ארכיון תג: ישיבות

אנחנו והם Us and Them

על השוויון בנטל

About the equality in the burden

 

Dream theatre – אנחנו והם

Dream theatre Us and them

למה השנאה התהומית הזו? למה ההקנטה? למה בכח? הרי אפשר לעשות דברים במח, בחכמה, בתבונה ובגישה חיובית. השאלה היא היכן אפשר למצוא את החיובי בממשלת הרשע הלזו. התשובה היא: אי אפשר. קיבלנו את מה שבחרו רפֵי-שכל הזויים.

Why this abysmal hatred? Why the teasing? Why with force? After all, things can be done with using the brain, the intelligent, the wisdom and in a positive way. The question is where to find the positive in this evil government. The answer is: impossible. We got what those with an intellectual disability chose.

אין גזרה שהורידו השרים הנבזיים הללו על ראשנו, שאי אפשר למצוא לה תחליף ובמקום לגזול את כבשת הרש שלנו – הם יכלו לשתף את הגבירים והטייקונים ב"חגיגת" הנטל, אך למה שזה יקרה? למה שיקיימו את מה שהבטיחו לנו במפורש לפני הבחירות?

There is no decree that these nasty ministers have put down on our heads, which cannot be found as a substitute, and instead of usurping our poor lamb (our single prized possession) – they could share the rich people and the tycoons with the "celebration" of burden, but why should that happen? Why do they have to keep what they were specifically promised before the elections?

למה אין העם קם ומתקומם? למה מתירים אתם לרשעים בממשלה לשפוך את דמנו? אין לי מושג. אולי כי זה מגיע לכם. תמיד אפשר לשנות, הרי אנחנו דמוקרטיה ובהחלט ניתן לקבוע, אך זה תלוי במעשינו. אם נמשיך לשבת מול הטלויזיה ולבהות בשטויות שמאכילים אותנו כדי לטמטם את שכלנו – זה לא יקרה. הצלחנו להתניע מחאה, אך לא המשכתם עד המטרה, למה? המתחיל במצוה מצוּוֶה לסיימה, לא ככה?

Why doesn't the people rise and rebel? Why do you allow the wicked in the government to shed our blood? I have no idea. Maybe because you deserve it. It is always possible to change; after all, we are a democracy and certainly can determine, but it depends on our actions. If we continue to sit in front of the TV staring at the nonsense that they feed us to fool our minds – it will not happen. We were able to spark a protest, but you didn't continue to the goal, why? When one starts a Mitzvah, one is obligated to finish it, isn't it?

אחת הגזרות שהונחתו עלינו בקול ענות גבורה, במחולות ובמצלתיים – היא גיוס החרדים. את מביטה בקולות, בלשון הגסה והרגל הקלגסית הנוגשת והיית כחולמת. כל כך הרבה טמטום במהלך הזה! כל כך הרבה שנאה למה שלא צריך! שנים אני מטיפה ומסבירה שיש ללמד את צאצאינו מגיל רך ולתרבת אותם במקורותינו. לוא היו לומדים במשך הדורות רק חצי מן העושר שבכתובים המכילים את ארון הספרים היהודי העתיק – היו חיינו פה נראים הרבה יותר נורמלים. לוא העומדים בראשנו, השרים המרכיבים את ממשלת הטמטום והזדון הזו, היו לומדים כמה דברים יסודיים – יתכן והיו נוהגים בצורה הרבה יותר חכמה ולא כזו חלמאית כפי שנהגו. למה יתכן? כי יש קצת פער בין ללמוד לבין לישם את שלמדת. אינני יודעת איך אתן, אך אני אינני סומכת על תבונתם כלל. מתי קרה, במהלך כהונתן של ממשלות ישראל לדורותיהן, שמשהו נעשה בתבונה ולא מתוך שליפה ושכרון הכוחניות או לחילופין מתוך חולשה וכניעה ללחצי אינטרסנטים ואינטריגות?

