הארה Enlightenment Kalachakra

כרזת הסרט הארה Enlightenment movie poster

כרזת הסרט הארה   Enlightenment movie poster

בתי הקברות מלאים באנשים שהיו בטוחים שאין להם תחליף ובעיקר בכאלה שחשבו שהם יחיו לנצח, כמו "משיחים" ו"קדושים" למיניהם.

The cemeteries are full of people who were sure they were irreplaceable and especially with those who thought they would live forever, like "messiahs" and "saints" of all kinds.

דור הולך ודור בא והארץ עוד מעט תתפוצץ לרסיסים, אך אף אחד אינו לומד שעדיף לחיות בטוב ולא ברע. גם אם יש כאלה הלומדים זאת, אין הם מישמים. דור הולך ודור בא וכדור הארץ מתקרב אל סופו בצעדי ענק.

Generation comes and generation goes and the earth will soon be blown to pieces, but no one learns that it is better to live with good rather than with bad. Even if there are some who learn this, they are not implement it. Generation comes and generation goes and the earth is getting close to its end with huge steps.

TheAngelcy – הקריאה

theAngelcy – The Call

הלכתי לראות איזו הארה היתה לאשה אחת, שהביאה לה שלוה והיא חשה צורך לשתף בזה גם אותנו. אני אוהבת סרטים ולא אוהבת ללעוג למעשי ידי אחרים, בעיקר לא אחרות, אך לשבת שעה וחצי ולחזות בשטויות הטקסיות שאנשים מבוגרים מאמינים בהן – זה היה מבחן גדול לסבלנות שלי. גדול מאוד. זה אמור היה להיות סרט עלילתי, אך זה שעמום אחד גדול. חבל.

I went to see what enlightenment one woman had, which brought her peace and she felt the need to share this with us as well. I love movies and don't like to mock others, especially not women, but sitting for an hour and a half and witness the ceremonial nonsense that older people believe in – that was a great test of my patience. Very big. It was supposed to be a feature film, but it's one big boredom. A shame.

היו לי מלא סימנים לא ללכת לצפות בסרט השטותי והמיותר הזה שלא ברור לי איך זה זכה לביקורות טובות. היתה הקרנה בארבע אחר הצהרים, אך היתה לי פגישה בנתניה שהתארכה והגעתי חזרה לחדרה ברבע לחמש. לא היה טעם להכנס לסרט. החלטתי ללכת להקרנה הנוספת בערב, למרות שלא היה לי בכלל חשק לצאת מהבית והייתי עייפה מאוד. היו מלא סימנים. למה לא התיחסתי אליהם? כי כך זה לרוב: חשבתי שאם לא אלך – אפספס. למה לא הקשבתי לאינטואיציה שלי? אין לי מושג.

I had a lot of signs not to go to watch this nonsensical and unnecessary movie that it is unclear to me how it got good reviews. There was a screening at four in the afternoon, but I had a meeting in Netanya that lengthened and I came back to Hadera at quarter to five. There was no point in going to the movie. I decided to go to the extra screening in the evening, even though I didn't really want to leave the house and I was very tired. There were signs. Why didn't I pay attention to them? That's the way it usually happens: I thought if I didn't go – I'd miss something. Why didn't I listen to my intuition? I have no idea.

יש לי בעיה עם דתות למיניהן, גם אם הן מטיפות לשלום ולאהבה כמו הבודהיזם. מבחינתי, אף אחד לא לקח לעצמו את כל החוכמה שבעולם ואינו יודע הכל ואף אחד אינו רשאי להחליט שגם אחרים צריכים ללכת בדרכו רק משום שזה מה שהוא יודע ובזה הוא מאמין. לראות את התנועות שלהם, ההשתחוויות, ההשתטחות על השטיחים, נו באמת – אי אפשר היה שלא להקביל את זה לאיסלם.

I have a problem with religions of all kinds, even if they preach peace and love like Buddhism. For me, no one has taken all the wisdom in the world and knows everything, and no one is allowed to decide that others should follow his way just because this is what he knows and believes. To see their motions, their bowing down, the prostration on the rugs, come on really – I couldn't help but compare it to Islam.

מבחינתי, אף אדם אינו קדוש, ודאי לא יותר מזולתו. אין אנשים קדושים. אין גם אלוהים, אך זה סיפור אחר. כשמאן דהוא מכריז על עצמו שהוא אדם פשוט כמו כולם, אך מצד שני מוקף כל הזמן בפמליה העומדת עליו לשרתו ולמלא את כל בקשותיו – זה לחלוטין לא אמין בעיני. אדם, המכריז כל הזמן שפניו לשלום עולמי, אך זז ממקום למקום מלווה בשומרים חמושים – היכן השלום? זו צביעות לשמה.

To me, no one is holy, certainly not more than others. There are no holy people. There is no G-d either, but this is a different story. When somebody declares himself to be a simple person like everyone else, but on the other hand is constantly surrounded by a retinue to serve him and fulfil his requests – that is completely unreliable to me. A man who constantly declares that he strives for global peace, but moves from place to place accompanied by armed guards – where is the peace? That's really hypocrisy.

הבטתי בחסידים השוטים הנוהים אחר איזה זקן שנחשב לקדוש וחשבתי לעצמי שמה פה שונה מהקשקוש של דתות אחרות? מה שונה הדלאי לאמה מזה המיצג את "הכס הקדוש"? מהרבנים הראשיים אצלנו (הן הדביל הספרדי והן האויל האשכנזי)? מאייתוללות ושוטים אחרים באיסלם? הכל חארטה-בארטה. הכל ענין של תאוות שליטה, לא משהו קדוש ולא שטויות אחרות כגון אלה של העידן החדש הרוכבות על החיפוש התמידי של בני האדם לאהבה ושלוה. ענין של ניצול חולשות אנושיות ברגעים הכי קשים של בני אנוש.

I looked at the stupid followers who are following like herds after an old man who is considered a saint, and thought to myself that what is different here from the scruples of other religions? What is the Dalai Lama different from the one who represents the Holy See? From our Chief Rabbis (both the Sephardi idiot and the Ashkenazi fool)? From ayatollahs and other fools in Islam? It's all Harta-Barta, garbage. It is all a matter of lust for control, not something sacred and no other nonsense such as those of the New Age which exploits the constant pursue of human beings for love and peace. A matter of exploiting human weaknesses in the most difficult moments of human beings.

 

בתמצית:

הסרט לא עניין אותי כלל.

In essence:

The movie didn't interest me at all.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

טרקבאקים

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d בלוגרים אהבו את זה: