Category Archives: לסביות Lesbianism

מערכת יחסים Relationship

 

 ג'ואן ארמטריידינג – הראי קצת רגש

Joan ArmatradingShow Some Emotion [lyrics]

 

למה הן מתכוונות כשכותבות באתר ההכרויות שהן רוצות "מערכת יחסים"? איזה סוג של מערכת יחסים יש להם בראש?

What do they mean when they write on the dating site that they want a "relationship"? What kind of relationship they have in mind?

 

Joan Armatrading – Love And Affection [lyrics]

 

 

חלק ממני A Part of Me

שרית חדד – חלק ממני [מלים]

Sarit Hadad – A Part of Me

"את מאושרת?" היא שואלת שאלה שקשה לי לענות עליה. ממתי יש פולניה מאושרת?

"Are you happy?" She asks a question that is difficult to answer. Since when has a Polish woman been happy?

"אני מבינה", היא אומרת בקול שקט לנוכח שתיקתי.

מה היא יכולה להבין, אני חושבת לעצמי. עוד לא אמרתי מלה. אני צריכה קודם לחשוב על זה ובכובד ראש. אושר אינו מצב מובן מאליו. לפחות לא אצלי. זה בהחלט מצריך מחשבה מעמיקה.

"I understand", she says in a quiet voice in view of my silence.

What can she understand, I think to myself. I have not said a word yet. I have to think about it first and seriously. Happiness is not an obvious situation. At least not with me. It certainly requires careful thought.

פעם הייתי מאושרת עד שכבר לא. מאז, דצמבר הוא חודש קשה לי מאוד. שמחת החנוכה נמהלת ביגון העמוק על מה שהיה ונמוג. פעם אולי עוד אהיה מאושרת שוב.

I was happy once and then not. Since then, December is a very difficult month for me. The joy of Hanukkah is mixed with deep grief over what was and faded away. I might be happy again at some point.

גילה חסיד – אושר

Gila Hasid – Osher (Happiness)

יום היסטורי לאוסטרליה A Historic Day for Australia

Same-sex Marriage Bill Passes!!!

כל הכבוד לאוסטרליה, לאוסטרלים שהצביעו בעד ולפרלמנט שאיפשר זאת. מתי אצלנו?

Well done Australia, well done Australians who voted in favour of same-sex marriage and well done the parliament that made it possible. When in Israel?

התכוונתי למה שאמרתי I Meant What I Said

 

 Cyndi LauperTrue Colours

היא הביטה בי במבט חודר, מנסה לרדת לצפונות לבי. המבט הזה לא היה ברור לי כלל.

She gave me a piercing gaze, trying to get into the secrets of my heart. That look was not clear to me at all.

חמש דקות אחרי שאנחנו מציגות את עצמנו זו בפני זו, היא כבר רוצה לדעת עלי הכל, אבל ממש הכל. לא התכוונתי לשבת איתה כל הלילה. תכננתי שעה של קפה ועוגה, לדבר על דברים בסיסיים כדי לדעת אם היא אוהבת לרקוד, איזו מוזיקה מעניינת אותה, אם היא קוראת ספרים. לא התכוונתי להכנס לנבכי נשמתה כבר בפגישה הראשונה.

Five minutes after we introduce ourselves to one another, she already wants to know everything about me, but really everything. I didn't mean to sit with her all night. I planned an hour of coffee and a cake, to talk about some basics in order to know if she likes to dance, which music interests her, if she read books. I had no intention to enter the depths of her soul on our first date.

Roberta Flack – Jesse

לולא את If it Wasn't For You

K.D. Lang – Till The Heart Caves In

לולא את, איך נראה היה העולם?

If not for you, how would the world look like?

תחי אוסטרליה !!! Long live Australia

Same-Sex Marriage Australia: Marriage Equality

כל הכבוד, אוסטרליה, כל הכבוד!!!

Well done Australia, very well done!!!

