ארכיון תג: יום הזכרון הבינלאומי לשואה 2019

יום הזכרון הבינלאומי לשואה 2019 International Holocaust Remembrance Day

Escaping Auschwitz: I Have a Message for You

 

השנה, חפרו פחות על השואה. בכל שנה ממעיטים לחפור, עד שכנראה יפסיקו לתמיד ולא יהיה עוד מי שיזכיר או ירצה לזכור.

This year, they dug less about the Holocaust. Every year they do lesser digging, until they will probably stop forever and there will be no one to remind or want to remember.