ארכיון קטגוריה: לסביות Lesbianism

מתי ידעת ? When did You Know

לא ידעתי שאני לסבית עד שפגשתי אותך

I Didn’t Know I Was Gay Until You

אחת השאלות שלסביות שואלות זו את זו בשלב כלשהו היא "מתי ידעת?" והכוונה היא כמובן מתי ידעת שאת לסבית.

One of the questions Lesbians ask each other at some point is "when did you know?" and the intention is of course when did you know you were a lesbian.

זו שאלה כל כך נפוצה, כל כך שגרתית. אף הטרוסקסואל אינו שואל את זוגתו (או הטרוסקסואלית את בן זוגה) מתי ידעה זו שהיא הטרוסקסואלית. אנחנו שואלות זו את זו, משום שהחיברות שאנו עוברות משחר ילדותנו אינה מאפשרת לנו לדעת שיש דבר כזה שאשה אוהבת אשה אחרת ואיש יכול לאהוב איש ולא להחשב כחריג. אולי בדור הנוכחי של הנכדים שלנו זה נפוץ יותר, אולי הם יכולים לראות בגן שלהם שתי אמהות או שני אבות.

It's such a common question, so routine. No heterosexual asks their spouse when did they know they were heterosexuals. We ask each other, because the socialization we have from the dawn of our childhood don't allow us to know that there is such a thing where a woman loves another woman and a man can love a man and not be considered an unusual. Maybe in the current generation of our grandchildren it is more common, maybe they can see in their kindergarten two mothers or two fathers.

בכל פעם ששאלתי מישהי "מתי ידעת?" מעולם לא קיבלתי את השאלה "מתי ידעתי מה?" כתשובה. היה ברור למה התכוונתי ולא היה צורך להרחיב. כל אחת מהנשאלות זכרה מתי ידעה, מתי הבינה שהיא לסבית. כל אחת מהנשאלות זכרה היטב שידעה חשש מהרגע הראשון שהידיעה הזו חדרה למוחה. רבות חוו פחד נורא. זה לא היה פשוט. החברה לא הכילה אותנו כשהיינו צעירות. אני בספק אם היום זה קל יותר.

Whenever I asked someone "when did you know?" I never got the question "when did I know what?" as an answer. It was clear what I meant and no need to elaborate. Each of the respondents remembered when she knew, when she realized she was a lesbian. Each of the respondents remembered very well that she experienced worry from the first moment that this news penetrated her mind. Many experienced terrible fears. It wasn't easy. Society did not contain us when we were young. I doubt today is easier.

אולי החברה תקבל היום יותר מבתקופה שלי את מי שתספר שהיא לסבית, בעיקר הדור הצעיר יותר, דור ילדינו, גם אלה שלא ממש נתקלו בכאלה פנים אל פנים. אולי חרב הפיטורין לא תונף בגלוי מעל לראשה, ילדיה לא ילקחו ממנה. זאת, בעקבות חוקים שמגנים עלינו, אך תמיד אפשר להתענות למאן דהיא אם רוצים. בישראל השוביניסטית, בה אין ייצוג הולם לנשים באף שטח חשוב בחיינו, כולל בפוליטיקה (אולי בעיקר בפוליטיקה!) אנחנו לא נחשבות כל כך. פחות יקבלו הומואים, משום שעדיין, בחברה שלנו, 'הומו' זה בגדר קללה. שמענה אוהדי קבוצות כדורגל ולא רק אותם.

Maybe today society will accept more than in my days those who will tell she is a lesbian, especially the younger generation, the generation of our children, even those who have not really encountered a face to face with such. Maybe the dismissal sword wouldn't openly fly over her head, her children wouldn't be taken away from her. This is due to laws that protect us, but she could always be harassed if somebody wants to do so to her. In Chauvinist Israel, where there is no adequate representation of women in any important area of ​​our lives, including in politics (maybe especially in politics!) we don't count much. Homosexuals are less accepted because still, in our society, 'homo' is a curse. Hear football team fans and not just them.

ג'ואן ארמטריידינג – אותי עצמי אני

Joan ArmatradingMe Myself I

BBC Documentary 2019

במשפט אחד:

מתי ידענו?

In one sentence:

When did we know?

השנים השנויות במחלוקת The controversial years

Dr. Jill Squyres – Why can’t we be friends?

היו לנו כמה שנים בהן היינו בקשר. אני זכרתי אותן בצורה מסוימת, היא בצורה אחרת.

We had a few where years we kept in touch. I remembered them in a certain way, she differently.

במשפט אחד:

חזרתי ממנה עם חור בלב וחור בכיס.

In one sentence:

I came back from her with a hole in my heart and a hole in my pocket.

היו לי ציפיות I Had Expectations

ערב יורד על עוד פגישה לא מוצלחת Evening falls on another unsuccessful date

ערב יורד על עוד פגישה לא מוצלחת   Evening falls on another unsuccessful date

פעם הכרתי מישהי שטענה ש"ציפיות יש רק לכריות". זה היה פעם. ברוכה השמה על שאיננו בקשר יותר. לי תמיד יש ציפיות.

