ארכיון חודשי: אפריל 2017

השוק המה The Market was Crowded

Betty Sheep’s 'I spy at the market'


יום חמישי, יום של שוק. יש כאלה שעדיין נשארו עם המצות ועם הררי האוכל מהחגים, בעיקר מהמימונה, אך רוחבנו זקוק למילוי המזוה שהתרוקן.

Thursday, the market day. Some are still left with the Matzot and with the mountains of food from the holidays, mainly from the Mimouna, but most people need to refill the pantry which emptied out.

מיכל ואסף קליין שפיר – שיר השוק

שלום לך, יונה Hello Pigeon

שלום לך, יונה – להקת נוער מנשה (מלים ולחן: עמנואל רון)

Hello, Pigeon – Youth of Menashe Choir (lyrics & melody: Emanuel Ron)

שלום לך, יונה מעופפת

בְּיַעַף כנפיים נופפת

מתי תעצרי

לבשר לארצי

שיש עוד תקוה לחלום?

Hello, flying pigeon

Waving with a flight of wings

When will you stop

to apprise to my country

There is still hope for a dream?

ישנם שירים המעבירים צמרמורת כבר משמיעה ראשונה ואי אפשר לשכוח אותם. זה קורה כשהמלים והלחן מתחברים ליצירה מושלמת של יופי.

There are songs that make one shiver from their first sound and can't be forgotten. It happens when the lyrics and the melody fit together into a prefect work of beauty.

שלום לך, יונה מנופפת

אותי את ממעל אופפת

מתי תנחתי

וכנף תפרשי

תנוחי בצל העצים, יונתי?

Hello waving pigeon

You wrap me from above

When will you land

and spread your wings

rest in the shade of the trees, my pigeon?

שלום לך, יונה – להקת תנועות הנוער (מלים ולחן: עמנואל רון)

Hello, Pigeon – Youth Movements Choir (lyrics & melody: Emanuel Ron)

הבטיחו לנו שלום, הבטיחו עלה של זית. אנחנו עדיין מצפים לקיום ההבטחות הללו.

They promised us peace, promised an olive leaf. We are still waiting for these promises to be fulfilled.

חורף 73 (20 שנה אחרי) [מלים]

Winter of 73 (20 Years later)

 

חגיגת המימונה Mimouna Celebration

להקת קזבלנקה – מחרוזת "הלאלה מימונה"

זה לא החג שלי, אך נחמד לחזות בשכנים שהקימו אוהל חגיגות שכונתי ברחבת הדשא שלפני הבנין שלנו. במקום לטרוח ולפתוח שולחן בדירת שיכון זעירה, נמצא הפתרון ההגיוני וכך התאספו כמה משפחות ופתחו שולחנות מרשימים בתוך האוהל וגם מחוצה לו.

It's not my celebration, but it's nice to watch the neighbours who set up a neighbourhood festive tent on the big lawn in front of our building. Instead of bothering to set a table in a tiny apartment, they came up with the logical solution, and so a number of families gathered and set impressive tables in the tent, as well as outside.

אתי לוי – מחרוזת מרוקאית

 

תם חג המצות Matzot Holiday

מצות לפסח Matzot for Passover

מצות לפסח   Matzot for Passover

חג המצות תם הערב. מרגע ששלושה כוכבים צצו בשמיים, ניתן היה לשמוע את אנחת הרווחה ולראות את ריצת האמוק של שומרי המסורת אל דוכני החמץ. אפשר לחשוב שמצה זה עונש.

The Matzot Holiday ended tonight. From the very second when three stars appeared in the sky, one could hear the sigh of relief and see the amok run of the traditional people to the sales counters. As if a Matzah is a punishment.

האמת, אני אוהבת מצות. רטובות, כמובן. אפשר למרוח עליהן כל מיני ממרחים טעימים ולהנות מהן. מי שטוען שאין מה לאכול בפסח מלבד מצות, מקשקש בקומקום לשוא. יש מלא מה לאכול חוץ מחמץ, שזה לחם. היום, מותר לאכול גם קטניות, משום שרבים מאיתנו כבר לא אשכנזים או ספרדים "טהורים". רבים מבני הדור שאחרַי, כלומר זה של ילדי, נישאים למי שלבם אוהב ולא לפי מוצא בן או בת הזוג. בתקופתנו, רוב הילדים מעורב וטוב שכך.

To be honest, I like Matzot. Wet, of course. You can shmir (spread) on them all kinds of tasty spreads and enjoy. Those who claim that there isn't what to eat in Passover, is just telling nonsense. Today, it is permitted to eat pulses, since many of us are no longer "pure" Ashkenazic or Sephardic. Many of the generation after mine, aka that of my kids, marry by following their heart and not according the origin of their spouses. In our days, most children are mixed, and it's excellent.

