ארכיון תג: אהבה

אהבה היא הכל Love is Everything

נסרין קדרי ומירי מסיקה – חייאתי

 Nasreen Qadri & Miri Mesika – Chayati

היה לה קול מדהים בטלפון, סקסי ומעניין. אותי היא סיקרנה, אז ויתרתי על שיחה מוקדמת בסקייפ כדי לבחון אותה ויזואלית. טעות!

She had an amazing voice on the phone, sexy and interesting. She intrigued me, so I gave up an early chat on Skype to check her visually. Mistake!

בפגישתנו בבית הקפה היא נראתה בסדר גמור וגם הקול שלה לא היה שונה הרבה מבטלפון. ציפיתי לערב מעניין ואפילו מהנה. הכרות חדשה לא תמיד צריכה להיות אסון…

At our meeting in the café she looked fine and her voice was not too different from the phone. I expected an interesting and even enjoyable evening. A new acquaintance does not always have to be a disaster…

היא מביטה הישר אל תוך עיני, לוגמת בשתיקה את הקפה, מקנחת לאט את פיה במפית ואומרת בקול שקט: "בלי אהבה… מממ… בלי אהבה לא נראה לי ששוה לחיות."

אני די המומה. איך לקבל את הדברים הללו שהשמיעה? היא נשמעה אינטליגנטית עד עכשו. "מה זאת אומרת?" אני מנסה להבין את הראש שלה. "אהבה זה מה שמכוון אותך בחיים? אין דברים אחרים להנות מהם, רק אהבה?"

She looks straight into my eyes, sipping her coffee in silence, slowly wiping her mouth with a napkin and says quietly: "Without love… mmm… I don't think it's worth living without love."

I'm quite shocked. How to accept what she just said? She sounded intelligent until now. "What do you mean?" I try to understand her mind. "Love is what guides you in life? Are there no other things to enjoy, just love?"

"אהבה היא הכל!" היא מדגישה בנחרצות.

"Love is everything!" She emphasizes determinedly.

 

שרית חדדאינתה עומרי

Sarit HadadInta Omri

במשפט אחד:

אנשים מדקלמים כל מיני אמירות שלא תמיד יש קשר ביניהם לבין המציאות.

In one sentence:

People recite all kinds of sayings that not always have any connection between them and reality.

היכן את, אהבה ? Where Are You, Love

אבבה דסה – היכן את, אהבה

AvevA – Where Are You Love

 

היא התכוונה לכל מלה שאמרה, אחרת לא היתה פוצה את פיה.

She meant every word she said, otherwise she would not open her mouth.

שנים של שתיקה, שנים של ניכור, שנים של… ועכשו זה.

Years of silence, years of alienation, years of… and now this.

היכן את, אהבה?

Where are you, love?

 

AvevA – I Wanna Go

 

 

 

 

 

 

 

 

שידוך Matchmaking

Simon's Cat – Crow

"יש לי בשבילך מישהו", היא אומרת לי.

"מישהו או מישהי?" אני תוהה. "אני מקוה שזו מישהי."

"נו, די!" היא נוזפת בי, "את כבר בת ששים וארבע! לא נמאס לך להיות לסבית?"

"I have someone for you," she says to me.

"Is that a he or a she?" I wonder. "I hope it's a she."

"Oh, enough!" She scolds me, "You're sixty-four years old, aren't you tired of being a lesbian?"

שדות Fields

נרקיס – שדות

Narkis – Fields

 

האויר החמים שנשב על פנינו, ליטף ברכות, מחייך למעלה, אל השמש. זו שלחה אלינו חיבוק חם, מרפא. ויטמין די תמיד טוב לעצמות.

The warm air blowing down our faces, stroking softly, smiling up at the sun. It sent us a warm, healing embrace. Vitamin D is always good for the bones.