Australia VOTES yes to same-sex marriage

רוב העם האוסטרלי הצביע בעד שוויון בנישואין בין בני אותו מין. הלואי עלינו בקרוב. נו, שוין, מותר לחלום…

Most of the Australian people voted for equality, in favour of same-sex marriage. I wish it would happen here, in Israel, soon. Well, one is entitled to dream…

Ellen – The Coming Out Episode Part 1

מה את מתנשפת ? Why Are You Panting

RoxetteListen To Your Heart [lyrics]

אחר-צהריים נעים בחוץ. אני צועדת לי בכיף למען התחזוקה. הגשם שירד אתמול, הבוקר ובצהריים, הותיר שלוליות רבות שלא ניקוו. אני עושה את דרכי בזהירות, נזהרת לא להקלע לאף אחת מהן, הרי איני יודעת לשחות.

A nice afternoon outside. I walk pleasantly for the sake of maintenance. The rain that fell yesterday, this morning and at noon, left many puddles that didn't dry. I make my way around them, watching not to get into any of them, since I can't swim.

הנייד מצלצל. בדרך כלל איני נוהגת לענות ברחוב. אני שונאת כשאחרים מדברים בנייד בפומבי ועוד בקולי-קולות. אין לי מושג מה גרם לי לענות אפילו בלי לבדוק מי המצלצלת. אני עונה בלי לעצור את צעידתי הנמרצת: "שלום, מועדים לשמחה."

"מה את מתנשפת?" שואלת היא בחשדנות. "איפה את?" לא שלום, לא חגים וזמנים לששון, ממש מנומסת להפליא…

The cellular rings. I don't tend to reply when on the street. I hate when others talk on their cellular publically and very loudly. I have no idea what caused me to answer even without checking who the caller is. I reply without stopping my vigorous march: "Hello, happy Holidays."

"Why are you panting?" She asks suspiciously. "Where are you?" No hello, no happy Holidays, completely polite…

לא עניינך, זו התשובה שעולה לי בראש, אך אני משאירה אותה שם ואיני מעלה על דל שפתי. אמנם אמש התנשפנו עזות זו באוזני זו, אך אין זה אומר שיש לה איזושהי בעלות עלי לשאול אותי למעשי. אני לא הייתי מעלה על דעתי לבדוק מה היא עושה בשום שלב שהוא, ודאי לא בשלב הזה של בקושי הכרותנו.

It's none of your business, is the answer that comes in mind, but I leave it there and I don't let it exceed my lips. Indeed, yesterday we panted vigorously in each other's ears, but it doesn't mean that she has any ownership on me to ask me what I was doing. I wouldn't think check on her. Certainly not at this point of our barely acquaintance, and not even at some point or any.

 

Carole King & James TaylorWill You Still Love Me Tomorrow

אני מנומסת ומעדיפה לא להעליב שלא לצורך. משום שעדיין לא הגיע הצורך, אני עונה בדרך ארץ: "אני צועדת, לכן אני מתנשפת. אולי נדבר אחר-כך, בערב?"

I'm polite, therefore I prefer not to insult when it's not necessary. Since there's no need to offend, I answer politely: "I'm walking, this is why I'm panting. Can we talk later, in the evening?"

אני שומעת אותה שותקת בתדהמה. מה רצתה לשמוע ממני? שאני מפסיקה את צעידתי לשם התחזוקה ורצה ישר אליה? מה בוער? אנחנו בקושי מכירות! היו לנו חיים לפני שנפגשנו ואין סיבה להפסיק תוכניות שתוכננו, אלא לנסות לשלב. אני מרגישה את האכזבה שלה, אך נחושה לנתב את יחסינו, אם בכלל יתקדמו, בהתאם להרגשתי ולתחושותי ולא להניח לה או לאף אחת אחרת להכתיב לי את חיי.

I can hear her silence, I can sense she's in shock. What did she expect to hear from me? That I'm ending my maintenance walk and am running directly to her? What's the rush? We barely know each other! We had a life before we met and there is no reason to stop our plans that were planned ahead, nut we can try to combine. I sense her disappointment, but I'm determined to lead our relationship, if it ever advances, according to my feeling, and I'm not going to let her or anybody else to dictate my life.

