ארכיון תג: וישקוב

שורשים Roots

דע מאין באת ולאן אתה הולך

לפני מספר ימים, גילתה ידידה שלי שתחיה, שהיא למעשה נסיכה ומוצאה ממורשת מכובדת מאוד (לא שהיה לי ספק בכך, הריני מכירה אותה מזה זמן…) וכי שורשיה מגיעים עד לרבי משולם פייש לאווי מטאהש (נולד בשנת תקפ"א היא שנת 1821 למניינם), שייסד את שושלת חסידות טאהש. אחת מבנותיו, דבורה, נישאה לרבי דוד מנשה, שהוא הסבא-רבא של ידידתי. עוד גילתה הנסיכה את קרבתה הישירה לאדמו"ר הנוכחי מטאהש, הלא הוא רבי משולם פייש לאווי השני. מאז, עת אנו נפגשות, אני פורשת בפני רגליה של הוד קדושתה את השטיח האדום ומשתחווה לה בכל פעם שהיא עוברת על פני.

A few day ago, a friend of mine found out that in fact, she is a princess and she stems from a very distinguish legacy (not that I doubt it, as I have known her for some time…) and her roots go to Grand Rabbi Meshulam Feish Segal-Loewy Grand Rabbi Meshulam Feish Segal-Loewy of Tosh (born in 1821), who established the Tosh Hasidic dynasty. One of his daughters, Debora, married to Rabbi David Menashe, who is my friend's great grandfather. furthermore, the princess found her direct blood relationship to the current Hassidic leader from Tosh – Rabbi Meshulam Feish Lawy the 2nd. Since then, I spread the red carpet in front of Her Holiness's feet, and bow to her each time she is passing me by.

במחקרה באינטרנט על תולדות משפחתה, הגיעה הצדיקה לסבא-רבא שלה, אך לא מצאה מקורות על צאצאיו, כלומר קשר מתועד אל אביה זצ"ל, שהיה ניצול שואה. ממה שהיא זוכרת מסיפוריו, עולה כי היה נצר לרבנים וצדיקים. הוא עצמו לא היה רבי ולא עסק בתורה, אלא בפרנסת משפחתו בצורה ארצית ומעשית.

On her research in the internet about the history of her family, the righteous reached to her great grandfather, but didn't find any sources on his offspring, meaning a documented link to her father of blessed memory, who was a Holocaust survivor. From his stories she remembers that her father was a descendant to Rabbis and saintliest. He himself wasn't a Rabbi and didn't occupied with studying the Torah, but was busy with providing for his family in a more earthly and practical way.

חלק גדול מהמשפחה נספה בשואה. שכבה שלמה של דורות הוכחדה ולרבים אין זכר. תעודות, מסמכים ורישומים נשמדו לבלי שחזר. יש מי שעורך עכשו מחקר על רבי משולם פייש לאווי מטאהש וכך הגיע אל ידידתי כדי לבשר לה על ייחוסה המכובד ביותר, שהיא צאצא ישיר למייסד חסידות טאהש. אני תוהה מה מזה ינשור עלי, הרי בכל זאת אנו מיודדות, אף שהלה אינה נמנית עם הנבחרת שלי 😉

A large portion of the family was murdered in the Holocaust. An entire layer of generations was annihilated and there is no remnant to many of them. Certificates, documents and registrations were extinct without a chance to reconstruct. Somebody does currently a research about Rabbi Meshulam Feish Lawy of Tosh and so he got to my friend I order to apprise her about her most distinguished descent, that she is a direct offspring of the founder of Tosh Hasidic dynasty. I wonder what from this will fall on me, after all, we are friends, though she is not part of my team 😉

אצל ידידתי עוד אולי ניתן למצוא מקורות של שורשיה, משום שהחרדים העבירו את תולדות הדורות מדור לדור, מאב לבנו, מאם לבתה, וחלק אף תועד בכתב. אצלי, פשוטת העם, בלתי אפשרי להתחקות אחר שורשי. אלה שידעו, אינם כבר בין החיים והמעט שהצלחתי לדלות מפיה הנצור של אמי זצ"ל על משפחתה ומפי בן דודו של אבי על משפחתו, מגיע בקושי לדור של סבותַי וסבַי. כל בני ובנות הדודים של הורי אינם, רק הצאצאים מצד משפחת אמי נותרו ואנחנו כמעט ולא בקשר. לא נראה לי שהם יודעים הרבה יותר ממני.

