ארכיון תג: אסונות טבע

איזה מין עולם ? What kind of a World

ציפורים נודדות, ביאטריס היא מן הסתם אחת מהן Migrating birds, Béatrice is probably one of them

ציפורים נודדות, ביאטריס היא מן הסתם אחת מהן   Migrating birds, Béatrice is probably one of them

אי אפשר שלא לתהות באיזה מין עולם אנו חיות, עולם ממש נורא!

One can't help but wonder what kind of world we live in, a really awful world!

ביאטריס ואני בסקייפ. אני צופה בה איך היא מכינה את עצמה לארוז את ביתה ולעבור למקום חדש בו הציעו לה עבודה חדשה. היא מבוקשת למדי בתחומה ויכולה היתה להשאר עד שיבה טובה במשרה הנוכחית, אך היא מהסוג שיש לו קוצים בישבן ושאינו מסוגל להתביית. היא חשה צורך לעבור כל מספר שנים למקום חדש ולעבודה חדשה כדי לא להשתעמם. אני, לעומת זאת, יכולה לשבת במקום אחד עד עולם ולא לזוז לנצח. אנחנו הפכים.

Béatrice and I on Skype. I watch her as she prepares herself to pack her house and move to a new place where she is offered a new job. She is quite in demand in her field and could have stayed in her current position until advanced age, but is the kind who has thorns in her buttocks and is unable to become domesticated. She feels the need to move to a new place and a new job every few years in order not to get bored. I, on the other hand, can sit endlessly in one place and not move forever. We are opposites.

בדרך כלל, לא לוקח לה זמן רב להחליט לאן לעבור, משום שהשיקול שלה על פי רוב הוא הענין בעבודה המוצעת ואם זה מקום שעדיין לא גרה בו. הדרכון שלה מלא בעקבות ממקומות ברחבי העולם בהם גרה. בדרכון שלי יש את סימני הביקורים שלי כשטסתי לפגוש אותה, בעיקר בפאריז, אך גם בבריטניה ובקנדה. מן הסתם אני 'פנים מוכרות' אצל פקידי ההגירה. יש אפילו אחת נחמדה בנמל התעופה באורלי איתה יצא לי לשתות קפה מספר פעמים מחוץ לשעות עבודתה ואפילו להפגש בסקייפ מדי פעם. אני מתיידדת בקלות.

Usually, it doesn't take her long to decide where to go, since her consideration is for the most part her interest in the work offered, and if it is a place she still didn't live at. Her passport is filled with tracks of places around the world where she had lived. My passport has the traces of my visits when I flew to meet her, mainly in Paris, but also in the UK and Canada. I'm probably a 'familiar face' with immigration officials. There is even a nice one at the Orly Airport with whom I had coffee several times outside of her office hours and even meet from time to time on Skype. I make friends easily.

בשנים האחרונות, הפכה ההחלטה לאן לעבור קשה יותר ויותר. לא משום הצעות העבודה – אלה אינן חסרות – אלא משום שהעולם הפך להיות למקום נורא. אין מקום בטוח, אין מקום בו אפשר לחיות בצורה סבירה, אין מקום על הגלובוס בו את יכולה לדעת שיהיה לך טוב בו. אין. בכל מקום טרור: אם זה איסלמי עם אין ספור הקבוצות מכל מיני פלגים שאין כח להתעמק בהן ובהם; אם זה איזה משוגע יוצא לטבוח בבני אדם ללא סיבה נורמלית, אולי כי מישהו הרגיז אותו או כי שמע קולות בראשו; איסלמיסטים חוטפים אנשים, נשים וילדות/ים, אם זה למטרת גיוסן לשורותיהם או כדי למלא תפקיד של שפחות מין; על גבולנו הדרומי יש לנו את החמאס ושאר הארגונים הפועלים נגדנו כדי לשרוף את בתינו ושדותינו ולשלוח אלינו טילים; בגבול הצפון מחכה החיזבאללה, שליחה של אירן, להשמיד את מדינת ישראל. אין רגע דל. את יכולה לצאת לרחוב לתומך כדי לערוך קניות או לשבת עם חברות בבית קפה וזה עלול להסתיים בצורה לא טובה לך רק משום שהיית במקום ובשעה הלא נכונים.

In recent years, deciding where to move became increasingly difficult. Not because the job offers – these are not lacking – but because the world has become a terrible place. There is no safe place, no place where you can live reasonably, no place on the globe where you can know that you will have a good life at it. There is not. Terrorism everywhere: if it is Islamic with countless groups of all kinds of factions that we have not the strength to delved into; if it is some crazy person who foes out to slaughter humans for no normal reason, maybe because someone upset him or he heard voices in his head; Islamists kidnap people, women and girls and boys, whether for recruitment or to play the role of sex slaves; on our southern border we have Hamas and other organizations acting against us to burn our homes and fields and send missiles to us; on the northern border, Hezbollah, an envoy of Iran, is waiting to destroy the State of Israel. There's not a dull moment. You can go out on the street innocently in order to do your shopping or sit with friends at a café and it may end badly for you just because you were at the wrong place and time.

A Minute-By-Minute Look at The New Zealand Volcano Eruption

NBC News

ואם אין טרור במקום כלשהו – יש בו אסונות טבע. אני תוהה היכן יש על כדור הארץ מקום בו אפשר לחיות בשקט ובשלוה, בלי לדאוג לשום דבר, לכלום. לא נראה לי שיש מקום כזה, משום שהתחממות כדור הארץ – זו שהמנהיגים ברוב מדינות העולם מתעלמים ממנה ומכחישים אותה – היא עובדה קיימת הגורמת לשינויי אקלים קיצוניים המשפיעים על חיינו וחיי הבאים אחרינו. כשביאטריס חתמה על חוזה עבודה באוסטרליה, היא לא תארה לעצמה שהיא עומדת להחנק מעשן השריפות הנוראיות שאינן נכבות. סידני אפופת עשן מכל עבר ואין רואים שום אופק בהיר שם. זו לא היתה בחירה מוצלחת. איני רואה את עצמי מפקירה את שלמות גופי ונפשי וטסה לבקר אותה שם. לא באוסטרליה.

And if there is no terror anywhere – it has natural disasters. I wonder where on earth there is a place where we can live in peace and quiet, without worrying about anything, not a thing. I don't think such a place exists, because global warming – the one that leaders in most countries ignore and deny – is an existing fact that causes extreme climate change that affects our lives and the lives of our offspring. When Béatrice signed the job contract in Australia, she didn't think she was going to suffocate by the horrible non-extinguished fire smoke. Sydney is blankete by smoke and there is no clear horizon. It was not a good choice. I don't see myself abandoning my well-being -both body and mind – by flying to visit her there. Not in Australia.

התפרצות הר הגעש באי ווייט/ ואקאארי בניו זילנד

Incredible footage shows calm before fatal blast on Whakaari White Island

במשפט אחד:

אין מה לעשות – היא אוהבת לעבוד ועדיין מבוקשת בתחומה. אני מחזיקה לה אצבעות בתקוה לטוב.

In one sentence:

There is nothing to do – she loves to work and still her expertise in her field is demanded. I keep my fingers crossed with hope for the best.

הר הגעש התפרץ: "האסון היה שאלה של זמן" אתר וואלה