המשכתי בדרכי, מתנשפת יותר ויותר. למדתי מנסיוני, שאם כבר בהתחלה יש לי תחושה לא טובה, אם אני חשה שזה לא מתאים לי, כדאי שלא אתעקש לבזבז את זמני על מי שאינה מתאימה. אין טעם להתעכב אם זו לא זו.

I continued on my way, panting more and more. I learned from my experience that if at the very beginning I have this bad feeling, if I sense that it doesn't suit me, I'd better not insist on wasting my time on somebody that doesn't fit. There's no point if she's not the one.

Bette Midler, Goldie Hawn & Diane KeatonYou Don't Own Me

בשני משפטים:

הקשבנה לתחושותיכן ואל תשקרנה לעצמכן אף פעם. עדיף להמשיך לחפש מאשר להתקע עם מישהי שאינה מתאימה לכן.

In two sentences:

Listen to your heart and never lie to yourself. It's better to continue searching than get stuck with somebody who doesn't suit you.

אני לא כזו I'm Not Like That

Soraia – I'm Not Like Everybody Else

 

שתיהן לא היו מוכנות למה שעמד לקרות. שתיהן לא צפו את הבאות. לאחת היו ציפיות, לשניה כלל לא.

Neither was prepared for what was about to happen. Neither of them could foresee what was coming. One had expectations, the other none what so ever.

לא רוצה לפספס כלום Don't Wanna Miss A Thing

AerosmithI Don't Wanna Miss A Thing

חשבתי שאני יודעת מה היא עומדת להגיד. טעיתי.

I thought that I knew what she was going to say. I was wrong.

יומיים לפני, היא התחילה איתי באתר ההכרויות בו אני רשומה כבר שנים ותוצאות אין. הייתי בטוחה שגם הפעם תהיה האכזבה הרגילה של הפער בין מה שאנחנו מעבירות זו לזו באמצעות הסקייפ (ראיון חובה מבחינתי לפני כל פגישה) לבין מה שאנו חשות בפגישה בעולם האמיתי. עדיין אין תחליף לאינטראקציה בלתי אמצעית, ללא מחיצות.

Two day ago, she flagged me on the dating site I'm registered for years now, but no results. I was sure that this time too I'll experience the usual disappointment of the gap between what we pass to each other via Skype (that's a compulsory interview, as far as I'm concerned, before moving forward to meet in person), and what we feel while meeting in the real world. There still no substitute to an unmediated interaction, without partitions.

קבענו בבית הקפה היחיד בחדרה הפתוח בשבת. לא להיט, כי השרות שם די איטי ולא ממש יעיל, אך לא היתה ברירה. איני נוהגת לארח נשים זרות בביתי בפגישה הראשונה איתן וגם איני נוהגת להתארח בבתיהן של זרות. אהבתי איך שהיא זרמה איתי בזמן שתכננו היכן נפגש.

We planned to meet at the only café in Hadera that is open on Shabbat. Not a great place, because their service is slow and inefficient, but there wasn't any choice. I don't tend to invite strange women to my place on our first date, and I don't tend going to theirs either. I loved how she flowed with me while we were planning where we were going to meet.

כהרגלי, הקדמתי בעשר דקות. איני אוהבת לאחר ומעדיפה להקדים קצת, להתישב, להזמין משהו לשתות, ללגום בנחת ולראות את מי שאני עומדת לפגוש כשהיא מגיעה, איך היא נכנסת, אם היא מביטה סביב לאתר אותי… כאלה דברים. אני אוהבת להתבונן בה לפני שהיא עוטה את המסכה שלה, אם היא עוטה.

As usual, I was ten minutes early. I don't like to be late and prefer to be early a bit, to sit down, order something to drink, sip it leisurely and watch the person I'm about to meet when she arrives, how she goes in, if she looks around to find me… Such things. I like to watch her before she puts on her mask, if she does.

אני נכנסת לבית הקפה, מסירה את משקפי השמש ומחליפה אותם במשקפיים הרגילים, תוך שאני מביטה סביב לבדוק איזה שולחן פנוי. לפני שאני מספיקה להתמקד על שולחן כלשהו, היא כבר עומדת על ידי, טופחת קלות על זרועי ואומרת: "שלום, שרון!"

