ארכיון קטגוריה: להתכתב עם עצמי Corresponding with Myself

שבת חמה נחמדה Nice Hot Saturday

BBC Symphony Orchestra – Jerusalem & God save the Queen

אחרי האכזבה הגדולה אתמול מנשירתה של ברזיל מהמונדיאל, התנחמנו היום בנצחונה של נבחרת אנגליה.

After yesterday's huge disappointment with Brazil's dropout from the World Cup, we were comforted today by the victory of the England team.

לפני מספר דקות, סגרנו את היום בשמחה לאידה של נבחרת רוסיה השנואה שהועפה מהמונדיאל ברגלי שחקני הנבחרת של קרואטיה. לא שזו האחרונה להיט אצלנו, אך היא עדיפה על מי שאנחנו שונאות. אני בכלל לא בענין ומשתדלת לא לצפות במשחקים המשעממים אחרי שנבחרת ברזיל כבר לא פה להנעים את העין במהלכיה התוססים, אך ביאטריס צמודה למסך בענין רב שאינו מובן לי כלל ומדווחת לי באופן שוטף על המתרחש.

A few minutes ago, we closed the day with joy to the detestable Russian team that was kicked out of the World Cup by Croatian national team players. Not that the latter is a hit with us, but it is preferable to who we hate. I'm not at all interested and try not to watch the boring games after the Brazil team is no longer here to please the eye in its lively moves, but Béatrice is glued to the screen with great interest that I do not understand at all and reports to me on a regular basis.

האמת, אין לנו דבר נגד העם הרוסי. מאידך, אין לנו גם דבר בעדו. פשוט, קיוינו למנוע מהבריון מהק.ג.ב לחוש סיפוק שהצליח לו לאחז את עיני העולם. אז הנה, אנחנו די מלאות סיפוק לדמיין איך נראה פרצופו אחרי ההפסד. אין לנו צורך להיות זבובות על הקיר שלו. אנחנו מסתפקות בלדמיין.

To be honest, we have nothing against the Russian people. On the other hand, we have nothing for them either. We were simply hoping to prevent the KGB thug from feeling satisfaction for deceiving the world. So here we are, quite satisfied to imagine what his face looked like after his team's loss. We do not need to be flies on his wall. We make do with imagining.

Sarah ConnollyRule Britannia

 

השקט שב על כנו The Silence Was Restored

סיימון וגרפונקלצלילי השקט

Simon & GarfunkelThe Sound of Silence

 

כל הבוקר הרעיש הנגר את הסביבה בהתקינו את הארונות בדירתי. סופסוף יש לי מקומות אחסון. איני בטוחה שזה יספיק, אך זו בהחלט התחלה.

All morning the carpenter was rattling the neighbourhood installing the closets in my apartment. Finally, I have more storage space. I'm not sure it will be enough, but it is certainly a start.

ארון צעצועים במרפסת הסלון A toy cabinet on the living room balcony

ארון צעצועים במרפסת הסלון Toy cabinet on the living room balcony

זו הרגשה נפלאה כשפרויקט עליו עבדת במשך זמן רב בא לידי מימוש. אני תכננתי, הוא ביצע, שנינו הרכבנו.

It's a great feeling when a project you've been working on for a long time comes to fruition. I planned, he implemented, we both assembled the whole geshichte.

ארונות מטבח Kitchen cabinets

ארונות מטבח Kitchen cabinets

צהריים. נגמר. השקט שב על כנו. עכשו, נותר רק לסדר את הדברים בתוך הארונות. פרויקט נוסף, אם כי קל יחסית. ביאטריס הבטיחה לעזור אם צרפת תנצח אחר הצהריים את אורוגווי.

Noon. It ended. The silence was restored. Now, all that is left is organizing the stuff in the closets. Another project, though relatively easy. Béatrice promised to help if France won Uruguay this afternoon.

ארונות מטבח Kitchen cabinets

ארונות מטבח Kitchen cabinets

 

הזמן העובר The Passing Time

טד שין – הזמן עובר לאט

Ted Shinn – Time Passes Slowly

 

בשבועות האחרונים, אני פותחת קרטוני זכרונות. לקח לי זמן ניכר להתפנות אליהם. נמנעתי מלהתעסק עם תוכנם.

