ארכיון תג: חוק השואה של פולין 26.1.2018

פולנים, ימח שמכם ! People of Poland, Damn You

תמנע בראואר – העיירה בוערת

Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble – Undzer Shtetl brennt

הסערה שככה לקראת אחר הצהרים, הגשם פסק ויכולתי אפילו לפתוח חלון לרווחה כדי להכניס פנימה אויר צח.

The storm had subsided in the afternoon, the rain had stopped and I could even open a window wide to let in fresh air.

השמש היתה קרה ולא הצליחה לחמם בכוחות עצמה את המים בדוד. ברדיו דיברו על הסערה החדשה שעוברת עלינו בדמות הפולנים הארורים עם החוק החדש שלהם לגבי השואה. חשבתי על אמי זצ"ל, איך שנאה אותם שנאת מוות על מה שעשו לה ולמשפחתה בשואה. בפעמים הספורות שהזכירה אותם, כינתה אותם "פאַרשאָלטענע פולאקן" (פולנים ארורים).

The sun was cold and could not heat the water in the boiler by itself. On the radio they talked about the new storm that was going on over us in the form of the cursed Poles with their new law regarding the Holocaust. I thought of my mother, of blessed memory, how she hated them with all her soul for what they had done to her and her family during the Holocaust. On the few occasions she mentioned them, she called them "Farsholtene Polakn" (cursed Poles).

 

שריפה אחים שריפה – עס ברענט

Es Brent (Yiddish: It's burning)

ואתמול, לכבוד יום הזכרון הבינלאומי לשואה, הם באו עם חוק בזוי ומבזה. פולנים ארורים, ימח שמכם וזכרכם לעד!

And yesterday, in honour of the International Holocaust Remembrance Day, they came up with a despicable and humiliating law. Bloody Poles, your name and your memory will be damned forever!

 

קישור:

חוק בפולין: מאסר למי שיאשים את הפולנים בשואהאתר ynet

Link:

Is new Polish law an attempt to whitewash its citizens’ roles in the Holocaust? The Times of Israel