ארכיון קטגוריה: לסביות Lesbianism

אם תמונה If A Picture

Breadif

התמונות שלה בפרופיל החמיאו לה מאוד. אם אפשר להתאהב במישהי על סמך תמונתה – אז היא המקרה.

Her photos in her profile complimented her very much. If you can fall in love with someone based on her picture – then she's the case.

אני מקבלת בסביבות עשר פניות ביום לאישור חברות בפייסבוק. זה משום שאני משחקת ב"פארם טאון" ואנשים מחפשים שכנים. יש לי 4366 "חברות/ים" (נכון לערב זה) שאיני מכירה אף אחת מהן ממש. עם כ-30 מהן אני מדי פעם בקשר לגבי המשחק ועם ארבע אני מדי פעם מחליפה לייקים על הפוסטים שאנחנו מעלות בעמוד שלנו. אין לי ברשימה אף לא ישראלי/ת אחת שמשחקת את המשחק, מדהים מבחינתי.

I get about ten friends' requests a day to approve on Facebook. That's because I play in Farm Town and people are looking for neighbours. I have 4366 "friends" (as of this evening) that I don't really know. With about 30 of them I infrequently relate regarding the game, and with four I occasionally switch likes on the posts that we upload on our page. I don't have a single Israeli on the list who plays the game; I find it amazing.

אחרי שאני בודקת את העמוד של הפונות אלי (אני בדרך כלל מאשרת נשים), אני ממהרת לחסום אותן במסנג'ר כדי לא לקבל מהן כל מיני שטויות לא רצויות. אף פעם אי אפשר לדעת מה הן עלולות לשלוח לי וגם אין לי צורך כלל בוירוסים למיניהם. אין לי כוונה לפתח איתן שיג וגם לא שיח על עניינים אישיים. אם ישנם נושאים הנוגעים למשחק שהן רוצות לשאול אותי עליהם – הן יכולות לעשות כן באמצעות המעטפה למעלה המיועדת לכך. אין צורך במסנג'ר בשביל אלה.

After I check the page of those who approach me (I usually approve only women rarely men), I quickly block them in Messenger so as not to get all sorts of unwanted nonsense from them. You never know what they might send you and also, I don't need any viruses at all. I have no intention of developing any conversation with them or any discussion about personal matters. If there are issues concerning the game that they want to ask me about, they can do so with the envelope on top intended for that purpose. No need Messenger for these.

אישרתי מישהי על סמך פעילותה במשחק, כפי שזו התבטאה בעמוד שלה. לא היה לי זמן לרדת לעומק ולבחון את הפרופיל שלה ביסודיות. אישרתי ושכחתי ממנה. זמן מה לאחר מכן, נראה לי שזה היה חודשיים או אפילו שלושה – פתאום התחלתי לקבל ממנה לייקים על הפוסטים שהעליתי בעמוד שלי, אך אחרי זמן-מה זה הפסיק. נחמד לקבל לייקים. לקח לי עוד חודש וכשהתפנה לי זמן, התפניתי לבדוק יותר לעומק את הפרופילים של אלה שברשימת ה"חברים" שלי. אני עושה זאת מדי פעם כדי לנפות את אלה שאינם משחקים. אין לי ענין ב"חברים" סתם אם אין הם משחקים במשחק.

I confirmed someone based on her activity in the game, as it was expressed on her page. I didn't have time to go into depth and examine her profile thoroughly. I confirmed and forgot about her. Sometime later, it seemed to me that it had been two or even three months – I suddenly began to get likes from her on the posts I had posted on my page, but after a while it stopped. Nice to get likes. It took me another month and when I had time, I took the time to look more closely at the profiles of those on my "friends" list. I do this from time to time to delete those who are not playing. I have no interest in "friends" if they don't play the game.

התמונות שהיא העלתה בעמוד שלה סיפרו סיפור מרתק על אישה מעניינת המנהלת חיים לא שגרתיים. הפעילויות שהיא מעורבת בהן מתועדות בצורה מרתקת. הייתי מוקסמת. יותר מאלף תמונות היו שם וכל אחת מהן מדהימה, הן בסיפור שמאחוריה והן בצורת הצילום ובתיאור של הנושא המצולם. וכמובן שלא יכולתי לא לשים לב לאיך שהיא נראית. לא משנה מה לבשה – גם אם זה היה רק חולצת טי פשוטה ומכנסיים קצרים – היא היתה מקסימה. מאוד מקסימה.