I once knew someone who claimed that "expectations are only for fools". That was a long time ago. Thank the Goddess for not being in touch with her anymore. I always have expectations.

מישהי יצרה איתי קשר באתר ההכרויות בו אני חברה. אני לעולם איני יוצרת קשר משום שאין שם אף אחת לטעמי. יחד עם זאת, אני מתיחסת בנימוס אל מי שיוצרת איתי קשר ואם היא נשמעת נורמלית, אני אפילו מזמינה אותה לשיחה בסקייפ כדי לבחון את שפת הגוף שלה. לא תמיד זה יעיל, אך בדרך כלל זה עוזר לסנן את מי שאינה נראית לי מן ההתחלה. למדתי לסמוך על האינטואיציה שלי בענין הזה.

Someone contacted me on the dating site I am a member of. I never contact others because there is no one there I like. At the same time, I politely treat whoever contacts me and if she sounds normal, I even invite her over to chat on Skype to test her body language. This is not always effective, but it usually helps to filter out those who don't seem right to me from the beginning. I learned to trust my intuition on this matter.

נדברנו להפגש בבית קפה מקומי. היא מעיר סמוכה, אך היתה מוכנה לבוא עד לעיר בה אני מתגוררת. כהרגלי, הגעתי רבע שעה לפני המועד והתישבתי בנחת כדי לקרוא כמה עמודים מהספר  אותו אני קוראת בהמשכים, בזמני המתנה כמו היום. בשביל זה יש לי שתי אפליקציות קריאה בסמרטפון: עברית ואינדיבוק. בבית, יש לי את הקינדל של אמזון בתור אפליקציה על הטאבלט שלי. זה בשביל הספרים שאני קוראת באנגלית. ישבתי בנחת, מתעמקת לי בקריאה.

We agreed to meet at a local café. She is from a nearby town, but was ready to come to the town I live in. As usual, I arrived fifteen minutes ahead of time and sat down leisurely to read a few pages of the book I read when I have time, on waiting times like today. For this I have two reading apps on my smartphone: Ivrit and Indiebook. At home, I have the Amazon Kindle as an app on my tablet. This is for the books I read in English. I sat leisurely, delving into my reading.

מישהי נעמדה ליד שולחני ושאלה: "את שרון?" הרמתי את עיני ולא זיהיתי את השואלת. הנהנתי בלי אומר והרמתי את גבותי לאות תמהון.

"אני עדינה", אמרה, "מאתר ההכרויות."

היא לא יכולה היתה להיות אותה 'עדינה מאתר ההכרויות' איתה שוחחתי פנים אל פנים בסקייפ. אי אפשר להיות שונה כל כך בן-לילה מאיך שנראית אמש בסקייפ, שלא לדבר על מהפך קיצוני כל כך בין להראות סבירה אתמול ואילו היום… "את ממש לא יכולה להיות עדינה", אמרתי. "מה קורה פה, את עובדת עלי?" הבטתי סביב לבדוק היכן מסתתרת אותה עדינה.

Someone stood at my table and asked, "Are you Sharon?" I looked up and did not recognize the questioner. I nodded without saying and raised my eyebrows in a puzzled sign.

"I'm Adina," she said, "from the dating site."

She couldn't be that 'Adina from a dating site' with whom I talked face to face on Skype. She can't be so different overnight from what she looked like on Skype last night, not to mention such an extreme makeover between her reasonable appearance yesterday and whereas today… "You really can't be Adina," I said. "What's going on here, are you fooling me?" I looked around to see where dose that Adina hiding.

"אני יכולה להסביר", אמרה ההיא בקול שקט והתישבה מולי בלי לבקש את רשותי.

כשאני שומעת את המשפט הזה, 'אני יכולה להסביר', אני יודעת שמשהו לא טוב עומד להתרחש. "אוי ואבוי!" קראתי, "קרה משהו לעדינה? אני מקוה שהיא בסדר!" אם באמת קרה לה משהו, זה נראה חמוּר אם שלחה אלי מישהי במקום להתקשר או לסמס. למה זו שיושבת מולי טרחה להגיע במקום לסמס לי? מה השטות הזו?

"לא, מה פתאום!" קראה הלה בחזרה. "אמרתי לך, אני עדינה. אם רק תתני לי להסביר לך, הכל יתבהר."

"I can explain," she said quietly, sitting down in front of me without asking my permission.

When I hear this phrase, 'I can explain', I know something not good d is about to happen. "Oy vey!" I exclaimed, "Did something happen to Adina? I hope she's OK!" If something really happened to her, it seemed serious if she sent someone to me instead of calling or texting. Why is it that person sitting in front of me bothered to come instead of texting me? What is this nonsense?

"Not at all!" She exclaimed back. "I told you, I'm Adina. If you just let me explain to you, everything will become clear."

