ארכיון תג: דייגים

הים לא היה רגוע The Sea was not Calm

דיג דג דגים Fisherman catches fish

דיג דג דגים   Fisherman catches fish

איך שיצאנו מן המכונית, היכתה בנו הרוח בכל עוזה, מעיפה מעל ראשנו את הכובעים שחבשנו.

As we got out of the car, the wind hit us with all its force, flinging over our heads the hats we wore.

הרוח העזה דרבנה את הגלים להסתער על החוף. הם עשו כמיטב יכולתם, אך בהגיעם אל שובר הגלים, הם לא יכלו עוד והתנפצו עליו, מתיזים לכל עבר רסיסים מלוחים.

The strong wind spurred the waves to storm at the shore. They did their best, but when they reached the breakwater, they could no longer continue and smashed against it, splattering salty spindrift.

דייגים בחוף זבולון Fishermen on Zevulun Beach

דייגים בחוף זבולון   Fishermen on Zevulun Beach

רק הדייגים שעמדו על המזח התמודדו בגבורה עם איתני הטבע, עומדים בסבלנות ומחכים שהדגים יגיעו ויעלו בחכותיהם.

Only the fishermen who stood on the dock were bravely struggling with the forces of Nature, standing patiently with their fishing rods in their hands, waiting for the fish to come and get caught in the hooks.

 

דייגים בחוף זבולון Fishermen on Zevulun Beach

דייגים מתמודדים עם איתני הטבע   Fishermen braving forces of Nature