 

נרקיס – הכתבה המלאה (חדשות סוף השבוע)

Narkis – The Full Report (Weekend News)

 

ולנטיין Valentine's 2018

פאול מקרטני (נטלי פורמן) – היי הולנטיין שלי

Paul McCartney (Natalie Portman) – My Valentine

אצלנו יום רגיל, עדיין אין את ההמולה שיש בחו"ל. אצלנו יום האהבה הוא בט"ו באב.

It's an ordinary day, we still do not have the hustle and bustle abroad, and our Valentine's Day is on Tu B'Av.

כינורות מתרחקים Walking Away Violins

Al Grant – Distant Drums

 

אף פעם אי אפשר לדעת מראש. את יכולה לתכנן, להכין את עצמך לדבר מסוים, אך המציאות מתרחשת לפי איך שבא לה. שום תכתיב מאיתנו, בנות ובני האנוש, לא יועיל.

You never know in advance. You can plan, prepare yourself for a certain thing, but reality happens as it pleases. No dictate from us, humans, could help.

כולה כינורות, אני אומרת לעצמי, אבל הצלילים מרטיטים את הלב, חודרים אל הנשמה ונשארים שם למשך זמן. יותר מדי זמן, עד שגם בכוח אי אפשר לעקור אותם.

It's just violins, I say to myself, but the sounds vibrate the heart, penetrate the soul and stay there for a while. Too long to force them to be uprooted.

ובחוף, עת פסעתי על החול הרך, הרטוב, יכולתי לשמוע מבעד לנהמת הגלים את נעימת הכינורות המתרחקים אט-אט.

And on the beach, while walking on the soft, wet sand, I could hear through the wailing of the waves the tune of violins moving slowly away.

VivaldiWinter

♀♀

בתמצית:

עד שמגיע היום בו כבר איננו רוצות עוד דבר זו מזו. איני יודעת איך זה קורה, אם זו היא או אני או שתינו (קרוב לודאי – כל אחת מהכיוון שלה), אך זה קורה.

In essence:

Until the day comes when we no longer want anything from each other. I don't know how it happens, if it's her or me or both of us (probably – each from her own direction), but it happens.

מיכה שטרית ועמיר בניוןשני סיפורי אהבה קטנים

Micha Shitrit & Amir Benayoun – Two Little Love Stories

תמיד תדעי You Will Always Know

שלמה ארציאף פעם לא תדעי

Shlomo Artzi – You Will Never Know

תמיד תדעי, אבל תמיד. איני אוהבת את הקשקושים המסתוריים המסתירים את מה שאנו מרגישות. אני מעדיפה פתיחות וכנות ביחסים בינינו.

You will always know, always. I don't like these mysterious nonsense that hide what we feel. I prefer openness and honesty in the relations between us.

שלמה ארצי – פתאום כשלא באת

Shlomo Artzi – Suddenly When You didn't Come

חבל על הזמן המתבזבז על שטויות של הסתרת תחושותינו, על משחקים מיותרים, על כל מיני הסחות דעת ובלבד שלא נחוה את הרגשות האמיתיים שאנחנו חשות. חבל, ממש חבל.

It's a shame that we waste our time on nonsense like hiding our feeling, needless games, all kinds of disruptions provided that we won't experience the real feeling that we feel. It's a real shame.

Whitney HoustonI Will Always Love You

תמיד תדעי את שאני מרגישה כלפייך.

You will all know what I feel about you.

Morris AlbertFeelings

עידן רייכללפני שייגמר

Idan Raichel – Before it Ends

אהבה רגילה Ordinary Love

SadeNo Ordinary Love [lyrics]

יום אחד את קמה בבוקר ומגלה שאת אוהבת מישהי מסוימת וזה לא מה שהסביבה מחשיבה ל"נורמלי". מה את אמורה לעשות? להתכחש לרגשותייך או להמשיך עם האמת שלך? אילו כלים יש לך בתוך ילדה או נערה מתבגרת להתמודד עם זה?

One morning you wake up to find that you somebody but this is not something that your surrounding consider as "normal". What are you supposed to do? Deny your feelings or continue with your truth? As a girl of an adolescent what tools do you have to deal with this?

