ארכיון תג: חלומות

היא לא אהבה את החלומות שלי   She Didn't Like My Dreams

פליטווד מק – חלומות

Fleetwood MacDreams

הנסיכה חשבה שזה מצחיק. אני לא.

The princess thought it was funny. I didn't.

מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חולמת והרבה. אני אוהבת לחלום. לא רק חלומות בלילה, בשינה, אלא חלומות בהקיץ, כאלה שאני רוצה שיתגשמו לי. הנסיכה לא אהבה את החלומות שלי. "מאיפה את ממציאה את כל הדברים הללו?" נהגה לשאול בתדהמה, לפעמים אפילו בבוז מסוים. הנסיכה לא ידעה לחלום. היא לא חשבה שחלומות נועדו להתגשם. בעיה שלה, לא שלי. אני המשכתי לחלום.

Since I can remember myself, I have been dreaming a lot. I love to dream. Not just dreams at night, during sleep, but daydreams, ones I want to be fulfilled. The princess did not like my dreams. "Where do you invent all these things from?" She used to ask in astonishment, sometimes even with some disdain. The princess could not dream. She didn't think that dreams were meant to come true. It's her problem, not mine. I kept dreaming.

במשפט אחד:

חלומות הם חלק מהחיים, אם בשינה ואם בהקיץ.

 

In one sentence:

Dreams are a part of life, whether in sleep or daydream.

 

משאלות לשנה החדשה ה'תש"פ Wishes for the New Year 5780

ברכת שנה טובה

Happy New Year Blessing

"אנחנו פרי המחשבות שלנו; לכן, שימנה לב למה שאתן חושבות. מלים הן משניות. מחשבות חיות; הן מגיעות רחוק." סוואמי וִיוֵוקָאנַנְדַה

"We are what our thoughts have made us; so, take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far." Swami Vivekananda

 

לכבוד השנה החדשה הנכנסת הערב, חשבתי על החלומות שלי ועל המשאלות שהייתי רוצה להגשים. האמת, לא היה קל, משום שאני חיה בכיף וכמעט בהתאם למה שהייתי רוצה, אבל תמיד ישנם דברים שאפשר לחלום עליהם ולקוות להגשימם. מה יכול להיות אם אביע אותם בקול רם? מקסימום הם יתגשמו לי, נכון? יכול להיות מאוד נחמד כשזה יקרה.

In honour of the new year that starts tonight, I thought about my dreams and wishes I would like to fulfil. To be honest, it wasn't easy, because I live happily and almost according to what I would like, but there are always things to dream about with hope to fulfil. What could be if I expressed them out loud? Maximum, they will come true, right? When it will happen, it will be very nice.

 

חלומות ומשאלות להגשמה לשנה הקרובה (אמן, כן יהי רצון!):

למצוא ולקנות בית לטעמי, שישקיף על הים, ממנו אוכל לרדת לחוף ברגל כדי לראות את השקיעות ולהקשיב לקול הגלים. מספיק גרתי בשכירות.

לחלוק קורת גג משותפת עם בת זוג אהובה ואוהבת, להזדקן ביחד בכיף ושיהיו לנו חיים טובים בצותא.

להוציא לאור את 3 הספרים הנוספים שכתבתי, הנמצאים בתהליכי עריכה אחרונים.

 

Dreams and wishes to fulfil in the coming year (Awomen, so be it):

To find and buy a proper home that I'll like, which would overlook the sea, from which I would be able to go to the beach by foot to see the sunsets and listen to the sound of the waves. I lived enough on rent.

To share a mutual roof with a beloved and loving partner, age and have a great life together.

Publish the 3 additional books I have written, which are in last editing processes.

 

חלומות ומשאלות להגשמה לעתיד הקרוב (בנחת, 7 שנים גג):

לזכות בפרס חשוב (רצוי פרס נובל) בספרות/בצילום.

למכור את כל ספרי במליוני עותקים.

למכור את הצילומים שלי במליוני פאונדים.

להשלים את 2 הספרים הנוספים שאני כותבת, להוציאם לאור ולמכרם במליוני עותקים.

