ארכיון חודשי: ינואר 2018

שמש פז זורחת Golden Sun is Shining

פרדס מתוק ויין Sweet orchard and wine

פרדס מתוק ויין Sweet orchard and wine

איזה כיף לצאת לנטיעות עם הנכדים ביום של שמש פז נעימה!

Such a pleasure to go out planting with the grandchildren on a golden sunny day!

טוּטִישְׁבָּט ה'תשע"ח Tu Bishvat 2018

ירח מלא ט"ו בשבט ה'תשע"ח Full moon on Tu BiShvat 5768

ירח מלא ט"ו בשבט ה'תשע"ח Full moon on Tu BiShvat 5768

כשהלכתי אחר הצהרים להתאמן בפילטיס, היה התאריך עדיין י"ד בשבט. כשחזרתי, השמש כבר שקעה וט"ו בשבט ירד עלינו.

When I went this afternoon to practice Pilates, the date was still the 14th of Shvat. When I came back, the sun was already set and Tu Bishvat fell on us.

קור חודר לעצמות Freezing Cold

Lúnasa – The Morning Nightcap

הצינה הגיעה בבת-אחת, ללא אזהרה מוקדמת. הייתי באמצע חלום מתוק עליה ופתאום התעוררתי אל תוך חשיכה וקור.

The chill came at once, without warning. I was in the middle of a sweet dream about her and suddenly woke up into darkness and cold.

כילדה, אני זוכרת את אמי חובשת מצנפת שינה. לשאלתי, למה זה טוב, ענתה שזה נגד הקור בלילה, שלא יהיה קר בראש. איני זוכרת את עצמי חובשת כזו.

As a child, I remember my mother wearing a nightcap. When I asked what was it for, she replied that it was against the cold at night, to keep the head warm. I don't remember myself wearing that.

היתה לה מכונת ייבוש She Had a Drying Machine

כביסה על חבל Washing on the line

כביסה על חבל Washing on the line

היה יום נאה למדי. בתחזית לא צפו לנו גשם. תליתי כביסה על החבל. לא תליתי יותר מדי תקוות שזו תתיבש כולה, אבל לפחות חלק כן. אני אשה אופטימית ביסודי.

It was quite a nice day. We did not expected rain. I hung the washing on the line. I did not have too much hope for it to dry up, but I did expect that at least some would. Basically, I am an optimistic woman.

אחר הצהרים, שבתקופה זו של השנה זה כבר ערב, לפני שיצאתי לאימון בניית העצם, בדקתי את הכביסה ומצאתי שיש עוד מקום לשיפור. החלטתי להשאירה על החבל לשעתיים הבאות ולבדוק שוב כשאחזור, אולי יש סיכוי שזו תתיבש. איני אוהבת להשאיר כביסה למשך הלילה, אבל אם צריך – אז אין ברירה.

In the afternoon, which at this time of the year it's already evening, before I went to the bone-building training, I checked the laundry and found that there was room for improvement. I decided to leave it on the line for the next two hours and check again when I came back. I don't like to leave the laundry for the night, but sometimes there's no choice.

ברגע שיצאתי מן הבית, החל לרדת זרזיף חלש, אך מטריד ומזיק. ידעתי שאין סיכוי שאוכל להוריד עוד הערב את הכביסה מהחבל. אמרתי לעצמי שאין דבר, שזה יהיה הדבר הכי גרוע שיקרה לי בחיים והמשכתי אל הסטודיו. כשפניתי במעלה הרחוב ימינה, בהצטלבות עם רחוב הרצל, נזכרתי פתאום איך היא היתה רוטנת שזה תמיד קורה לה ואיך אף פעם לא הניחה לכביסה לנוח בשלוה על החבל אחרי שנרטבה מהגשם. היתה לה מכונת ייבוש.

As soon as I left the house, a weak, disturbing but harmful drizzle began. I knew there was no way I could take the laundry off the line tonight. I told myself not to mind, and wished that it would be the worst thing that would ever happen to me in this life. I continued walking to the studio. As I turned up the street to the right, crossing Herzl Street, I suddenly remembered how she used to grumble that it always happens to her and how she never let the laundry rest peacefully on the line after it got wet by the rain. She had a drying machine.

 

פולנים, ימח שמכם ! People of Poland, Damn You

תמנע בראואר – העיירה בוערת

Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble – Undzer Shtetl brennt

הסערה שככה לקראת אחר הצהרים, הגשם פסק ויכולתי אפילו לפתוח חלון לרווחה כדי להכניס פנימה אויר צח.

The storm had subsided in the afternoon, the rain had stopped and I could even open a window wide to let in fresh air.