Sade – By Your Side [lyrics]

 

אם התמזל מזלך להיוולד להורים אוהבים ולגדול בתוך משפחה תומכת, מכבדת, מסייעת – אשרייך וטוב לך חלקית. למה רק חלקית? כי תמיד יש גם את הסביבה שמשפיעה למדי. יש את בית הספר, את השכונה, העיר, המדינה.

If you were lucky enough to be born to loving parents and grow up in a supportive, respecting and assisting family – than you are partly fine. Why only partly? Because there is always also the environment which is quite effective. There is school, the neighbourhood, the city, the country.

 

Florence + The MachineYou've Got the Love [lyrics]

 

אני מלאת כבוד ללסביות דתיות, שלמרות הסביבה המתנגדת, הלועגת, המבזה, הן נחושות לא לנהוג בצביעות ובוחרות לחיות את חייהן כפי שהן רואות לנכון. למרות שהסביבה אינה רוצה לקבל זאת – גם הן נבראו בצלם ואם יש אלוקים, הרי שזה עשה אותן כרצונו. לפיכך, אם מאן דהוא רואה עצמו כשיא הדתיות והחרדיות – עליו לקבל את העובדה הזו ולא לרדוף אותן וגם לא אחרים שאינן מאמינות בדיוק כמוהו.

I highly respect religious lesbians, who despite their opposed, mocking, degrading surrounding, they are determined not to be hypocritical and choose to live their lives as they see fit. Although their surrounding doesn't accept this – they are also were created in G-d's image. If there is a G-d, it is most likely that He created them as He pleased. Therefore, if somebody sees himself as most religious and orthodox – he must accept this fact and not persecute them as well as not others who don't believe exactly as he does and don't practice their religion the way he does.

במשפט אחד:

ואהבת לרעך כמוך!!!

In one sentence:

Love thy friend as thyself!!!

אהבה וגאוה Love & Pride

מצעד הגאוה בירושלים 2017

Pride Parade in Jerusalem 2017

אמנם הבטחתי לא לצעוד השנה, אבל מצעד בירושלים זה מצעד חשוב – לא רק לקהילה, אלא בעיקר לכל עם ישראל שהדמוקרטיה וחופש הפרט חשובות לו. לבשתי שכפ"ץ ושמתי נפשי בכפי בתקוה שלא יאונה שום רע לאף אחד.

Even if I promised not to march this year, but a pride parade in Jerusalem is an important one – not only for our community, but mainly for the whole nation, to those whom democracy and personal freedom are important. I wore a flak jacket with hope that nothing wrong will happen.

החלטתי להצטרף לצעידה ולאמירה שאנחנו כאן ואף אחד לא יוכל לחסום את זכויותינו.

I decided to join the parade and march for the statement that we are here and nobody will be able to block our rights.

 

 

פער גילים Cradle Snatching

The Osmonds – Puppy Love

 

יש המכנים זאת פער גילים ומסתפקים בכך. אני טוענת שזו פדופיליה.

Some people call it cradle snatching and think it's OK. I call it paedophilia.

Cradle Snatchers 2015

נכון שאי אפשר להגדיר מה זו אהבה וקשה להבין למה מאן דהיא התאהבה באחרת או כל אפשרות דומה, אך כשפער הגילים הוא יותר מעשר שנים – אי אפשר שלא לתהות מה מוצא מאן דהוא במי שיכולה להיות בתו או בנו. איזו שפה משותפת יש להם? שטחי ההתעניינות כל כך שונים, החינוך שונה, שלא לדבר על המוזיקה השונה של הדורות השונים.

Indeed, love can't be defined, and it's hard to understand why somebody fell in love with a certain one, but when the gap between the ages is more than ten years – it's hard not to wonder what can somebody find in someone who is in the age of his/her son/daughter. What common language do they have? Which common interests? Their bringing up was so different, not to mention the different music of the different generation.

 

Gilbert O'Sullivan – CLAIR