Category Archives: לחם ומים Bread & Water

בגלל שקל אחד Because of One Shekel

 

מה תעשנה בשביל אגורה? What would you do for one Agora?

מה תעשנה בשביל אגורה ? What would you do for one Agora

מה הייתן עושות כדי לחסוך שקל אחד? האם הייתן טורחות בשל אגורה?

What would you do to save one shekel? Would you bother for a penny?

התיישנות Statute of Limitations

 Janis Joplin – Little Girl Blue

נבצר מבינתי (כידוע, אני מאותגרת) איך אפשר להחיל את חוק ההתיישנות על עברות מין.

It's beyond my comprehension (it's a known fact that I'm challenged) how can the Statute of Limitations be applied to sexual offences.

שמעתי ברדיו דעה משפטית מפי עורכת דין שטענה שיש להגביל את הזמן בו ניתן להגיש תלונות נגד עברייני מין, משום שאחרי זמן מסוים אי אפשר להביא ראיות מספיקות לבניית תיק, כלומר: אין תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום.

I heard on the radio a legal opinion from a layer who claimed that the time to file complaints against sex offenders should be limited, because after a certain time it's not possible to bring enough evidence to build a case, meaning: there is no sufficient evidentiary basis for filing an indictment.

אז מה? להניח לזה? לאפשר לעברייני המין הנתעבים לעשות את שלהם ולהתחמק מעונש?

So what should be? Let it go? To allow the despicable sex offenders to harm people and avoid punishment?

 

חגיגת הקניות הגדולה Big Shopping Celebration

Barter – Trading

הגם אתן אינכן מבינות על מה הרעש ועל מה המהומה? כי אני ממש לא.

Do you understand what the noise and the turmoil is all about? Because I really do not.

A Story About Spending Wisely

עשרים ושתיים שנים רעות Twenty Two Bad Years

סצנת פתיחה: "רבין במילותיו שלו"

Opening scene: "Rabin in his own words"

אותה מוצאי שבת, אותן שעות, עשרים ושתיים שנים רעות אחרי.

The same Saturday Night, the same hours, twenty two bad years later.

אי אפשר שלא לתהות: "הרצחת וגם ירשת?"

One cannot help wondering: "Did you murder and inherit?"

 

יצחק רבין – חייל בצבא השלום [1995]

Yitzhak Rabin – A Soldier in the Peace Army [1995]

תם שעון הקיץ Summer Clock is Over

לילה בשבע בערב בחדרה Night at 7 o'clock in Hadera

לילה בשבע בערב בחדרה Night at 7 o'clock in Hadera

אם יש משהו מטומטם, זה שעון החורף והזזת הזמן לאחור. במקום שיהיה לנו יותר אור בערב, יש לנו יותר חושך אחר הצהרים. טמטום, פשוט טמטום.

If there is something stupid, it is the winter clock and shifting the time back. Instead of having more light in the evening, we have more dark in the afternoon. stupidity is not a word, it's an understatement.

 

לילה בגן המייסדים בחדרה, שבע בערב Night at Gan Hameyasdim in Hadera, 7 o'clock

לילה בגן המייסדים בחדרה, שבע בערב Night at Gan Hameyasdim in Hadera, 7 o'clock

לא ממש אחוה Not Really Unity

MømePlayground

 

איך יודעים שעיר מתחרדת? כשגן השעשועים מלא בילדים חרדים, מחזה שלא נראה לפני שלוש שנים.

How so you know that the city is becoming ultra-Orthodox? When the playground is full of ultra-Orthodox children, a scene that was not seen three years ago.

 

 

 

 

יש לך עשרה שקלים ? Do You Have Ten Shekels

עדן אלנה – Stone Cold (שיר של דמי לובאטו)

Eden Alena – Stone Cold (X Factor Israel)

אתמול, יום ששי, שתיים אחר הצהרים. הסופר מלא, כרגיל. במזל, אני מצליחה לתפוס עגלה ובשמחה שמה פעמי לעבר אזור הירקות.

Yesterday, Friday, two o'clock in the afternoon. The supermarket is crowded, as usual. Luckily, I manage to grab a cart, so happily I move towards the vegetables section.

אני מחנה את העגלה בצד, אך לא רחוק, אלא בטווח ראיה כדי שזו לא תעלם לי, שלא לדבר על הסל שלי התלוי עליה עם תכולתו החשובה לי (ארנק, כרטיסי אשראי, הטלפון הסלולרי…). אני מחלקת את תשומת לבי ואת עיני בין העגלה והעגבניות אותן אני מתעתדת לבחור. לא דבר קל, אך בהחלט בר ביצוע.

