ארכיון תג: אמירות

אהבה היא הכל Love is Everything

נסרין קדרי ומירי מסיקה – חייאתי

 Nasreen Qadri & Miri Mesika – Chayati

היה לה קול מדהים בטלפון, סקסי ומעניין. אותי היא סיקרנה, אז ויתרתי על שיחה מוקדמת בסקייפ כדי לבחון אותה ויזואלית. טעות!

She had an amazing voice on the phone, sexy and interesting. She intrigued me, so I gave up an early chat on Skype to check her visually. Mistake!

בפגישתנו בבית הקפה היא נראתה בסדר גמור וגם הקול שלה לא היה שונה הרבה מבטלפון. ציפיתי לערב מעניין ואפילו מהנה. הכרות חדשה לא תמיד צריכה להיות אסון…

At our meeting in the café she looked fine and her voice was not too different from the phone. I expected an interesting and even enjoyable evening. A new acquaintance does not always have to be a disaster…

היא מביטה הישר אל תוך עיני, לוגמת בשתיקה את הקפה, מקנחת לאט את פיה במפית ואומרת בקול שקט: "בלי אהבה… מממ… בלי אהבה לא נראה לי ששוה לחיות."

אני די המומה. איך לקבל את הדברים הללו שהשמיעה? היא נשמעה אינטליגנטית עד עכשו. "מה זאת אומרת?" אני מנסה להבין את הראש שלה. "אהבה זה מה שמכוון אותך בחיים? אין דברים אחרים להנות מהם, רק אהבה?"

She looks straight into my eyes, sipping her coffee in silence, slowly wiping her mouth with a napkin and says quietly: "Without love… mmm… I don't think it's worth living without love."

I'm quite shocked. How to accept what she just said? She sounded intelligent until now. "What do you mean?" I try to understand her mind. "Love is what guides you in life? Are there no other things to enjoy, just love?"

"אהבה היא הכל!" היא מדגישה בנחרצות.

"Love is everything!" She emphasizes determinedly.

 

שרית חדדאינתה עומרי

Sarit HadadInta Omri

במשפט אחד:

אנשים מדקלמים כל מיני אמירות שלא תמיד יש קשר ביניהם לבין המציאות.

In one sentence:

People recite all kinds of sayings that not always have any connection between them and reality.