ארכיון תג: געגועים

לחזור, להתגעגע Back, Missing

ליידי גאגא – בכל פעם שאנו אומרות שלום

Lady GagaEvery Time We Say Goodbye

מעולם לא אהבתי מקום, אין לי מושג למה. אהבתי להיות במקומות מסוימים, בעיקר בשל מי שהייתי איתן, אך לא אהבתי את המקום עצמו, בשל עצמו.

I've never liked a place, I have no idea why. I liked being in some places, mainly because of who I was with, but I didn't like the place itself, for itself.

במשך שנים רבות, היתה פאריז בשבילי חלום, מקום רומנטי לבקר בו. ברור שזה בגלל שטיפת המוח שכולנו עברנו שציינה את העיר הזו כרומנטית. לא שאלתי את עצמי איך יכולה עיר להיות רומנטית, קיבלתי והלכתי שולל אחרי מה שהאכילו אותי. כמו כולנו עם הפרסומות המניעות אותנו לצרוך דברים שאין לנו צורך בהם.

For many years, Paris was a dream for me, a romantic place to visit. Obviously, it's because of the brainwashing we all went through that marked this city as romantic. I didn't wonder how a city could be romantic, I just accepted and deceived after what I was fed. Like all of us with the commercials that motivate us to consume things we don't need.

Mystery of Stonehenge – BBC Documentary 2017

עד שביאטריס נכנסה אל חיי לא חלמתי לבקר בעיר הזו בגפי, זה לא היה על הפרק. אינך מבקרת בעיר רומנטית לבד, לא ככה? גם לא היה לי חשוב לסמן אותה כמה שעשיתי. סטונהנג' היתה לי חשובה (עשיתי!), אי הפסחא חשוב לי מאוד (טרם עשיתי, אך בתקוה שזה יתגשם) וזהו כרגע. אלו שני המקומות שהיתה (סטונהנג') ויש לי (אי הפסחא) משיכה בלתי מוסברת אליהם. משיכה לבקר בהם, לא אהבה כלשהי אליהם. אני אוהבת את ביאטריס.

Until Béatrice came into my life, I did not dream of visiting this city on my own, it was not an option at all. You don't visit a romantic city alone, do you? I also didn't care to mark it as something I did. Stonehenge was important to me (I did!), Easter Island is very important to me (I haven't yet, but hopefully it will come true) and that's it for now. These are the two places that I had (Stonehenge) and have (Easter Island) an unexplained attraction to them. An attraction to visit them, not love for them. I love Béatrice.

הסודות הכמוסים של אי הפסחא

Hidden Secrets of Easter Island

אני אוהבת את ביאטריס, לא את פאריז. אני טסה אליה כשלוח הזמנים של שתינו מאפשר לנו לבלות זמן זו עם זו והיא אינה יכולה לבוא ארצה. אנחנו בונות על הפרישה שלה, אז היא תגיע לכאן כדי להשתקע. בינתיים, אנחנו חיות מפגישה לפגישה, מסקייפ לסקייפ, מתגעגעות.

I love Béatrice, not Paris. I fly to her as the schedule of both of us allows us to spend time with each other and she can't come to Israel. We're counting on her retirement, so she'll come here to settle down. In the meantime, we live from meeting to meeting, from Skype to Skype, missing each other.

במשפט אחד:

החיים שלי כרגע עשויים מגעגועים.

In one sentence:

My life right now is made of longing.

געגועים Longing

AmeerahThe Sound of Missing You

"התגעגעת אלי?" היית שואלת עת היינו מתאחדות אחרי יום של פיזור לעיסוקינו הנפרדים.

"ודאי!" נהגתי לענות קצרות.

"Did you miss me?" You would ask when we would unite after a day of dispersion to our separate occupations.

"Of course!" I used to answer briefly.

עכשו, שנים רבות אחרי לכתך, אני מצרה על שלא עניתי יותר באריכות.

Now, many years after you've gone, I regret that I did not answer at length.

געגועים Longing

KD Lang – Constant Craving (MTV Unplugged)


מתי נגמרים כיסופינו לאלה שהלכו מאיתנו? מתי מסתיימת הכמיהה האינסופית לאלה שהנפש אהבה?

When do our yearnings to those who left us end? When does this endless longing to the ones the soul loved ends?