I park my cart aside, not far, but within sight so it won't disappear on me, let alone my basket which was hanging on its important content (my wallet, credit cards, my cellular…). I divide my attention and my eyes between the cart and the tomatoes I intent to choose. Not an easy task, but quite achievable.

מישהי עומדת ליד ארגז הירקות, אך איני מבחינה בה כלל. אני מושיטה יד כדי לברור לי כמה עגבניות שנראות נאות ובשלות, אך לא יותר מדי מוצקות, כדי שתתאמנה לסלט עכשו ולא בעידן אחר. ממששת את העגבניה, לוחצת היכן שצריך ושמה בשקית, עין תורנית על העגלה. בעגבניה השלישית, עיני בדרכה להשגיח על העגלה, אני פוגשת את מבטה. בטרם אני מספיקה להסב את מבטי, היא לוכדת אותי ושואלת בקול שקט: "יש לך אולי עשרה שקלים?"

A woman is standing near the vegetable box, but I don't notice her at all. I reach my hand to select some tomatoes that seem nice and ripe, but not too solid, so they will be fit to my salad now and in another era. I feel the tomato, squeeze where it needs to be pressed and put it in the bag, my eye is watching the cart. In the thirds tomato, while my eye is on its way to watch the cart, I meet her gaze. Before I manage to turn my gaze, she captures me and asks in a quiet voice: "Do you have ten shekels, perhaps?"

Abbey LincolnBrother, Can You Spare A Dime?

בדרך כלל יש לי סכום סביר של מזומנים בארנק לצרכים יומיומיים. הפעם, לא הספקתי להוציא מזומן, גם לא היה צורך כי מי צריכה כסף בשבת, ונשארו לי רק כמה מעות. הלכתי את העגלה, האשה אחרי, והוצאתי את ארנק המטבעות מן הסל, מציגה אותם לפניה: מטבע של עשרה ₪, שלוש מטבעות של חמישה ₪ ושש מטבעות של עשר אגורות. עשרים וששה ₪ וששים אג' בסך הכל. השארתי לי את ששים האגורות ונתתי לה את השאר, מצרה על שלא היה לי יותר לתת לה.

I usually have a reasonable amount of cash in my wallet for everyday needs. This time, I haven't got the chance to get to the ATM; there wasn't any need to do so, since who needs money on Shabbat, so I was left with some change. I went to the cart, the woman after me, and I took my change money wallet out of my basket, displaying the coins in front of her: a coin of ten shekels, three coins of five shekels and six coins of ten agorot. Twenty six shekels and sixty agorot in total. I kept the sixty agorot and gave her the rest, regretting that I had no more to give her.

Demi LovatoStone Cold

גם אני ! Me too

Campaign #MeToo: Celebrity Sexual Assault Victims Tell Their Story

אין בנמצא תינוקת, ילדה, נערה או אשה שלא הוטרדה מינית, פשוט אין. כל אחת מאיתנו מצאה את עצמה בשלב כלשהו בחייה במצב שלא נעם לה כלל וכלל, שהיא לא רצתה להמצא בו.

There isn't any baby, girl, teenager or woman that wasn't sexually harassed, simply none. Each and every one of us found herself at some point in her life in a situation that wasn't pleasant for her at all, that she didn't want to be.

Hollywood Speaks Out Against Sexual Harassment With #MeToo | NBC News

 

הרשת הומה בימים אלה ממסע החשיפה של #גם אני. הרעש גדול וחזק וטוב שכך. יחד עם זאת, מדהים אותי שנראה שזה כאילו חדש, אפשר לחשוב שגילו את אמריקה! ההטרדה הזו, על גווניה הרבים, היתה מקִדמת דנא, שום דבר לא חדש תחת השמש, עכשו התעוררו? אין אחת שלא חוותה, ראתה, שמעה – אם על בשרה ואם מפי סביבתה, אף לא אחת! דא עקא, שגם אם כל הנשים כולן, עד האחרונה שבהן, תצאנה לאור ותספרנה את סיפוריהן – זה לא ישנה את המצב העגום עד שלא יגזרו עונשים משמעותיים על המטרידים. הגל הזה ששוטף אותנו, של השתפכות על מה שחווינו, ראינו ושמענו, לא יעצור את ההטרדה. אני פסימית לגבי האפקטיביות של הגל הזה כשלעצמו, אם כי אני בהחלט בעד. מה שאנו צריכות בנוסף להוצאת הסיפורים הללו לאויר העולם, זה גל נגדי של עונשים משמעותיים שירתיעו את החארות המטרידים מלחשוב אפילו על לעשות את מעשיהם הנוראיים. ולפני הכל – צריך חינוך לשיוויון. מותר לי לחלום…

The internet is bustling with the exposure journey of #MeToo. The noise is big and strong and it's a good thing. However, it amazes me that it seems like it's new, one might think that they discovered America! This harassment, with its many shades, was from a long time ago, nothing new under the sun. Now they woke up? There isn't any one who didn't experience, see, hear – whether on her own flesh or from her surroundings, not even one! The problem is, that even if all women, until the last one, would go out and tell their stories – it won't change this sad situation until a significant penalty will be imposed on the molesters. This wave that floods us, of outpouring what we were experiences, saw and heard, won't stop the harassment. I'm pessimistic about the effectiveness of this wave in itself, although I'm in favour. What we need in addition of releasing these stories to the world, is another wave of meaningful punishments that will deter the harassing dreks from even think about doing their dreadful deeds. And before anything – we need education for equality. I am allowed to dream…

Meet Tarana Burke, Activist Who Started “Me Too” Campaign to Ignite Conversation on Sexual Assault

 

חפירות:

קמפיין ברשת: MeToo# – גם אני חוויתי הטרדה או תקיפה מינית אתר אנשים ומחשבים

אליסה מילאנו ויקיפדיה

 

Digging

Alyssa Milano Wikipedia

ארבעת המינים Four Species

The LEGO Sukkot Movie: Jewish Holidays 101

בעד ארבעה מינים עיקריים דיברה האנושות ונגד דתות חשוכות השוללות קיומם של חיים חופשיים חסרי מורא.

Humaneness talked in favour of species four main, and against fanatical religions which negates the existence of free fearless life.

לסביות

Lesbians

Crystal Shadwell – But You Don't Look Like a Lesbian

 

הומוסקסואלים (גברים)

Homosexuals (Gay Men)

James O'Keefe – Homosexuality: It's about survival – not sex

טרנסג'נדרים

Transgenders

Geena Rocero – Why I must come out

ביסקסואלים

Bisexuals

Tania Israel – Bisexuality and beyond

ובקיצור: להט"ב.

ואידך – זיל גמור!

In short: LGBT

And the rest – go and study!

♀♀♀♀

Sukkot: The Jewish Holiday Taking Us Back to Basics

Hadara Levin Aredy

 

חג סוכות שמח!

Hag Sukkot full of joy!

Ash BeckhamComing out of your closet

דרקון ושמו דכאון Dragon Named Depression

יד וְרוּחַ יְהוָה סָרָה, מֵעִם שָׁאוּל; וּבִעֲתַתּוּ רוּחַ-רָעָה, מֵאֵת יְהוָה. טו וַיֹּאמְרוּ עַבְדֵי-שָׁאוּל, אֵלָיו:  הִנֵּה-נָא רוּחַ-אֱלֹהִים רָעָה, מְבַעִתֶּךָ. טז יֹאמַר-נָא אֲדֹנֵנוּ, עֲבָדֶיךָ לְפָנֶיךָ–יְבַקְשׁוּ, אִישׁ יֹדֵעַ מְנַגֵּן בַּכִּנּוֹר; וְהָיָה, בִּהְיוֹת עָלֶיךָ רוּחַ-אֱלֹהִים רָעָה–וְנִגֵּן בְּיָדוֹ, וְטוֹב לָךְ (שמואל א' פרק ט"ז, פסוקים י"ד-ט"ז)

14 And the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord frightened him. 15 And Saul's servants said to him, "Behold now, an evil spirit of God is frightening you. 16 Let our lord say (your servants are before you), 'Let them seek a man who knows how to play on the harp'; and it will be, that when the evil spirit of God is upon you, he will play with his hand, and it will be good for you" (Samuel I chapter 16, verses 14-16)

What is depression? Helen M. Farrell

וְהָיָה, בִּהְיוֹת רוּחַ-אֱלֹהִים אֶל-שָׁאוּל, וְלָקַח דָּוִד אֶת-הַכִּנּוֹר, וְנִגֵּן בְּיָדוֹ; וְרָוַח לְשָׁאוּל וְטוֹב לוֹ, וְסָרָה מֵעָלָיו רוּחַ הָרָעָה (שמואל א' פרק ט"ז, פסוק כ"ג)

And it would be, that when the spirit of God was upon Saul, that David would take the harp, and would play with his hand, and Saul would be relieved, and it would be good for him, the spirit of evil would depart from him (Samuel I chapter 16, verse 23)

היא התקשרה אלי על הבוקר לומר לי שרע לה. במקרים כאלה אני עוזבת הכל וטסה אליה. הכל יכול לקרות אצלה ואסור להתמהמה. אני מקוה למצוא אותה בריאה ושלמה בטרם תזיק לעצמה.

She called me first thing in the morning to say she feels bad. In cases like this I leave everything and hurry to her. Everything can happen with her and I shouldn't procrastinate. I hope to find her safe and sound before she hurts herself.

How to get stuff done when you are depressed – Jessica Gimeno