אני שונאת כשכופים עלי משהו וזה לא נראה טוב. החויתי לה בידי לאות כי תסביר את עצמה. "אני באמת עדינה", פתחה, "אם את רוצה לראות את תעודת הזהות שלי, אני יכולה להראות לך." היא הביטה בי בציפיה לתשובתי. החויתי לה בידי שאין צורך ושתמשיך. היא המשיכה. "אני אחרתי לפגישה שלנו בסקייפ ואז השותפה שלי חשבה שיהיה יעיל אם היא תעלה מולך ותדבר איתך עד שאגיע…"

"את צוחקת עלי?" התפרצתי לדבריה, לא מניחה לה להמשיך. "היא לא יכלה להציג את עצמה ולומר שאת מאחרת וכל מה שאמרת לי עכשו? למה להוליך אותי שולל? מה השטויות הללו?" נראה היה לי שלפני מקרה לא יציב של נפש רעועה. "ומה עם היום? לא יכולת לסמס לי ולהכין אותי שאני הולכת לפגוש מישהו שונה ממי שחשבתי שהיא עדינה? איני מבינה את זה!" קמתי על רגלי כדי ללכת. לא היתה לי כוונה להמשיך עם השטות הזו.

I hate when I'm forced into something and this didn't look good. I gestured to her to explain herself. "I'm really Adina," she began, "if you want to see my ID, I can show it to you." She looked at me expectantly for my answer. I signalled to her that there was no need and that she may continue. She continued. "I was late for our meeting on Skype and then my co-partner thought it would be useful if she came up in front of you and talked to you until I arrived…"

"Are you kidding me?" I burst into her words, not letting her go on. "She couldn't introduce herself and say you're late and everything you told me now? Why mislead me? What is this nonsense?" It seemed to me that before me was an unstable case of a shaky soul. "And what about today? You couldn't text me and prepare me that I'm going to meet someone different from who I thought was Adina? I don't get it!" I got up on my feet to walk away. I had no intention of continuing with this nonsense.

"חכי!" קראה אחרי גבי המתרחק, "חכי!" לא חיכיתי. לא הבטתי לאחור לבדוק אם היא קמה לרדוף אחרי. כשחציתי את הכביש אל המדרכה ממול, ראיתי מזוית עיני שהיא עדיין יושבת במקומה. לא הפריע לי שהמלצרית תבקש ממנה לפרוע את החשבון של מיץ התפוזים ששתיתי בזמן שקראתי וחיכיתי לעדינה.

"Wait!" She called after my distant back, "wait!" I didn't wait. I didn't look back to see if she got up to chase me. As I crossed the road to the sidewalk opposite, I could see she was still sitting there. It didn't bother me that the waitress probably would ask her to pay the bill for the orange juice I drank while reading and waiting for Adina.

במשפט אחד:

היא פנתה אלי באתר ההכרויות, אחר כך דיברנו בסקייפ, היו לי ציפיות, היום נפגשנו. היה רע.

In one sentence:

She contacted me on the dating site, then we talked on Skype, I had expectations, we met today. Was bad.

ט"ו באב ה'תשע"ט Tu B'Av 5779

Sep Vermeersch – To Dance or Not to Dance

הלכנו לרקוד. מה כבר אפשר לעשות בט"ו באב, בערב שבת, כשהכל סגור?

We went to dance. What else can you do on Tu B'av on Friday night in Israel, when everything is closed?

ארגנו מסיבה בבית של אחת מהחבורה שלנו. אין בכלל מקומות אליהן יכולות נשים לסביות בגילנו לצאת כדי לרקוד. אין לנו בתי קפה, מסעדות – שום מקומות בילוי. אך אנחנו מסתדרות. תמיד אפשר להתאסף בבית או בדירה של אחת מאיתנו ולבלות. אנחנו מתחשבות בזולת, איננו מרעישות יותר מדי. כשאנו רוצות גם לרקוד – אנחנו מנדבות בית פרטי של אחת מאיתנו. פחות שכנים ופחות רועש לסביבה.

We organized a party at one of our group. There are no places for lesbian women of our age to go out to dance. We have no cafés, restaurants – no entertainment places. But we're getting along. We can always gather at one of our homes or apartments and have a good time. We are considerate of others, we are not too loud. When we want to dance too – we donate a private home of one of us. Less neighbours and less noisy to the surrounding.

אני אוהבת לרקוד. זה כיף! אני גורסת שמי שאינה אוהבת לרקוד, גם אינה אוהבת לחיות. מי שהפנים שלה חמוצות כל הזמן, לא תאהב לצחוק ולהנות. אחת השאלות הראשונות שלי לבת זוג פוטנציאלית הוא אם היא אוהבת לרקוד. כשהתשובה חיובית – אני ממשיכה לבדוק הלאה. כשזו שלילית – איני מבזבזת את זמני עליה. יש כאלה העונות שהן לא חשות בנוח כשהן רוקדות. לא נכנסתי לעומק בסוגיה הזו. לא מעניין אותי כלל למה אלה אינן חשות בנוח. לא ברור לי למה מאן דהיא חשה לא בנוח כשהיא רוקדת. מה זה אומר עליה? ממש לא חשוב לי לדעת.