 

Dreams and wishes to be fulfilled for the near future (leisurely, 7 years tops):

Win an important prize (preferably Nobel Prize) in literature/photography.

Sell ​​all my books in millions of copies.

Sell ​​my photos for millions of pounds.

To complete the 2 additional books I'm writing, publish them and sell them in millions of copies.

 

חלומות ומשאלות עבור המדינה שלי (במיידית):

ואהבת לרעך כמוך: הלואי והעם כולו יתאחד, שאף אחד לא יחשוב/ירצה להעליב/לפגוע את זולתו רק בגלל חילוקי דעות והשקפות עולם שונות, שכל העם ישאף למטרה משותפת אחת – להיטיב זה עם זה, לבנות חיים טובים יחד ולכבד זה את זה.

לחיות בשגשוג ובשלום ללא כפיה כלשהו (בעיקר לא דתית) עם עצמנו כְּעַם וְעִם שכנינו.

שנזכה לכונן ממשלה טובה ואנשים ראויים, ישרים והגונים יתמנו לשרים, כאלה שידאגו לרווחת העם ולא לכיסיהם הפרטיים.

שמשרדי הממשלה יתפקדו כהלכה וישרתו את העם בצורה הולמת ושלא יהיה/תהיה אצלנו אף אחד/ת שאין לו קורת גג ובגד ראוי ללבוש, שהכל יאכלו/תאכלנה לשובע ושהכל יזכו בחינוך חינם – כולל חינוך גבוה.

 

Dreams and wishes for my country (immediately):

Thou shalt love thy neighbour as thyself: may the whole nation unite, no one will think/want to offend/hurt others just because of differences of opinion and different points of views, may all the whole people strive for one common goal – to benefit each other, build a good life together and respect each other.

To live in prosperity and in peace without any coercion (especially not religious) with ourselves and with our neighbours.

May we get a good government and proper, honest and decent people will be appointed as ministers, those who will care for the welfare of the people and not for their own pockets.

May the government ministries function correctly and serve the people properly, that there will be no one among us who does not have a roof under their head a proper clothing, that everyone will eat sufficiently, that everyone will receive free education – including higher education.

 

נעמי שמרבראש השנה

Naomi Shemer – Rosh Hashanah

 

במשפט אחד:

הלואי והדברים הללו יתגשמו לי! שתהיה לכולנו שנה טובה ומאושרת!

In one sentence:

May these things come true for me! May we all have a good and happy year!

לתפוס את החלום Catching the Dream

אירוסמית'המשיכי לחלום

AerosmithDream On

מזמן לא היו לי חלומות עליה. לא שכחתי אותה, אך החלומות עליה לא באו לי. עד ליל אמש.

I had not had dreams about her for a long time. I did not forget her, but dreams about her did not come to me. Until last night.

"אז מה", היא פונה אלי, "אינך מוצאת מישהי נורמלית?"

אני מנידה ראשי לשלילה. "איני מוצאת", אני מודה. "מי שמוצאת חן בעיני – מה שנדיר מאוד – איני מוצאת חן בעיניה. איני יכולה להכריח אף אחת להתאהב בי, נכון?"

"So," she says to me, "can't you find somebody normal?"

I shake my head. "I don't find," I admit. "Whoever I like – which is very rare – doesn't like me. I can't make anyone fall in love with me, do I?"

היא מנידה בראשה בחזרה. "מה יהיה איתך? את לא רוצה להשאר לבד, נכון?"

אני מביטה ישר בעיניה. הן נראות לי נוזליות, כאילו עוד מעט היא תתחיל לבכות. אני יודעת שהיא דואגת לי, אבל אין צורך בבכי, אני מסתדרת מצוין בלי זוגיות.

"אולי כדאי שתתפשרי ולא תחפשי מגרעות בכל אחת שאת פוגשת?" היא מציעה.

