ארכיון תג: איתני הטבע

הים לא היה רגוע The Sea was not Calm

דיג דג דגים Fisherman catches fish

דיג דג דגים   Fisherman catches fish

איך שיצאנו מן המכונית, היכתה בנו הרוח בכל עוזה, מעיפה מעל ראשנו את הכובעים שחבשנו.

As we got out of the car, the wind hit us with all its force, flinging over our heads the hats we wore.

הרוח העזה דרבנה את הגלים להסתער על החוף. הם עשו כמיטב יכולתם, אך בהגיעם אל שובר הגלים, הם לא יכלו עוד והתנפצו עליו, מתיזים לכל עבר רסיסים מלוחים.

The strong wind spurred the waves to storm at the shore. They did their best, but when they reached the breakwater, they could no longer continue and smashed against it, splattering salty spindrift.

דייגים בחוף זבולון Fishermen on Zevulun Beach

דייגים בחוף זבולון   Fishermen on Zevulun Beach

רק הדייגים שעמדו על המזח התמודדו בגבורה עם איתני הטבע, עומדים בסבלנות ומחכים שהדגים יגיעו ויעלו בחכותיהם.

Only the fishermen who stood on the dock were bravely struggling with the forces of Nature, standing patiently with their fishing rods in their hands, waiting for the fish to come and get caught in the hooks.

 

דייגים בחוף זבולון Fishermen on Zevulun Beach

דייגים מתמודדים עם איתני הטבע   Fishermen braving forces of Nature

איתני הטבע Forces of Nature

סלפי עם שבלול ליד הקניון Selfie with a snail near the shopping mall

סלפי עם שבלול ליד הקניון Selfie with a snail near the shopping mall

בשעה שבמקום כלשהו בעולם או בכמה מקומות, עומדים אנשים לכלות את זולתם רק בשל חילוקי דעות, הרי במקום אחר או בכמה מקומות באותו עולם – כדור הארץ שלנו – עומדים אנשים חסרי אונים בפני איתני הטבע.

While in a certain place, or a few places in the world people are killing others only due to difference of opinions, in another place or other places in the same world – our planet earth – helpless people facing forces of nature.

סלפי עם שבלולה ליד הקניון Selfie with a snailess near the shopping mall

סלפי עם שבלולה ליד הקניון Selfie with a snailess near the shopping mall

אצלנו חמסין, נעים. יצאתי לקניות בנחת, חזיתי בתאטרון רחוב, חזרתי שלמה ובריאה. בזמן הזה, במקום אחר בעולם, איתני הטבע מציגים את יכולתם האדירה, המפחידה, וזה לא נעים כלל וכלל, בלשון המעטה. אנשים אינם יודעים מה יעלה בגורלם ומתפללים בכל מאודם שזה יחלוף במהירות, ללא נפגעים ועם הכי מעט הרס. לא לכולם זה מצליח.

We have a heatwave, it's nice. I went out shopping leisurely, I watched a street theatre, I came back intact. At this time, in another place in the world, forces of nature display their frightening enormous powers, and it's not nice at all. People don't know what would happen to them and pray with all their might for it to pass quickly, without casualties and with the minimum destruction. It doesn't work for everybody.

שבלול צהוב ליד הקניון Yellow snail near the shopping mall

שבלול צהוב ליד הקניון Yellow snail near the shopping mall

היה לי יום טוב, אך הוא די התעכר למראה החדשות היום עם איתני הטבע המשתוללים בעולם והורסים לאנשים את החיים. נשאר רק לקוות לטוב ולהנות מחיינו כל עוד אנו יכולות.

I had a good day, but it was ruined watching the news today showing the forces of nature raging in the world and destroying people's lives. We can but hope for the best and enjoy life while we can.

שבלולים ליד הקניון Snails near the shopping mall

שבלולים ליד הקניון Snails near the shopping mall