I love to dance. it's fun! I believe that anyone who doesn't like to dance doesn't like to live. Anyone whose face is sour all the time will not like to laugh and enjoy life. One of my first questions to a potential spouse is whether she likes to dance. When the answer is positive – I keep checking on. When it's negative – I don't waste my time on her. There are some who answer that they feel uncomfortable when dancing. I did not go into this issue in depth. I don't care at all why they don't feel comfortable. It is unclear to me why somebody feels uncomfortable when dancing. What does this say about her? I don't really care to me to know.

Cliff Richard – Do You Wanna Dance

כדי לרקוד, את צריכה נעליים מתאימות. לא כל נעל מתאימה לריקוד, כמו שלא כל נעל מתאימה להליכה או לריצה או למשחקי כדור וכו'. הנעליים צריכות להיות נוחות, עליהן להחזיק את הרגליים בצורה יציבה ולהיות גם יפות, כמובן, אם כי יופי הרי זה בעיני המתבוננת.

For dancing, you need proper shoes. Not every shoe is suitable for dancing, as not every shoe is suitable for walking or running or ball games, etc. The shoes should be comfortable, they should hold the feet firmly and be pretty too, of course, although beauty is in the eyes of the beholder.

Cliff Richard – Dancing Shoes

יש כאלה ההורסות את הגוף שלהן בנעילת נעלי עקב. איני זוכרת מתי היתה הפעם האחרונה בה נעלתי כאלה. מהפעם שקראתי על הנזקים שאלה גורמות לאשה (כי הרי גברים אינם נועלים נעלי עקב ויש להם סיבה טובה לכך!), הבנתי שאין לי מה לקנותן ולנעול אותן. אף פעם לא הבנתי איך רקדניות של ריקודים סלוניים יכולות לרקוד בנעלי עקב בלי לאבד את שיווי משקלן ולהפצע.

Some ruin their bodies by wearing high heels. I don't remember when was the last time I wore those. From the time I read about the damages they cause to women (because men don't wear high heels and they have good reason for that!), I realized I shouldn't buy and wear them. I never understood how ballroom dancers can dance in high heels without losing their balance and get wounded.

במשפט אחד:

קניתי היום נעלי ריקוד חדשות.

In one sentence:

I bought new dancing shoes today.

Natalia Duong – Dance as Therapy

עוד פגישה Another Date

The Four AcesLove is a many splendored thing

בשלב מסוים את מפסיקה לפחד מפני הבאות. אז מה אם היא לא התחברה/אהבה/רצתה? אז מה?

At some point you stop being scared of what could happen. So what if she didn't connect/like/want? So what?

בחיפוש אחר אהבה, את יוצאת לכל מיני פגישות בהן את חווה ופוגשת נשים במגוון טיפוסים. מישהי שאלה אותי פעם מי הטיפוס שלי. העובדה שהייתי צריכה לחשוב על זה בצורה מעמיקה, מצביעה על שאין לי דבר כזה. הייתי שמחה אם בת הזוג שלי היתה נראית כמו פארה פוסט, אך זה מהבחינה החיצונית. אינך חיה רק עם החיצוניות, אלא בעיקר עם הפנימיות, החיבור שביניכן.

In search of love, you go to all kinds of dates where you experience and meet women of various types. Someone once asked me who my type was. The fact that I had to think about it in depth, indicates that I have no such thing. I would be happy if my spouse looked like Farrah Fawcett, but that is from the externality. You don't live only with the externality, but mainly with the immanency, the connection between you.

במשפט אחד:

עוד פגישה. עוד אישה. עוד אכזבה.

 

In one sentence:

Another date. Another woman. Another disappointment.

 

בקצה הרחוב At the End of the Street

גלים מתנפצים אל החוף   Waves crashing to the shore

גלים מתנפצים לשוא אל החוף    Waves crashing in vain to the shore

היא עמדה בקצה הרחוב. ניגשתי אליה. היא הביטה בי והיתה נבוכה.

She stood at the end of the street. I went over to her. She looked at me and was embarrassed.

הנסיכה הזהירה אותי מפניה. הנסיכה רואה דברים. מהמקום בו היא נמצאת עכשו, היא יכולה לראות מה שאנחנו, שעדיין בחיים, איננו מסוגלות לראות. או שמא איננו רוצות לראות? אני לא רציתי לראות. זה על בטוח. התחפרתי בעיוורון שלי, שכנראה נעם לי ושרת איזשהו צורך בי.

The princess warned me from her. The princess sees things. From where she is now, she can see what we, who are still alive, cannot see. Or perhaps we don't want to see? I didn't want to see. That's for sure. I entrench in my blindness, which probably pleases me and serves some kind of need in me.

הגיע הזמן לפקוח עיניים ואוזניים שהיו ערלות לאזהרותיה של הנסיכה. כמה יכולתי לסבול? יש גבול לכל דבר, לא ככה? זה כאב, אך הייתי מוכרחה לחתוך אותה מחיי. לא היתה לי דרך אחרת. יש גיל שחבל על כל רגע מבוזבז, בטח כזה של כעסים וטינה.

It was time to open my eyes and ears that were blocked to the Princess's warnings. How much could I endure? There's a limit to everything, isn't it? It hurt, but I had to cut her off my life. I had no other way. There is an age when every moment counts and one shouldn't waste time, surely not on anger and resentment.