אני מניחה שאין צורך שאדבר, משום שהיא מן הסתם יכולה לקרוא את מחשבותי. מה אני יכולה לומר לה? היא הרי מכירה אותי היטב – שאיני יכולה לעשות שקר בנפשי ולבזבז את זמני על מי שאין לבי נוהה אחריה. היא ודאי יודעת עד כמה אני עדיין אוהבת אותה ושאף אחת לא תשוה לה. "אני אוהבת אותך", אני לוחשת לה ברכות, מניחה למלים לרחף בחלל. "אותך אני רוצה!"

She shakes her head back. "What will happen with you? You don't want to be alone, do you?"

I look straight into her eyes. They look fluid to me, as if she'll soon start crying. I know she cares for me, but there's no need in crying, I get along fine without having a relationship.

"Maybe you should try and compromise, stop looking for faults in those you meet?" she suggests.

I guess I don't need to talk, because she can probably read my mind. What can I say to her? She knows me very well – that I can't lie to myself and waste my time on someone whom my heart doesn't want. She must know how much I still love her and that no one compares to her. "I love you," I whisper softly to her, letting the words float in space. "I want you!"

במשפט אחד:

איך אני תופסת את החלום הזה?

In one sentence:

How do I catch that dream?

ג'פרסון איירפליין – מישהו לאהוב

Jefferson AirplaneSomebody to Love

 

חלומות וציפיות Dreams and Expectations

אמילו האריס ואליסון קראוס – כל מה שאני צריכה לעשות זה לחלום

Emmylou Harris & Alison KraussAll I Have to Do Is Dream

 

החלומות שלי לא היו טובים בעיניה, גם לא ציפיותי.

She didn't like my dreams, nor my expectations.

"על מה יש לחלום?" נהגה לומר לי עת הייתי מתארת לה את שדמיינתי לעצמי. "ציפיות? מה זה הציפיות האלה? ציפיות יש רק לכריות!" היתה מכריזה בקול נחוש. "למה כבר יש לצפות?"

"What's is there to dream about?" She used to say when I described to her what I had imagined. "Expectations? What are these expectations? Expectations are only for fools!" She would announce in a determined voice. "What is there to expect?

מאז שאני זוכרת את עצמי, היו לי חלומות והיו לי ציפיות. חלק הגשמתי, חלק אני עוד מקוה להגשים וחלק אני יודעת שאין סיכוי לכך. למרות שהייתי רוצה ושמחה מאוד לזכות בו, איני רואה איך אזכה בפרס נובל לספרות. מצד שני, אולי עוד נכונה לי הפתעה נעימה?

Since I can remember, I had dreams and expectations. Part I fulfilled, part I still hope to fulfil and some I know there is no chance to fulfil. Although I would like to, and be very happy to win it, I don't see how I will get the Nobel Prize in Literature. On the other hand, perhaps I still might be surprised?

Dianna David – Have the balls to follow your dreams

חלומות נשכחים Forgetting Dreams

מאמא קס אליוטחלום עלי חלום קטן

Mama Cass EliotMama Cass EliotDream a Little Dream of Me

היום שלי מתחיל עם שיר. בכל בוקר יש שיר אחר שמתנגן לי בראש. אני משערת שזה בהתאם לחלומות שחלמתי בלילה.

My day starts with a song. Every morning there's another song that plays in my head. I suppose this is in line with the dreams I had at night.

היו זמנים בהם זכרתי את החלומות שלי. אחר כך התחלתי לשכוח. לפעמים, היה איזה בדל חלום מבליח לי מיד כשהייתי מתעוררת. לפעמים, היו חלקים נוספים חוזרים אלי במהלך הבוקר וקצת אפילו בצהרים. בזמן האחרון זה כבר לא קורה. אני מתעוררת עם השיר, אך איני זוכרת כבר את החלום שעורר אותו.

There were times when I remembered my dreams. Then, I began to forget. Sometimes, a dream stub would flicker to me as soon as I woke up. Sometimes, other parts came back to me during the morning and a little at noon. Lately it has not happened. I wake up with the song, but I do not remember the dream that triggered it.

 

צינה Chill

 Carole King – You've Got A Friend

הצינה הנושבת מן החלון הפתוח מזכירה לי למהר ולהוריד את הכביסה מן החבל בטרם תתרטב זו מטל הערב היורד.

