ארכיון תג: להודות

להודות Giving Thanks

תודה – משירי עוזי חיטמן

Thanks – Uzi Hitman's songs

בשטויות של העידן החדש ממליצים להודות ליקום בסוף כל יום על מה שזה נתן לנו במהלך היום, לפחות שלוש תודות. בחייאת!

The New Age nonsense recommends of giving thanks to the universe at the end of each day for what it gave us during the day, at least three thanks. Do me a favour!

אין לי שום דבר נגד הודיה כשלעצמה, כי זה בהחלט דבר טוב להודות, גם גורם לנו להרגיש טוב לציין שהיה לנו יום טוב ולראות את הדברים החיוביים בחיינו. אני מכירה כמה שלוא היו עושים זאת במקום לקטר ללא הרף – החיים שלהם היו נראים הרבה יותר חיוביים. השטויות של העידן החדש גם אומרות שמחשבה יוצרת מציאות, כלומר: חשבי חיובי ותקבלי חיים חיוביים. אני חושבת חיובי כבר שנים בתקוה לזכות ב-22 מליון פאונדים בלוטו וזה עדיין לא קרה. אני אופטימית ומקוה לטוב.

I have nothing against prayers of thanks per se, because it's good to give thanks. It also makes us feel good to note that we had a good day and see the positive things in our lives. I know a few people that if they would embrace this habit instead of bitching constantly – their lives would be much more positive. The nonsense of the New Age also says that thought creates reality, meaning: think positive and you will have a positive life. For years I think positive with hope to win 22 million pounds in the lottery and alas it didn't happen so far. I'm optimistic and hope for the best.

 

גיציה קוחנה 1

Gitzya Kochna 1