Category Archives: לסביות Lesbianism

קולות של ערב שבת Sounds of Friday Night

נורית גלרון – שיר ליל שבת

 

לא תמיד מתחשק לי לטרוח בערב שבת, בעיקר אחרי שבוע עמוס במיוחד בלי דקה פנויה להכנות. נחמד שיש חברות שמזמינות אותי לעשות איתן את השבת.

Not always I feel like toiling for Shabbat, especially after a busy week without a spare minute for preparations. It's nice to have friends who invite me to spend Shabbat with them.

אחר צהרים שטוף שמש. נעים. אני צועדת ברחובות הבהירים. רוח קלה מנשבת ומנגבת קצת את הזעה הניגרת על פני האנשים. רובם נחפזים להספיק לסיים את עיסוקיהם בטרם תפרוש השבת את כנפיה עליהם. אני מתנהלת בנחת, עוצרת מדי פעם לצלם. זמני בידי.

Sunny afternoon. It's pleasant. I walk in the bright streets. A nice breeze wipes away a bit of the pouring sweat on people's faces. Most of them hurry to finish their duties before Shabbat would spread its wings on them. I pace slowly, stopping from time to time to take photos. I have time on my hands.

 

קורין אלאל – זן נדיר

אשמח להכיר I'd Like to get to Know You

 

Elvis Costello – She

 

היא (שלשום, 02:30): הי אשמח להכיר התקשרי ואולי… [וצרפה מספר נייד]

She (the day before yesterday, 02:30): hi I'd like to get to know you call me and maybe… [she attached a cellular number]

אני (אתמול, 00:32): שלום לך. אשמח להתקשר. באילו שעות יהיה לך נוח?

Me (yesterday, 00:32): hello. I'd be happy to call. Which hours are convenient for you?

היא (אתמול, 21:44): בשעות הבוקר או בערב להשת…

She (yesterday, 21:44): in the morning hours or in the evening hope to hear from you

אני (הבוקר, כשהתעוררתי, לעצמי): אין לי כוח, גם לא חשק לשטויות הללו.

Me (to myself, when I woke up this morning): I have no energy, nor have I any desire for this nonsense.

Dodie Clark – She

 

She – A queer short film

Warmish – A Lesbian Short Film

 

 

גאוה 2017 Pride

Jazmin1e

השנה החלטתי לא לצעוד בשום מקום לשום מקום. עייפתי. שלא לדבר על הסכנה להתקהל והטרור שמכה בכל מקום.

This year I decided not to march anywhere and nowhere. I got tired. Not to mention the danger of gathering and the terror that hits everywhere.

Jazmin1ee

מישהי אמרה לי: "אם לא נצעד ונראה את עצמנו – פרוש הדבר שהם ניצחו." מצדי… לא חקרתי אותה למי התכוונה ב"הם". אני רוצה להמשיך ולחיות, יש לי בשביל מה. אין לי רצון להתגרות בגורל. יש גיל שאת משאירה את המלחמות לדור שאחרייך ומעבירה את השרביט הלאה. הגעת לגיל בו מותר לך כבר לנוח.

Somebody said to me: "If we won't march and show ourselves – it means that they won." Well… I didn't ask her whom did she mean by "them". I want to live longer, I have my reasons. I have no desire to tempt fate. There is an age when you leave all the battles to the next generation and passing the sceptre on. You've reached the age when you are already allowed to rest.

LP & Lauren Ruth Ward – Dreams

איבדתי אותך Lost on You

 

Christina Aguilera – You Lost Me

הרוח החזקה יללה בעוז, מבשרת את בוא הגשם הצפוי, אך הלא רצוי. עוד יום ראשון בארץ זרה, יום חופשי בו אין הגויים עובדים. קשה לי להתרגל לזה.

The strong wind howled intensively, announcing the coming of the expected but the unwanted rain. Another Sunday in a strange country, a day off. I find it hard to get used to this.

LP (Laura Pergolizzi) – Full Concert (Greece 2016)

בגידה Infidelity

Nicole Kirkland Presents: Infidelity | "Loyal"

היא נשמעה נחמדה בשיחת הטלפון הארוכה שניהלנו ואף נראתה בהחלט נאה בסקייפ. חשבתי שכדאי להפגש. נדהמתי איך לוח הזמנים שלה היה צפוף כל-כך והיא לא היתה מסוגלת למצוא לנו זמן פנים אל פנים בחיים האמיתיים מלבד באלו הוירטואליים.

She sounded nice on our long phone call, and even looked quite lovely on Skype. I thought we should get together. It amazed me to realize how dense her schedule was, how she couldn't find us time to meet face to face in real life, except of the virtual.

ריטה – בגידה

Rita – Infidelity

נאמנות Faithfulness

"אני אשה של אשה אחת", היא אמרה לי באחת הפעמים הספורות של חמדה אותן חלקנו זו עם זו. האמנתי לה. אחר כך נוכחתי לדעת שהיא אכן אשה של אשה אחת, בכל מספר חודשים היא של אשה אחרת.

"I am a one woman's woman", she said to me once, at a rare occasion we shared delight with each other. I believed her. Later, I found out that she is indeed one woman's woman, every few months she is with a different woman.