"אני מצטערת", היא אמרה, "אני יודעת שלא הייתי צריכה לעשות את זה."

שתקתי. וכי מה יכולתי לענות לה? שאני מסכימה שהיא אכן לא היתה צריכה לנהוג בי כך? שוב? ושוב? הרי אמרתי לה את זה עשרות פעמים במשך השנתיים בהן היינו יחד. הבטתי בה ובזתי לה בכל לבי, כפי שאני בזה לכל אלה המכנות את עצמן 'מוארות' ונוהגות כאחרונות הפושעות. כמו הרבנים הגורסים שלאנוס ילד עד גיל 9 זה בסדר. למה? כי כך הם קבעו. הן קובעות שהן 'מוארות', אך הן חשוכות כעלטה סמיכה זו האופפת אותך ואין שום נקודת אור להאחז בה.

"I'm sorry," she said, "I know I shouldn't have done that."

I was silent. What could I say to her? That I agree she shouldn't have done this to me? again? And again? After all, I've told her dozens of times over the two years we've been together. I looked at her and scorned her with all my heart, as I do with all those who call themselves 'enlightened' and act as the last of the criminals. Like the rabbis who claim that raping a child up to age of 9 is ok. Why? Because they said so. They state that they are 'enlightened', but are dark as this thick darkness envelops you and there is no bright spot to hold on to.

סלפי ברחוב   Selfie on the street

סלפי ברחוב   Selfie on the street

בתמצית:

הנסיכה צדקה. חמש שנים אחרי שחתכתי את ההיא, אני עדיין מנסה להחלים. לא כל כך קל. אנשים 'מוארים' יודעים לפגוע יותר מאחרים. הם מכירים את נקודות החולשה שלך.

In essence:

The princess was right. Five years after I cut that drek, I'm still trying to recover. Not so easy. 'Enlightened' people know how to hurt more than others. They know your weaknesses.

ידה בתוך ידי Her Hand in Mine

 

שקיעה באופק Sunset on the horizon

שקיעה באופק   Sunset on the horizon

ידה בתוך ידי

ידי בתוך ידה

שקיעה באופק

שתיקה, הלמות הדופק

 

ורק הים

גליו שולח

אל חוף אדיש

 

Her hand in mine

My hand in hers

Sunset on the horizon

Silence, pounding pulse

 

And only the sea

Sends its waves

To an indifferent beach

חוף אדיש  An indifferent beach

חוף אדיש   An indifferent beach

 

אה, את לסבית Ah, You Are A Lesbian

אמנית לסבית ??? A lesbian artist

אמנית לסבית ???? A lesbian artist

אני ליד תמונה שלי התלויה בתערוכת "חוף הים שלנו"המוצגת בעיריית חדרה Me next to my picture hanging at "Our Seaside Exhibition" displayed at Hadera municipality

 

השמיים לא נפלו, למרות שמספר אנשים התנשפו בתדהמה די רבה. חלק גם בשמחה לאיד. חלק בלעג. היו שם כמה תגובות לא נעימות כלל.

The sky did not fall, though some people gasped in astonishment. Partly gloating. Part of mockery. There were some very unpleasant reactions.

כשאני מגיעה למקום חדש ועלי להציג את עצמי, לעולם איני אומרת, "שמי שרון ואני לסבית", למרות שלפעמים זה מאוד מתבקש ולוא רק כדי לנַעֵר את הנוכחים. אני מעדיפה לראות קודם כל מי לטובת מי, מי נגד מי, מי אדיש לנושא ומי עלול להזיק לי. תחקיר מוקדם לא מזיק אף פעם. זו ישראל, מדינה מפגרת ברמות, עם דעות קדומות ושנאה עיוורת לזולת שאינו דומה לך. תמיד מומלץ להזהר.

When I come to a new place and have to introduce myself, I never say, "My name is Sharon and I am a lesbian," although sometimes it is very required, if only just to agitate those present. I prefer to see first who is for whom, who is against whom, who is indifferent to the subject and who might harm me. An early research never hurts. This is Israel, a very backward country, with prejudice and blind hatred for others who are not like you. It's always recommended to be cautious.

אני משתדלת כמיטב יכולתי לא להתחבר לקבוצות של מתנדבים וגם לא מתנדבות. המלה 'התנדבות' עושה לי חררה ברמות. נסיוני עם ארגונים התנדבותיים לא היה מוצלח אף פעם, וזאת בלשון המעטה. מה שאני חויתי היה לא טוב: זלזול בזמן של הזולת, זלזול בעמידה ביעדים, זלזול בהבטחות שניתנו והתנהלות לא נכונה באופן כללי. לא מתאים לי. זה מצד אחד. מצד שני, מרתיח אותי שבמקום שהממשלה תשים את הכסף הנחוץ, זה הולך למקומות מפוקפקים במקום להיטיב עם העם שזקוק לזה. דברים כמו בטחון תזונתי, דיור נאות במחיר סביר, חינוך חינם עד לסיום תואר ראשון, תרופות לכל מחלה ולא הקשקוש הנורא הזה של "סל הבריאות", שאדם צריך להיות בר מזל לחלות במחלה שהתרופה לה נמצאת בסל. את כל אלה ועוד – צריכה הממשלה לספק ולא שהתושבים יזדקקו לנדבות חס וחלילה, כפי שקורה לנו תחת שלטון השרלטן ושריו המושחתים.