החג תם, אך המצות עדיין נשארו איתי. איני מסוגלת לחסל חבילה ענקית של 2.5 ק"ג במהלך החג בכוחות עצמי. זו מכילה 5 חבילות של 11 מצות כל אחת (איני יכולה שלא לתהות מספר אי זוגי. למה לא 12, כמספר שבטי ישראל?). יש לי חברות במצב דומה, כך שהחלטנו לאסוף את כל החבילות שנשארו לנו ולתרום אותן מחר לבית התמחוי, בתקוה שהסועדים ישמחו לעשות מצוה במקום שנזרוק אוכל. אחרת, היינו נאלצות לאכול את המצות עד שבועות. לא ממש מומלץ.

The holiday ended, but the Matzot still stayed with me. I can't possibly defeat a huge package of 2.5 kilograms during the holiday by myself. It contains 5 packages of 11 Matzot each (I can but wonder why the odd number. Why not 12, like the number of the tribes of Israel?). I have friends in the same situation, so we decided to assemble all the packages we have left and donate them tomorrow to the food kitchen. We hope that the dinners will be happy to do a Mitzvah instead of us throwing away food. Otherwise, we would be forced to eat the Matzot until Shavuot. Not really recommended.

ההסטוריה של הסלט The History of the Salad

 

סלט ירקות עם פטריות שלמות Vegetable salad with whole mushrooms

סלט ירקות עם פטריות שלמות    Vegetable salad with whole mushrooms

ישנם דברים המוטמעים אצלנו עמוק, כאלה שאין ביכולתנו להשתחרר מהם. איני בטוחה עד כמה הם גרועים. אולי בעיני המתבוננת, אך לא בעיני. יכול להיות שהתרגלתי, וזה בסדר מבחינתי.

Some things are deeply assimilated within us, such things which we can't be freed of. I'm not sure how much bad they are. Perhaps in the eyes of the beholder, but not in mine. Could be that I got used to it, and it's OK as far as I'm concerned.

שביעי של פסח. אנחנו חוגגות בכיף ובשמחה, האוכל בשפע, היין נמזג ונשתה כמים. אחת הפעמים הבודדות שאני מרשה לעצמי להתיר רסן ולא לספור את כמות האלכוהול שאני מערה אל קרבי. כל מוזמן ומוזמנת הביא כמויות אדירות מן המנות שהכין, כל אחת והספציאליטה שלה. אני הכנתי לביבות תפוחי אדמה האהובות עלי, בתוספת קמח מצה, אך בלי ביצים. איני צורכת ביצים. המתכון בסוף הרשומה.

Seventh day of Passover. We celebrate happily and joyfully, the food is plentiful, the wine is poured and drank like water. One of the rare events that I allow myself to unleash any restrains [the bridle] without counting the amount of alcohol I pour into me. Each guest brought a huge amount of the dish they made, each one and her specialty. I made my favoured potato latkes, with matzah flour (so it's kosher for Pessach), but without eggs. I don't eat eggs. The recipe is at the bottom of this post.

 

בסוף הארוחה, נאסף האוכל שנותר חזרה אל תוך הכלים בהם הובא וכל אחד מקבל את הכלי שלו עם מה שנשאר מהמאכל שלו. הפעם, נראה שתאבון המסובין היה רב, משום שלא נשאר הרבה מן המאכלים, רק כמה סלטים. אני עומדת בתור אל המארחת כדי לקחת חזרה את הכלי שלי. שום לביבה לא נשארה, אפילו לא אחת. אין דבר, אכין מחר עוד אם עדיין יתחשק לי.

At the end of the meal, the remained food is collected back into the bowls it was brought, and each guest gets their dishes back with what had left of their dish. This time, it seems that the feasters' appetite was big, since not much has left from the food, only a few salads. I'm queuing up, waiting for my turn to get my bowl from the hostess. No latke remained, even not one. Never mind, I'll make more tomorrow if I'd still feel like it.

אחת המסובות, המכירה היטב את אורחותי, מקבלת מידי המארחת את הכלי שלה עם מה שנשאר מהסלט שהכינה. בלי אומר וללא כל שהות, היא מושיטה לי את הכלי. גם אני מכירה את אורחותיה ויודעת שלמרות שהיא דור שני לניצולי שואה, הוריה לא הנחילו לה את שהורי הנחילו לי והיא לא תאכל את הסלט הזה. כל מאכל שאינו נאכל לאלתר, נזרק על ידה מיד אל פח האשפה. פעם, חשבתי לפתוח אצלה בית תמחוי מהשאריות שהיא זורקת. עד שהספקתי להפוך ברעיון ולתכנן את התוכנית המתאימה, היא זרקה אותי, כך שזה לא יצא אל הפועל. המוני רעבים היו יכולים לצאת שבעים ממה שהיא זורקת. חבל.