The photos she put on her page told a fascinating story about an interesting woman who leads an unusual life. The activities she is involved in are documented in a captivating way. I was fascinated. More than a thousand pictures were there and each was amazing, both in the story behind it and in the form of photography and in the description of the photographed subject. And of course, I could not help noticing how she looked. No matter what she was wearing – even if it was just a plain t-shirt and shorts – she was charming. Very charming.

מבחינתי, פארה פוסט המנוחה היתה התגלמות היופי. האישה מהפייסבוק אינה בלונדינית, אלא בעלת שיער לבן, טבעי, חלק. פניה טבעיות, חרושות קמטים חינניים שבאים עם הגיל ומלאות הבעה. פנים מעניינות. היא מצאה חן בעיני מאוד. בתמונות שהיא העלתה, לא ראיתי אותה עם גבר כלשהו. היו תמונות בהן היתה מצולמת בגפה, חלק בחברת אנשים נוספים וחלק בחברת נשים. חשבתי שאין לי מה להפסיד אם אצור איתה קשר. מי יודעת, אולי גם היא לסבית? על לצעוד יחד לעבר השקיעה עוד לא חלמתי, זה היה מוקדם מדי.

For me, the late Farah Fawcett was the epitome of beauty. The woman on Facebook is not blond, but has white hair, natural, smooth. Her face is natural, lined with graceful wrinkles that come with age and are expressive. Interesting face. I liked her very much. In the photos she posted, I didn't see her with any man. There were photos in which she was photographed alone, part with other people and some in a company of women. I thought I had nothing to lose if I contacted her. Who knows, maybe she's a lesbian too? I had not yet dreamed of walking together toward the sunset, it was too early.

שלום, ג'אניס,

מדי פעם, כשיש לי זמן, אני לוקחת את הזמן כדי לעבור ביסודיות על העמוד של חברותי במטרה להכירן קצת יותר טוב, בעיקר אלה הטורחות לקרוא את הפוסטים שלי ועושות עליהם לייק (תודה רבה-רבה-רבה מאוד על שהן עושות זאת!).

עברתי על התמונות שלך ומצאתי שהן מעניינות מאוד. שהיתי באנגליה לפני מספר שנים ואהבתי אותה ואת האנשים אותם פגשתי, אם כי לא את מזג האויר הקר מדי לטעמי. העליתי כמה אלבומים משם וחשבתי שאולי יהיה לך מעניין לעיין בהם.

לונדון

סטונהנג'

ברייטון ביץ'

קינגסטון אפון טיימז

אשמח לקבל את התרשמותך.

בברכה,

שרון.

Hello Janice,

From time to time, when I have the time, I take the time to go through my list friends' walls in order to get to know them a bit better, especially those who are kind read my posts and put like on them (TYTYTYVVVM for doing this!).

I went through your photos and found them very interesting. I stayed in England a few years ago and loved it and the people I met, though not the weather that was too cold for my taste. I posted a few of albums from there and thought you might find it interesting to review them.

London

Stonehenge

Kingston Upon Thames

Brighton Beach

I'd appreciate your feedback.

Regards,

Sharon.

לחצתי על "שלחי" ובמקום שזה ישלח, קיבלתי הודעה שהיא חסומה אצלי ולכן איני יכולה לשלוח לה. שחררתי את החסימה ושלחתי שוב. עברו מספר ימים ושום דבר לא קרה, שום תגובה ממנה. החלטתי לנסות שוב, אולי שכחה לענות לי.

שלום, ג'אניס, אני תוהה אם הקישורים ששלחתי לך עבדו ויכולת לראות את האלבומים שלי. יהיה נחמד לדעת מה את חושבת עליהם.

אם גם הפעם היא לא תגיב – אניח לה. אין לי כוונה לרדוף אחר הרוח.

I clicked "Send" and instead of sending it, I received a message that she was blocked and therefore I couldn't send it to her. I unblocked her and sent it again. A few days passed and nothing happened, no response from her. I decided to try again, perhaps she forgot to answer me.

Hello Janice, I wonder if the links I sent worked and u had a chance to see my albums. It would be nice to know what u think about them.

If she does not respond this time too, I'll leave it. I have no intention of pursuing the wind.

חודשים עברו. הפריע לי שהיא לא ענתה לי, אך לא התכוונתי להטרידה. מדי פעם נהגתי לבדוק את הפרופיל שלה כדי לראות מה חדש אצלה. ראיתי שהיא העלתה תמונות מחופשתה באי הפסחא. זה מקום שריתק אותי מאוד וחלמתי לבקר בו והנה, היא היתה שם. חבל שלא איתי… חשבתי שזו הזדמנות. עשיתי לה לייק והגבתי שבדרך כלל איני אוהבת לתור את העולם פיזית, שאני מעדיפה לעשות זאת באמצעות ערוצי גאוגרפיה ותעודה, אך מכל המקומות בעולם, הייתי רוצה לבקר במקום הזה, ממש לבקר, למרות שזה די טלטול להגיע לשם. אני עדיין מחכה לתגובתה.

