ארכיון תג: הדרת-נשים

הנוקמת בבורקה The Burka Avenger

תמונה

אני מה-זה מתה על סרטים מצוירים! עד כה, כל מה שנתקלתי בו – היה נפלא בעיני, כמו הסימפסונים. אני מסוגלת להיות מרותקת לסרטים הללו במשך שעות ומתה על אלה הארוכים, כמו "צוללת צהובה" של הביטלס.

I so love cartoon movies! So far, everything I've encountered – has been wonderful to me, like the Simpsons. I am able to be enthralled with these movies for hours and prefer the long ones, like The Beatles' Yellow Submarine.

לפעמים אפשר להעביר מסר בצורה טובה יותר באמצעים "עקיפים". במקום להטיף ישירות ולזעוק חמס, יכולה יצירה לפקוח את העיניים לקהל ולעשות את המלאכה.

Sometimes a message can be better conveyed by "indirect" means. Instead of preaching directly and protest angrily, art might open the eyes of the audience and do the job.

אני חושבת על מלאלה יוספזאי, שהותקפה בידי הטאליבן ועל ילדות ונשים מכל קצוות תבל, המותקפות ללא הרף רק משום היותן בנות המגדר הנגדי לזה של הזכרים המשחיתים אותן בעיקר ואת העולם בכלל. הנערה הזו מסמלת את כל מה שרע בעולם של שמוקים שחונכו כי על פיהם יישק כל דבר. כן, גם על ידי אמותיהם החשוכות, שאף הן בתורן חונכו לחשוב שהזכר הוא מעל לכל.

I think of Malala Yousafzai, who was attacked by the Taliban and of girls and women from all corners of the world, who are constantly attacked simply because they are the opposite gender to those of the males who mainly corrupt them and the world at large. This girl symbolizes all the evil in the world of shmucks who were brought up to the idea that they hold the reins. Yes, even by their illiterate mothers, who were also brought up in their turn to think that the male is above all.

עוולה ועוד עוולה

Injustice and more injustice

ג'ודי שיקגו מחושך אל אור

Judy Chicago From Darkness into Light

ציטוט של ג'ודי שיקגו על עוולות העולם, שקורות בגלל: "חוסר הצדק הטבוע במבנה העולמי של הפטריארכיה והתוצאה של העוצמה כפי שהוגדרה ונכפתה בידי חברות שנשלטות בידי גברים".

A Judy Chicago quote about the injustices of the world, which happens because: "The injustice inherent in the global structure of patriarchy and the result of power as defined and enforced by male-dominated societies".

קשה לעקור מן השורש אמונות טפלות, קשה לחסל מן היסוד חינוך לקוי שהושרש במאן דהוא, בעיקר אם זה מוטה לטובתו. וכי מי זה יאבה לותר מיוזמתו על מנעמי חיים ופריבילגיות? גם אם נראה שכל העולם הנאור התגיס כדי למגר את התופעה הנוראה של מילת ילדות (אין לי מושג למה מכנים זאת מילת נשים, הרי אלה ילדות!), מישהו זוכר ומעלה על דעתו שזה עדיין נעשה יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה? ש-8,000 ילדות עוברות מדי יום את ההתעללות הזו בגופן בשם המסורת? קשה לכן לצפות בזה? תארנה לכן מה עוברות הילדות הללו – להן זה נורא מכל!

It is difficult to uproot superstitious beliefs, and it is difficult to eradicate the basic education that is rooted in somebody, especially if it is biased in his favour. Who is willing to concede out of their own will on life's pleasures and privileges? Even if the entire enlightened world seems to have reacted to eradicate the horrible phenomenon of female genital mutilation (they are just girls!), does anyone remember that it is still done each and every day, hour by hour, minute by minute? That 8,000 girls go through this daily abuse of their bodies in the name of tradition? Do you find it hard to watch? Imagine what these girls are going through – for them it's the worst!

חינוך, חינוך ושוב – חינוך!!! להנחיל לכולם, בעיקר לזכרים, שאף אחד אינו מעל אף אחד אחר, שכולנו צריכים להיות שוים זה לזה. יש למגר לאלתר את כל הדתות, כי מהן נובע כל הרוע, האפליה ושאר מרעין בישין שבני אדם מרעיפים זה על זה מרוב אהבתם הרבה זה את זה. יש להשתית עולם בו כל אחת תחיה לפי מצפונה, במסגרת החוק, כמובן.

