ארכיון תג: בערות

היא מצאה לנכון She saw it fit

Weird Questions Gay Couples Get

זה מתגלגל בפייסבוק והיום הגיע גם לעיני. שמתי את זה על הקיר שלי. להלן תגובות נבחרות.

It rolls on Facebook and today also came to my eyes. I posted it on my wall. The following are selected responses.

א: כל כך מצחיק כל כך נכון… כל כך ידידותי לגאים lol

אני: אני מפללת ליום שיבוא כשלא יהיו עוד בורים כאלה, כשיהיה טבעי לכבד את הזולת ללא דעות קדומות

A: So funny so right… so gay friendly lol

Me: I'm wishing for the day to come when we no longer have such ignorants, when it will be natural to respect each other without prejudice

א: את ואני לא נהיה פה יותר אבל הפרודיה יכולה להמשיך לכל קבוצת שוליים

אני: למה את חושבת שזה לא יהיה בזמננו? אני אופטימית שזה יקרה במהרה בימינו

A: Well u and I will no longer be here but the parody could continue to any marginalized group.

Me: why do u think it won't be in our time? I'm optimistic it will happen quickly

א: גם אני אופטימית. כרגע בארה"ב אנו מפולגים בכל הרמות והורגים זה את זה. כמו בישראל. ושאר העולם מקבל את גרינלנד. הייתי רוצה לראות תזוזה בהכרה כלל-עולמית. צפי בפרודיה החדשה של סשה ב. כהן על אמריקה

אני: אוי! הסשה הזה מצחיק בטרוף! ראיתי את החלק בו הוא משחק את השמוק הישראלי שמנסה לשכנע אנשים לאמן פעוטות לירות ברובים

A: Also an optimist. currently in US we are so divided on all levels and killing each other. Likewise in Israel. And the rest of the world accept Greenland. I would like to see a shift in Global Consciousness. Watch Sacha B. Cohens new parody on America

Me: Oy! ze Sacha is soooooooo hilarious! I saw the part where he plays the Israeli shlong who tries to persuade people to train toddlers to shut guns

סשה ברון כהן – מהי אמריקה?

Sacha Baron CohenWho Is America?

מישהי בלי מוח מצאה לנכון לנבוח: להיות הומוסקסואל זו התנהגות לכן מאחר ואין הם יכולים להוליד ילדים השאלה אינה אם יהיו להם תינוקות גאים אלא בעצם איך הם יגדלו אותם? חשבי היטב בטרם את עונה

(איני מתכוונת לטרוח ולהתעסק עם טפשות, וחושבת על חסימת הטמבלית)

Somebody without a brain saw it fit to bark: Being gay is a behavior so since they can't have children the question isn't will they have gaybies but rather how will you raise them? Ponder that long and hard before you answer

(I'm not going to bother deal with stupidity, and thinking of blocking that moron)

מישהי חכמה: קל לענות: ישנם ילדים רבים המחכים לבית מאמץ טוב. ישנה גם פונדקאות (מצד שני, לא כל כך אכפת לי מנשים המשכירות את גופן). חשבי על זאת והרהרי היטב בטרם את עונה

Somebody clever: Easy to answer: There are plenty of children waiting for a good adoptive home. There is also surrogacy (I don't much care for women renting out their bodies, however). Think about THAT and ponder long and hard before YOU answer. Sheesh.

אני עונה לחכמה: אין לי כל כוונה לטרוח לענות לאנשים בורים כמו זו דלעיל שאינה יכולה לגלות חמלה לבני אנוש אחרים. איני יכולה לסבול את אלה שאינם יכולים לאמץ את הצו האלוקי הפשוט של "ואהבת לרעך כמוך" גם אם רעך אינו כמוך. אני מרחמת על אנשים החושבים שהאמת היחידה נמצאת אצלם באופן בלעדי ואינם מכבדים את האמת של אחרים. יום אחד, כשיבוא אל האשה המתועבת הלזו שאני בזה לה בכל לבי, היא תגלה שאף אחד לא נשאר להגן עליה, והיא ראויה לקבל כל מה שהם יעשו לה, אמן!!!

Me answering the clever one: I'm not going to bother answering ignorant people like that person above who can't have compassion for other human beings. I can't stand those who are not able to practice the simple divine command called "Love thy neighbour as thyself" even if thy neighbour is not like thyself. I pity people who think that the only truth lies solely with them and don't respect the truth of others. One day, when they will come for that despicable person whom I totally contempt, she will find that nobody left to defend her, and she deserves to receive everything they'll do to her, Amen!!!

