ארכיון תג: ג'ימבו

ג'ימבו, היא אמרה Jimbo, she said

זוג A couple

זוג A couple

"ג'ימבו", היא אמרה.

"ג'ימבו" שאלתי.

"ג'ימבו", היא שָׁנְתָה.

אני דוברת אנגלית, יודעת מלים די רבות בשפה הזרה הזו שאני אוהבת, אך ישנן מלים רבות כל כך הממתינות שאכירן, המחכות להכנס לי לראש בתקוה שהן תשארנה שם.

"ג'ימבו", היא אמרה.

"Jimbo", she said.

"Jimbo?" I asked.

"Jimbo", she repeated.

I speak English, I know quite a considerable number of words in this foreign language that I do like, but there are so many words that are waiting for me to get to know them, to get into my head and maybe, hopefully, stay there.

"Jimbo", she said.