Education, education and again – education!!! To instill in everyone, especially the males, that no one is above anyone else, that we should all be equal. All religions must be eradicated immediately, because they are the source of all evil, of discrimination, and other disgraceful things that humans enforce on one another. There must be a world in which each one will live according to her conscience, under the law, of course.

אני מקוה שזה יקרה במהרה בימינו.

I hope this happens soon in our days.

חפירות:

 1. ייצוגן של נשים מוסלמיות בקומיקס: דיכוי או העצמה? עבודה פרו סמינריונית של הדס גולוב
 2. עמוד הנוקמת בפייסבוק
 3. ארוחת הערב / ג'ודי שיקגו

Diggings:

 1. The Burka Avenger page on Facebook
 2. Judy Chicago's extinction rebellion: 'I went face-to-face with a new level of horror' Hettie Judah The Guardian site
 3. The Dinner Party / Judy Chicago

נוקמת הבורקה

והדרת בימיך והיית אך מדיר

מיעוט קיצוני – עפר לפיכם! זו אינה דרך התורה!

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג' י"ז)

הבונה החופשיה בגיל 4

הבונה החופשיה בגיל 4

המפגש הראשון שלנו, הילדוֹת הרכות בשנים, עם אפליה, של מבנה משפחתי מעוות, מתרחש, כמובן, במשפחה שלנו, כשאחינו זוכים לצ'ופרים ואנו נשלחות לנקות אחריהם. אנחנו מחויבות ללבוש חצאיות ולאסוף את השיער בקוקיות ואילו הבנים מתלבשים בחופשיות, גם אם הם עונבים עניבות באותן ארצות קרות יותר משלנו.

המפגש המפלה השני מתרחש בגן, עת אנו נשלחות לשחק עם הבובות ואילו הבנים בפינה שלהם, בונים עם הקוביות. אותי הפסיקו הגננות לשלוח לפינת הבובות כשהבינו שאין טעם שאחריב להן בובה אחר בובה ואפחית את המצאי בנסיונותי לבדוק בציציותיהן. כך ניתנה לי רשות להתערבב עם הבנים ולשחק במשחקים "שלהם".

אחר כך היה בית הספר עם הסיוט של ללמוד "כלכלת בית" עת בנו הבנים דברים מעניינים בשיעורים שלהם. להלן הסבר, לאלה שלא חוו (וטוב שכך!): שיעורי כלכלת הבית לא היו חס ושלום בנושא המרתק והיעיל של 'כיצד לכלכל תקציב ביתי', אלא שיעורי בישול משעממים. לפחות יצאו לי מהם כמה תפריטים שליוו אותי אחרי כן, בנסיונותי להאכיל את משפחתי. והיו שיעורי המלאכה, בהם שוב הופרדנו: הבנות למדו לתפור (זוכרות את חולצות המחזור של סיום בית הספר עם הרקמה התימנית?) והבנים הוכשרו להכות בפטיש – אִם על עץ או מתכת. כל נסיונותי לעבור לסקטור היצרני המרתק יותר לא צלחו. היתה הכְוונה ואי אפשר היה לעוקפה.

הבנות המעטות שהלכו לאורט (רובנו הוכוון לתיכון עיוני) יכלו ללמוד אך ורק את מקצועות המזכירות שכמובן נחשבו לנשיים. הבנים זכו ללמוד מקצועות מעשיים יותר. בתיכון ה'עיוני' (להבדיל מאורט ה'מקצועי') – כמה בנות הוכוונו למקצועות המתמטיים וכמה בנים?

והשיא, כמובן, היה בצבא. כאילו שמשאת נפשה של כל חיילת עבריה היא להכין ולמזוג תה להוד מעלתם הקצינים הגברים. זוכרות את הסיסמא המגעילה "הטובות לטייסים"? השבוע התבשרנו כי חמש (5) טייסות תסיימנה את קורס הטייס. וואו!!! אני כולי התפעלות. איך התקדמנו! ממש הנאוֹרוּת בהתגלמותה ובנ' מודגשת ומוארת! כמו בכנסת המתקדמת שלנו: כיום, מכהנות 23 נשים, שהן 19% מכלל החברים בה – וממש משקפות בדיוק נמרץ את אחוז הנשים באוכלוסיה, ממש!

היום קראתי: ג'ודית פולגאר, שחמטאית, בת 35, IQ 170, שחקנית השחמט הטובה בהיסטוריה, הביסה את בובי פישר כשהיתה בת 15. מי מאיתנו יודעת עליה?

