ארכיון תג: חפצים מיותרים

מה נשאר אחרינו What is Left After We're Gone

Blood Sweat & TearsAnd When I Die

כל חיינו אנחנו אוגרים דברים בין אם אלה נחוצים לנו ובין אם לאו. לרוב, אנחנו אוספים חפצים מיותרים לנו.

Our whole life we collect things weather they are necessary or not. Mostly, we gather stuff that is useless to us.

 

חשבתי על כך במהלך השבת, עת הבטתי מפעם לפעם מחלון דירתי על הספסל שבמדרכה ממול עליו ישב אתמול אתמול אותו קשיש כל אחר הצהרים.

I thought about that during Shabbat, when I looked from time to time from my window to the bench on the sidewalk across the street where that old man sat yesterday the whole afternoon.

בכל פעם בה הצצתי החוצה, הלכו החפצים שהותיר אחריו האיש והתמעטו. בכל פעם נגרע משהו אחר, עד לקראת צאת השבת לא נותר דבר והספסל היה ריק לגמרי. אף אחד גם לא ישב עליו במהלך השבת הזו, למרות שזה חזון נפרץ. בכל שבת נוהגים העוברים והשבים, גם ההולכים אל ומבית הכנסת, להשתהות עליו למשך זמן-מה. השבת הזו נשאר הספסל מיותם מיושבים, רק החפצים הלכו והתמעטו.

Each time I peeped outside, the stuff that that person left behind lessened. Each time something else was missing, until nothing was left and the bench was entirely empty when Shabbat was about to leave. Also, nobody sat on the bench during this Shabbat, although it's usual occupied. Each Shabbat the passers-by, including those who go to and come from the synagogue use to tarry on it for a while. This Shabbat the bench remained orphaned from people sitting on it, only the stuff waned.