ארכיון תג: יום ששי

שבוע נוסף עבר Another Week Passed

Anna Coote – The 21-hour work week

 

שבוע נוסף זז לנו קדימה ובלי שהרגשנו בכך, פתאום אנחנו בסופו. מדהים איך שהזמן חולף במהירות גם אם איננו נהנים.

Another week moved forward and without us paying attention, it suddenly ended. It's amazing how time passes quickly even if we do not enjoy it.

בשל חג השבועות שכיסה גם את יום ראשון, התחיל השבוע ביום שני. היה מוזר. החזיר אותי לימים בהם גרתי בחו"ל, שם מעולם לא יכולתי להתרגל לשבתון של יום ראשון, שלא לומר לעובדה שיום ששי הינו יום עבודה מלא, בניגוד אלינו, שזה חצי יום ובמקומות מסוימים אפילו אין עובדין בו.

Due to Shavuot, which also covered Sunday, this week began on Monday. It was strange. It brought memories of the days when I lived abroad, where I could never get used to Sunday as a resting day, not to mention that Friday is a full day's work, unlike in Israel, where it is a shortened (half) working day and in some places, people don't work on that day at all.

מעניין, שעל אף השבוע הקצר, היה לי הספק גדול יותר מאשר בשבוע רגיל. מדהים.

Interestingly, despite the short week, I was more productive than in a regular week. Amazing.

Sara Cameron – How to turn busy into balance

 

 

 

 

יש לך עשרה שקלים ? Do You Have Ten Shekels

עדן אלנה – Stone Cold (שיר של דמי לובאטו)

Eden Alena – Stone Cold (X Factor Israel)

אתמול, יום ששי, שתיים אחר הצהרים. הסופר מלא, כרגיל. במזל, אני מצליחה לתפוס עגלה ובשמחה שמה פעמי לעבר אזור הירקות.

Yesterday, Friday, two o'clock in the afternoon. The supermarket is crowded, as usual. Luckily, I manage to grab a cart, so happily I move towards the vegetables section.

אני מחנה את העגלה בצד, אך לא רחוק, אלא בטווח ראיה כדי שזו לא תעלם לי, שלא לדבר על הסל שלי התלוי עליה עם תכולתו החשובה לי (ארנק, כרטיסי אשראי, הטלפון הסלולרי…). אני מחלקת את תשומת לבי ואת עיני בין העגלה והעגבניות אותן אני מתעתדת לבחור. לא דבר קל, אך בהחלט בר ביצוע.

I park my cart aside, not far, but within sight so it won't disappear on me, let alone my basket which was hanging on its important content (my wallet, credit cards, my cellular…). I divide my attention and my eyes between the cart and the tomatoes I intent to choose. Not an easy task, but quite achievable.

מישהי עומדת ליד ארגז הירקות, אך איני מבחינה בה כלל. אני מושיטה יד כדי לברור לי כמה עגבניות שנראות נאות ובשלות, אך לא יותר מדי מוצקות, כדי שתתאמנה לסלט עכשו ולא בעידן אחר. ממששת את העגבניה, לוחצת היכן שצריך ושמה בשקית, עין תורנית על העגלה. בעגבניה השלישית, עיני בדרכה להשגיח על העגלה, אני פוגשת את מבטה. בטרם אני מספיקה להסב את מבטי, היא לוכדת אותי ושואלת בקול שקט: "יש לך אולי עשרה שקלים?"

A woman is standing near the vegetable box, but I don't notice her at all. I reach my hand to select some tomatoes that seem nice and ripe, but not too solid, so they will be fit to my salad now and in another era. I feel the tomato, squeeze where it needs to be pressed and put it in the bag, my eye is watching the cart. In the thirds tomato, while my eye is on its way to watch the cart, I meet her gaze. Before I manage to turn my gaze, she captures me and asks in a quiet voice: "Do you have ten shekels, perhaps?"

Abbey LincolnBrother, Can You Spare A Dime?

בדרך כלל יש לי סכום סביר של מזומנים בארנק לצרכים יומיומיים. הפעם, לא הספקתי להוציא מזומן, גם לא היה צורך כי מי צריכה כסף בשבת, ונשארו לי רק כמה מעות. הלכתי את העגלה, האשה אחרי, והוצאתי את ארנק המטבעות מן הסל, מציגה אותם לפניה: מטבע של עשרה ₪, שלוש מטבעות של חמישה ₪ ושש מטבעות של עשר אגורות. עשרים וששה ₪ וששים אג' בסך הכל. השארתי לי את ששים האגורות ונתתי לה את השאר, מצרה על שלא היה לי יותר לתת לה.

I usually have a reasonable amount of cash in my wallet for everyday needs. This time, I haven't got the chance to get to the ATM; there wasn't any need to do so, since who needs money on Shabbat, so I was left with some change. I went to the cart, the woman after me, and I took my change money wallet out of my basket, displaying the coins in front of her: a coin of ten shekels, three coins of five shekels and six coins of ten agorot. Twenty six shekels and sixty agorot in total. I kept the sixty agorot and gave her the rest, regretting that I had no more to give her.

