ארכיון חודשי: ינואר 2017

לא תמיד Not Always

Sandie Shaw – Always Something There To Remind Me

לא תמיד זה קורה. לא תמיד אפשר לסמוך על אחרים. לא תמיד את רוצה. אבל תמיד-תמיד כמהה.

Not always it happens. Not always one can count on others. Not always you want. But always-always craving.

KD Lang – Constant Craving 

מצעד הנשים Women's March

יחד אנחנו חזקות Together we are strong

יחד אנחנו חזקות Together we are strong

ימים יגידו איך יזכר מצעד הנשים נגד הפגע הרע היושב מאתמול על כסא הנשיא בבית הלבן. האם הצליחו לסלקו משם? ומה עם מחליפו? סגנו הרי אינו טוב יותר ממנו.

Days will tell how today's march of the women against the scourge who from yesterday occupies the presidential throne in the white house would be remembered. Will they succeed in getting rid of him? And what about his replacement? The vice is not better than him.

Ashley Judd full Speech at "Women's March"

In Washington DC ‘I am a nasty woman’

נשיא חדש לארה"ב USA New President

%d7%93%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%96

לארצות הברית יש מהיום נשיא חדש, אדם מגעיל, שנוא, עבריין, כוחני. הוא כנראה ראוי לאלה שבחרו בו.

The Unites States has a new president since today. A disgusting, hated, perpetrator, bully shmuck. Those who elected that drek probably deserve him.

Simon & Garfunkel – American Tune

Jim Morrison – The Severed Garden

(from the album An American Prayer 1978)

John Densmore performs Jim Morrison's poem "An American Prayer"

מפעם לפעם From Time to Time

%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%947c

קרן פלס ונינט טייב – אם אלה החיים

Keren Peles & Ninet Tayeb – If that is Life

מישהי אמרה לי פעם, שהחיים מורכבים מתקופות – לפעמים הן טובות, לפעמים לא. לא חשבתי על זה לפני כן; מבחינתי, החיים היו חיים, חייתי אותם, לא ניתחתי. מאז, זרמו מים רבים בחיי שהיו כפי שההיא אמרה – חלק טוב וחלק ממש לא.

Somebody told me once that life is made of phases – sometimes good, sometimes not. I didn't think about it before; as far as I was concerned, life was life, I lived it, didn't analyze it. Since then, a lot of water went under the bridge of my life which was as that person said – part good and part not at all.

ריטה ומירי מסיקה – אף אחת (בהופעה)

Rita & Miri Mesika – No One (live)

OPUS – Live Is Life (Original Video 1985)

זהו, החלטת להתנחל פה? So, You Decided to Settle Here?

פגישה ראשונה בשדה First meeting in the field

פגישה ראשונה בשדה First meeting in the field

לא התכוונתי להשאר. בסך הכל היתה זו פגישה ראשונה, בה מחליפות מידע ראשוני, לא שיחת נפש. היא ביקשה יפה, אז נשארתי.

I didn't intend to stay. It wasn't a date, just a first meeting, where you exchange initial information, not a soul talk. She asked nicely, so I stayed.

פעם, נעשתה ההכרות דרך האתר ואז, הסינון הראשוני היה טלפוני. היו שיחות שנמשכו שעות, לפעמים שלוש, לפעמים ארבע, חמש ואפילו יותר, בהן חלקנו זו עם זו את נפשנו. אני נפש פתוחה וחברותית, שלא לדבר על סקרנית להכיר את המועמדת באופן יסודי ככל האפשר. למרות הפתיחות, השיחות הללו לא היו אף פעם סימן שהקשר באמת ימשיך הלאה. פעמים לא מעטות, אחרי שיחות ממושכות כאלה, למרות שהן התקיימו, נוצרה דממת אלחוט. אני ממש לא רודפת אחרי אף אחת, כך שאינני מציקה כדי לבדוק מה קרה. אני מניחה שאנחנו נשים בשלות ויודעות מה טוב לנו. מישהי אמרה לי פעם שזה חסרון, אך ממש לא אכפת לי.