Months passed. It bothered me that she didn't answer me, but I had no intention to bother her. From time to time I used to check her profile to see what was new with her. I saw that she had posted photos of her holiday on Easter Island. It was a place that fascinated me very much and I dreamed of visiting it, and here she was there. A shame she was not with me… I thought it was an opportunity. I put like on her post and commented that I usually don't like to travel around the world physically, that I prefer to explore the globe with geography and documentary channels, but from all placed, I would like to visit this place, actually visit, even though it's not so easy to get there. I'm still waiting for her to respond.

BreadMake It with You

לא מוכנה Not Ready

הכנת החופה (Preparing the Chuppah (canopy

הכנת החופה (Preparing the Chuppah (canopy

היא תפסה אותי לא מוכנה. זה קורה לי לעתים די קרובות. הרי איני מקדישה את זמני להכנות בפני הלא נודע. יש לי דברים חשובים יותר על סדר היום שלי.

She caught me unprepared. It happens to me quite often. After all, I don't devote my time to making preparations for the unknown. I have more important things on my agenda.

"מה דעתך להתחתן?" השאלה באה ממקום לא צפוי. זה אף פעם לא עלה על הפרק, לפחות לא אצלי. זאת אומרת, אני אוהבת אותה, שמחה מאוד על חיינו המשותפים, אך להתחתן? למה שארצה לחיות בבית סוהר?

"What do you think about getting married?" The question came from an unexpected place. It never came up, at least not by me. I mean, I love her, I'm very happy with us living together, but getting married? Why would I want to live in a prison?

"או-ק-יי", היא אומרת לאט, פניה נפולות כשאני ממשיכה לשתוק מחוסר מלים מתאימות (זה לא קורה לי הרבה) ומתחילה לסגת. "אני רואה שאת לא בענין." אני מקוה בכל לבי שהיא לא טרחה והכינה טבעת, כי זה ממש לא יהיה נעים.

"O-ka-y," she says slowly, her face drooping as I keep silent for lack of appropriate words (it does not happen to me much) and begins to retreat. "I see you're not in it." I hope with all my heart that she didn't bother and buy a ring, because it wouldn't be pleasant.

"למה חשוב לך להתחתן?" אני תוהה. השאלה הזו מעולם לא נבחנה בינינו וזו הזדמנות להבין את נפשה.

"תמיד חלמתי על זה", היא משיבה. "תמיד ראיתי את עצמי עומדת תחת החופה בשמלה לבנה מדהימה…" הקול שלה נחלש והיא מביטה בי במבוכה, מבוישת.

"Why is it important for you to get married?" I wonder. This question has never been examined between us and this is an opportunity to understand her soul.

"I always dreamed about it," she replies. "I always saw myself standing under the Chuppah (canopy) in an amazing white dress…" Her voice weakens and she looks at me in embarrassment, sheepish.

במשפט אחד:

איך אפשר למנוע מאישה אהובה לעמוד תחת חופתה בשמלה לבנה מדהימה? לא היה לי לב לעשות כן.

In one sentence:

How could one prevent a beloved woman from standing under her Chuppah (canopy) in a gorgeous white dress? I did not have the heart to do so.

תחת החופה (Under the Chuppah (canopy

תחת החופה (Under the Chuppah (canopy

מה נשמע ? What's New

הסקייפ מצפצף. ביאטריס מבקשת לדבר איתי. אני שמחה לשמוע ממנה אחרי זמן שלא דיברנו.

Skype beeps. Béatrice asks to speak to me. I'm glad to hear from her after a while we did not talk.

"מה נשמע, הכל בסדר?" היא שואלת כשאני עונה לצלצול שלה.

"אצלי בסדר, איך אצלך?" אני עונה בשאלה, כרגיל.

אי אפשר להפריז בחשיבותה של שיחת חולין בין אקסיות. לפחות נגמר יפה, בהחלטה הדדית מכבדת, בלי כעסים, בהבנה ובקבלה של העובדה שהזוגיות שלנו בלתי אפשרית בזמן הזה. לאהוב מישהי, פירושו להניח לה להתפתח בהתאם לצרכיה, לא רק בהתאם לצרכייך. לאהוב מישהי, פירושו להסביר, להחליט יחד, לכבד זו את זו. אנחנו אוהבות זו את זו מאוד.