In the past few weeks, I have been opening memory cartons. It took me a long time to get to them. I refrained of dealing with their content.

היום פתחתי קרטון נוסף. ידעתי מראש שזה יפתח דברים שלא רציתי לפתוח יותר, לכן דחיתי, אך גם הזמן של זה הגיע.

Today I opened another carton. I knew in advance that it would open things I did not want to open anymore, so I declined, but the time of it came too.

 

פטריסיה קאס – עם הזמן

Patricia KaasAvec le temps

 

הזמן אינו מרפא שום דבר, הוא רק מקהה רגשות, מאפשר לשרוד.

Time does not cure anything, it just blurs emotions, allowing to survive.

נבחרת ברזיל Brazil National Team

כדורגל לא מלהיב אותי, אך כשנבחרת ברזיל עולה על המגרש, אני יודעת שיש לצפות למשחק מעניין ומרהיב. הקבוצה באה לשחק, לא לשעמם את הקהל.

Football does not excite me, but when the Brazilian team appears on the field, I know we can expect an interesting game. The group comes to play, not to bore the spectators.

את המחצית הראשונה לא ראיתי, משום שהעדפתי לשחק כדורגל עם הנכדים בחצר ולאפשר להם להבקיע שערים כאוות נפשם. מטעמים מובנים, אני שוערת גרועה ומבקיעה עוד יותר גרועה כשאני משחקת איתם.

I did not see the first half because I preferred playing soccer with my grandchildren in the yard and allowing them to score goals as they pleased. For obvious reasons, I am a bad goalkeeper and worse in scoring goals when I play with them.

קיבלנו עדכון מהצופה בבית לגבי ההפסקה במשחק כשהתוצאה בתום המחצית הראשונה היתה תיקו אפס. לא רע מבחינתי, כל עוד ברזיל אינה מפסידה, למרות שציפיתי לשמוע על לפחות 3 גולים לטובתה ואפס למקסיקו. אין לי שום דבר נגד המקסיקנים, אך מדובר פה בנבחרת ברזיל, אז מזלם הרע שנקלעו לשחק נגד הקבוצה שאני מעדיפה.

We received an update from the viewer inside about the break in the game, with a score of zero at the end of the first half. Not bad for me, as long as Brazil does not lose, although I expected to hear about at least 3 goals in its favour and zero for Mexico. I have nothing against the Mexicans, but this is about the Brazil team, so it's their bad luck to play against the team I prefer.

עם תחילת המחצית השניה, הוחלט ברוב קולות להכנס הביתה ולעודד את נבחרת ברזיל. בקושי הספקנו למזוג לעצמנו מיץ תפוזים קר, כשקולו הנלהב של הקרין הסב את תשומת לבנו לנעשה על המרקע. בדיוק בזמן המהלך המרהיב של הגול הראשון לברזיל. ישששששש!!!! מיד פצחנו בסמבה סוערת, כפי שלימדתי את הנכדים כששיננתי להם את השיר הזה.

As the second half started, it was decided unanimously to go inside in order to encourage the Brazil team. We barely managed to pour ourselves a cold orange juice, as the excited voice of the announcer drew our attention to what was happening on the screen. Just in time for Brazil's spectacular first goal. Yessssss! We immediately started a stormy Samba, as I taught the grandchildren when I taught and memorized this song to them.

ז'ורז'י בן ז'ור – טאג מהאל

Jorge Ben Jor – Taj Mahal

הם הביאו לסלון את כלי הנגינה שלהם כדי לשמוח ולשמח: האחד סחב את האורגן, השני לקח את הגיטרה, השלישית אחזה בחליל ולי נתנו לתופף על התופים. זה הכלי היחיד שאני מסוגלת לנגן בו ולא הכי בהצלחה, אך אני משתלבת ואיני גורמת יותר מדי נזקים לאוזניים המוזיקליות שלהם.

They brought their instruments to the living room to rejoice and celebrate: one dragged the organ, the other took the guitar, the third grabbed the flute, and as for me – they let me drum on the drums. It's the only tool I can play and not very successfully, but I fit in and do not cause too much damage to their musical ears.

הגול האחרון של נבחרתנו האהובה, בדקה ה-88, הרים את השמחה עד לשמיים. אחחחחחחח, ברזיל!!!