השמש היתה קרה ולא הצליחה לחמם בכוחות עצמה את המים בדוד. ברדיו דיברו על הסערה החדשה שעוברת עלינו בדמות הפולנים הארורים עם החוק החדש שלהם לגבי השואה. חשבתי על אמי זצ"ל, איך שנאה אותם שנאת מוות על מה שעשו לה ולמשפחתה בשואה. בפעמים הספורות שהזכירה אותם, כינתה אותם "פאַרשאָלטענע פולאקן" (פולנים ארורים).

The sun was cold and could not heat the water in the boiler by itself. On the radio they talked about the new storm that was going on over us in the form of the cursed Poles with their new law regarding the Holocaust. I thought of my mother, of blessed memory, how she hated them with all her soul for what they had done to her and her family during the Holocaust. On the few occasions she mentioned them, she called them "Farsholtene Polakn" (cursed Poles).

 

שריפה אחים שריפה – עס ברענט

Es Brent (Yiddish: It's burning)

ואתמול, לכבוד יום הזכרון הבינלאומי לשואה, הם באו עם חוק בזוי ומבזה. פולנים ארורים, ימח שמכם וזכרכם לעד!

And yesterday, in honour of the International Holocaust Remembrance Day, they came up with a despicable and humiliating law. Bloody Poles, your name and your memory will be damned forever!

 

קישור:

חוק בפולין: מאסר למי שיאשים את הפולנים בשואהאתר ynet

Link:

Is new Polish law an attempt to whitewash its citizens’ roles in the Holocaust? The Times of Israel

 

חמים ונעים Warm and Nice

 

הדלתות – רוכבים בסופה

The DoorsRiders on the Storm

 

הגשם שירד ביומיים האחרונים, מצא אותנו מתבוססות בבוץ שזה הותיר אחריו.

The rain that had fallen in the past two days had found us wallow in the mud that it had left behind.

ברדיו דיברו על הסערה שעוברת עלינו. חשבתי עלייך.

On the radio they talked about the storm we are going through. I thought about you.

 

 

 

 

חדר משלך A Room of One's Own

 

An Introduction to Virginia Woolf’s A Room of One's Own

A Macat Literature Analysis

כמה ספרים אנחנו מכירות שמעטות קראו, אך שמותיהם הפכו לסמלים? כשוירג'יניה וולף פרסמה את ספרה "חדר משלך", היה חסך בספרות המתיחסת לנשים, כזו שנכתבה בידי נשים.

How many books do we know that few have read, but whose names have become symbols? When Virginia Woolf published her book "A Room of One's Own", there was a lack of literature on women, such that was written by women.

חדר משלך (עם איילין אטקינס כוירג'יניה וולף)

A Room of One's Own (with Eileen Atkins as Virginia Woolf)

Links:

A Room of One's Own (Web edition)

Virginia Woolf Documentary

 

ימים שכאלה Such Days

Anita Popović Rain (Uriah Heep Cover)

ישנם ימים שכאלה, בהם את קמה בבוקר אל תוך חשכה מדכאת, גשם דופק בחוזקה בחלונות ובתריסים, קרררררר ואין לך בכלל חשק לצאת ממיטתך החמה.

There are such days, when you get up in the morning into a depressing darkness, rain knocking hard on your windows and shutters, it's colllllldddddd and you have no desire to get out of your warm bed.

אך אינך יכולה להשאר כל היום במיטה, כך שאת גוררת את עצמך מהמיטה בכל זאת, כי יש לך חיים ועבודה ודברים לעשות. עם הקפה והעוגיות את מתחילה להתאושש קצת, הראש מתבהר ולמרות הגשם הניתך, הברקים והרעמים, את מתאוששת טיפה יותר אחרי ארוחת הבוקר הטעימה שהכנת לעצמך. אני ממש לא טיפוס של מוקדם בבוקר.

But you can't stay all day in bed, so you drag yourself out of bed somehow, because you have a life and work and things to do. With the coffee and the cookies, you start to recover a bit, your head brightens and despite the pouring rain, lightning and thunder, you recover a little after having the delicious breakfast that you made for yourself. I'm really not an early-morning type.

קשה להתנהל בימים גשומים וחשוכים, אין הרבה מצב רוח, אך אז את מקבלת טלפון נחמד מהנכדה או מאחד הנכדים והיום העגום והחשוך מואר פתאום והדברים זורמים בכיף. וכשאת הולכת לבקר אחר הצהרים את הנכדים האהובים והמקסימים, אין מאושרת ממך. ויש גם קינוח מתוק: הכלה הנפלאה שלך קנתה לך את הספר שמזה זמן שמת עליו את עינך ורצית לקרוא (גילה נאומן ימיניכריות אויר).

It's hard to keep going on rainy and dark days, there is not much mood, but then you get a nice phone call from the granddaughter or one of the grandchildren and the gloomy dark day suddenly lights up and things flow smoothly. And when you go to visit the beloved and charming grandchildren in the afternoon, there's nobody happier than you. And there's also a sweet dessert: your wonderful daughter-in-law bought you the book you were looking for some time and wanted to read.