One of the decrees placed upon us with the sound of joy, dancing and cymbals – is the recruitment of the ultra-Orthodox to the army. You look at the voices, the rude language and the oppressing soldier's foot, and you feel like dreaming. So much idiocy during this process! So much hate to what isn't necessary! For years I have been preaching and explaining that our offspring must be taught from an early age and cultivated in our origins. If only they would learn over the generations just half of the riches in the scriptures containing the ancient Jewish bookcase – our lives here would have seemed much more normal. If only those who lead us, the ministers who assemble this stupid malice government, they would learn a few fundamental things – they might possibly have acted much smarter and not with stupidity as they did. Why possibly? Because there is a bit of a gap between learning and implementing what you have learned. I don't know how you, but I don't trust their wisdom at all. When, during the tenure of most Israeli governments throughout the years, did something happen wisely and pre-planning, not out of belligerence intoxication or alternatively, out of weakness and submission to pressures of interested people and intrigues?

סוף מעשה במחשבה תחילה

באוצר התבונה הגדול של הפתגמים היהודיים יש הרבה מה ללמוד ולשנן, וַדאי גם להחכים ועל אחת כמה וכמה לחיות חיים חיוביים. מה כל כך קשה להקדיש את הזמן הנחוץ כדי לתכנן? אמנם אף אחד אינו יכול לתקוע לידנו שהתכנון הכי קפדני משמעו ביצוע נכון, אך לפחות ישנו מתוה שלפיו אפשר לבחון את הנושא ולנסות לסכל בעיות בטרם תצוצנה. אף אחד אינו יכול לראות את הנולד, גם לא החכמים, אולי יחידי סגולה, אך אפשר לפחות לנסות לצפות מה יקרה אם נפעל בצורה מסוימת. במקום לירות לשוא לכל הכיוונים, האם לא עדיף להתמקד במטרה מתוך כוונה טובה?

האוילות המשרישה הזו של הטלת גיוס חובה על כל החרדים ללא כל מחשבה תחילה, ללא כל תכנון, ללא הכנה מתאימה – מה אפשר לומר עליה? ודאי לא דברים חיוביים.

Think before you act

In the great treasure of Jewish proverbs there is much to learn and memorize, and certainly become wise, and even more so to lead a positive life. How hard is it to devote the time needed to plan? While no one can assure us that the most rigorous planning means carrying out things right, but at least there is an outline that according to you can look into the issue and try to thwart problems before they pop up. No one can see the foresight, nor the wise ones, perhaps outstanding individuals in their virtue, but one can at least try to anticipate what will happen if we act in a certain way. Instead of firing in vain in all directions, isn't it better to focus on a goal with good intent?

This impetus stupidity of compulsory mobilization for all the ultra-Orthodox without any first thought, without any planning, without proper preparation – what can be said about it? Certainly not positive things.

כשהרבי צוחק: ביצוע מהמם של wolga-klezmer

As der Rebbe lacht: a stunning performance by wolga-klezmer

עוצו עצה ותופר

מי שמכירה אותי, יודעת היטב שאני חילוניה אדוקה ביותר, שמחה בחלקי ונלחמת כמיטב יכולתי בכל מה שמריח מדת וכפייתה. אני חושבת ששורש רוב הרע והרוע בעולם נובע מן הדתות, בעיקר מן המאמינים הבטוחים שהם היחידים הרואים את האור ואילו השאר צריכים לנהות בעקבותיהם אחרת יש לצודם ולמגרם מן החיים. יחד עם זאת, אני נגד בורות וחושבת שיש צורך ללמד ולהנחיל לצאצאינו את מורשתנו. לא בצורה החרדית (חס ושלום לנו!), אלא כדי לדעת את שורשינו. עם, ששורשיו נגדעו בשואה שירדה עליו, חטא בהפנותו עורף לתרבותו. כמה חטאים נחטאו. ביניהם:

 1. נסיגתו של בן גוריון בפני הרב קוק בענין גיוס בחורי ישיבות ועוד. לולא הרעה החולה הזו והרכנת הראש בפני סחטנים – אולי העניינים היו נראים אחרת. לוא עמד הראש על שלו במקום להכנע בפני החשכה – היו החרדים מתרגלים לשאת בנטל וזה לא היה הופך להיות נושא שנוי במחלוקת, מעורר מדנים כל כך ובעיקר – לא היה ענין לענות בו ולהפריד בין חלקי העם, בין ממלכת יהודה לזו של ישראל הפשוטה.
 2. במקום כור היתוך אמיתי של הנחלת כל גווני התרבות שלנו לכל האוכלוסיות – ויתרנו על הנחלת לימודי הליבה לחרדים ועל לימודי הקודש לחילונים. במקום ללמד הכל – הסתגר כל מגזר בפינתו: החרדים בזו החשוכה והחילונים בבור הבורות. כך אין בונים גשר של הדדיות, אלא הפרדה. למי ולמה זה טוב?
 3. למדינה אסור לקבוע מה על הפרט לעשות ולמה לשאוף (במסגרת החוקית, כמובן), אך היא יכולה לכוון ולעמוד על המשמר כדי לסקל בעיות בטרם הן צצות. במקום לטפח טפילים – אפשר היה לתגמל את אלה היוצאים לעבודה ומפרנסים את עצמם ומשפחתם. במקום לכפות על העם או על חלקים ממנו הר כגיגית – עדיף היה לוא הקדימו מחשבה למעשה והיו מפנים כל מגזר לאן שהולם אותו בהתאם למסוגלותו. מה רע בשרות לאומי לכל ללא הבדל דת, גזע ומין?
 4. אינני מתעלמת מן העובדה שעם קום המדינה היו לנו צרכים מסוימים והיה צורך לגייס את מי שרק אפשר (ולכן התהייה: אז למה לא את כולם?), אך עם הזמן הצרכים התגמשו ויש מקום וצורך בחשיבה מחודשת. מיום שהתגייסתי, הפריע לי שהעם נחלק לכאלה שמתגייסים ולכאלה שפטורים מגיוס. למה שחור ולבן? היכן הגוונים הנוספים? למה לא שרות לאומי לכל? למה שלא כל אחד ואחת, כולל המגזר הערבי, יגויסו לטובת העם והמדינה? כך יופנו למלא את הצרכים הלאומיים בהתאם למגזרם, ליכולותיהם ולמסוגלותם. אגב, לאלה המתעקשים לההרג באוהלה של תורה – למה שלא יעשו זאת בתנאי שדה, במתחם בית החולים ובכל מקום אחר? למה זה צריך להיות דוקא בישיבה הממוזגת? היכן נכתב שהם צריכים לשבת כל היום ולהתנענע? לא שאני מזלזלת בתרומתם, אך לא עליהם להחליט במה יתרמו, כפי שאף חילוני אינו מחליט לעצמו, אלא מגויס לאן שמחליטים שיש בו צורך. במה נעלה דם החרדים מזה של החילונים?
 5. התנהגות החרדים בשנאתם ובדחייתם את החילונים ודאי לא תרמה לקרוב לבבות. הדור שלי לא קנה את השטויות שלהם ואף אחת מאיתנו לא האמינה ל"ואהבת לרעך כמוך" מצדם, כי אם בכלל אהבו (זה בספק גדול) – הרי זה את אנשי שלומם ואפילו לא את נשותיהם המודרות. אפשר להתווכח על תרבות ועל חינוך ועל דרך חיים וכו', אבל זה לא יוביל לשום דבר חיובי. ויכוחים אינם מסייעים לגשר. רק רצון טוב, גישה חיובית, קבלה של האחר והשונה ממך ובעיקר הרצון (שאינו קיים אצלם) לחיות בשלום עם כל אחד – אלה מסוגלים להביא לטוב. השאלה היא מה רוצים החרדים מאיתנו מלבד שנסתלק להם מהעיניים, אך שימשיכו להתעלק עלינו ולמצוץ את לשדנו כדי שנפרנס אותם ואת שלהם.

מה יצא לנו מההתנהלות המטומטמת הזו של החרדים וממשלות ישראל לדורותיהם? כלום! על כל גזרה שנגזרה עליהם – הם ידעו למצוא את העצה כדי להפר אותה.

Devise your strategy, but it will be thwarted

Anyone who knows me knows very well that I am a most devout secularist, contented with my lot, and fighting my best in everything that smells of religion and coercion. I think the root of most evil and malicious in the world stems from religions, especially from the faithful believers who are sure that they are the only ones who see the light, while the rest have to follow them, otherwise they must be hunted and driven from life. At the same time, I am against ignorance and think it is necessary to teach and impart to our descendants our heritage. Not in the ultra-Orthodox way (God forbid!), but to know our roots. A nation whose roots were cut off in the Holocaust, have sinned by turning its back on its culture. Some sins were sinned. Including:

 1. Ben Gurion's withdrawal to Rabbi Kook regarding recruitment of yeshiva students and more. If it hadn't been for this major problem and the submitting to extortionists – things might have been different. Had the PM not surrendered to the darkness – the ultra-Orthodox would bear the burden and it would not become a controversial issue, arising disputes and mainly – there was no issue to deal with, while separating between parts of the people, between the kingdom of Judah and that of simple Israel.
 2. Instead of a real melting pot of imparting all of our cultural tones to all populations – we gave up teaching core studies to the ultra-Orthodox, and sacred studies to the secular. Instead of teaching everything – each sector closed itself up in its corner: the ultra-Orthodox in the dark and the secular in the pit of ignorance. Thus, not a bridge of mutuality is built, but a separation. Whom does it benefit and why?
 3. The state is not allowed to determine what the individual should do and what to strive for (in the legal framework, of course), but it can aim and be ready to mitigate problems before they emerge. Instead of cultivating parasites – the government could reward those who go to work and support themselves and their families. Instead of forcing the people or parts of it force to obey without any option – it would have been better if they had actually thought ahead and would have directed each sector where appropriate to its capabilities. What's wrong with national service for all regardless of religion, race and gender?
 4. I don't ignore the fact that with the establishment of the state of Israel we had certain needs and it was necessary to recruit as many as possible (and therefore wondering: why not all of them?), but over time the needs became more flexible, and there is room and need for rethinking. From the day I was drafted, I was disturbed that the people were divided into those who are recruited, and the others, those who are exempt from recruiting. Why black and white? Where are the additional shades? Why not national service for all? Why should not everyone, including the Arab sector, be recruited for the benefit of the people and the state? This way, they will be directed to fulfil national needs according to their sector, capabilities and competences. By the way, for those who insist on being killed in Torah's tent – why wouldn't they do it under field conditions, in the hospital complex and everywhere else? Why should this be precisely in the air-conditioned Yeshiva? Where does it say they have to sit all day and shokl (shake)? Not that I disdain their donation, but it's not for them to decide what they will donate, as no secular people decide for themselves, but recruited to wherever they are needed. How does the ultra-Orthodox blood superior to that of the secular?
 5. The behaviour of the ultra-Orthodox with their hatred and rejection of the secular people certainly did not donate to bringing the people together. My generation did not buy their nonsense and neither of us believed in "love thy neighbour like you" on their part, because if they ever loved (this is in great doubt) – it is their own people, birds of a feather, and not even their excluded wives. It is possible to argue about culture and education and way of life, etc., but it will not lead to anything positive. Arguments don't help to bridge. Only good will, positive attitude, acceptance of the other and those different from you, and mostly the willingness (which they don't have) to live in peace with everyone – these things can bring good. The question is what do the ultra-Orthodox want from us, apart that we get out of their sight, but they still continue to cling to us and suck our essence of life so we will support them and theirs.

What did we get out of this dumb behaviour of the ultra-Orthodox and Israeli governments over the years? Nothing! For every decree that was put on them – they knew how to find the advice to break it.

צדיק באמונתו יחיה

השאלה היא מיהו צדיק. האם מי שמנבל את פיו ומקלל את כל העולם שאינו סר למרותו ונוהג כפושט הכי פושטי, גם אם הוא קיבל תואר רב ראשי (אוי, פוליטיקה ודת, פוי!!!) – זה צדיק זה? אבוי לנו עם צדיקים כאלה. כך נראים נציגי הדת בימינו וזה מגעיל! שום דרך ארץ (והרי זו קדמה לתורה!) לאלה שאינם חולקים את השקפת עולמך. בזוי ומבזה! האם האיש בשמלה (ואין הכוונה לרשע הנחבא אל הבונקר שלו בלבנון) הוא זה שאמור לקבוע לנו את אורח חיינו ומפיו המטונף יש ללמוד את דברי הטפשות והשטנה שהנמבזה הלזה מפיץ?

Righteous in his faith will live

The question is who is righteous. Is anyone who filths his mouth and curses the whole world that disobey him and acts as the most simplistic brat, even if he has received a title of Chief Rabbi (oy, politics and religion, Feh!!!) – is that a righteous person? Alas for us with such righteous people. This is what religious representatives look like these days, which is disgusting! There are no good manners (and this was a precursor to the Torah!) for those who don't share your worldview. Despicable and disgraceful! Should the man in the dress (and I don't mean the evil hiding in his bunker in Lebanon) the one who is supposed to determine our way of life and from his dirty mouth we should learn the silliness and hatefulness that this abhorrent spreads?