One of the guests who knows my ways very well, receives her bowl from the hostess with what's left of the salad she made. Without a word and with no hesitation, she hands me her dish. I too know her ways very well, and know that despite of her being second generation of the holocaust survivors, her parents didn't bequeath her what mine did, and she won't eat this salad. Any food that hasn't been eaten straightaway is being thrown immediately into the bin. Once, I even thought about opening a soup kitchen from the leftovers she dumps to the garbage. Until I had the time to consider this idea and come up with the proper plan, she dumped me, so the plan didn't come through. Multitudes of hungry people could be satisfied with what she throws away. Alas.

סלט ירקות עם קישוטי גזר וזיתים Vgeetable salad with carrot and olives

סלט ירקות עם קישוטי גזר וזיתים   Vegetable salad with carrot and olives

המארחת נותנת בנו במבט מוזר. אני מניחה שהיא לא נתקלה בפרץ כזה של נדיבות מצד המכרה המשותפת שלנו ופניה מביעות את שֶׁלִבָּה רוחש. אני חשה לפתור לה את התעלומה. "זו הסטוריה, מה שאת רואה פה", אני מסכמת בקצרה מגילה שלמה. פניה הופכות לאי הבנה אחת גדולה. אני מבינה שהיא אינה מכירה את אורחותיה של הלה, כמוני, ולכן אני מרחיבה את היריעה: "היא אינה מסוגלת לאכול מאכל שלא הוכן במיידי, ואני איני מסוגלת לראות אוכל נזרק לפח, כך שכדי ששתינו נהיה מסופקות – בעיקר אני, שיהיה לי מספיק סלט לכמה ארוחות – היא נתנה לי את הקערה." ההבנה על פניה של המארחת נחתה במיידי. יכולתי לדמיין אותן מפיקות אנחת רווחה. שמחתי לתרום להקלתה.

The hostess stares at us strangely. I assume that she haven't experienced such a burst of generosity from our mutual friend, and her face expresses what her heart feels. I hasten to solve the mystery. "This is history, what you see here", I shorten a long Megile. Her face turns into a big misunderstanding. I understand that she doesn't know the ways of that person like I do; therefore, I explain at length: "She can't bring herself to eat food that wasn't just made, and I can't see food being tossed into the bin, thus that we both will be satisfied – especially me, as I'll have enough salad for a few meals – she gave me her bowl." The comprehension on the hostess face landed instantaneously. I could imagine how it produced a sigh of relief. I was happy to contribute to her wellbeing.

סלט ירקות ומצות Vegetable salad with matzot

סלט ירקות ומצות    Vegetable salad with matzot

חזרתי הביתה שמחה ומאושרת. מסתבר, שנמצאו עוד כמה נשמות טובות שאינן מסוגלות לעכל אוכל הסטורי והן שמחו לתרום לי ממעדניהן. התא המקפיא במקרר שלי מלא עד אפס מקום באוכל שיספיק לי עד תום ספירת העומר. נראה מה אעלה בחכתי בחג השבועות.

I came back home pleased and happy. It turned out that more good souls couldn't digest historical food and they were happy to donate me their delicacies. The freezer in my fridge has no more room; it is filled up with enough food until the end of Counting of the Omer. Let's see what I will collect in Shavuot.

כמה נעים How Nice

 

דלתות התפיסה – כמה נעים (החלונות הגבוהים במקור)


כמה נעים כשהכל מסתדר לך בחיים, הדברים זורמים בכיף ובנחת והכל מחייכים אלייך. עכשו רק נותר לזכות ב-77 מליון פאונד בלוטו והכל יהיה מושלם. יאללה!!!

How nice it is when everything in your life gets on, things are flowing nicely and leisurely and everybody smiles at you. Now what's left is winning 77 million pound in the lottery and everything will be perfect. Yalla!!!

רונה קינן וגבע אלון – כמה נעים

אוגוסט 1972

מגרש החניה בבסיס הצבאי המה רחש. הקורס הסתיים סוף-סוף וגם המסדר המסיים אותו. זה לא המסדר האחרון, כמובן, כי נכונו רבים נוספים במהלך השרות הצבאי. הטירוניות ממהרות אל פתחי האוטובוסים שיובילו אותן הביתה, לחופשה קצרה, שלאחריה הן אמורות להתיצב בבסיסיהן החדשים.

