ארכיון קטגוריה: צילום Photograpy

מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אהבתי לצלם.
Since I remember myself, I always loved to take photos.

אני מצלמת I'm Taking Photos

אני מצלמת את עצמי I'm taking a photo of myself

אני מצלמת את עצמי   I'm taking a photo of myself

בסביבה שלי, אני זו שמצלמת; לכן, לעתים נדירות יוצא שמצלמים אותי. לפחות יש סלפי.

In my surrounding, I'm the one who takes the photos; therefore, rarely do I get photographed. At least there is selfie.

 

אני בחלון

אני בחלון-מראה, אחד המוצגים בתערוכת אמנות ירוקה    Me in a mirror-window, one of the exhibits in the Green Art exhibition

תערוכת אישה מוזה Muse Woman Exhibition

 

אני ליד תמונותי I'm next to my photos

אני ליד תמונותי    I'm next to my photos

לרגל יום האישה הבינלאומי ובמסגרת חודש ארועים המעלים על נס נשים, נפתחה הערב תערוכת "אישה מוזה" בבית האמנים בחדרה.

On the occasion of International Women's Day and as part of a month of events celebrating women, the exhibition "Woman Muse" opened tonight at the Artists' House in Hadera.

"אישה שותה קפה" (עבודה מנייר) אחד המוצגים היפהפיים בתערוכה "Woman Drinking Coffee" (paper work) One of the most beautiful exhibits in the exhibition

"אישה שותה קפה" (עבודה מנייר), אמנית: חן עוז. אחד המוצגים היפהפיים בתערוכה (שמנה לב לצבע הנעליים של שתינו) Woman Drinking Coffee (paper work), artist: Chen Oz. One of the most beautiful exhibits in the exhibition (notice our red shoes)

הצילומים שלי תלויים בתערוכה My photographs are desplayed at the exhibition

הצילומים שלי תלויים בתערוכה   My photographs are displayed at the exhibition

 

חלק מהיצירות בתערוכה

 

 

במשפט אחד:

היה מרגש מאוד להציג בפעם הראשונה מיצירותי. זה כיף!

In one sentence:

It was very exciting to present my work for the first time. it's fun!

הצילומים שלי תלויים בתערוכה My photographs are displayed at the exhibition

הצילומים שלי תלויים בתערוכה   My photographs are displayed at the exhibition

***

 

הצילומים נמסרו The Photos were Handed Over

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה The photographer as an image of her own shadow

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה   The photographer as an image of her own shadow

חצי לילה לא ישנתי מרוב התרגשות, חצי לילה. היום מסרתי את הצילומים שלי לאוצרת התערוכה. הפתיחה ביום חמישי!

Half a night I did not sleep due to excitement, half a night. Today I handed over my photographs to the exhibit curator. The opening on Thursday!

 

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה The photographer as an image of her own shadow

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה   The photographer as an image of her own shadow

 

 

נצחון Triumph

נצחון, קליעה לסל  Triumph, shooting into the basket

נצחון, קליעה לסל   Triumph, shooting into the basket

האסוציאציה הראשונה שעולה בי למשמע המלה נצחון היא כדורסל הנכנס לסל. נצחון.

The first association that comes to me when I hear the word victory is basketball entering the basket. Triumph.

 

 

#developingyoureye

כפול Double

זוג Pair

זוג   Pair

אין זה משנה איזה סוג, מין או מגדר אנחנו, תמיד נוכל לחיות זו לצד זו, זה לצד זה, זו לצד זה, זה לצד זו וכיו"ב. תמיד. רק שהפוליטיקאים לא יסכסכו בינינו.

No matter what kind of type we are, what sex or gender, we can always live side by side, women with women, men with men, women with men, men with women etc. Always. Just that the politicians will not instigate quarrels between us.

 

#developingyoureye

 

קצה Edge

קצוות חדים Sharp edges

קצוות חדים   Sharp edges

ישנם אנשים אליהם אסור להתקרב, הם דוקרים.

There are people one shouldn't get near them, they are prickly.

קצוות חדים מקרוב Sharp edges close up

קצוות חדים מקרוב   Sharp edges close up

זכוכית Glass

 

מבעד לחלון Through the window

מבעד לחלון   Through the window

מה רואה הילדה מבעד לחלון?

What does the child see through the window?

 

תמונת נוף Landscape

לצלם נוף, זו לא חוכמה כל כך גדולה. כולה ללחוץ על הכפתור והנה הטבע במלוא הדרו.

Taking a landscape photo is not so hard. All you need to do is press the button and here is nature in all its glory.

בתים בבניה בטבע Houses built in nature

בתים בבניה בטבע   Houses built in nature

רגע בתנועה Moment in Motion

מסוק על ים סוער A helicopter over stormy sea

מסוק עלי ים סוער   A helicopter over stormy sea

פעמים רבות תהיתי איך לתפוס את הרגע בתנועתו ואיך לשמר אותו.

I have often wondered how to grasp the moment in its movement and how to preserve it.

מסוק עלי ים סוער A helicopter over stormy sea

מסוק בשמיים בין עננים   A helicopter in the sky among clouds

עולם טבעי Natural World

טבע בעיר Nature in the city

טבע בעיר   Nature in the city

 

 

טבע בחוף הים   Nature at the beach

טבע בחוף הים   Nature at the beach