The last goal of our beloved team, after 88 minutes, lifted our joy to the sky. Ahhhhhh, Brazil!!!

ז'ורז'י בן ז'ור – פילו מאראוילה

Jorge Ben JorFilho Maravilha

דו שיח Dialogue

הוא קרא לי כלבה, אני קרעתי לו את הצורה

הוא קרא לי כלבה, אני קרעתי לו את הצורה

זה עשה גלים בפייסבוק ומאוד מצא חן בעיני אחרי שהבנתי את הרעיון בדי עמל, לא מיד. לקח לי כעשרים דקות לפצח את זה. כידוע, אני מאותגרת.

It made waves on Facebook and I liked it very much after I understood the idea with great effort, not immediately. It took me about twenty minutes to crack it. As all know, I am challenged.

 

אחרי שההבנה חדרה, מיהרתי לשתף בעמוד שלי עם התגובה הברורה: "הדבר הנכון לעשות!!!"

After the understanding penetrated, I quickly shared it on my wall with the obvious comment: "The right thing to do!!!"

 

קיבלתי על זה 21 לייקים ושתי תגובות. לא משהו להתפעל ממנו נוכח העובדה שיש לי מעל שלושת אלפים "חברים".

I got 21 likes and two responses. Not something to admire given the fact that I have over three thousand "friends".

 

תגובתה של ביאטריס היתה: "מבריק!!!"

Béatrice's response was: "Brilliant!!!"

תגובת מאן דהיא היתה: "לא אם את הגבר."

Somebody else's response was: "Not if you're the man."

 

קאמי סן-סנסקרנבל החיות

Camille Saint-SaënsLe carnaval des animaux

Camille Saint-SaënsThe Carnival of the Animals

 

האינסטינקט הראשון שלי היה לשפוך עליה אש וגופרית וללמד אותה פרק בהלכות פמיניזם ועמידה על שלך, אך העדפתי לרסן את עצמי (מגיעה לי מדליה!!!) ולהקדים מחשבה למעשה. הגעתי למסקנה שאין טעם להתעסק עם מי שמביעה דעה כזו. אי אפשר לתקן אותה.

My first instinct was to pour fire and brimstone on her and teach her a chapter in the laws of feminism and standing up for yourself, but I preferred to restrain myself (I deserve a medal!!!) and think before taking any action. I reached the conclusion that there is no point in dealing with someone who expresses such an opinion. Such person can't be fixed.

אך לצאת פטורה בלא כלום הרי זה בלתי אפשרי מבחינתי, אני הרי מתוכנתת להגיב, ולכן, אחרי שיקול דעת מעמיק (לקחתי לי את הזמן), השבתי לה בהאי לישנא:

"האם אכפת לך מאיזה עלוב נפש שמכנה אותך כך? לא חשוב אם זה גבר או מישהו אחר – לאף אחד אסור להשתמש בלשון כזו כלפייך."

Since I'm programmed to respond, I couldn't leave it unanswered, therefore, after deep consideration (I took the time), I replied to her as follows:

"Do u care about some lowlife who calls u that? No matter if it's a man or somebody else – no one should use such language to anybody."

התכוונתי להוסיף עוד, להסביר, לחפור, להעמיק, אך מן הסלון בקעה שירת ההמנון הצרפתי כשריקוד קאן-קאן סוער מלוה את צעדיה של ביאטריס ששעטה אלי בהתלהבות בשל הגול של צרפת נגד ארגנטינה. כמובן שלא יכולתי להשאר לשבת כשזו מושכת אותי אליה (תרתי משמע) ומרקידה את רגלי באקסטזה עצומה.

I meant to add more, to explain, grub, dig deeper, but from the living room came the singing of the French anthem with a wild can-can dance accompanied Béatrice's footsteps, which darted towards me with enthusiasm due to the France's goal against Argentina. Of course, I could not sit still when she drew me to her (literally) and led my legs to dance ecstatically.

 

ריקוד הקאן-קאן

Can-can Dance

הריקוד נמשך ונמשך. בשלב מסוים, עזבתי אותה כדי להכין לנו קפה ולהגיש עם העוגות המסורתיות שלנו – שוקולד וגבינה וגם גלידה. שוקולד, כמובן.

