things were so similar and others so different. I see it as a blessing, because by sharing our different experience and taste, we get to learn new things. For me, learning is great. This is one of the reasons that I follow your very interesting blog – The Daily Snail (great name!!!) and enjoying it. Thank you!
   https://thedailysnailmail.wordpress.com/

 • שרון הר פז  ביום 10 בנובמבר 2016 בשעה 19:57

  Thanks!

 • שרון הר פז  ביום 10 בנובמבר 2016 בשעה 19:56

  Thanks!

 • jazminor77  ביום 31 בינואר 2013 בשעה 19:49

  וואו! עשית כאן עבודה מושקעת ביותר! אני ממש מורשמת! אני יכולה להעיד כי פחות או יותר טעמי כטעמך. רק הערה קטנה, קורין הרמס (השיר האחרון שהעלית)אמנם זמרת צרפתיה, אך היא ייצגה את לוקסמברג באירוויזיון 1983 וזכתה בו במקום ה-1 עם השיר הזה. תודה על השירים המדהימים שהעלית פה

טרקבאקים

להגיב על שרון הר פז לבטל

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.

%d בלוגרים אהבו את זה: