ארכיון חודשי: אוקטובר 2017

כביסה מתנופפת ברוח Laundry Flapping in the Wind

PortisheadThe Rip

הבוקר התחיל עם איומים לגשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בכל זאת שמתי מכונה. אלו יכולים להיות איומי סרק ואם תהיה רק רוח – הכביסה תתייבש מהר. צדקתי.

The morning started with threats of local rains in the north and centre. Still, I turned on the washing machine. These can be false threats and if there will be just a wind – the laundry will dry quickly. I was right.

היה לי מזל. לפעמים צריך ללכת עם התחושה הפנימית ולקוות לטוב. לפעמים זה יוצא בסדר, כפי שרצית ותכננת. ענין של מזל.

Sometimes you gotta go with your inner feeling and hope for the best. Sometimes it comes out okay, as you wanted and planned. A matter of luck. I was lucky.

Portishead – Roads [lyrics]

מסתבר שגם היא שמה יהבה במזל. יכולתי לראות את הכביסה מתנופפת ברוח ממרפסת השרות שלה, כמו אצלי.

Apparently she, too, put her faith in luck. I could see the laundry fluttering in the wind from her service balcony, like mine.

 

סגנון חופשי Free Style

תיק גב מהמם של תהל שדות

תמיד חתרה לעבר המטרה אותה הציבה לעצמה בלי מורא, בלי להסס, עם בטחון עצמי עוצמתי.

She always strove for the goal she had set for herself without fear, without hesitation, with a strong self-confidence.

עשינו יחד כברת-דרך משמעותית, רבת שנים ואני עוקבת בהנאה רבה אחר התפתחותה, הן האישית והן המקצועית. אשה רבת עוצמה, בטוחה בעצמה ובדרכה, היודעת מה רצונה, מביעה זאת ומשיגה את זה. מאז אני זוכרת את עצמי נהיתי אחר מודליות לחיקוי עוצמתיות ושמחתי שזו נקלעה אל חיי ואנחנו חברות עד עצם היום הזה.

We have made a long and significant journey together for many years, and I follow with delight her development, both personal and professional. A powerful woman, confident in herself and in her path in life, knows what she wants, expresses and achieves it. Since I remember myself, I always followed powerful role models, and I am happy that she came into my life and we are friends to this day.

תיק צד מהמם של תהל שדות An amazing bag designed by Tahel Sadot

תיק צד מהמם של תהל שדות

אני אוהבת את הסגנון שלה, איך שהיא חופשיה מכל תכתיב שהוא, ממה שמקובל. אחת מאמרותיה החביבות עלי היא: "מה שמקובל עלי, לא בהכרח מקובל על זולתי, ומה שמקובל על זולתי, לא בהכרח מקובל עלי". הסגנון החופשי הזה, לפיו היא חיה את חייה, מדהים אותי בכל פעם מחדש. אשה מדהימה!

I like her style, how she is free of any dictation, from what is acceptable. One of her sayings which I like is: "What's acceptable to me, isn't necessarily acceptable to others, and what's acceptable to others, isn't necessarily acceptable to me". This free style, in which she lives her life, amazes me every time anew. A remarkable woman!

Jill Scott – You Don't Know

♀♀

הסבר לתמונות (שנלקחו מהאתר של תהל שדות) התיקים המדהימים שברשומה:

כחובבת תיקים מכורה, מצאתי את אלה מהממים ביותר, מאוד לטעמי והייתי שמחה לוא היו שלי. חשבתי שהם מתאימים לקשט את הרשומה.

An explanation for the photos (taken from Tahel Sadot's site) of these amazing bags in this post:

As an addicted bags lover, I found these most remarkable, very much to my taste, and I would be very happy if they were mine. I thought that they were suitable to decorate this post.

The art of being yourself – Caroline McHugh

תם שעון הקיץ Summer Clock is Over

לילה בשבע בערב בחדרה Night at 7 o'clock in Hadera

לילה בשבע בערב בחדרה Night at 7 o'clock in Hadera

אם יש משהו מטומטם, זה שעון החורף והזזת הזמן לאחור. במקום שיהיה לנו יותר אור בערב, יש לנו יותר חושך אחר הצהרים. טמטום, פשוט טמטום.

If there is something stupid, it is the winter clock and shifting the time back. Instead of having more light in the evening, we have more dark in the afternoon. stupidity is not a word, it's an understatement.

 

לילה בגן המייסדים בחדרה, שבע בערב Night at Gan Hameyasdim in Hadera, 7 o'clock

לילה בגן המייסדים בחדרה, שבע בערב Night at Gan Hameyasdim in Hadera, 7 o'clock

מונסון בג'ונגל Monsoon in the Jungle

Tokio Hotel – Monsoon

התעוררתי לקול צלילי הרעמים העמומים והגשם שהתדפק על חלוני. זה לא יכול להיות, אמרתי לעצמי, אני ודאי חולמת. אך זה לא היה חלום, אלה היו רעמים וזה היה גשם.

I woke up to the sound of the muffled thunders and the rain knocking on my window. It can't be true, I told myself, I must be dreaming. But it wasn't a dream, these were thunders and it was the rain.

היום יום הולדת – אנימציה

Happy Birthday song in Hebrew – Animated

נושא יום ההולדת היה ספר הג'ונגל בשל חיבתו הרבה של הנכד בן הארבע למוגלי ולחבריו. רצינו שזה יחגג בחצר, בצל העצים, אך היקום כנראה רצה אחרת וזימן לנו מונסון בג'ונגל. לפחות זה היה קצר, חלף מהר ויכולנו לחגוג בכיף במזג אויר נעים למדי. היה חמים ונעים.

The theme of today's birthday was The Jungle Book due to my four young grandchild's affection for Mowgli and his friends. We wanted to celebrate in our yard, in the shade of trees, but universe must have wanted otherwise and summoned us a monsoon in the jungle. At least it was short, went away quickly and we could celebrate and had fun in a quite pleasant weather. It was warm and nice.

Sesame Street – Happy Birthday Songs

חגיגת יומולדת מחר Birthday Celebration Tomorrow

 

The Muppet Show Band – Happy Birthday

הי, חזאים, מה התחזית הזו לגשם מחר? יש לנו חגיגת יומולדת משותפת לשני נכדים, אז אל תקלקלו לנו אותה עם התחזית הקודרת הזו!

Hey, forecasters, what is weather forecasting for rain tomorrow? We have a shared birthday celebration for two grandchildren, so don't spoil it with this gloomy forecast!

Happy Birthday, Peanuts Style!

היום, בחדשות של השעה שתיים בצהרים, התחילו עם זה, עם לבשר לנו על הגשם מחר והמשיכו עד הערב. הבטתי מבעד לחלון ולא הבחנתי בשום צל של ענן, שלא לדבר על ענן כלשהו. השמיים היו בהירים לגמרי כל אחר הצהריים, גם אחרי שהם הטבילו את השמש בים לשנת הלילה. הדלקתי את נרות השבת והתפללתי שכך זה ישאר גם מחר. מבחינתי, יכול הגשם להתחיל מחר בלילה (אני מרשה לו), זה יהלום היטב את המעבר הטפשי הזה לשעון חורף.

Today, on the two o'clock news in the afternoon, they started with this, with portending about the rain tomorrow, and continued until the evening. I looked through my window and didn't notice any shadow of a cloud, let alone a real cloud. The sky was completely clear of clouds the whole afternoon, also when it dipped the sun in the sea for its night sleep. I lit the Shabbat candles and prayed that it will stay that way also tomorrow. As far as I'm concerned, the rain may start tomorrow night (I allow it), it will fit well this stupid change to the winter clock.

The Smurfs – Happy Birthday

אני שואלת את עצמי ואת היקום, למה בשבת? מה יש לגשם לרדת בשבת, כשאנו רוצות לחגוג, להנות, לטייל? למה לא ביום ראשון? חזאים, נא להזיז את הגשם לימות החול!

I ask myself and the universe, why on Shabbat? Why does the rain have to fall on Shabbat, when we want to celebrate, have fun, to travel? Why not on Sunday? Forecasters, please shift the rain to weekday!

Happy Birthday with Sand Art

 

אשה ותיקה Woman and Purse

Weird Things Women Keep In Their Purses

 

טוב, נו, אתן ודאי תוהות מה רוצה הכותרת מחייכן. ובכן, הדבר הראשון שעלה על דעתי, היה לכתוב על נשים והתיקים שלהן, כי כידוע, מה היא אשה בלי תיק? יש גם שרים כאלו, שאין להם תיק מוגדר והם מבזבזים את כספי הציבור.

Nu, you probably wonder what this headline wants from you. Well, the first thing that came to my mind was to write about women and their purses, since what is a woman without a purse of a bag?

תמיד אהבתי תיקים. איני מאלה שאוהבות לשאת את חפציהן בכיסי המכנסיים או החולצה. זה לא נוח, זה מותח את הבגד ואינו מאפשר מרווח נשימה לגוף. אני מעדיפה לשים את הדברים שאני זקוקה להם מחוץ לבית בתוך תיק. רצוי יפה, מעניין, ייחודי. זו הסיבה שבכל ביקור שלי בחו"ל אני נוהגת לרכוש תיק ייחודי לאותה ארץ, יחד עם חולצת טי עם מאפיינים של המדינה ולהשלמת ההופעה – גם כובע. כשמישהי נוסעת למדינה שלא ביקרתי בה (שזה רוב העולם…), היא כבר יודעת מה להביא לי משם.

I always loved bags and purses. I don't like carrying my stuff in my pockets. It's not comfortable, it stretches the garment, and doesn't allow the body breathing space. I prefer to carry in a bag or a purse the things that I need outdoors. If possible, it should be nice, interesting, unique. This is the reason that why, in each visit abroad, I have this habit of purchasing a unique bag of that country, along with a t-shirt with the specific features of the country, and to complete the look – also a hat. When somebody travels to a country I never visited (which is most of the world…), she knows very well what to bring me from there.

יש לי אוסף נחמד למדי של תיקים מחו"ל וגם כאלה שרכשתי בארץ. כולם במחירים שפויים של 10, 20, 30 ₪, כשהמגבלה שלי היא תיק עד 80 ₪ גג. יש לי תיק לכל ארוע ולכל מטרה; לפעמים, אותו הדגם בצבעים שונים, בהתאם לצבע הבגד ו/או הנעליים שאלבש.

I have quite a nice collection of bags and purses from abroad and also such that I purchased in Israel. All in reasonable prices like 10, 20, 30 shekels, when my limit is 80 shekels top. I have a bag for every event and for every purpose; sometimes, the same model in different colours, to suit the cloths and/or the shoes I wear.

לפני החגים, עברתי על פני חנות שהציגה בחלון הראוה שלה תיק מדהים ביופיו, בשילוב מהמם של צבעי כתום ואדום עם קצת ירוק. חשבתי להתחדש עם תיק נוסף לקראת החגים ונכנסתי לשאול למחיר. המוכרת ניגשה לחלון הראוה, שלפה משם את התיק והושיטה לי אותו כדי שאבחן אם מתאים לי. רוב התיקים לנשים מעצבנים ביותר משום שהם בעלי תא אחד וללא כיסים לדברים הקטנים. אני ממש לא אוהבת (שלא לומר שונאת) בלגן – לא בחיים וגם לא בתיק ולעולם לא ארכוש תיק שאין בו לפחות שני תאים, כשבכל אחד מהם כיסים לארנק רגיל, לארנק קטן לכסף, לפנקס רשימות קטן, ליומן, למפתחות (כמה שאיני אוהבת כשאלה שטים להם בחלל וכשאני צריכה לדוג אותם!), למחק ועוד. רצוי שיהיו עיגולים/טבעות לתליית עט ועפרון, שלא אצטרך לתור גם אחריהם בתוך התיק.

