ארכיון תג: בנין משותף

זרים בדלת Strangers at the Door

השכנים ממול The neighbours next door

דלת השכנים ממול   The neighbours next door

אני גרה פה כבר שנה וחצי עוד מעט ובזמן הזה צלצלו לי זרים בדלת רק ארבע פעמים. שתיים מהן השבוע.

I live here almost a year and a half now, and during that time I had strangers using my doorbell only four times. Two of them happened this week.

אנחנו ארבעה שכנים בכניסה, שנים-עשר בבנין כולו. אני מיודדת עם השכנים שבכניסה שלי, הן עם אלה שבדלת ממול והן עם אלה שבקומה התחתונה. בקומה התחתונה גרות שתי משפחות עולים מקווקז. בדירה מספר אחת, זוג מבוגר, סב וסבה; ממול, בדירה מספר שתיים, גר בנם של הזוג המבוגר עם אשתו ושתי בנותיו – ילדה בגיל שמונה ותינוקת בת שנתיים.

We are for neighbours in the entrance, twelve in the whole building. I am friends with the neighbours at my entrance, both next door and those on the ground floor. The neighbours living on the ground floor are two families, immigrants from the Caucasus. In the apartment number one, an old couple, grandfather and grandmother; next door, in apartment number two, lives the old couple's son with his wife and two daughters – an eight yrs. old girl and her two yrs. young baby-sister.

בקומה שלי, בדלת ממול, גרה משפחה חרדית חב"דניקית בת ששה נפשות: אב, אם, שתי בנות – האחת בגיל שתים-עשרה והשניה בגיל עשר, ושני בנים קטנים – בן שלוש וחצי ובן שנתיים. יחסי השכנות החמים בינינו מתבטאים בהחלפת מתכונים, דעות, משלוחי מנות בפורים ומפגש יומיומי בחדר המדרגות עם הבנים החמודים. אלה נוהגים לטפוח על דלתי באגרופיהם הקטנים כדי להודיעני שהבוקר הגיע וכי זמן קריאת שחרית חלפה לה מזמן מאוד.

On my floor, next door, lives a very religious Chabadik family of six: father, mother, two daughters – one at the age of twelve and the other is ten, and two little boys – a three yrs. and two. The warm neighbourly relations between us is expressed by exchanging recipes, opinions, Mishloach manot on Purim and a daily meeting with the sweet boys at the staircase. The toddlers like to knock on my door with their little fists in order to let me know that morning is here and the time for praying Shacharit has passed very long ago.