ארכיון קטגוריה: צילום Photograpy

מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אהבתי לצלם.
Since I remember myself, I always loved to take photos.

תמונות תלויות בתערוכה נוספת Photos are Hanging in Another Exhibition

תערוכת חוף הים שלנו בעיריית חדרה Our Beachfront Exhibition at the Hadera Municipality

הצילומים שלי ב"תערוכת חוף הים שלנו" בעיריית חדרה   My photos at "Our Beachfront Exhibition" at the Hadera Municipality

מתערוכה לתערוכה, אני מציגה שוב בעוד תערוכה.

From an exhibition to an exhibition, I'm again in another exhibition.

התמונות שלי בתערוכת חוף הים שלנו בעיריית חדרה My photos at the Our Beachfront Exhibition at the Hadera Municipality

התמונות שלי ב"תערוכת חוף הים שלנו" בעיריית חדרה   My photos at the "Our Beachfront Exhibition" at the Hadera Municipality

 

שעות הביקור בתערוכה:

ימים א', ב', ד', ה' 14:00-08:00

יום ג' 19:00-16:00

 

Visiting hours at the exhibition:

Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, 08:00-14:00

Tuesday 16:00-19:00

 

 

אני לא מצטלמת טוב I'm not Photogenic

מה זה מעיד על מי שצילם? What does this say about the photographer

מה זה מעיד על מי שצילם ? What does this say about the photographer

אנשים, אני מעדיפה לצלם בלי שישימו לב. איני אוהבת את הפוזות שעושים למצלמה. אני מעדיפה שיצאו טבעיים.

I prefer to take people's photos without being noticed. I don't like the poses they make to the camera. I prefer them to come out naturally.

ישנם אנשים המצלמים באהבה ויש כאלה המצלמים ברשעות. אפשר לראות את אופיו של אדם על פי צילומיו. כשמצלמים אנשים רגילים, כאלה שאינם דוגמנים, אסור לעשות זאת בחופזה, אלא להקדיש זמן כדי ללמוד את תוי הפנים ולקחת את הצדדים הכי טובים שלהם. את זה למדתי דוקא מִסָפַּר שהיה לי, שבפעמים הראשונות בהן הגעתי אליו כדי להסתפר – הוא היה מקדיש כמה דקות כדי לבחון אותי מזויות שונות ולחשוב איך הוא מוציא אותי עם תספורת שתדגיש את הצדדים הכי טובים אצלי. מצאתי את עצמי עושה כך כשאני מצלמת – למצוא את היופי במצולמים בלי לביים אותם.

There are people who take pictures with love and others who shoot wickedly. You can see the character of a person according to their photographs. When you photograph ordinary people, those who are not models, it is forbidden to do so hastily, but you must take the time to study their facial features and take the best sides of them. I learned that from a hairdresser I had, that on the first few visits to his shop for a haircut – he would spend a few minutes examining me from different angles and thinking how he would cut my hair in order to highlight my best sides. I found myself doing this when I take photos – to find the beauty of the subjects without staging them.

"אני לא מצטלמת טוב", אמרה לי מישהי ששמה לב שאני מצלמת אותה בארוע בו נכחנו.

"את לא רוצה להצטלם? את לא רוצה מזכרת מהארוע?" שאלתי. אם מישהי אינה מעוניינת להצטלם – איני מכריחה.

היא העיפה בי מבט ארוך, שוקלת את האפשרויות העומדות בפניה. היו מן הסתם כמה, אך אני מניחה ששתיים מהן היו מרכזיות: להצטלם או לא. שתהיה לה מזכרת מהארוע או שלא תהיה לה.

"טוב", אמרה לבסוף בקול של השלמה עם המצב, "שיהיה. אני רוצה מזכרת מהארוע."

"I'm not photogenic," said to me someone that I was photographing at an event we attended.

"You don't want to be photographed? Don't you want a memento of the event?" I asked. If someone does not want to be photographed – I don't force them.

She gave me a long look, considering her options. There must have been some, but I suppose two of them were dominant: to be photographed or not. To have a memento of the event or not to have it.

"Well," she finally said in a resigned voice, "ok, I want to have a memento of the event."

ראיתי איך היא מסדרת את עצמה ואיך היא מארגנת את ארשת פניה למשהו רשמי שמאוד לא התאים לי. "ברשותך", אמרתי, "אצלם אותך מאוחר יותר, יש לי כמה תמונות שאני צריכה לצלם עכשו כדי שלא יתפספסו." לא אמרתי לה שאני מעדיפה לצלם בלי שישימו לב, כי אז היא תהיה בהיכון כל הערב ותעקוב אחרי תנועותי, מה שלא יהיה טבעי. עזבתי אותה והלכתי לפינה אחרת של האולם, מתמזגת ברקע כדי למצוא אוביקטים שלא ישימו לב שאני מצלמת.