August 1972

The carpark in the military base was very busy. The course ended finally and the order that sums it as well. That's not the last order, of course, since many are going to be held during the military service. The recruits hurry towards the busses' entrances. These busses will lead them home, for a short leave, that after they are supposed to report to their new bases.

אם חיזרית היתה מתבוננת עלינו מלמעלה, היתה זו רואה טורים של נחילי חאקי מזמזמים מתרוצצים לכל הכיוונים, נפרדים מכל מי שאפשר להפרד והופכים לטורים חדשים בתורים אל דלתות ההסעות המצפות. בתוך כל המתרוצצות כאחוזות תזזית, אני מתהלכת לי בנחת, סוחבת בקושי את הקיטבג במאוזן בין שתי ידי משום שלא רציתי לגרור אותו על האספלט הלוהט כפי שעשו הכל. אני בטוחה שהחיזרית חשבה שאני סוג של צלב מהלך.

If an alien would watch us from above, she would see lines of buzzing khaki swarms running all over the place, saying goodbye to anybody, and turn into new lines at the queues to the doors of their waiting transports. Within all the frenzy rushers around, I am walking leisurely, barely schlepping my kitbag, trying to balance it between my hands, since I didn't want to drag it on the burning hot asphalt as did the rest. I'm sure that the alien thought I am some kind of a walking cross.

Diana Krall – So Nice

בניגוד לשאר, שנראה כי קשה להן להפרד, את הפרידות שלי עשיתי חיש מהר. מישהי הגדירה אותי כ"מעשית" שאינה אוהבת לבזבז זמן, מה שבהחלט היה נכון. עם כמה מחברותי לאוהל נוצרה חברות אמיצה שהמשיכה גם אחרי הקורס והתבטאה בעיקר בהתכתבות ענפה, עליה אני שומרת מכל משמר עד עצם היום הזה. למרות כל מעברי הדירות, תמיד הקפדתי לשמור על חליפות המכתבים עם הא/נשים אותן פגשתי בחיי, כך שהן נשארו לי לרפד את זכרונותי.

Unlike the others, who seemed to find it hard to depart, I completed my departures very quickly. Somebody defined me as "practical" who doesn't like wasting time, which was totally true. I made some strong friendships with some of my tent bodies, which lasted after the course and was expressed mainly with an extensive correspondence. I still keep these letters meticulously until this very day. Despite of all my moving, changing places, I always kept the letters. It is precious and it was very important for me to preserve them, so now they are here to pad my memories.

Astrud Gilberto – You Didn't Have To Be So Nice

כולנו מסובין We Are All Seated

Happy Pessach

איזה כיף זה שבת כל המשפחה יחד, אפילו הנכדים מסובין איתנו והאוירה חגיגית ונעימה. בבקרים אנו מטיילים ברחבי הארץ ובלילות מסובין. החיים יפים!

How great it is when the whole family is seated together, even the grandchildren are sitting with us and the Atmosphere is festive and pleasant. During the days we travel through the country and in the nights we are seated together. Life is beautiful!

אבטיפוס ואלון עדר – הלילה הזה


בנות חורין Free People

Queen – I Want To Break Free

כשם שאני נגאלתי ערב חג הפסח מידי האפס לו הייתי נשואה, אני מאחלת בכל לבי לכל בנות ישראל הכלואות בנישואין שאין להן שום ענין בהם, להשתחרר מיידית, ויפה שעה אחת קודם, אמן!

Like I was freed at the evening of Pessach from the zero I was married to, I wish with all my heart for all the daughters of Israel and all the women who are imprisoned in a marriage they have no interest in, to immediately be set free, and the sooner the better, Amen!

מצה רטובה Wet Matza

אני אוהבת לאכול מצות ומקפידה לא לאכול שום חמץ בפסח לזכר יציאת מצרים וכדי לשמור על המסורת. יחד עם זאת, אני חושבת שעלי גם לשמור על בריאותי ולא לחורר את בני מעי עם דיקטים ולכן אני מרטיבה את המצות שלי.

I like eating Matzot and I do care not to eat any Chametz (leavened food) in Pessach in commemoration of The Exodus and to keep the tradition. However, I think that I need to also keep my health as well and not to perforate my intestines with plywood; therefore, I wet my Matzot.

Passover Haggadah

ליל הסדר The Seder

 

The Story of Moses

 

ישנן כאלה המארחות וישנן המתארחות. אני את האירוח מיציתי ועכשו אני מתארחת. ברוך השם, יש משפחה בשפע ובכל שנה יש היכן להתארח. ברוך השם.

There are the hostesses and there are the guests. I did my fair share of hosting, and now it's my time to be an invitee. Thank G-dess, there is a large family and each year there is where to be hosted. Thank G-dess.

 

יציאת מצריים