יש בעיה כשמאן דהוא בטוח שכל האמת נמצאת אצלו והוא משוכנע כי מי שאינו שותף לאמונתו – יש לדחותו, לנדותו, לרצחו נפש וכו'. חילוניה כמוני, הצופה בעדר הבהמות בלבושו האחיד, בהתנהגות האוילית של נהייה אחר מוצא פי הרבי, המרן, האדמו"ר וכל תארי ההֲבְלוּת האחרים, בהדרת נשים ובשלל מרעין בישין שבאמתחתם, אינה יכולה אלא לבוז לקהל החרדים הלזה. את מביטה במנהגיהם וגם אם תשפשפי את עינייך ותגרדי בראשך (אולי תמצאי שם איזושהי הארה) – לא תצליחי להבין אותם. אינני יכולה למצוא שום יופי בהתנהגות אלימה ובכפייה על הזולת לנהוג כמותם. לי אין אמונה באל, אלא במעשי האדם. אף אל אינו גורם לאף אדם לעשות את מעשיו, אלא האדם עצמו הוא זה שפועל. אף אל אינו דוחף אף אחד לצעוק על אשה היושבת בקדמת האוטובוס לעבור לירכתיו וגם לא לעורר מהומות ולשבור ולנתץ חלונות משל היו אלה אלילים. ענין של חינוך איך תתיחס אל מי שאינו שותף לאמונתך הטפלה, המטומטמת.

There is a problem when somebody is sure that all truth is in him and he is convinced that those who don't share his beliefs – must be rejected, shunned, murdered, etc. Secular people like me, who watch the herd of beasts in their uniform, the stupid behaviour of following after the Rebbe's utterance, the Maran, the Admor, and all other useless titles, with the exclusion of women and the variety problems they have in their possession, I can only despise the crowd of this ultra-Orthodox. You look at their customs and even if you rub your eyes and scratch your head (you might find some enlightenment there) – you won't be able to understand them. I can find no beauty in violent behaviour and coercion on others to act like them. I have no faith in God, but in human actions. No god causes any person to do any deed, but the person himself is the one who acts. No god pushes anyone to yell at a woman sitting in the front of the bus to go to the back, nor to riot and break and smash windows as if they were idols. It's a matter of education and manners how you will treat those who don't share your stupid superstition.

יחד עם הגיחוך והבוז שהללו מעוררים בי במלבושיהם ובמנהגיהם – מעולם לא עלה על דעתי להגיע לשכונותיהם כדי להכריז שאני כאן ולחלל את השבת בפניהם. ההפוך הוא שקורה: כשהם מגיעים לשכונה מסוימת – אין הם יכולים לשבת בשקט. חס ושלום אם יקרה כזאת ויהיה שקט! הם מיד צריכים להכריז על בואם (כאילו שאי אפשר להבחין בהם על מדיהם המגוחכים) ולכפות על סביבתם את מנהגיהם. בטוב, כמובן, בטוב, בנחת ובדברי כיבושין. אחר כך, אם מתעלמים מהם – הם עוברים לאלימות, מה שנקרא: בכיבושין תעשה לך מלחמה, כי התחבולות כבר אינן מועילות.

Along with the ridicule and disdain that these people arise in me with their clothing and customs – it never occurred to me to go to their neighbourhoods to declare that I was here and desecrate the Sabbath in their faces. The opposite is happening: when they come to a certain neighbourhood – they cannot sit still. God forbid if this happens and it is quiet! They must immediately declare their arrival (as if their ridiculous uniforms are indistinguishable) and impose their customs on their surroundings. With a nice approach, of course, nicely, leisurely and with persuasive words. Then, if ignored – they go to violence, meaning: by persuasive words you will provoke war, because the tricks are no longer useful.

Shalom! Music Between Friends: As der Rebbe lacht

ואהבת לרעך כמוך

כשאתה חרדי, זה לא בא בחשבון. איך תוכל לאהוב את מי שנוהג אחרת ממך? איך תוכל להמנע מלכפות את דעותיך ומנהגיך על מי שאין לו עימם ולא כלום? אז מה אם יש ציווי כזה? גם יש דיבר שאוסר על רצח, אז דתי נמבזה לא רצח?

