ארכיון תג: ישראליות

שוויון? נטל?

פטריוטיות לומדים בבית

פטריוטיות לומדים בבית

במדינה נורמלית ומתוקנת, אין מפלין בין אזרח לאזרח. כשיש מלך וכשהחוק מושל בכיפה, מתקנים תקנות ומחוקקים חוקים כדי שישרתו את הכל ובעיקר – לטובת האזרחים כולם.

הכרתי פעם דתית, שהתגאתה באוזני על שעשתה שירות לאומי. מחיתי לה כפיים בכל לבי ועניתי לה שחבל שלא כולן כמוה ולא כולן מוצאות לנכון לשרת את מדינתן בהתאם ליכולתן.

במדינה נורמלית ומתוקנת, מחוקקים חוקים ישרים ושוים, שאינם מבלבלים את הציבור וזה יכול לעמוד בגזרות המושתות עליו.

אין מסיתים ציבור במשנהו, אלא מותחים קו על אי השוויון – ויפה דקה אחת קודם – ומכילים את החוק על הכל, ללא הבדל דת, גזע ומגדר.

אם העומדים בראשנו טרם שמו לב, הרי שאף שכולנו נבראנו בצלם, הרי שלא כל בני האדם נולדו שוים. לכן, מלבד "חנוך לנער על פי דרכו", יש גם להתיחס לכל אחד ואחת מאיתנו על פי דרכנו בהגיענו לפרק של תרומתנו למען המדינה, שאני קוראת לו "שרות לאומי". אמנם קשה מאוד (אפילו יותר מקריעת ים סוף, אני יודעת, הייתי שם) לשנות הרגלים ובעיקר להוציא עצלן מרבצו ולכוונו לדאוג לעצמו במקום לחיות על חשבון אחרים כטפיל זה, אחרי שזה החינוך שהלה קיבל עוד ברחם אמו. אומרים שהעובר ברחם שומע את סביבתו ומפנים.

לכל דבר יש פתרון, אם רק רוצים לפתור באמת. צריך רק רצון מצד הליימכים העומדים בראשנו.

והכל מתחיל ומסתיים, כפי שאני נוהגת להטיף, בחינוך. כשינוקא סופג עם חלב אמו את השנאה לאלו שאינם מוצאים לנכון לומר בכל בוקר "מודה אני" ובעיקר למדינה בה הם חיים וגדלים להיות טפילים על חשבון זולתם בתירוץ של "לימוד התורה למען שמירת עם ישראל", איך אפשר להתפלא על שזה אינו מוכן להיות אזרח שוה-זכויות כשהוא גדל?

הדודאים – מה למדת בגן היום