*****

בשורה אחת:

אין ברירה, צריך להלחם בבערות ולהכחידה בעודה באיבה.

In one line:

There is no alternative, it is necessary to fight ignorance and to annihilate it while still in the bud.

*****

בכמה שורות מתומצתות:

דברי קולונל מרגריטה קרמרמייר מתוך הסרט המצוין Serving in Silence ("לשרת ולשתוק"):

אנשים שואלים, "מי אתם?" אנחנו בנותיהם, אחיותיהם, בניהם, האחיות הרחמניות המטפלות בהם, המכונאים שלהם, האתלטים שלהם, המשטרה שלהם. אנחנו הרופאים שלהם, אבותיכם, הפוליטיקאים שלכם, החיילים שלכם, אמהותיכם, חבריכם. אנחנו חיים איתכם, אנחנו דואגים לכם, מגינים עליכם, מלמדים אתכם, אוהבים אתכם וזקוקים לכם. כל מה שאנו מבקשים זה שתאפשרו לנו.

*****

In a few concise lines:

Col. Margarethe Cammermeyer's speech from the excellent movie "Serving in Silence":

People ask, "Who are you?" We are their daughters, their sisters, their sons, their nurses, their mechanics, their athletes, their police. We're your doctors, your fathers, your politicians, your soldiers, your mothers, your friends. We live with you, we care for you, protect you, teach you, love you and need you. All we ask is that you let us.

 

30.7.18 עדכון:

ההתכסחות נמשכה גם היום. מי שרוצה להעמיק לעיין בה, מוזמנת לגלוש לקיר שלי בפייסבוק ולתרום את תרומתה המבורכת

30.7.18 updating:

The fiasco continued today too. Anyone who wants to go deeper into this, is invited to my wall on Facebook and contribute their blessed contribution

 

הפוסל במומו Invalidating Others

כָּל הַפּוֹסֵל בְּמוּמוֹ פּוֹסֵל

[אדם הרי קרוב אצל עצמו… כל מי שפוסל אחרים, פוסל אותם בגלל מומו שלו, אותו רואה אצל אחרים]

מה בין יוצר ליצירתו?

תשובה: ה-מ-ו-ן!

תרתי משמע: הן במובן של צמידות או פער עצום (תלוי באישיות הנדונה) והן במובן של הקהל הנוהה (או לא) אחריו.

שלא כהרגלי, אני כותבת כאן בלשון זכר, משום שמנסיוני המר, יש הבדל עצום בין יוצרות ליוצרים, כתוצאה מהחינוך והחברות השונים של המגדרים השונים ועובדה היא שהשמוקים תמיד פועלים להרע במקום להיטיב, גם אם פעילותם פוגעת בהם עצמם. פגשתי בחיי מספר נשים יוצרות שמצאו לנכון להתנהג כַּשמוקים המצויים, אבל הן בבחינת המיעוט המעיד על הכלל: ביסודנו, יש לנו אמפתיה גדולה יותר לזולת ואנחנו משתדלות ככל יכולתנו להמנע מלדרוך על גוויות (על גויות זה כבר ענין אחר…).

אחינועם ניני – בלול התרנגולות (אני מתה על השיר הזה!)

Achinoam Nini – In the Chicken Coop (I'm love this song!)

מבחינתי, מבחינת השקפת עולמי האישית והצרה (מה אני בס"ה, כולה נמלה), אני רואה ביוצר אחראי, משום היותו משפיע על הזולת. יש אחריות גדולה בהיותך נערץ ועדה של חסידים נוהה אחריך. אני חושבת שעליך לשמש דוגמא ומופת. נכון, כולנו בני אדם ולכל אחד מאיתנו החולשות שלו, אך אם אתה עוסק בעיסוק פומבי ואתה חשוף לעין הציבור – עליך להמנע ממנהגים פסולים. זה כולל גם (ואולי בעיקר!) התעסקות עם קטינות!