Before the holidays I passed a shop that displayed in its window a gorgeous bag, with an amazing stunning combination of red and orange colours with a splash of green. I thought to get a new bag for the holidays, so I went in to ask the price. The seller went to the window, drew the bag and handed it to me so I could examine if it suits me. Most of bags for women are very annoying because they have only one compartment and without pockets for the little things. I really don't like (not to say hate) a mess – neither in life, nor in my bag, and I'd never buy a bag which doesn't have at least two compartments. Each of them has to have pockets for a wallet, a coin purse, a little notebook, a diary, keys (I sooo don't like when these travel and wander through the bag and I have to dig them out!), an eraser, and more. I prefer when it has these rings for hanging a pen and a pencil, so I won't have to dig them too.

אני: "איזה תיק מדהים! כמה זה עולה?"

המוכרת: "אכן, זה בעיצוב-על של המעצבת…" (מתנצלת על שלא שיננתי את השם בו נקבה, כך שאיני זוכרת).

אני: "זה גם עם הכיסים שאני תמיד מחפשת לדברים הקטנים. תיק ממש מושלם. כמה?"

המוכרת (בלי למצמץ כלל): "זה במבצע עכשו, 50% הנחה, 399 ₪."

אני ממהרת להחזיר לה את התיק, לבל ידבק לי זה ליד ומביטה הישר בעיניה. "מצטערת", אני מתנצלת בפניה, "זה מחיר שאין לי כוונה לשלם על תיק, גם אם זה בעיצוב-על."

Me: "What an amazing bag! How much is it?"

The seller: "Indeed, it's a super-design by… (I'm apologizing for I didn't memorize the name she mentioned, therefore I don't remember).

Me: "It's also with the pockets I'm always looking for, for the little things. It's a really perfect bag. How much?"

The seller (without even blinking): "It's on sale now, 50% off, 399 shekels."

Quickly I give her back the bag lest it would glue to my hand, and I'm staring directly into her eyes. "Sorry", I apologize to her, "It's a price that I have no intention to pay for a bag, even if it's designed by a top-super-designer."

חומר למחשבה:

אחרי שכתבתי את הכותרת בראש העמוד, פתאום ראיתי שזו יכולה להתפרש כאילו האשה ותיקה, כלומר אזרחית שאינה צעירה כבר… אולי אכתוב על זה בהזדמנות.

Food for the thought:

It's interesting what women have in their bags, isn't it?

 

אתר תיקים מהממים של המעצבת תהל שדות

Tahel Sadot's amazing designer's site

תיקים יפים, מעוצבים ומקסימים אותם אהבתי באתר של המעצבת תהל שדות!!!

Tahel Sadot's beautiful, designed bags which I liked very much

 

לא ממש אחוה Not Really Unity

MømePlayground

 

איך יודעים שעיר מתחרדת? כשגן השעשועים מלא בילדים חרדים, מחזה שלא נראה לפני שלוש שנים.

How so you know that the city is becoming ultra-Orthodox? When the playground is full of ultra-Orthodox children, a scene that was not seen three years ago.

 

 

 

 

למרות שנעמת לי Though You Are Lovely

Hugh Grant & Harley Bennett – Way Back Into Love

לא באמת חשבתי עליה. הרי לא כל מי שאת פוגשת אכן מתאימה לך.

I didn't really think about her. After all, not everyone you meet is right for you.

החיים מזמנים לנו כל מיני מבחנים. גם לחיות בגפך ולפגוש כמעט מדי יום את אלה שאינן מתאימות לך זה מבחן, אפילו גדול. לפעמים אני חושבת שעדיף לחיות לבד בלי כל כאב הראש הזה של עוד מישהי שמנסה להשתלט לך על החיים ולהורות לך להתנהל כפי שמתאים לה כי ככה היא רוצה. אז היא יכולה לרצות איך שהיא רוצה, גם לי יש את הרצונות שלי. לא מתאימות. עוד שחרור של מישהי שאינך מבינה למה זו הגיעה אלייך ומה היא אמורה היתה ללמד אותך.