The chill from the open window reminds me to hurry and take the washing from the line before it gets wet by the falling evening dew.

איני זוכרת אותך מתעסקת עם כביסה. לא תולה, לא מורידה. או שלא ביקרתי אצלך בזמנים כאלה או שזה נמחק מזכרוני כמו דברים רבים אחרים הקשורים בך. לפעמים אני חולמת אותם בלילות, אך בקושי זוכרת קרעים קטנים בבוקר ושוכחת במהלך היום. כמו בליל אמש.

I don't remember you dealing with any laundry. Not hanging, nor taking off of the line. Perhaps I wasn't visiting you in those times or it may have been erased from my memory like many other things connected to you. Sometimes I dream about them at night, but barely remember small tears in the morning and forget during the day. Like last night

Chill Out Piano Music – Relaxing Background Music For Work, Study

חלומות Dreams

מתי, בפעם האחרונה, חלמתן בהקיץ על הגשמת החלומות שלכן? האם יש לכן חלומות אותם הייתן רוצות להגשים?

When was the last time that you fantasized about fulfilling your dreams? Do you have dreams which you would like to fulfil?

Sam Tsui, Christina Grimmie – Just a Dream

אני חושבת שחלומות צריך להגשים. קודם כל, כיף לחלום ולדמיין; שנית, כיף להגשים. הסיפוק שבהגשמת חלום אותו נשאתן במוחכן, בלבכן, בדמיונכם – גדול לאין שיעור. מדהים התהליך של המחשבה הצצה, התכנון, התקוה להגשים, הדמיון איך זה יראה ואיך יהיה לחוות את החלום כשזה יהפוך למציאות.

I think that dreams must be fulfilled. First, it is fun to dream and imagine; second, it is fun to fulfil. The satisfaction of fulfilling a dream which you carried in your mind, in your heart and in your imagination – is enormous. It is amazing how it works – the process of the thought that pops up, the planning, the hope to fulfil, the imagining how it will look like and how it will be to live the dream when it would become real.

Hagar Levy ft. Maya Belzitsman – Dreams (lyrics)

ישנם אנשים החולמים חלומות שונים מאיתנו, כי כל אדם וחלומו הוא, כמו כל אשה וחלומה היא.

There are people who dream different dreams to ours, since each person and his/hers dream.

חלמתי I dreamt

Adele – Daydreamer

 

חלמתי שאיבדתי אותך. אחרי כל כך הרבה שנים של עצבות, אולי הגיע הזמן לשחרר?

I dreamy that I lost you. After so many years of sadness, perhaps it's time to let go?

Lianne La Havas – Dream a Little Dream of me

ארומה Aroma

Michael Wright – she

הריח שלה נשאר הרבה אחרי שהיא עזבה. ישנם דברים שאינם נמוגים גם אחרי שהם נעלמים פיזית. אני יכולה להריח. אולי אני מדמיינת, אך זה קורה. ריחות נשארים איתי. גם חלומות.

Her smell stayed long after she left. Some things don't fade even after they disappear physically. I can smell. Maybe I imagine, but it happens. Smells stay with me. Dreams too.

קראתי פעם שאנחנו חולמות בשחור-לבן ולא בצבע, שאת זה, האחרון, אנחנו מוסיפות אחרי שמתעוררות, כשנזכרות בחלומותינו. היה זמן שהייתי מנסה לשים לב בזמן שחלמתי אם זה בצבע או בשחור-לבן, אבל עד היום אינני זוכרת את התוצאה/המסקנה, אם היתה לי בכלל.

I once read that we dream in black and white and not in colour, that the latter we add after we wake up, when we recall our dreams. There was a time when I was trying to notice when I was dreaming whether it was in colour or in black and white, but to this day I don't remember the result/ conclusion, if I had any.