KD Lang – Barefoot (Live In Sydney 1997)

בלי הזמנה – אפרת קולברג

לבד Solitude

ציפור דואה בדד A bird glides sulitue

ציפור דואה בדד A bird glides solitude

אני מתהלכת בעיר ההומה, מתעלמת מהקהל הנחפז. עוברי אורח באים מולי, אחרים עוקפים אותי מאחור. אני הולכת לאט, עיתותי בידי, מביטה סביב בכיף. תמיד ישנם דברים נחמדים שאני יכולה לצלם.

I am walking through the hectic city, ignoring the hasty crowd. Pedestrians rushing towards me, others passing me from behind. I walk slowly; I have time, gazing around pleasantly. There are always nice objects I can take pictures of.

אנשים ברחוב אינם מעניינים אותי, אותם אינני מצלמת. ישנם צלמים המתמקדים בזרים – בפרצופיהם, בקמטיהם, בהבעותים; כל אלה אינם מדברים אלי. אני רואה נופים, צמחיה, בעלי חיים, בעלי כנף – את היופי שבטבע סביבנו.

People on the street don't draw my attention, I don't take their photos. There are photographers who focus on strangers – at their faces, their wrinkles, their expressions; all of these don't attract me. I see views, flora, animals, fauna – the beauty of nature around us.

חתול רחוב מחפש מזון A street cat searching for food

חתול רחוב מחפש מזון A street cat searching for food

נהגנו לצאת מדי פעם לעיר כדי לנשום אויר אחר. אמנם זה לא היה (ועדיין) צלול במיוחד, לא נעים כמו במקום הכפרי בו גרנו, אך לבלות בכל שבוע קצת באויר הדחוס של העיר, לא היה יותר מדי נורא, אם בבתי קפה או במסעדות. מבחינתי, הייתי שמחה לשתות את הקפה או לסעוד את לבי רק איתה, בלי חברת אחרים, אבל לה היה צורך לשבור את השגרה לעתים. כל עוד היה זה רק אחת לשבוע, לא הפריע לי. לפעמים נחמד לשבת בקרב אנשים נוספים, גם אם אלה זרים גמורים.

We used to go out from time to time to the city in order to breathe a different air. Indeed, it wasn’t (and still isn't) very much clear, not pleasant like in the rural place we lived, but spending time each week a little in the stifling air of the city wasn’t too awful, weather in coffee shops or restaurants. As far as I was concerned, I was happy to have coffee or meals just with her, without the company of others, but she had the need to break the routine occasionally. As long as it was only once a week, it didn't bother me. Sometimes it can be nice to sit among other people, even if they are complete strangers.

ציפור תרה אחר מזון A bird is looking for food

ציפור תרה אחר מזון A bird is looking for food

אחרי שהיא עזבה, הייתי מחפשת את דמותה בכל פינה בבית. מעבר לגעגועים הגדולים אליה, ליחד שלנו, למה שהיינו זו לזו, קשה היה פתאום להיות לבד. החלל שהותירה אחריה לא התמלא. מעולם לא הבנתי איך אפשר לישון באלכסון. בהתחלה, המשכתי לישון בצד שלי. עם הזמן, זזתי קצת לכיוון האמצע. אני עדיין מוצאת את עצמי מתעוררת בלי להבין איך זה שהיא אינה לצדי.

After she left, I was looking for her, searching every corner in the house. Beyond the huge yearnings for her, missing our togetherness, what we were to each other, it was hard to suddenly be left alone. The hole she left behind didn't fill up. I never understood how people sleep diagonally. In the beginning, I kept sleeping at my side. As time went on, I moved a bit towards the middle of the bed. I still find myself waking up failing to comprehend how come she's not at my side.

טיסת סולו Solo

טיסת סולו  Solo flight

שנים לאחר לכתה, אני עדיין נוהגת להכין שני ספלי קפה בבוקר. זה היה המנהג שלנו – לשתות יחד את הקפה, בנחת, אחרי ארוחת הבוקר המלאה עליה מעולם לא ויתרנו.בערב, אני זוכרת למזוג את המשקה רק לספל אחד.

Years after she had gone, I am still used to make two cups of coffee in the morning. This was our custom – to drink our coffee together, unhurriedly, after our full breakfast we never skipped.

In the evening, I remember to pour the coffee only into one cup.

M83 – Solitude