I saw how she was adjusting herself and how she was arranging her expression into something official that did not suit me. "With your permission," I said, "I'll take your photos later, I have a few photos I have to take now otherwise I might miss the opportunity." I did not tell her that I preferred to take photos of people without them noticing, because then she would be alerted all evening and follow my movements, which would not be natural. I left her and went to another corner of the hall, blending in the background to find objects who would not notice I was photographing them.

למחרת, שלחתי לה את צילומיה. חמש דקות לאחר מכן, הטלפון מצלצל. "מה, ככה אני נראית?" אני שומעת את התדהמה בקולה.

"מה לא בסדר?" אני שואלת בחזרה, משום שלדעתי היא יצאה מקסימה בתמונות. בכל זאת, אישה בגיל השלישי, אמצע שנות ה-80 שלה, הוצאתי אותה ממש מצוין. זאת, בלי פוטושופ ובלי שום עיבודים. צילמתי בהחבא את הבעותיה הטבעיות וזה יצא מצוין, לדעתי.

"מה?" היא שואלת. אני מנחשת שהיא מגבירה את מכשיר השמיעה שלה.

אני מגבירה את קולי. "את לא מרוצה מהתמונות?"

הפעם שמעה היטב. "ודאי שאני מרוצה!" היא מתמוגגת באוזני. "אני מביטה בראי ובתמונות ששלחת לי וזה לא אותו הדבר. עשית משהו עם התמונות?"

יופי, אני אומרת לעצמי, היא מרוצה. "לא עשיתי כלום", אני מסבירה לה, "זו את. ככה את נראית בעיני."

"אין עלייך!" היא מכריזה. "מעכשו, אני הופכת אותך לצלמת האישית שלי."

The next day, I sent her her photos. Five minutes later, the phone rings. "What, that's what I look like?" I hear the astonishment in her voice.

"What's wrong?" I ask back, because I think she came out charming in the photos. Still, an elderly woman, in her mid-80s, I got her really good. This is without Photoshop and without any processing. I secretly photographed her natural expressions and it came out excellent, in my opinion.

"What?" She asks. I guess she's increasing her hearing aid.

I raise my voice. "Aren't you happy with the photos?"

This time she heard very well. "Of course I'm happy!" She expresses her delight into my ears. "I look at the mirror and the photos you sent me and it's not the same thing. Did you do something with the photos?"

Good, I tell myself, she's pleased. "I didn't do anything," I explain to her, "it's you, that's how I see you."

"You are the best!" She announces. "From now on, I'm turning you into my personal photographer."

במשפט אחד:

צריך לצלם רק מתוך אהבה.

In one sentence:

You should photograph only with love.

לצלם מתוך טפשות: בלי לשים לב לרקע העמוס, בלי לבדוק איך המצולמת יוצאת, העיקר ללחוץ ולא חשובה התוצאה Taking photos out of stupidity: without paying attention to the busy background, without checking how the person comes out, the main thing is to press the botton and the result is not important

לצלם מתוך טפשות: בלי לשים לב לרקע העמוס, בלי לבדוק איך המצולמת יוצאת, העיקר ללחוץ ולא חשובה התוצאה   Taking photos out of stupidity: without paying attention to the busy background, without checking how the person comes out, the main thing is to press the botton and the result is not important

 

תערוכת חוף הים שלנו Our Seaside Exhibition

חוף אולגה, מבט מהסלע אל כפר הים Olga Beach, view from the rock to the Sea Village

חוף אולגה, מבט מהסלע אל כפר הים   Olga Beach, view from the rock to the Sea Village

תערוכה נוספת בה אני משתתפת מתגבשת. אנחנו בשלב הזמנת העבודות בשביל התצוגה.

Another exhibition in which I participate crystallizes. We are in the process of ordering the works for the display.

זו התערוכה השלישית שלי והיא תהיה מוצגת בְּבנין עיריית חדרה למשך חצי שנה. התחושה נעימה מאוד שעבודה שיצרתי נבחרה להיות מוצגת במשך זמן כזה. אני מרגישה מוחמאת ואסירת תודה ליקום על מתנותיו, כן ירבו!

This is my third exhibition and it will be presented at the Hadera Municipality building for six months. It is a very pleasant feeling that a work I have created was selected to be displayed for such a time. I feel complimented and grateful to the universe for its gifts, may they multiply!

הזמנה לתערוכת חוף הים שלנו Invitation to Our Beachfront Exhibition

הזמנה לתערוכת חוף הים שלנו   Invitation to Our Beachfront Exhibition

בתערוכה מוצגות עבודות הקשורות לחוף הים של חדרה, שהוא אחד החופים היפים בארץ. מצפה לנו תצוגה נעימה מאוד לעיניים של חופים יפהפיים.

The exhibition presents works related to the beach of Hadera, which is one of the most beautiful beaches in Israel. It is expected a very pleasant display to the eyes of beautiful beaches.

