ארכיון תג: וירג'יניה וולף

חדר משלך A Room of One's Own

 

An Introduction to Virginia Woolf’s A Room of One's Own

A Macat Literature Analysis

כמה ספרים אנחנו מכירות שמעטות קראו, אך שמותיהם הפכו לסמלים? כשוירג'יניה וולף פרסמה את ספרה "חדר משלך", היה חסך בספרות המתיחסת לנשים, כזו שנכתבה בידי נשים.

How many books do we know that few have read, but whose names have become symbols? When Virginia Woolf published her book "A Room of One's Own", there was a lack of literature on women, such that was written by women.

חדר משלך (עם איילין אטקינס כוירג'יניה וולף)

A Room of One's Own (with Eileen Atkins as Virginia Woolf)

Links:

A Room of One's Own (Web edition)

Virginia Woolf Documentary