My friend might be able to find where she stems from, the sources of her roots, since the ultra-orthodox Jews passed on their history, the genealogy from generation to the other, from father to son, from mother to daughter, and some was even documented in writing. With me, the commoner, it is impossible to trace my roots. Those who knew, are not among the living anymore, and the little I managed to dredge up from my mother's sealed lips about her family, and from my father's cousin about their family, barely reaches to my grandmothers and grandfathers' generation. Al my parents' cousins are gone, only the offspring from my mother's side remained and we are barely in touch. I don't think they know much more than me.

גם אם נצליח להגיע לעיין ברשימות החיסול שניהלו הנאצים ימח שמם וזכרם, אני בספק אם נוכל להצליב מידע ולשייך אנשים למשפחותיהם ומשפחות אלה לאלה. אצל הנוצרים קל לאתר דורות אחורה: מעבר לרישומים במרשם האוכלוסין, פונה אדם לכנסיה ויכול למצוא פרטים די מדויקים של לידות ופטירות מקדמת דנא, גם אם אין לו מושג מי היו אבותיו. אצלנו, אם אינך יודעת את שמות קודמייך – אבוד לך.

Even if we will be able to reach and see the extermination lists the Nazis conduct (may their name be forever condemned!), I doubt if we can find out the information in order to relate people to their families and families to each other. With the non-Jews it is easy to trace previous generations: except for the records in the Population Registry Office, one can find quite accurate details of births and deaths, including from ancient time, at the church, even if they have no idea who their ancestors were. With us Jews, if you don't know the names of those before you – you are lost.

היכן תחפשי? לא שיש לי כוונה כזו, אינני מתכננת להניח לכף רגלי לדרוך על האדמה הארורה ההיא, אך אם אגיע לעיירה וישקוב, בה נולדה אמי וחיה עד המלחמה או לטרנוב (גם זו בפולין הארורה), בה נולד וגדל אבי – אני בספק אם אמצא רישומים על היהודים שחיו שם.

Where will you look? Not that I have such an intention, I do not plan to let my feet tread on that damn land, but if I'll happen to get to the Polish town Vishkov, where my mother was born and lived until the war started, or to Tarnov (also in damned Poland), where my father was born and raised – I doubt if I'd find any records of the Jews lived there.

מסתמן, שלא אדע כבר מאין באתי. מקוה שאדע לפחות לאן להמשיך ללכת.

It seems that I won't know where I came from. I hope that at least I'll know where to I should continue to go.

קישורים:

  1. חסידות קוסון
  2. חסידות טאהש
  3. חסידות סאטמר
  4. וישקוב
  5. טרנוב

Links:

Koson (Jasidic dynasty)

Tosh (Hasisic dynasty)

Vishkov

Tarnov

Know where you came from and where you're going

מוקדש לאמי Dedicated to my Mother

ולשאר ניצולי השואה, שחוו, שזכרו, שציוו עלינו לזכור ולא לשכוח לעולם

And to the rest holocaust survivors that experienced, remembered, and ordered us to remember and never forget

זה התחיל בקול דממה דקה. אחר-כך היה מין רחשוש עמום שהלך והתגבר, מעין זמזום של זבוב מתקרב. זה לא היה זבוב. גם לא יתוש.

It started with a tinny silence. Then, there was a kind of a dim rustle that grew stronger, a sort of a fly's buzz approaching. It wasn't a fly. Not even a mosquito.

