ארכיון תג: אשה

צלצול בדלת The Doorbell Rang

ניטס – אשה קקטוס

NitsWoman Cactus [lyrics]

 

פעמון הדלת צלצל חדות. זה מאותם פעמונים ישנים שצלילם קשה, לא נעים.

The doorbell rang sharply. It's one of those old bells whose sounds are hard, unpleasant.

 

אמהּ עמדה בפתח הדלת. זאת אומרת, סברתי שזו אמהּ, היות ומעולם לא פגשתיה. לא חשבתי שזו היא, עשרים שנים מבוגרת מהפעם האחרונה בה ראיתיה.

Her mother stood in the doorway. I mean, I supposed it was her mother, since I never met her. I did not think it was her, twenty years older than the last time I saw her.

 

 

קדימה Onward

Nico – Femme Fatale

"בנות, קדימה!" מדרבנת המדריכה. "אין לנו את כל היום!"

משום שאיני מחשיבה את עצמי כ"בת" אלא כ"אשה", אני מתעלמת ממנה וממשיכה לשבת על מקומי, מצפה ממנה להתעשת ולפנות אלינו – או לפחות אלי – בתואר המתאים. מה לא בסדר ב"נשים, קדימה"?

"Girls, let's go!" Our guide pushes us to move. "We don't have the whole day!"

Since I don't refer to myself as "girl" but as a "woman", I ignore her and keep sitting on my sit, expecting of her to get her act together and refer to us – or at least to me – with the appropriate title. What is wrong with "women, let's go"?

John Cale & Lou DouillonFemme Fatale