The dance went on and on. At one point, I left her to make coffee and serve us with our traditional cakes – chocolate and cheese and ice cream too. Chocolate, of course.

ואחר כך היה שער השוויון של ארגנטינה, ההפסקה כדי להרגע ממנו, שער היתרון של ארגנטינה ממש בתחילת המחצית השניה, שהכעיס אותי על הצער שזה גרם לאהובתי. למזלנו, הגיע בליץ של שלושה שערים מצד צרפת שהחזיר לביאטריס את הצבע ללחיים, שלא לדבר על שמחת החיים והריקוד. השער השלישי לארגנטינה בדקה ה-93 של המשחק לא שינה כבר. ארגנטינה עפה! אני צופה לילה תלת-צבעי של חגיגות…

And then came Argentina's equalizer goal, the break to calm us down, Argentina's advantage goal right at the start of the second half, which made me angry at the grief it caused my love. Luckily for us, came a three-goal blitz from France that brought back the colour to Béatrice's cheeks, not to mention her joy of life and dancing. The third goal for Argentina after 93 minutes of play did not make a difference. Argentina flew out! I am expecting a tricolore (three-colour) night of celebrations…

הפנתר הורוד – ורודה קטנה יפה

The Pink Panther in "Little Beaux Pink"

הפילוסופיה של התה The Philosophy of the Tea

שלישיית יותם זילברשטיין – תה לשניים

Yotam Silberstein Trio – Tea for Two

 

ישנם דברים (לא רבים) שאני מוכנה לנסות לטעום מדי פעם. לדוגמא: תה מצמחים שונים. לפעמים זה יוצא די טעים.

There are some things (not many) that I am willing to try occasionally. For example: tea from different herbs. Sometimes it comes out pretty tasty.

תה ריחן ג'ינג'ר וכורכום basil ginger and turmeric tea

תה ריחן ג'ינג'ר וכורכום Basil ginger and turmeric tea

בשבוע שעבר היה מבצע של תה בסופרמרקט. מדי פעם אפשר למצוא שם תה של חברות אחרות מלבד זו שאני מדירה לשוני ממנה. טעם, זה כמובן ענין אישי ואי אפשר להתווכח עם מישהו שטעמו שונה משלי, אך מדהים אותי בכל פעם מחדש איך, לדוגמא, תה ארל גריי של חברת ליפטון יכול להיות בטעם נפלא, בעוד שאצל חברה אחרת זה יוצא נורא, אבל ממש.

Last week there was a sale of tea in the supermarket. Occasionally you can find tea of ​​other companies besides the one I keep my tongue from. Taste, of course, is a personal matter and I can't argue with someone whose taste is different from mine, but it amazes me every time anew how, for example, Lipton's Earl Grey tea can have a wonderful taste, while in another company it comes out terrible, really awful (feh isn't a word for it – it's an understatement!).

הפילוסופיה של התה The philosophy of the tea

הפילוסופיה של התה The philosophy of the tea

הם מכרו תה הודי מצמח הריחן מעורב עם ג'ינג'ר וכורכום. נראה לא רע. קניתי. ג'ינג'ר לא עושה לי טוב, הוא חריף לי מדי. לפני כשנה, ניסיתי לחלוט אותו כשורש חי – זה לא היה לי טעים וגם לא נעים. חשבתי, שאולי בתערובת עם מרכיבים נוספים, זה יהיה טוב יותר. אני עדיין בתהליך, חוככת בדעתי, טעם גיבשתי דעה.

They sold Indian tea from basil plant mixed with ginger and turmeric. Looked pretty good, so I bought. Ginger does not agree with me (we probably have a difference of opinion), it's too pungent for me. About a year ago, I tried to brew its root – it wasn't tasty at all. I thought, maybe in a mixture with other ingredients, it would be better. I'm still in the process, still thinking, I haven't formed an opinion yet.

 

Sara GazarekTea for Two

 

בתמצית:

לא ברור לי למה צריך להוסיף פלפל שחור לתה עם ג'ינג'ר.

 

In essence:

I have no idea why black pepper should be added to tea with ginger.

