ארכיון תג: חריצת דין

שק של מלח A Sack of Salt

Patricia KaasAvec Le Temps

 

משחר ילדותי אני זוכרת שאמי זצ"ל נהגה לומר שאין אנו מכירים אדם עד שלא אכלנו איתו שק של מלח.

From my earliest childhood I remember how my mother of blessed memory used to say that we don't know a person until we have eaten a sack of salt with them.

 

אני זוכרת שכילדה נהגתי לדמיין כמה זה שק של מלח. ידעתי שזה צריך להיות יותר משקיות הקילוגרם שנהגנו לקנות במכולת. כמובן שאז לא יכולתי להבין את משמעות המשפט הזה. ההבנה שבנכונותו העמוקה באה בגיל מאוחר יותר, איני זוכרת מתי.

I remember that as a child I used to imagine how much was a sack of salt. I knew it had to be more than the kilogram bags we used to buy in the grocery store. Of course, then, I could not understand the meaning of this sentence. The realization of its deep readiness came at a later age, I do not remember when.

 

Sapho – Avec Le Temps

אני תוהה איך עכשו, כשלדור הצעיר אין יותר מדי סבלנות להנות לא רק מן התוצאה, אלא גם מן הדרך והתהליך, יהיה מאן דהוא מוכן לחכות כדי שק של מלח ורק לאחר מכן לחרוץ דין. מאוד תוהה.

I wonder how now, when the young generation does not have too much patience to enjoy not only the result, but also the way and the process, how would they be willing to wait for a sack of salt and only then to pass their judgment. I do wonder.