I walk into the café, taking off my sunglasses and exchange them with my usual ones, while looking around to check which table is available. Before I manage to focus on a certain table, she already stands beside me, patting gently my arm and says: "Hello, Sharon!"

Aerosmith – Dream On

להניח לה Let her go

Passenger – Let Her Go

איך מניחה למישהי שנעצה את חִצֶיהָ בלבי, אך לבה אינו עימי (אולי אף פעם לא היה)?

How do I let go of somebody who stuck her arrows in my heart, but her heart isn't with me (perhaps it never was)?

העננים כיסו את השמיים, מסתירים את השמש. הרגשה לא נעימה של כובד נפלה עלי, כמו תמיד במזג אויר שנראה סגרירי. לפחות לא ירד גשם והיה חמים ונעים.

The clouds covered the sky, hiding the sun. An unpleasant feeling of heaviness fell on me, like always in a weather that seems inclement. At least it didn't rain and it was warm and pleasant.

לפני הקניות התמקמתי בבית הקפה בו אני רגילה לשבת ולכתוב. הפעם, בלי המחשב. המלצרית לא האמינה למראה עיניה והעירה לי שהיא אינה רגילה לראות אותי בלי מבטי הנעוץ במסך. עניתי לה שהיא גם אינה רגילה לראות אותי בימי ששי. לא הרחבתי להסביר לה שאיני עובדת בימי ששי ואני מבלה בבתי קפה אחרים, כאלה שאין להם אינטרנט. בדרך כלל אני נפגשת שם עם חברות.

Before shopping I settled myself in the café I am used to sit and write. This time I was without my laptop. The waitress didn't believe her eyes and comment that that she is not used to see me without my gaze fixed on the screen. I replied that she isn't used to see me on Fridays either. I didn't elaborate to explain that I don't work on Fridays, but hang out in other cafés, such that don't have internet. I usually meet friends there.

ישבנו בכיף, ארבע חברות קרובות, מעדכנות זו את זו על השבוע שעבר עלינו ואיך אנו מתכננות לבלות את החג הקרב. כשאני יושבת בחברותא, איני יכולה לענות לשיחות או לסמסים משום שאני מכבה את הנייד לפני כל הפגישה כדי שזה לא יטריד אותי. אני מעדיפה להתרכז בחברות ולא במסך. כמו כן, בשלב הזה של חיי, בו אין לי ילדים קטנים התלויים בי, אין לי צורך להיות זמינה כשלא נוח לי.

We sat there, four close friends, having fun updating each other about the passing week and how we plan to spend the coming holiday. When I sit with friends, I can't answer any calls or text messages since I turn off my cellular before every meeting so it won't bother me. I prefer to concentrate on my friends and not on the screen. Also, at this stage of my life, where I don't have little children who are dependant in me, I have no need to be available when it's uncomfortable for me.

רק אחרי שהגעתי הביתה, פרקתי את הקניות, סידרתי את המצרכים במקומם, התקלחתי והתישבתי במרפסת עם משקה קר – רק אז הדלקתי את הנייד. היו שם שתי שיחות שלא נענו וסמס אחד, כולם מאותו מספר ישן אך מוכר: "היי, אני רואה אותך יושבת עם חברות. ניסיתי להתקשר אלייך פעמיים, אך אינך עונה. אולי אינך שומעת את הצלצול? תרצי להפגש אחרי כן? אני בדרך הביתה ויש לי זמן".

Only after I came home, unpacked my shopping, put the groceries in their place, showered and sat down in the balcony with a cold drink – only then I turned on my cellular. There were two missed calls and one text message, all from that old but familiar number: "Hi, I see you sitting with friends. I tried to call twice, but you don't answer. Maybe you don't hear it ringing? Would you like to meet afterwards? I'm on my way home and I have time".

הרוח הרכה שנשבה אל המרפסת, טפחה על פני בעדינות, כמו ביקשה ללטף, לנחם את הלב הדואב.

The soft wind blowing on the balcony, patted gently my face as if it meant to caress, to console the suffering heart.

Florence + The Machine – Never Let Me Go