I try my best not to connect with groups of volunteers. The word 'volunteering' gives me rashes all over me – head to toe. My experience with voluntary organizations has never been successful, to say the least. What I was experiencing was not good: contempt for others' time, disrespect for meeting goals, disrespect for promises made, and misconduct in general. Not for me. It's on the one hand. On the other hand, it infuriates me that instead of the government putting the necessary money, it goes to dubious places instead of benefiting the people who need it. Things like food security, decent housing at a reasonable price, free education until the end of a bachelor's degree, medicines for every illness, and not the terrible nonsense of the "Health Basket" that a person should be lucky to get the disease that is in the basket. All these and more – the government should provide, and not that the residents will have to need charity, God forbid, as it happens under the rein of the charlatan and his corrupt ministers.

יחד עם זאת, יוצא לפעמים שמאן דהיא מבקשת ממני לבוא לאסיפות כדי לחזק אותה. אין לי שום כוונה להצטרף כחברה מן המנין, אך להשמיע את קולי אני בהחלט יכולה, אם צריך. פעמים רבות אכן יש צורך ונוכחותי מוכיחה לי שלא בזבזתי את זמני לשוא.

At the same time, it sometimes comes out that somebody asks me to come to meetings in order to support her. I have no intention of joining as a full-fledged member, but I can certainly present my voice, if necessary. Many times there is indeed a need and my presence proves me that I have not wasted my time in vain.

היה כנס בנושא נשים באמנות והתבקשנו להעלות הצעות לסדר היום, הן של דברים שמציקים לנו והן רעיונות חדשים. דיברו שם על הצורך בנראות של נשים בכלל ושל נשים ממגזרים של מיעוטים בפרט. נשים אתיופיות, ערביות וכיו"ב. היה רעיון להקצות מקום לגלריה שתציג מיצירותיהן של הנשים הללו בכל שטחי האמנות, כולל זו הכתובה. אני, שידי מושכת בעט ובמצלמה והמשיכה שלי לספרות, שירה וצילום עזה היא, העליתי את תהייתי אם יהיה גם זרקור על יצירות לסביות – הן של נשים לסביות והן של נשים היוצרות בנושא הלסבי.

There was a conference on women in art, and we were asked to make suggestions for the agenda, both of things that are bothering us and new ideas. They talked about the need of women's visibility in general and women from minority sectors visibility in particular. Ethiopian women, Arab women, etc. There was an idea to allocate space for a gallery that would display works by these women in all areas of art, including the written one. I, who write and take photos, and my attraction to literature, poetry and photography is very strong, had raised the question of whether there would be a spotlight on lesbian works – both lesbian women and women who create lesbian themes.

"אה, את לסבית", הגיבה המנחה, מחייכת במבוכה.

"אה, אני ממש לא!" הגבתי בתקיפות.

"חשבתי שמשום שהעלית את הנושא…" החלה והפסיקה בלי להרחיב.

"אינך צריכה להיות לסבית כדי להעלות את המודעות שקיים חלק כזה באוכלוסיה וגם לו מגיעה נראות!" הטפתי מוסר. חשתי את חוסר הנוחות שלה, אך לא התכוונתי להניח לה. בשבילי, נראות לסבית חשובה מאוד ואני חשה מחויבת להעצים את קיומנו.

"Ah, you are a lesbian," the moderator responded, smiling in embarrassment.

"Ah, I really am not!" I responded firmly.

"I thought that because you raised the subject…" She began and stopped without elaborating.

"You don't have to be a lesbian in order to raise awareness that there is such a part of the population that also deserves visibility!" I was preaching. I felt her discomfort, but I was not going to make it easy for her. For me, lesbian visibility is very important and I feel bound to empower our existence.

"נשקול את זה", היא מתעשתת ויוצאת מהענין, מפנה את מבטה לחלק אחר בקהל. אני מכירה את זה. זה לא ישקל, זה לא ילקח בחשבון, זה לא יקבל נראות. אצטרך להשתתף גם באסיפה הבאה כדי לנדנד ולגרום לזה לקרות. אין לי כוונה לוותר. אני מתחילה לחשוב על חברות שלי שאצטרך לגייס לטובת הענין כדי שלא אעמוד לבדי במערכה. הן בהחלט יכולות להטות שכם.

"We'll consider it," she pulled himself together and gets out of this, turning to look at another part of the audience. I know that. It will not weigh, it will not be taken into account, it will not get visibility. I will have to attend the next meeting too in order to nag and make it happen. I have no intention of giving up. I am beginning to think of my friends that I will have to recruit for the sake of the cause so that I will not stand alone in the battle. They can certainly assist here.