הלכתי הביתה בלב מתרונן. טיפות הגשם שירדו במשורה, השתדלו לא להרטיב אותי יותר מיד. ישנם ימים שמתחילים בצורה עגומה, אך מסתיימים בכיף ובשמחה. כן ירבו!

I walked home with a jovial heart. The raindrops that came down sparingly tried not to wet me too much, not more than necessary. There are days that begin in a gloomy manner, but end with fun and joy. More the better!

Uriah HeepSunrise

זה אכיל It's Edible

 

הודעה שהועברה בקבוצתנו: היי הורים יקרים, אני מכינה שתיל מתוק לט"ו בשבט. אשמח אם תעבירו בקבוצות. תודה רבה!

Message sent to our group: Hi dear parents, I am preparing a sweet sapling for Tu Bishvat. I would be happy if you pass this in your groups. Thank you!

שתיל מתוק לט"ו בשבט A sweet sapling for Tu Bishvat

שתיל מתוק לט"ו בשבט A sweet sapling for Tu Bishvat

אני מביטה בשתיל החמוד ומדמיינת היכן להציבו ואת אחיו מסוגים שונים (אם יש כאלה) שאקנה. חוצמזה, חשבתי לעצמי שזו יכולה להיות מתנה נחמדה למשפחה ולחברות שלי לכבוד ט"ו בשבט. משום שלא צורפו פרטים נוספים, אני שולחת שאלה: שוּ? מה זה אומר? זה למכירה?

I look at the cute plant and imagine where to put it and the different kinds of brothers I'll buy. Because no further details have been attached, I send a question: Shu? What it means? Is it for sale?

אני מקבלת תשובה מיידית: כן, אמא מכיתה של בתי מכינה וזה אכיל.

I get an immediate answer: Yes, a mother from my daughter's class prepares and it's edible.

אכיל? אני שואלת את עצמי ואת היקום. איך עציץ יכול להיות אכיל, גם אם זה זעיר. אולי זה יגדל והפירות יהיו אכילים, אני חושבת לעצמי. אני נזכרת באמי, איך זו היתה מעודדת אותי לטעום ממאכל חדש: "מען קען זיך נישט פארסאמען". באידיש: "אי אפשר לחטוף הרעלה מזה" או בעברית מדוברת: "זה אכיל ולא רעיל". 

I send my enthusiasm: it's lovely! how much does it cost? You should also add contact details so that we can buy from her. I remember my mother, how she would encourage me to taste a new food: "Men Ken zich nisht farsamen". In Yiddish: "You can't get poisoned from it" or in spoken Hebrew: "It's edible and not poisonous."

אני שולחת את התלהבותי: זה מקסים! כמה עולה? היה רצוי גם להוסיף פרטי התקשרות אליה כדי שנוכל לקנות ממנה.

Edible? I ask myself and the universe. How a flowerpot can be edible, even if it is tiny. Maybe it will grow and the fruit will be edible, I think to myself. 

אחרי התכתבויות הלוך ושוב, הגענו לתאור הבא:

קאפקייק שוקולד ג'נה (אורגני), פרורי ביסקוויט וסוכריות, הגזע עשוי מגלילית. אפשר פרוה וחלבי. המחיר: 10 ₪ ליחידה, מינימום הזמנה: 20 יחידות.

After corresponding back and forth, we reached the following description:

Cupcake Jenine chocolate, biscuit crumbs and candies, the stem is made of Glilit (a roll). Parve or milky. Cost: 10 NIS per unit, minimum order: 20 units.

בהחלט מתאים מאוד לשמח משפחה, חברים ובעיקר ילדים בט"ו בשבט הבא עלינו לטובה ביום רביעי הבא, 31.1.18. מומלץ להזדרז ולהזמין עד יום ששי הקרוב. טלפון להזמנות: 0256331554

Definitely suitable for making your family, friends, and especially children happy on Tu Bishvat, which occurs next Wednesday, 31.1.18. I recommend that you hurry up and order until this Friday. Phone number for orders: 0256331554

 

אתן מוזמנות לגלוש אל עמוד הפייסבוק של סאלי, לשים לייק ולשמח אותה ואת עצמכן.

You are invited to go to Sally's Facebook page, to make her happy and yourself.

מבחן Test

מלך האריות – האקונה מטטה

The Lion KingHakuna Matata

"עברת את המבחן", היא אומרת לי בקול רך, "ועוד בהצטיינות יתרה."

"You passed the test," she says to me in a soft voice, "and with extra honours."

מבחן? אני? שׁוּ? "איזה מבחן?" אני שואלת בחשדנות.

A test? Me? What? "Which test?" I ask suspiciously.

היא מביטה עמוק בעיני ושותקת. גם אני מחרישה.

She looks deep into my eyes and remains silent. I'm silent too.

מדגסקר 2 – אני אוהב/ת לנענע

Madagascar 2 – I like to move it