Barbara Streisand & Barry Gibb – What Kind of Fool

לסבית מוצהרת Openly Gay

Cliff Richard and The ShadowsDo You Wanna Dance?

שלושה דברים חשובים לי בבת זוג פוטנציאלית: שהיא תאהב לרקוד, תאהב לדבר איתי ושתהיה מחוץ לארון. שלושה דברים כה פשוטים, אך כה קשים להשגה.

Three things are important to me in a potential spouse: she must love to dance, she should love talking to me, and she has to be out of the closet. Three things so simple, but yet so hard to get.

נסיוני בחיים לימדני כי מי שאינה אוהבת לרקוד – אינה אוהבת לחיות. מי שאינה מתירה לרגליה לפזז – אינה יודעת שמחה מהי או אינה רוצה לשמוח. אין לי כוח למדוכאות ולמדכאות למיניהן.

My life experience taught me that those who don't like dancing – don't like to live. People who don't allow their feet to hop – don't know what joy means or don't wish to rejoice. I don't have any strength for depressed and depressing people.

עוד לימדני נסיוני הלא מועט באינטראקציה עם זולתי, שמי שאינה אוהבת לדבר ולהביע את עצמה – או שהיא סובלת מִלְקוּת ביכולת יצירת קשר עם הזולת או שהיא פשוט טיפוס אנטיפאטי או מסוגר. אין לי כוח יותר להתאמץ לדובב את הזולת בעל כורחה.

My experience during interaction with my fellow humans (and wumans as well), which is fairly large, taught me that people who don't like to talk and express themselves – either suffer from a disability which prevents them from communicating with others or that they simply are antipathetic or like to seclude themselves from society. I have no more strength to struggle and elicit people to talk grudgingly.

Amy MacDonaldDancing In the Dark

למה חשוב לי שבת זוגי תהיה מחוץ לארון? כי בגילי, אין לי כוח לחיות בחשש ממה שיגידו. למעשה, מעולם לא היה אכפת לי מה חושב עלי הזולת, אז למה להתחיל עכשו? אף אחת אינה שוה את זה. אני לא רוצה להיות מודרת מן המשפחה שלה, לא רוצה לבלות את החגים בנפרד, לא רוצה להיות מוצגת כ"ידידה" שלה, אלא להופיע בריש גלי כבת זוגה. פשוט לחיות יחד. האם זה יותר מדי לבקש?

Why is it important for me that my spouse should be out of the closet? Because at my age I have no strength to live in fear due to what people would say. Actually, I never cared about what people might think about me, so why start now? Nobody is worth that. I don't want to be excluded of her family, I don't want to spend the holidays separately, I don't want to be introduced as her "friend", but appear openly as her spouse. Just simply live together. Is it too much to ask?

היא אמרה שהיא מחוץ לארון. האמנתי לה.

She said she's openly gay. I believed her.

פיתולים Curves

The Corrs – The Long and Winding Road +

G-d only Knows What I'd be Without You

גופי מותאם אל פיתולי גופך

אני מסרבת להנתק ממך

בלתי מסוגלת לעזוב

כל ישותי מצטמררת, מסתמרת

עת אני מעבירה את שפתי על רכות עורך

כמה חבל שהבוקר הגיע

ועלי להתמודד עם יום תפל נוסף

בלעדייך

My body adapts to the curves of your body

I refuse to distance myself from you

Unable to let go

My whole being tingles, tickles

When I brush my lips over your soft skin

Such a shame that morning has arrived

and I have to face another tasteless day

without you

Paul McCartney – The Long and Winding Road + My Love

לסבוס Lesbos

חשבתי לבקר בלסבוס כדי לראות את המורשת, הרי כאן חיתה ופעלה המשוררת הדגולה סאפפו.

I thought I'd visit Lesbos to see our heritage. After all, Sappho, the great poetess, lived and worked here.

 

A Tour to Lesbos (Λέσβος)

קישורים מומלצים:

  1. משירי סאפפו: מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו, אתר שמעון בוזגלו
  2. ג'ודי שיקגו, מסיבת ארוחת הערב ויקיפדיה

 

Recommended Links:

  1. Sappho at the British Museum
  2. Sappho at the Brooklyn Museum
  3. Judy Chicago, The Dinner Party YouTube
  4. Museums in Lesbos

השקט שנותר The Silence that Remained

שירי מימון – השקט שנשאר

היא עזבה. השקט שנותר אחריה נח על פני הרהיטים כמו אבק דק – בלתי נראה, אך מורגש. אני אוהבת את השקט שאחרי לכתה.

She left. The silence that remained behind her rested on the furniture like thin dust – invisible, but noticeable. I love the silence after she's gone.

היו יומיים נפלאים, בהם הקשבנו יחד לדברים שאני אוהבת, צפינו יחד בדברים שהיא אוהבת ובין לבין – שימחנו זו את זו עד מאוד.

These were two wonderful days, during which we listened together to the things I like, we watched together the things she likes, and in between – we made each other very happy.

Blood, Sweat & Tears featuring Bo Bice – You've Made Me So Very Happy

היא הלכה. שקט פה. מאוד. נעים השקט הזה. אני כבר מתגעגעת אליה.

She's gone. It's silent here. Very silent. I enjoy the silence. I already miss her.

Disturbed – The Sound of Silence