Before, you got flagged at the dating site and then, the first filtering was by the phone. There were talks which lasted hours, sometimes three, four, five, and even more, in which we shared our souls with each other. I'm an open friendly soul, not to mention curious to get to know the candidate as much thoroughly as possible. Despite of the openness, these talks were never a sign that the contact would really go forward. Several times, after such long conversations, and despite they did actually happen, nothing happen – just silence. I'm not going after anybody; therefore, I'm not nagging to find out what happened. I assume that we are mature women and we know what's best for us. Somebody said to me once that this is a disadvantage, but I really don't care.

gday-farmeress

היו מקרים די רבים כאלו, שהמשוחחות עימי נעלמו לבלי שוב. לא ממש אכפת לי, כי מי שמחליטה לא להמשיך עם קשר שנוצר, זכותה. כנראה לא מצאתי חן דרך הטלפון. מה שלא ברור לי, איך זה קורה אחרי שיחות כאלה ממושכות, בהן אנו דוקא מגלות ענין זו בזו. למוזרות הפתרונים. פעמיים פגשתי פנים אל פנים בנסיבות חברתיות את אלה ששוחחתי עימן והן התגלו כמגעילות וברכתי את מזלי הטוב שהן לא התקשרו אלי שוב. אחת לא זכרה את שיחתנו הארוכה או שעשתה את עצמה, בגילנו אי אפשר לדעת, אנחנו נוטות לשכוח דברים רבים. השניה הביעה את צערה על שלא המשיכה את הקשר והציעה לחדשו. סרבתי, כמובן, כי עם כאלה – מי צריכה מטורללות?

There were quite many incidences like that, where those who spoke to me irretrievably vanished. I don't really care, because anybody is entitled not to continue a contact which started if they decided not to do so. Probably, they didn't like me through the phone. What I can't understand is how this happens after such long talks, where we do find interest in each other. The solution lies in the hands of these odd women. Twice, at social circumstances, I met women I chatted with on the phone, and I found that they were disgusting, so I blessed my good luck that they didn’t call me again. One didn’t remember our long chat, or perhaps she pretended; at our age one can't really be sure, we do tend to forget many things. The other expressed her sorrow for not continue with me and suggested to renew it. I refused, naturally, because with such – who needs freaks?

תה ירוק Green Tea

Green Tea

Green Tea

מה לא כתבו בשבחו של התה הירוק? סיפרו רבות על יתרונותיו הבריאותיים, על תכונותיו המועילות לנו מאוד, הרבה מאוד יתרונות. רק שכחו לספר לנו שכמו כל דבר – זה לא מתאים לכל אחד ולא על כולנו זה משפיע באותה צורה.

What wasn't written in praise of green tea? A lot was told about its health values, about its attributes which benefit us a lot, many vantages. They just forgot to tell us that like everything else – it doesn't suit everybody, and it doesn’t affect all of us the same way.

תה ירוק

תה ירוק

 

Andre Rieu – Tea for two

מנהיגות Leadership

 

Follow the Pied Piper!!!

leadership

מהי מנהיגות? איזה מנהיגה אנחנו רוצות לראות? איזו צורת מנהיגות אנחנו מצפות מהעומדת בראשנו?

What is leadership? Which leader do we wish to see? Which kind of leadership are we expecting from our leader?

Crispian St. Peters – The Pied Piper (animated)

הבדיחה על הבלונדינית The Blonde Joke

the-road-to-where

הדרך לאן The road to where

אני אוהבת בדיחות שמצחיקות באמת ושאינן משפילות אף אחד/ת, לא אנשים, טף וגם לא בעלי חיים. את הבדיחה התורנית על הבלונדינית ראיתי היום בעמוד של ריצ'ארד, ידידי בפייסבוק.

I like really funny jokes that don't undermine anybody, not people, children, or animals as well. This one I saw on Richard's page, my Facebook friend.

סוף-סוף… הבדיחה על הבלונדינית כדי לסיים את כל הבדיחות על בלונדיניות

בלונדינית נסעה במהירות במכונית הספורט הקטנה האדומה שלה ונעצרה בידי שוטרת, בלונדינית בעצמה.

השוטרת הבלונדינית ביקשה לראות את רשיון הנהיגה של הנהגת הבלונדינית. זו החלה לחפור בתוך תיקה כשהיא מתחילה להתעצבן יותר ויותר.

"איך זה נראה?" שאלה לבסוף.

השוטרת השיבה: "זה מרובע והתמונה שלך שם."

לבסוף, מצאה הנהגת בתיקה מראה מרובעת, התבוננה בה והושיטה אותה לשוטרת. "הנה זה", אמרה.

השוטרת הבלונדינית הביטה במראה ואז החזירה אותה לנהגת באומרה: "בסדר, את משוחררת, לא ידעתי שאת שוטרת."

Finally… the blonde joke to end all blonde jokes!

A blonde woman was speeding down the road in her little red sports car and was pulled over by a woman police officer, who was also a blonde.

The blonde cop asked to see the blonde driver's licence. She dug through her purse and was getting progressively more agitated.

"What does it look like?" she finally asked.

The police woman replied: "It's square and it has your picture on it."

The driver finally found a square mirror in her purse, looked at it and handed it to the policewoman. "Here it is", she said.