פינת הבניה

בונה בין בונים

ישנן כמה שאלות יסודיות שעלינו לתת עליהן את הדעת ולהשיב תשובות. אחת מֵהן היא מַהם פני החברה שאנו רוצות לראות. האם אנו רוצות לסגת עשרות ומאות שנים אחורה ולהיות השפחות החרופות של מי שברוב המקרים מפגרים מאיתנו שנות אור? האם, משום שהאברים המוצנעים שלנו שונים, עלינו לגדול אחרת? לספוג חיברות המכוונת אל מקומות ומקצועות פחותים מאלה שאנו מוכשרות אליהן?

שני דברים נותנים לחוה ולאדם תחושת ערך עצמי: השגים אישיים המסבים אושר וסיפוק ותרומה חיובית לחברה. השגים אישיים, משמע: לאן כיוונתי (כלומר: מה היו שאיפותי) והגעתי ומה הִשכלתי, חויתי, למדתי והתעשרתי רוחנית, כמוֹתר האדם (הרי ידוע שהאשה מותרת מלכתחילה) מן הבהמה המצויה. מאחר ואיננו חיים בדד, הרי שעלינו, כפרטים, להרים תרומה חיובית לחברה בה אנו חיים, לעשות לטובת הזולת ולא רק לביתנו. גם אם אנו טייקונים, אין פירושו שמוטל עלינו למצוץ את דם זולתנו (הרצאה שלמה בנושא זה תגיע גם תבוא, לא לדאוג).

איזו תחושת ערך עצמי מתפתחת באשה, כשמילדותה היא נחשבת למוקצה, אלא אם כן נזקקים לשרותיה? מה יכול להתפתח ממי ששמעה השכם והערב שהיא לא שוות-ערך לגבר? איזו הגנה יש למי שמוכוונת לבצע מטלות שאין להן ולא כלום עם כשרונותיה וכושרה השכלי? מה יכולה לעשות מי שחיה בחברה סגורה הכופה עליה התנהגות מסוימת, אחרת היא תושמץ יחד עם כל משפחתה עד דור עשירי והלאה? מה עושָׂה קרובה של רב, המבחינה שהוד קדושתו יוצא לפנות בוקר מחדרה של בתו המתבגרת, מלבד לדאוג לעורה היא ולשים מחסום לפיה? איזו ברירה יש לאלו?

מה לעשות? מנסיוננו המר, אנו יודעות כי המציאות היא שלדברים הנוגעים לנשים לוקח שנים על גבי שנים להתממש –משום שהכוח להחליט לגביהם נמצא בידיהם של גברים. אנו יכולות לשנות את זה במחי-רגע.  מה שקורה עכשו אינו גזרה משמים! מה שאנו יכולות לעשות, זה לקחת את גורלנו בידינו. פשוט להחליט על יום מוסכם שבו נשבות מכל מלאכה ולא נשוב אליה עד שנשיג את השוויון לו אנו ראויות, את החופש ללמוד ולעשות את שאנו בוחרות, את החֵרות להחליט על חיינו בעצמנו. מה בסך הכל אנו רוצות? להיות שוות בין שוים זה יותר מדי לבקש?

והדרת בימיך והיית אך מדיר גם בלילותיך בחברה החשוכה והמפגרת בה אתה נמצא, והתעצלת מלעבוד לפרנסתך ולפרנסת בני ביתך, ושלחת את נשיך לעבוד בשבילך (איפה "כבוד בת מלך פנימה?") כדי שתוכל להמשיך להרעיד את עצמותיך בישיבה של מטה. ראה הוזהרת: מובטח לך שעונשך כבר יגיע בישיבה של מעלה, כי שומרת פתיות השֵׁמָה תת'.

ודי לחכימא:

האם אתם רוצים להגיע לזה? כי אנחנו בהחלט איננו רוצות ולא ניתן לזה לקרות, אפילו על גופותיהם של אלו שמרעים לנו!

קישורים מומלצים:

 1. שורש כל רע
 2. חג הבנות שמח הרבא ד"ר דליה מרקס
 3. הקרב על פניה של בירתנו ירושלים
 4. נתונים על חברות הכנסת
 5. זכות בחירה לנשים
 6. מִצְוַת לֵךְ-לְךָ מארצך וממולדתך
 7. גבורתן של נשים יהודיות
 8. שירת נשים: קורין אלאל את יפה
 9. שירת נשים: מרינה מקסימליאן בלום עמוק בטל
 10. ניידת כדורסל נשים
 11. ענת סרגוסי על הדרת נשים
 12. רות ויילר על כבודן של הנשים חרדיות
 13. ד"ר תרצה הכטר על חוצפת משרד הדתות