ארכיון תג: טעות במספר

כבר לא Not Anymore

ניל סדקה – צחוק בגשם

Neil SedakaLaughter in the Rain

הטלפון הזה היה מוזר. זה מסוג הטלפונים שאת כל-כך מתפללת לקבל, אך כשהם מגיעים, אינך יודעת מה לעשות איתם, עם עצמך, עם המתקשרת.

This phone call was strange. It's the kind of phone calls you pray so much for, but when they arrive, you don't know what to do with them, with yourself, or with the caller.

"שרון!?" היא קובעת-שואלת בקולה הנמרץ, פרי של שרות צבאי ממושך ואני מזדקפת מיד ועוברת לדום. דחף עז כמעט מכריח אותי לקום מכסאי כדי לעמוד. כך היה תמיד. יש לה קול מדרבן שאי אפשר לסרב לו.

"Sharon!?" She determines-asks in her energetic voice, the fruit of a long army service. I straighten up immediately and am going to attention. A strong impulse almost forces me to get up from my chair to stand up. That was always the case. She has an accelerating voice that you cannot confront.

"טעות במספר", אני אומרת, סוגרת את הטלפון וממהרת לחסום את מספרה.

אינני מתרגשת ממנה, כבר לא.

"Wrong number", I say, closing the phone and quickly blocking her number.

I'm not excited by her, not anymore.

Daryl HallMe & Mrs. Jones