ארכיון תג: דמי חנוכה

דמי חנוכה ה'תש"פ   Hanukkah Gelt 5780

אחד החגים האהובים עלי ביותר הוא חג החנוכה. הנרות המאירים, המאכלים הטעימים, השמחה ובעיקר – דמי החנוכה.

One of my favourite holidays is Hanukkah. The candles, the delicious foods, the joy and most importantly – the Hanukkah gelt.

דמי החנוכה, מבחינתי, אינם בהכרח כסף של ממש, אלא יכולים להיות גם שוה כסף, כמו מתנות. בענין של מתנות, יש נקודה בה כבר אין מה לתת. כמה צעצועים צריכים ילדים בחברת השפע שלנו? אם אין לי מצד הנכדים בקשות ממש מוגדרות ומנומקות היטב לצעצוע חדש – אני מעדיפה לתת חומר לימודי, כזה שמפתח את המוח והמיומנויות.

The Hanukkah gelt, for me, is not necessarily real money, but can also be worth money, like gifts. In the matter of gifts, there is a point where there is nothing left to give. How many toys do children in our affluent society need? If my grandchildren don't have really well-defined and well-reasoned requests for a new toy – I would rather give them educational stuff, such that develops one's mind and skills.

ספרון פעילות בנושא חנוכה   Hanukkah activity booklet

ישנה יוצרת מוכשרת מאוד שאני אוהבת לקנות ממנה את מוצריה המעולים. בכל פעם שמוצר חדש יוצא תחת ידיה – אני עומדת משתאה לנוכח ההברקה והביצוע המעולה שלה. אין עליה! השנה, הוציאה היוצרת המוכשרת אִינָה מרגוליס סדרת משטחי וספרי פעילות לכבוד החנוכה ולקראת החורף. כמובן שמיהרתי לרכוש כדי שיהיו לי דמי חנוכה עבור הנכדים המתוקים שלי בחג הבא עלינו לטובה ולשמחה בשבוע הקרוב. אני נוהגת לקשט את המתנות הללו ולהדביק בהן תמונות של הנכדים שצילמתי במהלך השנה כדי להופכם לאישיים יותר. הנכדים שמחים מאוד לראות את עצמם כחלק מהמוצרים.

There is a very talented creator from whom I love to buy her excellent products. Whenever a new product comes out under her hands – I can but wonder in the face of her brilliant and excellent workwomanship. She is unique! This year, the talented creator Ina Margolis released a series of placemats and activity booklets in honour of Hanukkah and towards winter. Of course I hurried to purchase so I'll have Hanukkah gelt for my sweet grandchildren on the holiday coming next week in happiness and joy. I usually decorate these gifts and paste in them photos of the grandchildren I took during the year to make them more personal. The grandchildren are very happy to see themselves as part of the products.

לדעתי, מלבד לילדים ולנכדים, מומלץ להעניק את המוצרים האלה גם לגני ילדים. בעזרתם, אפשר להמחיש לילדים את מהות החג, את סמליו וגם את החורף.

In my opinion, these products are also recommended for kindergartens, besides for our children and grandchildren. With these products, we can demonstrate children the nature of the holiday, its symbols and also what is winter like.

יומן שנתי   Calender

למבוגרות יותר (טוב, גם למבוגרים), אף שהשנה העברית כבר החלה, עדיין אפשר לפנק את עצמנו ואת הסובבות אותנו בדמי חנוכה בצורה של יומני שנה מקושטים ויומנים/מחברות מעוצבות בצורה מדהימה, כמו שפינקתי את עצמי.

For adults, even though the Hebrew year has already begun, we can still indulge ourselves and those around us with Hanukkah gelt in the form of beautifully decorated calendars and stunningly designed diaries/notebooks, like I indulged myself.

במשפט אחד:

אני מחכה בקוצר רוח לחג הבא כדי לראות מה תיצור אינה מרגוליס לקראתו. אין לי מניות המושקעות אצלה משום שהיא עדיין לא הנפיקה כאלה (כאשר היא תצא להנפקה – אהיה הראשונה לקנות!), אך אני ממליצה עליה מכל הלב משום שהיא מעולה שבמעולות.

In one sentence:

I am eagerly waiting for the next holiday to see what will Ina Margolis create for it. I don't have any shares invested in her because she has not yet issued such (when she will issue stocks – I'll be the first to buy!), but I wholeheartedly recommend her because she's the most excellent.

מוצרים נוספים של דברים מהלב עליהם כתבתי

האתר של דברים מהלב

דברים מהלב במרמלדה מרקט

More products of Ina Margolis' Dvatim Me'halev I wrote about

Ina Margolis site, Things from the Heart

Dvatim Me'halev (Things from the Heart) on Marmelada Market

דמי חנוכה Hanukkah Gelt

נר שישי של חנוכה The sixth candle of Hanukka

נר שישי של חנוכה The sixth candle of Hanukkah

אחד החגים הכי חביבים עלי ביותר הוא חנוכה. אחד המנהגים הכי חביבים עלי בחגי ישראל הוא דמי החנוכה.

One of my most favourite holidays is Hanukkah. One of my favourite customs on the Jewish holidays is Hanukkah gelt.

אין כיף יותר גדול לסבתא מאשר לחלק דמי חנוכה לנכדיה.

There is no greater pleasure for a grandmother than to allocate Hanukkah gelt to her grandchildren.