Demi LovatoStone Cold

ששי קניות Friday Shopping

בנזין – יום ששי

Benzin – Friday

יום ששי, יום של סקס בטוח: ספונג'ה, קניות וסידורים. לא תמיד כל אלה באותו היום, כי את הספונג'ה אני מעדיפה לסגור בימי חמישי, קניות גדולות בימי רביעי וסידורים בימי ראשון או שני. אבל תמיד יש משהו שלא נסגר בימי השבוע ולשם כך נועדו ימי ששי – כדי למלא את החסר.

Friday, a day for safe SEX: shopping, running errands, and cleaning while singing (X). Not all of these on the same day, because the cleaning while singing I prefer to do on Thursdays, big shopping on Wednesdays, and running errands on Sundays or Mondays. But there's always something left from the busy week, and this is what Fridays are for – to top things up.

בדרך כלל אני צועדת כמחצית השעה לעבר השופרסל, תוך התבוננות בניחותא בחלונות הראוה. הדרך אמנם ארוכה, אך אני אוהבת לקנות שם. החנות נקיה, הסחורה טובה ובמחיר סביר בדרך כלל והמוכרות אדיבות מאוד ומסבירות פנים והן נכונות לסייע במידת הצורך.

I usually stroll for a half an hour to the Shufersal, while leisurely checking the display windows. Indeed, the way is a bit long, but I love shopping there. The store is clean, the merchandise is good and usually with a reasonable price, and the workers are very nice and welcoming, ready to assist any time.

יום ששי אחר הצהריים Friday Afternoon

מרק טעים לארוחה Delicious soup for dinner

מרק טעים לארוחה Delicious soup for dinner

אני הולכת ברחוב. יום ששי, יום קצר, עוד מעט שבת. השמש אינה מחכה לאף אחת מאיתנו והיא מזרימה את הזמן קדימה. אין לי קניות רבות, רק השלמות קטנות, כגון אצטון להסרת לק שנגמר לי; וכדי להמתיק את השבת, אני קונה 6 סופגניות טריות מהמאפיה, שתי חבילות ביסקוויטים פתי בר, 5 עגבניות (יש לי את שאר הירקות לסלט) וחמשה תפוחי אדמה למרק שאני מתכננת להכין.

I'm walking in the street. It's Friday, a short day, Shabbes is soon here. The sun doesn't wait for no one and it streams the time forward. I don't have much shopping, just a few supplementary like acetone to remove the nail polish I ran out of; and in order to sweeten Shabbat, I by 6 fresh ponchkes from the bakery, two packages of Petit-Beurre biscuits, 5 tomatoes (I have the rest vegetables for the salad) and five potatoes for the soup I'm intending to make.

השעה שתיים. אני רואה את החנויות נסגרות בזו אחר זו, לפי סדר מסוים. קודם חנויות האופטיקה, הרהיטים, הבדים ומוצרי השיפוץ לבית; אחריהן חנויות הבגדים והנעליים, ולבסוף – חנויות המזון: תחילה, המכולות השכונתיות; אחריהן, המרכולים ואחרונות – הרשתות הגדולות. יש לי חצי שעה עד לסגירת דלתות החנות האחרונה שאני צריכה, כך שאני פוסעת לי בנחת למרות הקור שהשמש אינה מצליחה להפיג.

It's two o'clock. I see how shops are closing one by one, according to a certain order. First, the optical shops, furniture, fabric and renovating shops; then, clothing and shoes, and in the end – food shops: initial, groceries stores; then, the supermarkets, and last – the big chain stores. I have a half hour until the last store I need will close its doors; therefore, I stroll leisurely despite the cold which the sun fails to abate.

אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים

סוגיאל ריספוצ'ה

מתוך ספר החיים והמתים הטיבטי

            1

אני הולך ברחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני נופל לתוכו.
אני אבוד… אין לי תקוה.

אין זו אשמתי.

לוקח נצח למצוא מוצא.

            2

אני הולך באותו רחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני מעמיד פנים שאיני מבחין בו.

אני שוב נופל לתוכו.

איני יכול להאמין שאני באותו מקום.

אבל אין זו אשמתי.

למרות זאת, לוקח זמן רב לצאת.

            3

אני הולך באותו רחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני רואה אותו שם.

למרות זאת, אני נופל לתוכו… זהו הרגל.

עיני פקוחות.

אני יודע היכן אני.

זוהי אשמתי.

אני יוצא מיד.

            4

אני הולך באותו רחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני עוקף אותו.

            5

אני הולך ברחוב אחר.

Autobiography in Five Chapters

Portia Nelson 

From: Sogyal Rinpoche, The Tibetan Book of Living and Dying

      1

I walk down the street. 

There is a deep hole in the sidewalk. 

I fall in. 

I am lost… I am hopeless. 

It isn't my fault. 

It takes forever to find a way out. 

2

I walk down the same street. 

There is a deep hole in the sidewalk. 

I pretend I don't see it. 

I fall in again. 

I can't believe I'm in the same place. 

But it isn't my fault. 

It still takes a long time to get out. 

            3

I walk down the same street. 

There is a deep hole in the sidewalk. 

I see it is there. 

I still fall in… it's a habit. 

My eyes are open. 

I know where I am. 

It is my fault. 

I get out immediately. 

            4

I walk down the same street. 

There is a deep hole in the sidewalk. 

I walk around it. 

            5

I walk down another street.