אני אוהבת לחלום, לדמיין מה היה אילו, מה יכול היה להיות, מה עשוי לקרות, לחפור מכל הכיוונים ואת כל השוחות האפשריות… פעם אמרה לי מישהי שזה מיותר וחסר תועלת, שחלומות אינם מתגשמים וציפיות יש רק לכריות. ואני חשבתי שציפיות הן שמות של חברות: ציפי א', ציפי ב' וכו'. אפשר לסכם את החויה איתה שנפנפתי אותה מעלי מהר מאוד והיא אינה חלק מחיי. ברוכה שפטרתני מעונשה של זו.

I like to dream, to imagine what it would have been like if, what could have been, what might happen, digging from all directions and all possible trenches… Once someone told me it's unnecessary and useless, that dreams are not fulfilled and expectations… Well, expectations lead nowhere and just bring disappointment. Let's say that I let her go very quickly and she's not part of my life. I'm blessed to be exempt of this punishment of that person.

ביאטריס כמוני, חופרת בחלומות ובמלים, הן של העבר והן של העתיד, אך בניגוד אלי – חיה את ההווה במלוא הקיטור. הווה עליו עמלה לא מעט כדי שיתגשם. אני נשארת בתחום החלומות. התכנונים שלי מעולם לא התגשמו, אף לא בחלקם. החיים שלי יותר ספונטניים. בהחלטה של רגע אני מסוגלת לארוז ולצאת לדרך אם יש כרטיס למטוס הקרוב. ביאטריס צריכה לתכנן, לבדוק אופציות, לודא שהכל יתקתק היטב.

Béatrice, like me, digs into dreams and words, both past and future, but unlike me – she lives the present in full. There was a lot to be done to make her present to come true. I remain in the realm of dreams. My designs never materialized, not even part of them. My life is more spontaneous. In a moment's decision I can pack and set off if there is a ticket for the nearest plane. Béatrice needs to plan, check options, make sure everything is ticking well.

היא באה בפורים, אחרי אינספור הכנות ותכנונים ושאלות והתוויות מסלולי טיול. אמנם יש לה פה משפחה, אך זו בכל זאת ישראל וביאטריס היא בכל זאת תיירת ולא ביקרה כאן יותר מדי פעמים, כך שיש הרבה מה להראות לה.

She came on Purim, after countless preparations and plans and questions and outlining and setting out travel routes. Although she has a family here, but it is still Israel and Béatrice is still a tourist and has not visited here too many times, so there is much to show her.

שבוע של כיף, של קלילות, של חלומות והגשמתם. אני מאווררת את הבית, מניחה לאור השמש לשטוף את הכל בחמימות נעימה. מבעד לניחוח פרי התפוז הבשל שעל העץ בחצרי, אני עדיין מסניפה את הארומה שהיא השאירה אחריה.

A week of fun, lightness, dreams and fulfilment. I air the house, letting the sunlight wash it all in a pleasant warmth. Through the scent of the ripe orange fruit on the tree in my garden, I still sniff the aroma she left behind.

 

בתמצית: ביאטריס, כצפוי, התאהבה בקציר.

 

In Essence: Béatrice, as expected, fell in love with Katzir.

על בדידות וחלומות About Loneliness and Dreams

אופטימיות אינה מלה גסה…

Optimism is not a dirty word…

 

Primal Scream – Sometimes I feel so Lonely [Lyrics]

"אני עם יוליה מגיל 12", הוא אמר לי, גאוה בקולו. זה הגבר השני בו אני נתקלת, שחי עם זוגתו שנים כה רבות וגאה על כך. הראשון, למרות נאמנותו לאשתו, בוגד בערכים אחרים. לא מזמן נתפס על חם כשהוא שולח ידו במעל ועושה בקופה הציבורית, עליה היה מופקד, כבתוך שלו. את השני הכרתי דרך אמו שהיתה אשה נחמדה ולבבית וכעת היא מרחפת בעולמות אחרים. לצערנו, מוקדם מדי.

