ארכיון תג: ילדי הפליטים הערביים

תרבות הנכּבה The Nakba Culture

לצפות ולתהות

שטיפת מוח לילדים פלסטיניים

Watch and wonder

Brainwashing Palestinian Children

זה נמצא מול העיניים שלנו. כל השטנה, המשטמה, השנאה, הרוע ובעיקר הטמטום ושטיפת המוח. תרבות הנכּבה. מה עושה ממשלת ישראל להכחיד את זה? כלום.

It's in front of our eyes. All the indictment, the abhorrence, the hatred, the evil and most of all the stupidity and the brainwashing. The Nakba culture. What does the Israeli government do to destroy it? Nothing.

חום יולי-אוגוסט. ילדים בעולם הולכים לקייטנות. ילדים בעולם מופעלים כדי לנפוש משנת הלימודים שעברה עליהם, כדי לכייף, כדי להתרענן לקראת שנת הלימודים הבאה עליהם לטובה.

זה מה שילדים ברחבי העולם עושים. מה עושים לילדים בקייטנות בניהול אונרר"א ובמימונה, כלומר בתרומתן של מדינות העולם? מקבלים שטיפת מוח כדי לגדול להיות שונאים לאנושות. היש דבר יותר מפגר מזה?

July-August heat. Children around the world go to summer camps. Kids around the world are activated to relax from their school year, to have fun, to freshen up for their next school year.

That's what kids around the world do. What do children do at UNRRA funded summer camps, that is, with the contribution of the countries worldwide? The children get brainwashed to grow to be humanity haters. Is there anything more dumb than that?

גֶּ'ף דָּנְהַאם – אחמד הטרוריסט המת

Jeff DunhamAchmed the Dead Terrorist

הנה ציטוטים נבחרים:

"כל קבוצה קיבלה שם של כפר כדי שכל ילד יזכור את מקום מוצאו" (מדריכה בקייטנה).

"קייטנת הקיץ מלמדת אותנו להכין עצמנו לשחרר את ארצנו. עלינו להיות נחושים כדי להחזיר את אדמתנו" (חניך שטוף מוח).

Here are selected quotes:

"Each group was given a village name so that each child would remember their place of origin" (summer camp counsellor).

"The summer camp teaches us to prepare ourselves to liberate our country. We must be determined to regain our land" (a brainwashed trainee child).

גֶּ'ף דָּנְהַאם – אחמד הטרוריסט ובנו 

Jeff Dunham – Achmed and Son (Controlled Chaos)

ואחרי כל זה משחררים את הרוצחים ומאחזים את עינינו שיהיה שלום איתם?

And after all that, the murderers are released and the those in charge pull the wool over our eyes as if we can have peace with them?