ארכיון תג: העולם חוגג חג מולד 2019

העולם חוגג חג מולד 2019 The World Celebrates Christmas

יוניסף – למען כל ילד

UNICEF – For Every Child

העולם חוגג את חג המולד. למי אכפת מאלה שסובלים?

The world is celebrating Christmas. Who cares about those who suffer?

חברה, כל חברה, נבחנת ביחסה כלפי הפרטים החלשים שבה. אם זה המאמצים הנעשים למען שוויון לכל אחת ואחד בתוכה במשאבים שהממשלה מזרימה כדי שאף אחת לא תקופח; אם זה בהכרה שכולנו שוים ושלכולנו מגיע לקבל את הדברים הבסיסיים שאנו צריכות: מזון בריא ומזין, בית – גג ראוי מעל הראש, חינוך – יש לאפשר לכל אחת ללמוד בהתאם לכישוריה, טיפול בריאותי ולעת זקנה – מנוחה ללא דאגות.

A society, any society, is tested by its attitude towards the weak individuals in it. If it is the efforts being made towards equality for everyone in the resources that the government is giving so that no one will be disadvantaged; if it is the recognition that we are all equal and that we all deserve to get the basic things we need: healthy and nutritious food, a home – a proper roof over our head, education – everyone should be allowed to study according to their skills, health care and when we reach old age – rest without worries.

יוניסף – סיפורן של שתי אמהות

UNICEF – A tale of two mothers

 

בזמן הזה, בזמן בו אנו חיים עכשו וחוגגים, ישנם בני אדם רבים כל כך שאינם יכולים לחגוג בגלל הרעות החולות שפקדו אותם ושהחברות בהן הם נמצאים אדישות למצבם. איך הגענו למצב בו לממשלות בעולם אין שום רצון לפעול למען העמים שלהן? איך הגענו למצב שהפוליטיקאים עושים לביתם בלבד ואינם פותרים את בעיותיהם הקשות של האנשים הרגילים, אלה שרוצים לקום בבוקר, ללכת לעבודה, להרויח את לחמם בכבוד ולחיות חיים שמחים ומאושרים?

At this time, the current time we live now and celebrate, there are so many people who cannot celebrate because of the deep troubles they are in and their societies are indifferent to their condition. How did we end up in a situation where governments in the world have no desire to act for their peoples? How have we come to the point that politicians look after their own interests and don't solve the difficult problems of ordinary people, those who want to get up in the morning, go to work, earn their bread with honour and live a happy and joyful life?

המשבר בסוריה: איך לסייע לפליטים סוריים ולילדים

Syrian Crisis: How to Help Syrian Refugees and Children

במשפט אחד:

העולם חוגג, אך מה עם אלה שאינם יכולים לחגוג?

 

In one sentence:

The world celebrates, but what about those who can't celebrate?