ארכיון תג: חג החרות

י"ג בניסן ה'תשס"ו 11 April 2006

מצה עם ממרח שוקולד Matza with chocolate spread

מצה עם ממרח שוקולד Matza with chocolate spread

יום לפני ליל הסדר, היום לפני שתים-עשרה שנים, יצאתי מבית המשפט לענייני משפחה כשחיוך גדול על פני.

A day before Passover, today twelve years ago, I left the Family Court with a big smile on my face.

השתחררתי מן האפס המאופס שהתעקש להקשות על חיינו, שלי, ושל הילדים והתחלתי חיים חדשים, חיים של חרות.

I was released from the zero that insisted on making our life difficult, mine and the children's, and I began a new life, a life of liberty.

 

והגדתן לבנותיכן ושיננתן להן היטב עד כמה מתוקה החרות.

And you shall tell your daughters, and you shall well memorize to them how sweet freedom is.