Life summon you all kind of tests. It's a huge test to live on your own and meet almost on a daily basis those who aren't for you. Sometimes I think that it's better to live alone without all this headache of another person who tries to control over your life and instruct you how to demeanour according her way because this is how she wants. So she may want whatever she wants, I have my wants too. Not compatible. Another release of somebody that you don't understand why she came to you and what was she supposed to teach you.

לפעמים, לעתים ממש-ממש רחוקות, צצה מישהי שונה, שמוצאת חן בעיני ונס נוסף – גם אני בעיניה. גם זה קורה. אבל… אחרי ההתלהבות הראשונית, אחרי שאני מתחילה לחשוב ברצינות על התבססות ואולי אפילו קינון משותף, היא נסוגה. מעולם לא הבנתי ולעולם לא אבין למה לא יוצא לי לפגוש מישהי שגם תרצה לגור יחד. ממש לא ברור לי. אם אנחנו מתאימות, איזה טעם יש במגורים נפרדים, פעם אצלי ופעם אצלה? הרי אנחנו גם כך מבלות את ימינו ולילותינו בצותא, אז למה לא תחת קורת גג אחת?

Sometimes, very rarely, somebody different pops up, who I like, and another miracle – she likes me too. This also happens. But… After the initial enthusiasm, after I start to seriously think about consolidation and perhaps even nesting together, she retreats. I never understood and would never understand why I can't meet somebody who would wish to live together. I really don't get it. If we are compatible, what's the point of living separately, once at my place and another time at hers? In any case, we do spend our days and nights together, so why not under one roof?

לא ממש חשבתי עליה. החיים זימנו לי יותר מדי מבחנים מכדי שאקוה לטוב. אני זהירה, חוששת, בעיקר מגששת לאט כדי שיהיה בטוח.

I didn't really think about her. Life summoned me too many tests to believe it could be good. I'm cautious, hesitating, mainly groping slowly to make sure it's safe.

Hugh Grant – Don't Write Me Off

צינה Chill

 Carole King – You've Got A Friend

הצינה הנושבת מן החלון הפתוח מזכירה לי למהר ולהוריד את הכביסה מן החבל בטרם תתרטב זו מטל הערב היורד.

The chill from the open window reminds me to hurry and take the washing from the line before it gets wet by the falling evening dew.

איני זוכרת אותך מתעסקת עם כביסה. לא תולה, לא מורידה. או שלא ביקרתי אצלך בזמנים כאלה או שזה נמחק מזכרוני כמו דברים רבים אחרים הקשורים בך. לפעמים אני חולמת אותם בלילות, אך בקושי זוכרת קרעים קטנים בבוקר ושוכחת במהלך היום. כמו בליל אמש.

I don't remember you dealing with any laundry. Not hanging, nor taking off of the line. Perhaps I wasn't visiting you in those times or it may have been erased from my memory like many other things connected to you. Sometimes I dream about them at night, but barely remember small tears in the morning and forget during the day. Like last night

Chill Out Piano Music – Relaxing Background Music For Work, Study

מעיינות הישועה Wells of Salvation

מעיינות הישועה, Spring of healing, well of salvation

מעיינות הישועה Wells of salvation

מתוך שלא התכוונה, דוקא יצא לנו טוב. אין לי שמץ של מושג למה היא כן התכוונה, והאמת – ממש לא אכפת לי. העיקר שיצא טוב.

Even if she didn't mean too, it happened that it went well. I no idea, not even the slightest, what she did mean, and to be honest – I really don't care. The main thing is that it went well.

Sons of Promise #1: The Wells of Salvation

מעיינות הישועה: שפע של אושר והצלחה; מעיינות-מרפא

Wells of salvation: abundance of happiness and success; healing wells