פרפר נחמד – חנוכה חג מדליק

נמלה Ant

משחקים בתחבורה Playing with transportation

משחקים בתחבורה   Playing with transportation

נר ששי של חנוכה. הנכדים ואני יושבים על השטיח ומשחקים במוסך, ברכבת ובתחבורה בכלל. כדמי חנוכה, העשרתי להם את אוסף כלי התחבורה; הרי זה תפקידי כסבתא, לא ככה?

6th Hanukkah candle. My Grandchildren and I are sitting on the carpet and play with the garage, the train and transportation in general. As Hanukkah gelt (money), I enriched their vehicle collection; after all, it is my duty as their savta (grandma), right?

הנכדים שקועים במשחק, כמוני, כולנו משמיעים קולות מתאימים כדי להמחיש את נסיעת כלי הרכב השונים. פתאום מפסיק אסיף בן השלוש את טרטוריו, קם על רגליו ובא אלי להראות לי את כף ידו הקטנה והמתוקה. נמלה קטנטנה, אותה דג מבין אניצי השטיח, מטיילת לה בניחותא.

The grandchildren and I are engrossed deep into the game, each of us makes the proper sounds to demonstrate the drive of the different vehicles. Suddenly, 3 yrs. young Assif stops his rattles, stands up and comes to show me his sweet little palm. A tiny ant, which he pulled out from the wisps of the carpet, strolls there leisurely.

כדי להציל את הנמלה הפעוטה ממעיכה, אני אוספת אותה בזהירות אל כף ידי ושמה פעמי אל הדלת כדי לשחררה בחצר. נראה שהנמלה אינה מחבבת את כף ידי והיא מתחילה להשתולל כאחוזת אמוק, מתרוצצת מקצה לקצה כשהיא בסכנת נפילה. אני נאבקת כדי שזו לא תתחמק לי מהיד ותאבד לי, וכשזו מגיעה לאצבעותי ועוד שבריר שניה היא צונחת לי אל תהום הנשיה, אני מניחה את כף ידי השניה תחתיהן וזו נוחתת עליה. איני מספיקה להתאושש מן ההצלה ההרואית והנמלה כבר בקצה השני, כך שעלי למהר ולהניח את ידי השניה כדי שוב לא לאבדה.

In order to save the little ant from getting squashed, I carefully collect it into my palm and head to the door to release it in the courtyard. It seems that the ant doesn't like my palm, so she starts to go wild like if in an amok, running from one edge to the other, while in danger of falling down. I struggle to prevent it from escaping my hand and get lost, so when it reaches my fingers and in a split of a second might drop down, I put my other hand under, and the ant lands safely on it. I barely manage to recover from the heroic rescuing and the ant is already at the other end, so I have to quickly put my other hand, again not to lose it.

The Cars – Drive

מזוית עיני אני מבחינה באסיפי המביט בי בריכוז ומחקה את תנועותי. אין לי יכולת לבדוק משום שאני עסוקה בהשגחה על הנמלה שבידי ומקוה לטובת כולנו שאין לו נמלה נוספת וכי זו שאותה אני מנסה להציל היא בת יחידה. אחיו יוסי בן השנה וחצי רץ לפני אל הדלת ואני מבחינה שגם הוא מכדרר בידיו, כמונו, כולו צהלה. אני מבקשת ממנו לפתוח את הדלת, משום שידי הרי עסוקות, והוא מושיט את ידו ועושה כבקשתי. ילד טוב. הנמלה מאיצה את ריצתה ואני מצליחה לשמור עליה, אם כי בקושי רב. יש גיל שהזריזות היא מאיתנו והלאה. מרוב ריכוז במשימתי, איני מבחינה בחתולה המתחממת על השטיח בכניסה, אלא כשזה כבר מאוחר מדי. יללתה המתלוננת באה אחרי שנתקלתי בה. כדי להציל את עצמי מהתמרחות על הרצפה הקרה, אני מושיטה את ידי לפני ומצליחה לאזן את עצמי בקושי, כל עצמותי חורקות במחאה. אני מקוה בכל לבי שלנמלה שלום.

From the corner of my eye I notice Assifi who intently gazes at me and imitates my movements. I can't check since I'm occupied with supervising the ant in my hand, but hope – for the sake of all of us – that he hasn't another ant, and the one that I'm trying to save is an only child. His brother Yossi (a year and a half young) is running to the door in front of me and I notice that he too does dribble with his hands, like us, laughing loudly. Since my hands are occupied, I ask him to open the door, and he reaches his sweet little hand and does as he was asked. Good boy. The ant accelerates its race, and I manage to guard it, but very barely. There is an age when quickness is only a vague memory. Due to being concentrated in my mission, I didn't notice the basking cat on the doormat, only when it was too late. Its complaining meowing came after I bumped into her. In order to rescue myself from getting spread on the cold floor, I stretched out my hands in front of me, hardly succeeding to balance myself, while all the bones in my body screeching in protest. Wholeheartedly I hope that the ant is safe.

חתולה תמימה מצטנפת לה על סף הדלת An innocent cat curls at the door

חתולה תמימה מצטנפת לה על סף הדלת   An innocent cat curls at the door

החתולה אחרי שנתקלתי בה Ze cat after my feet met her

החתולה אחרי שנתקלתי בה   Ze cat after my feet met her

The Ants Go Marching One by One