חוף אולגה, גלים זורמים אל החוף Olga Beach, waves flowing to the shore

חוף אולגה, גלים זורמים אל החוף   Olga Beach, waves flowing to the shore

אני מצלמת I'm Taking Photos

אני מצלמת את עצמי I'm taking a photo of myself

אני מצלמת את עצמי   I'm taking a photo of myself

בסביבה שלי, אני זו שמצלמת; לכן, לעתים נדירות יוצא שמצלמים אותי. לפחות יש סלפי.

In my surrounding, I'm the one who takes the photos; therefore, rarely do I get photographed. At least there is selfie.

 

אני בחלון

אני בחלון-מראה, אחד המוצגים בתערוכת אמנות ירוקה    Me in a mirror-window, one of the exhibits in the Green Art exhibition

תערוכת אמנות ירוקה Green Art Exhibition

התמונות שלנו בתערוכה Our pictures in the exhibition

התמונות שלנו בתערוכה   Our pictures in the exhibition

איזה כיף להשתתף בתערוכה נוספת! הערב, היתה הפתיחה החגיגית. אין כמו תרבות!

What fun to participate in another show! Tonight was the grand opening. There is nothing like culture!

אני בתערוכה I'm at the exhibition

אני בתערוכה   I'm at the exhibition

האוצרת אצרה את התערוכה כמיטב כשרונה ונסיונה העשיר ויצאה תערוכה בטוב-טעם.

The curator garnered the exhibition in the best of her talent and rich experience, and produced a tasteful exhibition.

כרזת תערוכת אמנות ירוקה Green Art Exhibition poster

כרזת תערוכת אמנות ירוקה   Green Art Exhibition poster

 

 

תערוכת אישה מוזה Muse Woman Exhibition

 

אני ליד תמונותי I'm next to my photos

אני ליד תמונותי    I'm next to my photos

לרגל יום האישה הבינלאומי ובמסגרת חודש ארועים המעלים על נס נשים, נפתחה הערב תערוכת "אישה מוזה" בבית האמנים בחדרה.

On the occasion of International Women's Day and as part of a month of events celebrating women, the exhibition "Woman Muse" opened tonight at the Artists' House in Hadera.

"אישה שותה קפה" (עבודה מנייר) אחד המוצגים היפהפיים בתערוכה "Woman Drinking Coffee" (paper work) One of the most beautiful exhibits in the exhibition

"אישה שותה קפה" (עבודה מנייר), אמנית: חן עוז. אחד המוצגים היפהפיים בתערוכה (שמנה לב לצבע הנעליים של שתינו) Woman Drinking Coffee (paper work), artist: Chen Oz. One of the most beautiful exhibits in the exhibition (notice our red shoes)

הצילומים שלי תלויים בתערוכה My photographs are desplayed at the exhibition

הצילומים שלי תלויים בתערוכה   My photographs are displayed at the exhibition

 

חלק מהיצירות בתערוכה

 

 

במשפט אחד:

היה מרגש מאוד להציג בפעם הראשונה מיצירותי. זה כיף!

In one sentence:

It was very exciting to present my work for the first time. it's fun!

הצילומים שלי תלויים בתערוכה My photographs are displayed at the exhibition

הצילומים שלי תלויים בתערוכה   My photographs are displayed at the exhibition

***

 

הצילומים נמסרו The Photos were Handed Over

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה The photographer as an image of her own shadow

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה   The photographer as an image of her own shadow

חצי לילה לא ישנתי מרוב התרגשות, חצי לילה. היום מסרתי את הצילומים שלי לאוצרת התערוכה. הפתיחה ביום חמישי!

Half a night I did not sleep due to excitement, half a night. Today I handed over my photographs to the exhibit curator. The opening on Thursday!

 

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה The photographer as an image of her own shadow

הצלמת כדימוי של הצל של עצמה   The photographer as an image of her own shadow

 

 

נצחון Triumph

נצחון, קליעה לסל  Triumph, shooting into the basket

נצחון, קליעה לסל   Triumph, shooting into the basket

האסוציאציה הראשונה שעולה בי למשמע המלה נצחון היא כדורסל הנכנס לסל. נצחון.

The first association that comes to me when I hear the word victory is basketball entering the basket. Triumph.

 

 

#developingyoureye

כפול Double

זוג Pair

זוג   Pair

אין זה משנה איזה סוג, מין או מגדר אנחנו, תמיד נוכל לחיות זו לצד זו, זה לצד זה, זו לצד זה, זה לצד זו וכיו"ב. תמיד. רק שהפוליטיקאים לא יסכסכו בינינו.

No matter what kind of type we are, what sex or gender, we can always live side by side, women with women, men with men, women with men, men with women etc. Always. Just that the politicians will not instigate quarrels between us.

 

#developingyoureye

 

קצה Edge

קצוות חדים Sharp edges

קצוות חדים   Sharp edges

ישנם אנשים אליהם אסור להתקרב, הם דוקרים.

There are people one shouldn't get near them, they are prickly.

קצוות חדים מקרוב Sharp edges close up

קצוות חדים מקרוב   Sharp edges close up