ארכיון תג: חיבור

קשר, חיבור Connect

פרות רועות בכפר קרע Cows in the meadow at Kafr Kara

פרות רועות ליד כפר קרע Cows in the meadow near Kafr Kara

מה מחבר בני אדם זה לזה? האם זו תרבות משותפת, שפה, שורשים, זכרון קולקטיבי? האם רגש, סימפטיה לזולת, משיכה? מה מקשר בינינו? כמה זמן יכול קשר להמשך? למה הוא נפסק?

What connects people to each other? Is it their mutual culture, language, roots, collective memory? Is it an emotion, sympathy to your fellow wuman, attraction? What links us? How much time can a contact linger? Why does it stop?

יד לשילוב, פסל בפרדס חנה, ישראל Connecting, a statue in Pardes Hana, israel

יד לשילוב, פסל בפרדס חנה, ישראל Connecting, a statue in Pardes Hana, israel

"אז מה", היא נועצת בי מבט חקרני, "את לא אוהבת את זה?" היא עומדת מעלי, קרובה מדי לטעמי, ממתינה.

איני יכולה לעמוד בפני מבטה ואני משפילה את עיני. אני שותקת, מנסה למצוא מלים. מלים מתאימות, כאלה שלא יפגעו בה. פעמים מעטות בחיי לא היו לי מלים מוכנות להאמר. זו אחת מהן. איך את מסבירה למוח האטום שמולך שהמתנה שלה אינה מתאימה? ודאי לא למצב של פרידה זו מזו. אני מנסה לסדר את המחשבות המתרוצצות במוחי כדי להפכן למלל. אבל אמרת שאת רוצה להפרד, שאינך יכולה יותר עם הקשר הזה, אני אומרת לה בלבי, במלים שמסרבות לצאת את דל שפתי.

"So", she stares at me inquisitively, "don't you like it?" She is standing almost on top of me,  waiting, anticipating. I find it uncomfortable, awkward, she is too close.

I can't face her gaze, so I lower my eyes. I am speechless, trying to find words. Proper words, such that won't hurt her. Very few times in my life I didn't have words ready to be said. This is one of them. How do you explain to the sealed mind in front of you that her gift is inappropriate? Certainly not in a situation of separating from each other. I'm trying to organize the thoughts running in my head in order to turn them into words. But you said that you want us to separate, that you can't cope with this relationship anymore, I tell her in my heart, with words that refuse to leave my lips.

"תראי כמה שזה מקסים." היא מתיישבת לצדי, גופה מתחכך בשלי, מחלצת את הצמיד מקופסתו המהודרת ומורה לי להושיט אליה את ידי. היא עונדת לי אותו על פרק היד, סוגרת את הסוגר ומביטה בסיפוק על התוצאה.

אני מביטה על החוליות המרכיבות את הצמיד וחשה אזוקה. למעלה מבינתי לתפוש למה הביאה לי זו אזיק אם גמרה אומר להפרד ממני.

"Look how charming it is." She sets herself at my side, her body rubs against mine. She releases the bracelet out of its adorned box and motions me to stretch my hand out towards her. She puts it on my wrist, locks it and looks at the result with satisfaction.

I gaze at the links that the bracelet is made of, and feel as I was handcuffed. It is beyond my comprehension to understand why she brought me this handcuff when she decided to break up with me.

יד לשילוב, פסל בפרדס חנה, ישראל Connecting, a statue in Pardes Hana, israel

יד לשילוב, פסל בפרדס חנה, ישראל Connecting, a statue in Pardes Hana, israel

אני בוחנת את ידי בספקנות, המלים עדיין מסרבות להתגבש לכדי אמירה. היא, מן הסתם רואה שתיקה כהודיה על המתנה וכורכת את זרועותיה סביבי, מאמצת אותי אליה. אני מקלפת את בגדיה מעליה כדי לבדוק היכן אנו עומדות. התלהבות לא היתה שם. פרידה היא הרי פרידה. אנחנו הולכות לישון כל אחת בפינתה, פרומות.

I'm examining my hand doubtfully; the words still refuse to materialize into a saying. She probably sees my silence as thanking her for the gift, so she wraps her arms around me, embracing. I peel her clothes off of her in order to check were we are standing. No enthusiasm was there. After all, breaking up is breaking up. We go to sleep, each in her corner, torn.