*

באסיפה הבאה יש לנו מנחה אחרת. כנראה שהן בתורנות כדי לגוון. עולה במוחי הרעיון שאולי פעם יגיע גם תורי להנחות ועצם המחשבה גורמת לי לצמרמורת עונג. אוכל לנתב את הדיון לאפיק שלי! חיוך מתפשט על פני ואני אפילו אופטימית.

At the next meeting we have another moderator. They must take turns in order of diversify. It occurs to me that maybe once my turn to moderate might come too, and the very thought causes me shivers of pleasure. I can channel the discussion to my ideas! A smile spreads across my face and I'm even optimistic.

אני מציגה שוב את הרעיון שלי לנראות לסבית. אני יכולה לשמוע את הרחש בקהל. חלק גדול אינו שבע-רצון. אני חשה את גלי העוינות נגדי, אך אני ממשיכה לעמוד כדי לשמוע את תשובת המנחה. זו, הבעת מבוכה על פניה, מחכה שישתרר שקט תוך שהיא מנסה להתעשת. אני מניחה שהנושא לא עלה על דעתה כלל עד כה.

"די כבר עם הקשקושים הלסביים שלך!" צועקת מישהי מאחור. "אנחנו לא סוטות כמוך ולא רוצות לשמוע את השטויות האלה!"

Again, I present my idea of ​​lesbian visibility. I can hear the rustle in the crowd. A large part of it is dissatisfied. I feel the waves of hostility against me, but I continue to stand to hear the moderator's reply. An expression of embarrassment on her face, she waits for silence while trying to pull herself together. I assume that the issue has never occurred to her at all.

"Enough of your lesbian rubbish!" Someone yells from behind. "We are not as deviant as you and don't want to hear that nonsense!"

אני סבה לאחור כדי לראות מי החצופה. היא עומדת, כך שאני יכולה לראותה. הסמרטוט העוטף את ראשה אינו משאיר מקום לספק לאיזה מגזר בזוי היא שייכת. "למה את חושבת שאלה שטויות לסביות?" אני שואלת במפגיע. "למה את מרשה לעצמך להתבטא כך בפומבי?"

"אנחנו לא צריכות לסבול בגלל שאת לסבית!" היא ממשיכה לצרוח ולהפריש את מררתה.

I turned around to see who was impudent. She stands, so I can see her. The shmate (rag) wrapping her head leaves no room for doubt as to which despicable sector she belongs to. "Why do you think this is lesbian nonsense?" I ask insistently. "Why do you allow yourself to speak this way in public?"

"We don't have to suffer because you're a lesbian!" She continues to scream and excite her bitterness.

"מתי החלטת שאני לסבית?" אני מעלה ארשת תמהון על פני. "אני מודיעה לך שאני לא!" וממשיכה במנטרה שלי: "לא כל מי שתומכת במיעוט נרדף בהכרח שייכת אליו. לא כולנו צרי מוח כמו אלה שבמגזר הנלעג אליו את שייכת!" אני רואה אותה מנסה להשיב לי, אך איני מאפשרת לה. "אם כבר, את ממש נראית לסבית, אז את לבטח כזו!"

הלה מאדימה ונראית כמי שעומדת להתפוצץ לרסיסים. הכעס ממש לא הולם אותה. בטרם היא מספיקה להתפזר לחלקים, מתעשתת המנחה וקוראת לנו לסדר.

"When did you decide I was a lesbian?" I put an expression of wonder on my face. "I'm telling you I'm not!" And continue with my mantra: "Not everyone who supports a persecuted minority necessarily belongs to it. We are not all narrow-minded like those in the ridicules sector you belong to!" I see her trying to answer me, but I don't allow her. "If you wanna know, you really look lesbian, so you must be such!"

The latter is reddening and looks like about to explode into pieces. Anger really does not suit her. Before she is able to disperse to parts, the moderator gathers herself up and calls us to order.

אמנות לסבית ??? Lesbian art

אמנות לסבית ??? Lesbian art

במשפט אחד:

אין לי כוח לפוסטמות הללו, אבל למרות זאת נלחמת בהן עד חורמה.

In one sentence:

I have no strength for these blockheads, but nevertheless I fight them to their bitter end.

היא אמרה לא She Said No

How Hamilton Works: Why Stay Alive sounds like Bond

מישהי טרחה וכתבה מאמר על היכולת לומר ולשמוע "לא". אני שונאת את המלה הזו. פשוט שונאת. אני מעדיפה חיוב על פני שלילה.

Someone bothered and wrote an article about the ability of saying and hearing "no". I hate that word. Just hate. I prefer a positivity over negation.

במאמר, סקרה הכותבת, פסיכולוגית במקצועה, מצבים בהם אנחנו שומעים 'לא' מאנשים ואיך אנחנו מרגישים עם זה. כמו כן, היא הביאה דוגמאות למצבים אחרים, בהם אנחנו אומרים 'לא' לזולתנו ומה זה עושה לנו ולהם. האמת, דוקא היה מעניין, רק שמעולם לא סבלתי אנשים שאומרים 'לא', בעיקר כשאפשר להסכים.

