ארכיון תג: זמרות

ליחל ולקוות Wishing and Hoping

דאסטי ספרינגפילד – ליחל ולקוות

Dusty SpringfieldWishin' and Hopin' [lyrics]

בהתחלה, זה היה הקול המדהים, הנפלא שלה. אחר-כך היתה המנגינה, הלחן, כי את המלים הרי לא הבנתי. המלים באו בסוף, אחרי שלמדתי את השפה.

At first, it was her amazing, wonderful voice. Then, there was the tune, the melody, because I did not understand the words. The words came at the end, after I had learned the language.

כשאינך יודעת את השפה, את נשבית קודם כל בקול של הזמר/ת ובמנגינה. אני חושבת שזה בא יחד. בפעמים בהן הקול מדהים אך המנגינה לא משהו, אינה תופסת אותי, אני מנסה לבדוק שירים אחרים של הזמר/ת בתקוה למצוא שיר לטעמי. כשהמנגינה מדהימה, אך הקול לא הכי-הכי, אני זורמת עם המנגינה ואיני טורחת למצוא שירים נוספים של אותה/ו זמר/ת.

When you do not know the language, you might be struck first by the singer's voice and the melody. I think it happens at the same time. When the voice is amazing but the melody is not something, when it does not catch me, I try to check other songs of that singer hopping to find a song of my taste. When the melody is amazing, but the voice is not pleasant to the ear, I flow with the melody and I do not bother to find other songs of that singer.

גדלתי בתקופה בה לא היה אינטרנט ושום דבר לא היה זמין מלבד מה ששודר ברדיו, שהיה לטעמם של העורכים שלא תמיד תאם את זה שלי; תקופה, בה גם העורכים לא ממש ידעו את השפות של השירים ונראה כי לא שמו לב שהמלים לעתים קרובות די מטופשות.

I grew up in a time when there was no internet and nothing was available except what was broadcast on the radio, which was to the editors' taste and did not always match mine; a time, when the editors did not really know the languages ​​of the songs and it seems that they didn't notice that the words are often quite stupid.