ארכיון תג: התחדשות

אחרי החגים ה'תש"פ   After the Holidays 5780

עפרה חזה – התחדשות אחרי החגים

Ofra Haza – Regeneration After the Holidays

זהו, החגים מסתיימים היום ו'אחרי החגים' מתחיל ממחר. יש לנו המון עבודה להשלים אחרי שדחינו את הכל לאחרי החגים.

That it, the holidays end today and 'after the holidays' starts tomorrow. We have a ton of work to do after we postponed everything to after the holidays.

 

משהו בחיי עומד להשתנות Something in my Life is Going to Change

משינה – תחזור תחזור (בהופעה)

לפעמים ישנה הרגשה שמשהו הולך להשתנות. לפעמים זו נובעת מאינטואיציה ולפעמים מרצון ותקוה עזה שזה יקרה ויתממש. לפעמים זה אכן קורה.

Sometimes there is a feeling that something is going to change. Sometimes it comes out of intuition, and sometimes as a result of wishful thinking that this will happen and materialize. Sometimes it actually happens.

Leela James – A Change Is Gonna Come