The blonde officer looked at the mirror, then handed it back, saying: "O.K., you can go, I didn't realize you were a cop."

פחד Fear

trains4

ממה אנו פוחדות הכי הרבה? ממוות? מפציעה? ממצוקה כלכלית? מאינטימיות? ממה?

What are we scared of the most? Death? Injury? Economic hardship? Intimacy? What?

רכבות Trains

trains1

רכבות

בהתחלה הן היו רכבות רגילות. כשאת בגיל בו טרם מספרים לך על השואה, אינך יודעת מהי משמעות הרכבת בזכרון הקולקטיבי העגום של העם שלך.

In the beginning they were just trains. When you are at the age before they tell you about the holocaust, you don't know what the meaning of trains is in the sad collective memory of your people.

Ioannis Vayenas  The Train Leaves at Eight O'clock

(by Theodorakis)

(Subtitles in English)

אני זוכרת את הנסיעה הראשונה שלי ברכבת כילדה. הייתי בת 6 ונסענו לבקר את קרובינו שגרו בחיפה. אמי, שלא יכלה לשבת נגד כיוון הנסיעה בלי לסבול מסחרחורות והרגשת קבס, התישבה ליד נוסע צעיר שעיניו היו עצומות. אבי ואני ישבנו מול שניהם. אני זוכרת את ההרגשה הנעימה של איך הרכבת לוקחת אותי איתה, כשגבי נצמד לגב הספסל ונמשך אחורה כמו חיבוק.

I remember my first travelling by train as a child. I was 6 years young, and we went to visit our relatives in Haifa. My mother, who couldn't sit oppose to the direction of the ride without suffering from dizziness and nausea, sat herself near a young passenger whose eyes were closed. My father and I sat opposed to them. I remember the nice feeling of how the train takes me with it, while my back clings to the back of my sit and being drawn back like a hug.

Gal Costa – Trem das Onze (live)

באמצע הנסיעה, הטלטלה הרכבת בפתאומיות והנוסע הזר פקח את עיניו, מתבונן סביבו כדי להבין היכן הוא. מבטי, שנדד לעברו באקראי, נדהם מאוד לגלות שלהלה יש עיניים חומות. כמי שגדלה בקרב אנשים בעלי עיניים בגוונים של כחול וירוק, לא ידעתי שישנם גם צבעים אחרים וחשבתי שמשהו מקולקל עם עיניו של המסכן וממש ריחמתי עליו. אני זוכרת ששאלתי את אבי למה יש להוא עיניים כאלה ואבי היסה אותי מיד ואמר שלא יפה לדבר ככה. לא הבנתי למה וגם לא מדוע חייך אלי האיש.

In the middle of our trip, the train suddenly trembled and the stranger opened his eyes, looking around to appreciate where he is. My gaze that coincidentally wandered towards him, was shocked to find out that person has brown eyes. Since I grew up among people whose eyes were in shades of blue and green, I hadn’t have any idea that there are other colours too, and I thought that something was wrong with this poor person's eyes. I was really sorry for him. I remember asking my father why does that person have such eyes and my father immediately hushed me and said that it's not nice to talk like this. I didn't understand why, nor why the man smiled at me.

Maria Farantouri – To Treno Fevgi stis Ochto

Gal Costa – Trem das Onze (original version)

שנים רבות לאחר מכן, אחרי למידת המשמעות הנוראה של רכבות בגרמניה הנאצית, נקלעתי לא בכוונה ובחוסר ברירה לאותה ארץ ארורה לביקור של 48 שעות. מעולם לא חשבתי שכף רגלי תדרוך אי פעם שם, אך החיים מלאי הפתעות לא נעימות. הנסיעה ברכבת משדה התעופה שונפלד שבברלין לעיר היתה חויה בלתי נעימה ובלתי נשכחת, מלאת פחד וחלחלה מחשש להלקח כל רגע לאיזושהי אקציה, לא עלינו. קשה לתאר את תחושת חוסר האונים לנסוע ברכבת שקודמותיה הסיעו כה רבים מבני עמי לעבר מותם, כולל את משפחת הורי.

Many years later, after learning the horrible meaning of trains in Nazi Germany, I had to go to that cursed country for a 48 hours visit. I never thought that I would ever set my foot there, but life has its unpleasant surprises. The trip on the train from Berlin Schönefeld Airport into the city was an unforgettable and unpleasant experience, filled with fear and horror of the possibility to be taken any minute to some aktion, chas veshalom. It is hard to describe the sense of helplessness to be on a train that its predecessors to transported so many of my people to their death, including my parents' families.

יהודה פוליקר – התחנה הקטנה טרבלינקה

Yehuda Poliker – Little Station Treblinka