שניהם בגיל הבשל של או-טו-טו ששים, אך עדיין שמורים היטב וניכר כי היו חתיכים לוהטים בצעירותם. זן נדיר של גברים שעיניהם אינן משוטטות כדי לחפש ואין לבם נוהה אל אשר מחוץ לנישואיהם המאושרים. הם יודעים מה טוב להם, מבינים שהשכילו לבחור את אשת חיקם הנכונה להם וחכמים דיים לשמר את הגחלת. אצל שניהם, הנשים זורחות. כדי לדעת את טיבו של גבר – יש להסתכל על אשתו. איך אמרה לי פעם מאן דהיא על מישהי שנראתה מאושרת בעליל: "ברור שהיא פורחת, כשמשקים את העציץ – הרי הוא פורח". אכן, טיפוח היא מלת המפתח.

Adele – Need You Now

אינני טיפוס המקנא באושרם של אחרים, כי הרי אין זה בא על חשבוני, אך אינני יכולה שלא לחוש דקירה של החמצה על שלי זה לא קרה. קשה להמנע מלתהות מדוע לא בורכתי במזל ולא הצלחתי למצוא את האחת שאיתה ירעד הלב בכיף.

מישהי אמרה לי פעם: "אני אמנם גרה לבד, אך אינני בודדה. יש לי את החיים שלי, את העבודה, הספרים, הסרטים, הידידים". זה היה הסדר. הייתי צריכה לדעת שאין כאן מקום לבת זוג ולא לאפשר לה להכנס לי ללב ולהותיר בו חלל כואב.

Japan – Nightporter

Lyrics

אחרת להטה במשך שלושה חודשים ובסופם פסקה ש"האופוריה נגמרה" ועברה הלאה. גם פה הייתי צריכה להקדים תרופה למכה ולהבין שמי שזזה באופן אובססיבי מאשה לאשה – אין סיכוי לצפות שהיא תסכים להניח את ראשה רק בחיקה של אחת, למרות שהיא מיללת באוזני כולן ומצרה על שאינה מסוגלת להתישב.

Primal Scream – Damaged Lyrics

למדתי, שגם אם את גמישה ומוכנה ללכת לקראת, כי יש בסיס ליחסים ביניכן, את צריכה להיות ברת מזל שגם הצד השני תבוא לקראתך. לא בורכתי. אין לי מושג למה נכנסות לי לחיים מטורללות ושתלטניות, שאינן מסוגלות לכבד את מרחב המחיה של זולתן. אני ממש לא מזמינה אותן! חברה קרובה אמרה, שלפעמים אנחנו כל כך רוצות למצוא, עד שאנחנו מעלימות עין ממגרעות וחושבות שאפשר לגשר על פני פערים בלתי אפשריים.

Judy Collins & Leonard Cohen – "Suzanne" 1976

כל הכרות חדשה צופנת בחובה תקוה גדולה שאולי הפעם זה יקרה ותוכלי סוף-סוף לנוח. מעבר לסקרנות של להכיר מישהי חדשה ולגלות את שצופן עולמה על מכמניו, יש את משאלת הלב שזו תתגלה כנשואת חלומותייך ושלא תכזיב. מה כבר ביקשתי? שתראה סביר, שתהיה טובת לב, שתפרגן, שתהיה אשת שיחה, שתעשיר את עולמי. האם זה מוגזם? אין בנמצא אחת נורמלית בשבילי?

אמי זצ"ל נהגה לומר, שעד שלא אכלת שק של מלח עם מישהו – לא תוכלי לדעת את צפונותיו. העולם השתנה והיום מספיקה כוס קפה עם אחד סוכר (ורצוי עם איזו פרוסת עוגה – גבינה, שוקולד, טירמיסו) כדי לדעת מי העומדת/יושבת לפנייך. השאלה היא אם אינך נואשת ואת מספיק בשלה כדי להבין את שעלייך לעשות. אי אפשר לשנות את הזולת וכל כמה שתשתדלי – זה לא יצליח. גם אם שוב נחלת מפח-נפש ולא פגשת אֶת זו שאַת צריכה – שתי את הקפה, אכלי את העוגה, נהלי שיחת נימוסין והפרדי בחיוך. הביטי למציאות בעיניים ואל תתחילי מה שעלול להגמר ברע.

בקיצור: נרשמתי שוב. אולי הפעם אמצא את המיועדת לי?

Primal Scream Damaged Lyrics