In the article, the author, a psychologist by profession, reviewed situations in which we hear 'no' from people and how we feel about it. She also brought examples of other situations where we say 'no' to others and what it does to us and them. Actually, it was interesting, but I never could stand people who say 'no', especially when they can agree.

יש את האנשים האלה, שלא משנה מה – לפני הכל הם ישיבו בשלילה לבקשות שלך או למה שאת אומרת. קודם כל, בעיניהם אינך צודקת, אינך יודעת דבר (כי החוכמה ניתנה רק להם) והם יודעים הכי טוב ויותר טוב מזולתם. איני נוהגת להכנס לשום ויכוח עם הללו, זה חסר טעם. אין שום כוח שבעולם שישכנע אותם אחרת ממה שהמוח המעוות שלהם חושב או מחליט. אני מעדיפה להמשיך הלאה.

There are these people, that no matter what – before everything else, they will reply negatively to your requests or to what you say. First of all, in their eyes you are not right, you know nothing (because wisdom has been given only to them) and they know best and better than others. I don't tend to argue with them, it's pointless. There is no power in the world to convince them other than what their distorted brain thinks or decides. I'd rather move on.

במשפט אחד:

היא אמרה לי 'לא'. אז לא צריך.

In one sentence:

She said 'no' to me. Never mind.

חמישים שנה למהפכה Fifty Years of the Revolution

How We Got Gay (Documentary)

השנה, מצעדי הגאוה הם בסימן של חמישים שנה למהפכת סטונוול. חמישים שנים חלפו! איך הזמן טס גם כשלא נהנים.

This year, the Gay Parades are celebrating the 50th anniversary of the Stonewall Revolution. Fifty years have passed! How time flies even when you don't have fun.

כשזה קרה, הייתי בת 15. הייתי מוטרדת מדברים שונים לגמרי מאשר המהומות בסטונוול. אין לי מושג כלשהו אם אלה הגיעו לחדשות אצלנו. אם כן, הם לא הגיעו אלי. בגיל 15 לא העליתי בדעתי שיש דבר כזה – לסביות, הומואים וכיו"ב. בחברה בה גדלתי, אף אחד לא דיבר על זה ולא הבחנתי שיש בכלל זוגות מאותו המין. מי חשבה בכלל שאפשר להתאהב באישה ולחיות איתה? ודאי לא בגיל הזה וגם לא בגילים מאוחרים יותר. לא בישראל של השנים ההם.

When that happened, I was 15. I was troubled by things quite different from the riots at Stonewell. I have no idea if they came to our news. If so, they did not reach me. At the age of 15 I never imagined that there was such a thing as lesbians, gays, etc. In the society where I grew up, no one talked about it and I did not notice that there were any same-sex couples. Who ever thought she could fall in love with a woman and live with her? Certainly not at this age nor in later ages. Not in Israel at those years.

How the Stonewall Riots Sparked a Movement

רוב הפעמים זה בא במבט לאחור. דברים שקרו לך, אותם חשת, חוית, פתאום מקבלים משמעות חדשה והבנה שמה שחשבת שאת, לא ממש נכון. כל חייך היית מה ומי שהיית ופתאום את "אחרת", "שונה". לדור שלי לא היה קל. אצל הדור שלי זה לא היה מקובל. בהחלט לא כמו אצל הדור הנוכחי. לא שלהם קל – החברה עדיין אינה ממש מקבלת אותנו – אבל פחות נורא. אצלנו זה היה נפילת השמיים ואצלם זה פחות נורא. יש גם נִרְאוּת גדולה יותר, מה שלא היתה אצלנו.

Most times it comes back looking. Things that happened to you, that you felt, experienced, suddenly get a new meaning and you understand that what you thought about yourself, is not really true. All your life you were what and who you were and suddenly you are "different". It was not easy for my generation. It was not acceptable at my generation. Certainly not like at the current generation. It's not easy for them – the society still does not really accept us – but it's not so bad. For us it was as if the fell, and for them it's less terrible. There is also greater visibility, which we did not have.

אחת השאלות המרכזיות שנהגנו לשאול זו את זו, היתה: "מתי ידעת?" אף הטרוסקסואל אינו שואל את רעהו מתי נודע לו שהוא כזה. מדהים, אה? אנחנו עדיין שואלות. לפחות היום זה מתוך מוּדָעוּת שאנחנו לא "מוזרות" או "שונות" מאף אחד אחר. אנחנו מה שאנחנו.

One of the main questions we used to ask each other was: "When did you know?" No heterosexual asks each other when they find out that they are such. Amazing, Ha? We still ask. At least today it is out of the awareness that we are not "weird" or "different" from anyone else. We are what we are.

במשפט אחד:

חמישים שנה! מעניין איך זה יהיה בעוד חמישים שנה, כשיחגגו (אם בכלל) מאה שנה למהפכה. אני כבר לא אהיה פה כדי לחוות את זה.

In one sentence:

Fifty years! I wonder how it will be in fifty years, when they celebrate (if at all) a hundred years of the revolution. I will not be here to experience it.

 

Stonewall Uprising – full movie