כבן אדם, ודאי יש לך דעות על נושאים שונים ואם אתה חש צורך – עליך בהחלט להשמיען בפומבי ולא לשמור אותן לעצמך. יחד עם זאת, כשאתה הופך עורְך ומחליט לאמץ אורח חיים חשוך, אין זה אומר שעליך להשמיץ את מי שהשארת מאחור. אולי מבחינתך ראית את האור, אולי זה מתאים לך, אך עליך להבין שמה שאתה רואה כנגה זוהר – אחרים רואים כחשכה, בערות וטמטום. אני מניחה, שאם בחרת לסגת כאדם ולחיות כבהמה המצויה, שאסור לה לסטות ממה שנכתב על ידי איזשהו קדום נבער מדעת, ודאי לא נחנת ביותר מדי שכל כשחיית כחילוני.

ושנאת לרעך

אין לי בעיה עם דעותיך המטומטמות, יש לי בעיה עם איך שאתה מיישם אותם. אם אתה הומוסקסואל ולכן יוצא נגד הומואים במסוה דתי, הרי שבמומך אתה פוסל. יש לי בעיה עם הבחירה שלך לנהוג בבערות, בשנאה לזולתך כדי לכסות על מערומיך שלך. כשאדם נורמלי (לא אתה, אריאל זילבר המגעיל!) מביע את דעותיו, גם אם הן מנוגדות לשלי, אין זה אמור לפגוע בפרנסתו, כל דעותיו מוגבלות לעצמו בלבד ואינן נוגעות לחיטוט אצל הזולת ומה צריך הזולת צריך לעשות, לטעמו. כאשר אדם חשוך מנסה להכתיב לי את אורח חיי – אני משיבה מלחמה השערה ועושה את שצריך ואני מקוה שכמוני נוהגים גם אלה שאינם נמנים עם קהילתנו. כבר שנים, מאז הנעירה הראשונה של המטומטם על בני הקהילה, אנחנו נמנעים מלצרוך את יצירותיו, כי מה היא כבר יכולה להיות שוה אם היוצר אינו מכבד כל אדם ואינו מקיים את המצוה הכי חשובה – "ואהבת לרעך כמוך"? האמת היא שאינני צריכה/מחפשת שיאהבו אותנו, אסתפק בכיבוד הדדי. את מכבדי אני מכבדת ועל המזלזלים בי אני יורקת בפה מלא ישר בפרצופם הנאלח. לאף אחד אסור לקבוע לזולתו את אורח חייו! בהחלט לגיטימי ואף מומלץ להחרים את מי שמחרים אותך בטמטומו ובבערותו.

צריך אומץ לעמוד על שלך ועוד יותר – יושרה לא להתקפל בפני המאיימים על מטה לחמך. בעולם, שבו הכסף שולט בכיפה וכל הגיג שלך עלול לעלות לך ביוקר אם אתה תלוי לפרנסתך בציבור ובעיני מאן דהוא הוא יהיה לצנינים, קשה לצאת כנגד העדר ולדבוק בדעותיך, קל וחומר כשמדובר באשה.

באשר לאחינועם ניני, אחת היוצרות החשובות שלנו, אני חושבת שהיא טעתה שלא קיבלה את הפרס המגיע לה. מדובר באקו"ם ואין לערבב פוליטיקה בענין. יפה שהיא בחרה למחות נגד החשוך ההוא, אבל זו אינה הדרך. אם ועדה כלשהי החליטה שמאן דהוא ראוי לקבל פרס – מן הסתם היו לחבריה שיקולים מתאימים. אין לי בעיה שהחשוך הנוכחי מקבל פרס על יצירתו, הרי אין מדובר כאן בפרס על דעותיו. אישית, אינני חושבת שהוא ראוי, כי המוזיקה שלו לא מי-יודעת-מה; לטעמי, זו בינונית ומטה, אבל אנשים אוהבים גם מוזיקת פיגולים ים תיכונית וגם יוצריה מקבלים פרסים, האפשר להתוכח עם זה? על טעם ועל ריח…

אני מקוה בכל לבי שזה היה האקורד האחרון מהחשוך הלזה ושנזכה (אמן ואמן!) לא לשמוע ממנו יותר ויפה שעה אחת קודם. אני גם מקוה שאף אחד לא הולך לחשוב לתת להלה את פרס ישראל חס ושלום, כפיצוי על שלא קיבל פרס חיים מאקו"ם, שהשתן של הימנים בכנסת לא יעלה להם לראש. או אז, מובטח לנו שהמשכיל, בעת ההיא, לא יחריש, הרי יש גבול לכל תעלול!

אחינועם ניני – שלום-שלום

Achinoam Nini – Shalom-Shalom