ארכיון תג: חורף קר

הממלכה מוצפת The Kingdom is Flooded

כאילו ואני בהולנד. חסר רק פיליפ הקטן בתור הַנס ברינקר שיצמיד זרתו אל הדליפה. כאן אין לנו חורים בסכרים, רק שמיים דולפים בלי סוף. חמישה שבועות רצופים של גשם.  ברדיו סיפרו שיוני היה החודש הכי גשום מזה עידנים, שירדו בו משקעים בכמות של שנה שלמה ויולי אינו טומן ידו בצלחת. "פִיפטִי סֶבֶן פְלַאד ווֹרנִינגס אֶנְד הֶבִי רֵיין, נוֹ פוֹרקַאסט אוֹף קְלִירִינג", מבשר לנו הבוקר הקרין ברדיו. "וֶ'ל, אִין יִזרַאֵל אִיז אֶ הֶבִי וֵ'ייב אוֹף הִיט", אני מידעת את הסביבה, "סֶרטִי סֶבֶן סֶלסִיוּס אין קציר, אֶז וִ'י סְפִּיק". בישראל השעה 8 בבוקר, אצלנו 6. הסביבה מביטה באנחה בטיפות הכבדות הנוקשות על החלון, מבעדו אפשר לראות את העץ הערום מכווץ את ענפיו להגן עליהם. גשם-גשם לך. די!

Like I'm in Holland. Little Phillip is missing as Hans Brinker to put his pinkie to the leak. Here we don't have holes in the dams, only sky that leaks endlessly. Three weeks in sequence of unceasing rain. On the radio, it was said that June was the rainiest month in eons, where it had been a year's worth of precipitation and that July is predicted to be more of the same. "Fifteen flood warning and heavy rain, no forecast of clearing," the radio presenter announces this morning on the radio. "Well, in Israel is a heavy wave of heat", I inform my surrounding. "Serty seven Celsius in Katzir as we speak". It's 8 am in Israel, we have 6. The surrounding looks with a sigh at the heavy dripping drops on the window, through which you can see the naked tree shrinking its branches to protect them. Rain-rain go away. enough!  

שלוש שעות לאחר מכן, אנו חולקות צלחת תותים בשמנת סויה. John Lunn על הפסנתר מתנגן ברדיו עם המוזיקה המקסימה שכתב ל- Downton Abbey Suite. לאחריה, אני מקבלת ד"ש מהארץ בדמות התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מהטה (סולן: מקסים ונגרוב)  ביצירה של קאמי סן-סנס שאיני מכירה:

Three hours later, we share a plate of strawberries in soy cream. John Lunn on the piano playing on the radio with the lovely music he wrote for Downton Abbey Suite. After that, I receive my regards from Israel in the form of the Israel Philharmonic Orchestra conducted by Zubin Mehta:

Introduction & Rondo Capriccioso Opus 28

Composer: Saint-Saens, Camille (1835-1921, France)

Conductor: Zubin Mehta

Ensemble: Israel Philharmonic Orchestra

Soloists: Maxim Vengerov

בהחלט מחמם את הלב. אני חשה את געגועי מציפים אותי. אין לי סבלנות יותר. טוב שזו השבת האחרונה שלנו פה. אינני חושבת שהייתי מסוגלת ליותר מכך. גם הקור, גם ההצפות, גם אי אפשר לצאת לשומקום… שומכלום. הטיסה שלנו יוצאת בעשר וארבעים מהית'רו. להת' בארץ.

Absolutely heartwarming. I feel my longing flooding me. I have no more patience. It's good that this is our last Shabbat here. I don't think I could have stayed here more. The cold, the flooding, you can't go anywhere… Nothing. Our flight leaves at ten forty from Heathrow. See you in Israel.

הגרסא הקלה:

מאוד רצינו לחזות בפתיחת האולימפיאדה. היו לנו כרטיסים לכמה מן הארועים, אך יש גבול לכל דבר. אין לנו כוונה לרעוד מקור ולהנמס. השכרנו הבית, קנינו כרטיסי טיסה ואנו שמות פעמינו אל החום המחבק של הארץ.

The light version:

We wanted very much to see the opening of the Olympics. We had tickets for some of the events, but there is a limit to everything. We have no intention of shaking due to the cold and dissolving. We rented the house, bought plane tickets and headed for the embracing heat of Israel.

חפירות:

  1. מתכונים עם סויה
  2. הוראות להכנת סויה ביתית

Diggings:

1. Recipes with soy

2. Instructions for making home soy