ארכיון תג: אחרי החגים

אחרי החגים ה'תש"פ   After the Holidays 5780

עפרה חזה – התחדשות אחרי החגים

Ofra Haza – Regeneration After the Holidays

זהו, החגים מסתיימים היום ו'אחרי החגים' מתחיל ממחר. יש לנו המון עבודה להשלים אחרי שדחינו את הכל לאחרי החגים.

That it, the holidays end today and 'after the holidays' starts tomorrow. We have a ton of work to do after we postponed everything to after the holidays.

 

אחרי החגים After the Holidays

 

התחדשות – עופרה חזה

Ofra Haza – Hithadshut (Renewal)

 

אחרי החגים כבר כאן. אולי צריך לומר ברוך השם או שהחיינו. לי אין זה משנה, משום שהחיים שלי הם חופשה אחת גדולה בין כה וכה, אבל זה מבלבל את הדור הצעיר יותר. יום עבודה ויומיים חופש, יום חופש ושלושה ימי עבודה וחוזר חלילה. ולא מניתי את ימי הגשר

After the holidays is here now. Perhaps we should thank G-d or say Shehecheyanu. For me, it doesn't matter because my life is anyway a big holiday, but it confuses the younger generation. One working day and then two days off; one holiday and then three working days, and so forth. And I didn't count the Brückentags

גויאבות טעימות Delicious guavas

גויאבות טעימות Delicious guavas

פרט לדבש, התפוח, הרימון, ארבעת המינים ושאר הפריטים והשמחות, מה שמאפיין בשבילי את תקופת החגים זו הגויאבה עם ריחה ההולך לפניה, אחריה וגם לפנינו ואחרינו. אני אוהבת מאוד את הפרי הזה. כנראה שבשנים האחרונות הייתי עסוקה ולא נתתי דעתי, אך השנה פתאום שמתי לב שאין גויאבות בסופר ובשוק. שאלתי את המוכרים והללו נתנו בי מבט מוזר בבחינת "היכן היית עד עכשו, במארס?" והשיבו לי שאין גויאבות. ככה. אין גויאבות. "למה?" הקשיתי, למרות המבטים המרחמים. תשובה לא קיבלתי.

Except of the honey, the apple, the pomegranate, the four species, and other items and simches (joys), what characterises for me this holiday season is the Guava, with its aroma which spreads all over and around. I like this fruit very much. It seems that I was busy in the past years and I didn't noticed, but this year it suddenly occur to me that there were not any guavas in the market or in the supermarket. I asked the sellers, and that gave me this strange look that says, "where were you until now, on planet Mars?" They replied that there aren't any guavas. That's the way it is. No guavas. "Why?" I inquired despite of the merciful gazes. I didn't get any answer.