Love thy neighbour as thyself

When you're an Orthodox, it's out of the question. How can you love someone who behaves differently from you? How can you avoid imposing your opinions and customs on someone who has nothing to do with them what so ever? So what if there is such an order? There is also a commandment that forbids murder, so didn't a religious drek murder?

כשמוצאים במקום מסוים עצמות, ישר נמצא שם התגודדות של חרדים המתקיפים ועוצרים הכל מפני חילול המת האלמוני. איפה הם כשמדובר בחיילים חילונים, בבחינת "לא משלנו"? איפה אהבת רעך? החילוני אינו אחיך ורעך? כנראה שלא.

When bones are found in a certain place, there is a gathering of ultra-Orthodox who attack and stop everything from desecrating the anonymous dead. Where are they when it comes to secular soldiers, as they aren't "ours"? Where is the love of thy neighbour? Isn't the secular your brother and neighbour? probably not.

אז מה אפשר לעשות? איך ניתן לתקן? ודאי שלא באמצעות כפייה, כי מה ששנוא עלינו אל לנו לעשות לצד אחר, גם אינו חברנו ועולמו רחוק משלנו כרחוק מזרח ממערב לנצח. לא מוכרחות לאהוב. מה שכן, יש להחליט לקבל את האחר, זה הכל. זו כל התורה כולה על רגל אחת: וקיבלת לרעך כמוך.  לקבל את הזולת כפי שהוא, לא לשנותו ולא לאנוס. לאף אחד בעולם אין בעלות על האמת. לכל אחת מאיתנו האמת שלה והיא זו שמתאימה לה. יחד עם זאת, אין לאפשר לאף אחד לטפס עלייך, אין להרשות לאף אחד להתעלק על זולתו. מי שבוחר דרך מסוימת – שישלם את המחיר בעצמו ולא החילוני צריך להחזיק את הדתי. כשתיבש הבאר – תצטרכנה העלוקות למצוא להן מקור פרנסה בכוחות עצמן. אנחנו יכולים לסייע בידם לצאת ממעגל ההתעלקות והעליבות. כמו שדתיים בארצות הגויים מסתדרים בעצמם בלי להתעלק על הקופה הציבורית של אותה מדינה – כך אפשר להנהיג גם בארצנו. בשכל, במח, לא בכח. ויפה שעה אחת קודם.

So what can be done? How can in been fixed? Certainly not through coercion, because what we do hate we should not do to another side, neither if he isn't our friend and his world is far from ours, as far east to the west forever. It's not compulsory to love. However, one has to decide to accept the other, that's all. This is the whole Torah on one foot (very briefly): thy shalt receive thy neighbour as thyself. Accept the other as they are, not change them or coerce. No one in the world owns the truth. Each of us has her truth and it is the one who fits her. At the same time, no one should be allowed to climb on you, no one should be allowed to leech on others. Anyone who chooses a certain way – should pay the price himself and not the secular should hold the religious. When the well dries – the leeches will have to find a source for livelihood on their own. We can help them to get out of the cycle of leeching and misery. Just as religious people in the gentile countries manage themselves without blaming the public funds of that country – so can it be implemented in our country. With intelligence, with brains, not by force. And the sooner the better.

איש בין שתי נשים? אוי וועי! זה אסור! A man between two women? Oh my! It is forbidden!דוסיותאיש בין שתי נשים? אוי וועי! זה אסור! !A man between two women? Oy vey, it's forbidden

 [אנחנו לובשות מכנסיים, אולי זה מֵקל? ?We wear pants, maybe it makes it easier]

פינת הפולקלור מיוטיוב:

 1. מצוה טאנץ האדמו"ר מראחמסטריווקא
 2. Satmar Rebbe Dancing Mitzvah Tanz In Israel
 3. האדמור מסקווירא במצוה טאנץ
 4. Tosher Rebbe Shlita singing a Song
 5. Holy Tosh Rebbe Mitzva Tantz

Folklore spot from YouTube:

 1. The Mitzvah Tanz Rebbe of Rahmstrivka
 2. Satmar Rebbe Dancing Mitzvah Tanz In Israel
 3. The Admor from Squira in Dance Mitzvah Dance
 4. Tosher Rebbe Shlita singing a Song
 5. Holy Tosh Rebbe, Mitzva Tantz