 

קומקומון חליטת תה Teapot with brewed tea

קומקומון חליטת תה Teapot with brewed tea

משהו מתוק Something Sweet

המחפשים – ממתקים למתוקתי

The SearchersSweets for My Sweet

אני אוהבת מתוק יותר מאשר טעמים אחרים, אך אצלי זה ממוקד במאכל ספציפי, לא מפוזר בכמיהה לסתם משהו מתוק.

I love sweet more than other flavours, but with me it's focused on a specific food, not just a craving for something sweet.

"בא לי משהו מתוק", היא אומרת לי. "בואי נצא לאכול בחוץ."

"משהו ספציפי?" אני חוקרת. "אולי יש לי בבית ואין צורך לצאת." המשחק של אנגליה נגד בלגיה עמד להתחיל ורציתי לצפות בו כדי להחזיק אצבעות לאנגליה. אני מקוה לגמר בין ברזיל לאנגליה כשכולי בעד שברזיל תיקח את גביע העולם. זה יהיה מפגש בין הכדורגל המעניין של נבחרת ברזיל לזה המשעמם של הנבחרת האנגלית.

"לא יודעת", היא עונה באיטיות. "אני צריכה משהו מתוק, לא חשוב מה."

"I feel like something sweet," she says to me. "Let's go eat out."

"Something specific?" I'm investigating. "Maybe I have at home and there is no need to go out." England's game against Belgium was about to begin and I wanted to watch it with my fingers crossed to England. I'm hoping for a final between Brazil and England when I'm all in favour of Brazil taking the World Cup. This will be a match between the interesting football of Brazil team and the boring game of the English team.

"I don't know," she replies slowly. "I need something sweet, no matter what."

"אפרסק?" אני מציעה. "קניתי מלא והם ממש עסיסיים. אולי אבטיח? מֵלון? ענבים? הפירות מאוד מתוקים העונה." אני פותחת את המקרר ומראה לה את תכולתו, שתבחר. "יש גם עוגות, אם את רוצה."

היא מביטה בחקרנות במצרכים. "את אוכלת את כל זה?" היא שואלת למראה השפע המוצג לפניה.

"לא", אני משיבה, "את ודאי תאכלי חצי."

"What about peaches?" I offer. "I bought a lot and they're really juicy. Perhaps a watermelon? a melon? Grapes? The fruits are very sweet this season." I open the refrigerator and show her its content for her to choose. "There are also cakes, if you want."

She stares at the groceries with curiosity. "Are you eating all this?" She asks at the sight of the abundance of groceries displayed before her.

"No," I reply, "you'll probably eat half."

היא אכן חיסלה חצי, אני את החצי השני. אנגליה הפסידה לבלגיה אחת אפס.

She did finish half, I completed the other half. England lost to Belgium one zero.

מדיסון ביר – משהו מתוק

Madison Beer – Something Sweet

ברזיל !!!!!! Brazil

גל קוסטה – ברזיל

Gal CostaAquarela Do Brasil

 

אין-אין-אין כמו הנבחרת של ברזיל!!! אין!!!

There's no team like the Brazil team!!! No other team is sooooooo good!!!

 

 

Ary BarrosoAquarela Do Brasil

חטא היוהרה The Sin of Arrogance

Oprah’s Tearful Speech at Power of Women

 

הנזירה הבודהיסטית הלכה והתרחקה במעלה ההר, מתפתלת עם השביל, עד שהפכה לנקודה כתומה מטושטשת. נותרתי לעמוד על עומדי, תוהה אם היתה אמיתית.

The Buddhist nun walked farther and farther up the mountain, winding with the path until she became a blur orange dot. I remained standing still, wondering if she was real.

 

 

ליזי ולסקז – איך את מגדירה את עצמך?

Lizzie Velasquez – How do you define yourself?

 

אין דברים מושלמים Nothing is Perfect

Yael Zinkow – The Perfect TED Talk

 

 

אני רואה עצמי אופטימית וחיובית מטבעי. מבחינתי, אין דברים לא מושלמים, הכל מושלם בדרכו שלו.

I see myself optimistic and positive by nature. For me, there are no imperfect things, everything is perfect in its own way.

 

שקיעה, שמיים כהים Sunset, dark sky

שקיעה, שמיים כהים Sunset, dark sky