"What's new, how are you?" She asks when I answer her call.

"I'm fine, how about you?" I answer with a question, as usual.

One can't overstate the importance of small talk between exes. At least it ended well, with mutual respectful decision, without anger, with understanding and acceptance of the fact that our relationship is impossible at this time. Loving someone means letting her develop according to her needs, not just according to your needs. Loving someone means explaining, deciding together, respecting each other. We love each other very much.

זוגתה מופיעה מאחוריה, מניחה יד בעלתנית על כתפה. היא מחייכת אלי. "מה נשמע, שרון? הכל טוב?"

אני מחייכת חזרה. "הכל מצוין, אנג'לה, תודה ששאלת. איך את?"

"אנחנו בסדר, תודה", היא עונה. אני מהרהרת ב'אנחנו' הזה. הן ביחד כבר שנה, אז בהחלט 'אנחנו'. אני מחכה שהיא תלך ותניח לנו להמשיך בשיחתנו בלי שתעמוד לביאטריס על הראש. "רוצה קפה?" היא שואלת את ביאטריס. זו מהנהנת ומודה לה. "ואת, גם קפה? אולי תה?" היא פונה אלי בשובבות.

"לי קפה, תודה, אחד סוכר", אני משתפת פעולה.

Her spouse appears behind her, laying her hand on her shoulder in ownership. She smiles at me. "What's up, Sharon?

I smile back. "Everything is excellent, thank you for asking, Angela. How are you?"

"We're fine, thanks," she replies. I think of this 'we'. They've been together for a year, so definitely 'we.' I wait for her to go and let us continue our conversation without standing on Béatrice's head. "Do you want coffee?" She asks Béatrice who nods and thanks her. "And you, also coffee? Tea perhaps?" She turns to me mischievously.

"For me coffee, thank you, one sugar," I cooperate.

אנג'לה נעלמת מהמסך ומשאירה אותנו לנפשנו. מבעד למרחק הפיזי בינינו, אנחנו חשות קרובות, מתגעגעות, נכספות, אך החיים זורמים הלאה, גם אם זה במישורים שונים ולא תחת אותה קורת גג.

Angela disappears from the screen and leaves us alone. Through the physical distance between us, we feel close, longing, yearning, but life goes on, even if it is on different levels and not under the same roof.

קיי די לאנג – כיסופים תמידיים

k.d. langConstant Craving

לב שבור Broken Heart

שרה ווהן – מנגינת הלב השבור

Sarah VaughanBroken Hearted Melody

מאז המקרה ההוא, בו כמעט ואיבדה את עצמה במהלך חמשת השבועות המטלטלים, היא נוהגת במשנה זהירות הן עם עצמה והן עם הזולת. בעיקר כלפי הזולת. לעצמה היא עוד עושה הנחות פה ושם.

Since that incident, in which she had almost lost herself during the shaky five weeks, she was being very careful with herself and with others. Especially towards others. To herself, she is still making discounts here and there.

היה יום רגיל. היא לא חשבה שיקרה בו משהו יוצא דופן. היא יצאה למרכז הקניות הרגיל שלה כמו בכל פעם. היא עלתה על האוטובוס, שילמה, התישבה וחשבה לעצמה שברבע השעה של הנסיעה היא תוכל לקרוא עוד מספר עמודים מהספר הדיגיטלי בו נהגה לקרוא בזמנה הפנוי, בדרך כלל באוטובוס או בתורים.

It was an ordinary day. She did not think anything unusual would happen. She went out to her usual shopping center like every time. She got on the bus, paid, sat down, and thought to herself that in the fifteen minutes of that trip she could read several more pages of the digital book she used to read in her spare time, usually on a bus or in queues.

הבושם העדין של האישה שהתישבה לצדה צד את אפה והיא הרימה את עיניה מן הנייד אליו הן היו דבוקות בענין רב. הספר בו קראה היה מרתק, אך האישה אליה הגניבה מבט, היתה הרבה יותר מעניינת. היא לא יכלה להסיר ממנה את עיניה.

The delicate perfume of the woman sitting next to her caught her nose and she looked up from her cellular to which her eyes were glued. The book she read was fascinating, but the woman to whom she sneaked a glance, was much more interesting. She could not take her eyes off her.

******

מזה מספר שבועות שהיא חשה תעוקה בחזה. היא הלכה להבדק כדי לשלול מחלה כלשהי, בעיקר כזו הקשורה ללב. לא נמצאו כל ממצאים פתולוגיים. הלב שלה תקין, רק שבור.

For several weeks she had felt a tightness in her chest. She did some tests in order to rule out any disease, especially one that could be related to the heart. No pathological findings were found. Her heart is normal, just broken.

Emma Gibbs – How being heartbroken was the best thing to ever happen to me

 

סלפי בדלפי Selfie in Delphi

יהודה פוליקר ויורגוס דאלאראסעיניים שלי

Yehuda Poliker and George Dalaras – My Love

 

מכל המקומות בעולם, היא בחרה להפגש בדלפי. חשבתי שזה מוזר, אך זרמתי. קיויתי לטוב.

Of all places in the world, she chose to meet up in Delphi. I thought it was strange, but I chose to humour her. I hoped for the best.

היית מצפה משתי לסביות, שזו פגישתן הראשונה פנים אל פנים, למצוא מקום בלסבוס, אם כבר מחליטות להפגש ביוון, לא ככה?

You'd expect of two lesbians, for their first face-to-face meeting, to find a place in Lesbos, if they decided to meet up in Greece, isn't it?

 

 

 

געגועים Longing

AmeerahThe Sound of Missing You

"התגעגעת אלי?" היית שואלת עת היינו מתאחדות אחרי יום של פיזור לעיסוקינו הנפרדים.

"ודאי!" נהגתי לענות קצרות.

"Did you miss me?" You would ask when we would unite after a day of dispersion to our separate occupations.

"Of course!" I used to answer briefly.

עכשו, שנים רבות אחרי לכתך, אני מצרה על שלא עניתי יותר באריכות.

Now, many years after you've gone, I regret that I did not answer at length.

הקולות הבוקעים The Sounds Coming Out

אנה וידוביץ' – אסטוריאס

Ana VidovićAsturias

 

 

הקולות הבוקעים

מפיך,

ממך,

מכולך.

הקולות הנעים,

הנעימים,

הממלאים

אותי,

כולי

ג'ון לג'נד עם לינדזי סטירלינג – כל כולי

John Legend with Lindsey StirlingAll of Me

 

The sounds coming out

From your mouth,

from you,

Of all of you.

The moving voices,

The pleasant,

Which fill

Me,

All of me

 

Laura WrightBenedictus

עלי אופק בוער On a Burning Horizon

פאבלו אלבוראן – לבסוף

Pablo Alborán – Por fin (Finally)

[lyrics in Spanish + English]

היום נכנע ללילה ושלח את השמש לישון. האופק בער בצבעים עזים של סרוב, אך אי אפשר היה לעצור את סיבוב כדור הארץ. הלילה, בתנועת ניצחון, הדליק את הירח והתחיל למלוך.

The day gave in to the night and sent the sun to sleep. The horizon burned with intense colours of refusal, but the earth rotation could not be stopped. The night, triumphantly, lit the moon and began to reign.

היא הושיטה לי את ידה, עיניה זהרורי אור. "בואי למים."

"את רוצה שאטבע!" קבעתי, ידי נחות בחיקי ללא כוונת תזוזה.

"לא תטבעי", התעקשה, ידה עדיין מושטת בהזמנה, מחוה לי לקחתה, "תני לי יד."

נתתי.

She reached out her hand, her eyes bright with little light shines. "Come to the water."

"You want me to drown!" I determined, my hands lay in my lap without movement.

"You won't drown," she insisted, her hand still outstretched with invitation, gesturing to me to take it. "Give me your hand."

I gave.

פאבלו אלבוראן עם אלחנדרו סאנס – מי

Pablo Alborán con Alejandro SanzQuién (Who)

[lyrics in Spanish + English]

הנשיקה שלה היתה כל-כך מתוקה, אפילו השמש השוקעת עצמה את עיניה.

Her kiss was so sweet, even the setting sun closed its eyes.

אחרי הכל After All

לנה דל ריי – משחקי וידאו

Lana Del ReyVideo Games [lyrics]

אחרי הכל, יש את השלוה הזו שמלוה אותך לאורך כל היום, את הכיף, את טעם החיים. אחרי הכל.

After all, there is this tranquillity that accompanies you throughout the day, the fun, the taste of life. after all.

Lana Del Rey – Ride [lyrics]

לאן את ממהרת ? What's the hurry

רק צלה נותר Only her shadow remained

הצל שהותירה אחריה The shadow she left behind

היא חלפה על פני בטרם הספיקותי לקלוט שזו היא. לאן מיהרה?

She passed me before I could see that it was her. Where did she hurry to?