קריאות העיטים הפרושים על הרגבים, תרים אחר מזון להרגיע את הבטן המקרקרת, מהדהדים בשמיים, מעל לראשי. הצפרדעים מקפצות סביב, מקרקרות בחדוה, מברכות זו את זו על הבוקר הנעים. מבעד לעננים האפורים, מבצבצות קרניים חלשות, נוגעות בהיסוס באדמה, מנסות להאיר. קר, אך לא ממש נורא. אני רגילה לִכפור קפוא, כשממש מקפיא והדרך היחידה להתחמם היא להשאר צמודה לאח הבוערת. כמאפיה היחידה בעיירה, דולקת האש אצלנו בבית תמיד, יומם וליל. יתרון. לא כמו בבתים אחרים, בהם ידם של דייריהם אינה משגת ועליהם לנהוג בחסכנות גם במחיר של מחלות.

The cries of the hawks that were spread out on the clods, looking for food to satisfy their grumbling bellies, are echoing in the sky, over my head. The frogs are jumping around, gaily croaking, blessing each other for the pleasant morning. Through the grey clouds, soft rays sprout, hesitantly touching the ground, trying to shine. It cold, but not too bad. I am used to the frozen frost, when it's really freezing and the only way to get warm is to stay close to the burning fireplace. As the solely bakery in the town, the fire is constantly burning at our home, day and night. It is an advantage. Unlike other homes, where their residents can't afford and they must make ends meet even with the price of diseases.

ידי סמוקות. אני משפשפת בחוזקה את הבד העיקש, הקשה. המים בנהר שוצפים, שוטפים את הסבון. הקצף מבעבע הלאה, אל מקום שמעולם לא הייתי בו וכפי שזה נראה – גם לא אהיה. כשנחה עליה הרוח, מספרת לי אמא סיפורים על מקומות מעניינים במעלה הנחל, מקומות אותם לא תשזופנה עיני לעולם. מקומות דמיוניים. לאמא יש דמיון פורה.

My hands are red. I rub the tough stubborn material firmly. The water in the river is streaming, washing away the soap. The foam bubbles on, to a place where I never visited, and as it seems – I'll never be there. When inspired, my mother tells me stories about interesting places upstream, places I will never lay my eyes on. Imaginary places. Mother has a fertile imagination.

עוד מעט ימלאו לי שמונה-עשרה. מעולם לא יצאתי את גבולות העיירה, מעבר לנהר הזה. מעולם לא נוצר אצלנו הצורך לחצות את המים או לשוט במורד. אין לי אפילו מושג לאן זה מוביל. פעם, בנו אחי סירה קטנה מהעצים שהצליחו לקושש, אלה שנותרו לפליטה מן המנסרה, אך לא הרחיקו שוט מעבר לכמה משטים במעגלים, קרוב לחוף. אותי לא לקחו איתם. מעניין איך זה לצוף על המים בתוך סירה…

I'll be eighteen shortly. I never got out of this town, pass this river. There wasn't ever a need to cross the water or to sail downstream. I have no clue where it leads. Once, my brothers built a little boat from wood they managed to gather, remains from the local sawmill, but they didn't manage to sail far, not more than a few meters in circles, near the riverbank. They didn't take me with them. I wander how it is to float on the water within a boat…

ה-זזזזזזז מתקרב… לאן נעלמו הצפרדעים? כאילו בלעה אותן האדמה. הציפורים, שקודם דאו בנחת והנעימו את אוזנַי בציוציהן הערבים, מתרוצצות עכשו כה וכה, מבקשות מנוח לכפות רגליהן ומסתור לעצמן. אני עוקבת אחריהן במבטי. באופק, מכיוון ההרים, עשן מסתלסל, מגיע עד העיירה שלנו. מוזר. זה לא בוקר של אח בוערת. הגברים יצאו לפרנס והנשים אף הן אינן רובצות על מרבצן, אלא נעות ברחבי ביתן וגינתן, פעילות כנמלים. האש תוצת רק בצהרים לטובת בישול ארוחת הערב לגברים השבים מעיסוקיהם.

