ארכיון תג: טביעה

הצילו !!! Help

אני טובעת, הצילו Help, I'm drowning

אני טובעת, הצילו Help, I'm drowning

אתם מודעים לכך שגם ברגע הזה, בו אתם נהנים מקריאת הבלוג שלי או עושים פעילות מהנה אחרת, ישנם אנשים שאין להם אינטרנט (וזו הבעיה הכי קטנה שלהם), אין להם אוכל, אין להם מקום לישון, אין להם דבר? מודעים, כן? וזה לא סתם נכתב בלשון זכר.

Are you aware of the sad fact that also in this very moment, while you are enjoying reading my blog or you are engaging with other fun activity, there are people without internet (which is the least of their problems), they don't have food, no place to sleep, and they don't have a thing? You are aware of this, right?

אנחנו טובעות, הצילו Help, we're drowning

אנחנו טובעות, הצילו Help, we're drowning

Keren Ann & Barði Jóhannsson – La Ballade of Lady and Bird

(from their project album Lady & Bird)