ארכיון תג: דו"ח העוני בישראל

מה קורה לנשים ולילדים?   What Happens to Women and Children?

Leila Seth – Women should rethink their Inheritance

אישה נוספת נמצאה ללא רוח חיים היום. מי רצח אותה? גם דו"ח העוני התפרסם היום. מי דואג לאנשים במצוקה?

Another woman was found lifeless today. Who murdered her? The poverty report was also published today. Who cares about people in need?

Patricia Shea – Violence against women: the end begins with men

 

במשפט אחד:

די כבר! צריך לעצור את זה ולעקור מן השורש את האלימות הזו כלפי נשים וילדים!

 

In one sentence:

Enough is enough! This should be stopped and root out violence against women and children!