The zzzzzzz is getting near… Where did the frog disappear? As if the earth swallowed them. The birds that previously glided leisurely and pleased my ears with their nice twitting, are running around now, seeking for a place to rest their feet and a refuge for themselves. I follow them with my eyes. In the horizon, from the mountains direction, a smoke curls up, reaches our town. Weird. It's not a morning for a burning fireplace. The men went out to make a living and the women also don't sit down wasting time, but move around their house and garden, busy like ants. The fire will only be set at noon, in favour of cooking dinner for the men that come home from their occupations.

עכשו זה הפך להיות טרררררר. הטרטור הולך וגובר. מעולם לא הגיע אל אוזני כקול הזה. סקרנית, אני עולה אל השביל. ענן אבק מקדם את פני, מכסה אותי כולי, נדבק אל בגדי ואל ידי הלחות. ואז, מבעד לאובך, נגלה לעיני מראה מוזר: גלגל מתקרב לעברי, לצדו מין עגלה מוזרה, שונה מאלה שיש אצלנו, אותן גורר הסוס. פה אין סוס, למרות שאדם נראה רכוב על הדבר הזה, שתי רגליו משתלשלות משני צדי אוכף. וזה זז, נוסע. ומרעיש. אני זזה הצדה, עיני דומעות מגרגרי החול החודרים, בקושי נושמת.

Now it became to be trrrrrrr. The rattle increases. I never heard such a sound before. Curious, I go up the path. A cloud of dust greets me, covers me entirely, stuck to my cloths and to my wet hands. An then, behind the haze, I saw a weird scene: a wheel approaches towards me, an odd cart at its side, different to what we have with a horse pulls. Here there isn't any horse, despite that a man seems to ride on this thing, his legs are hanging from both sides of a saddle. And it moves, rides. And makes a big noise. I move aside, my eyes filled with tears due to the penetrating grands of sand, hardly breathing.

מבעד לענן, אני סופרת עשר עגלות מוזרות כאלה. בכולן רוכב אדם ולצדו, ישוב בעגלה, אדם נוסף, שניהם בבגדים אחידים מבד אפור-שחור, חובשים מין כובע עגול שבחיים לא ראיתי. אחריהם, כמו אחרי ארון המת אצלנו, צועדות שורות ישרות של חיילים בהליכה מוזרה, צפרדעית, אך נמרצת, רגליהם מונפות בדיוק מופתי אל על ומורדות חזרה אל האדמה בכוח, רומסות כל שבדרכן.

Through the cloud, I count ten of these weird carts. In each of them a man rides and at his side, seated in the cart, another man, both wearing unified cloths made from a grey-black material, wearing a kind of a round hat which I never saw before in my life. After them, like we are going after a dead's coffin, straight lines of soldiers march in a strange way, like frogs, but energetic, lifting their legs up and lowering them back firmly to the ground in a perfect punctuality, crushing everything in their way.

עוד לא סיימתי לכבס, חולפת בראשי הדווי המחשבה. עוד לא…

I didn't finish washing my laundry yet, the thought crosses my painful mind. Not yet…

[מתוך "לפעמים צריך בכח", רומן שלי בכתובים]

[From "Sometimes You Need to use Force", my novel, a working progress]

הגרסא המשלימה:

לזכור ולעולם לא לשכוח את אשר עשה עמלק הארור לעמנו.

The completing version:

Remember and never forget what the cursed Amalek did to our people.

קישורים מומלצים:

  1. וישקוב, העיירה בה נולדה אמי וחייתה עד לפלישת הנאצים
  2. תמונות מוישקוב
  3. עוד על וישקוב

 

Recommended links:

1. Wyszków, the town where my mother was born and lived until the Nazis invasion.

2. Photos of Wyszków

3. More about Wyszków