ארכיון תג: להיות עצמך

היא לא היתה בסדר   She wasn't OK

לבירינת' – מתחת ליופי שלך (עם אמילי סנדיי)

LabrinthBeneath Your Beautiful ft. Emeli Sandé

"את בסדר?" לפעמים עלייך לשאול את השאלה הזו למרות שאת יודעת את התשובה. היא לא היתה בסדר.

"Are you OK?" Sometimes you have to ask this question even though you know the answer. She wasn't OK.

Dr. Shimi Kang – What one skill = an awesome life?

סגנון חופשי Free Style

תיק גב מהמם של תהל שדות

תמיד חתרה לעבר המטרה אותה הציבה לעצמה בלי מורא, בלי להסס, עם בטחון עצמי עוצמתי.

She always strove for the goal she had set for herself without fear, without hesitation, with a strong self-confidence.

עשינו יחד כברת-דרך משמעותית, רבת שנים ואני עוקבת בהנאה רבה אחר התפתחותה, הן האישית והן המקצועית. אשה רבת עוצמה, בטוחה בעצמה ובדרכה, היודעת מה רצונה, מביעה זאת ומשיגה את זה. מאז אני זוכרת את עצמי נהיתי אחר מודליות לחיקוי עוצמתיות ושמחתי שזו נקלעה אל חיי ואנחנו חברות עד עצם היום הזה.

We have made a long and significant journey together for many years, and I follow with delight her development, both personal and professional. A powerful woman, confident in herself and in her path in life, knows what she wants, expresses and achieves it. Since I remember myself, I always followed powerful role models, and I am happy that she came into my life and we are friends to this day.

תיק צד מהמם של תהל שדות An amazing bag designed by Tahel Sadot

תיק צד מהמם של תהל שדות

אני אוהבת את הסגנון שלה, איך שהיא חופשיה מכל תכתיב שהוא, ממה שמקובל. אחת מאמרותיה החביבות עלי היא: "מה שמקובל עלי, לא בהכרח מקובל על זולתי, ומה שמקובל על זולתי, לא בהכרח מקובל עלי". הסגנון החופשי הזה, לפיו היא חיה את חייה, מדהים אותי בכל פעם מחדש. אשה מדהימה!

I like her style, how she is free of any dictation, from what is acceptable. One of her sayings which I like is: "What's acceptable to me, isn't necessarily acceptable to others, and what's acceptable to others, isn't necessarily acceptable to me". This free style, in which she lives her life, amazes me every time anew. A remarkable woman!

Jill Scott – You Don't Know

♀♀

הסבר לתמונות (שנלקחו מהאתר של תהל שדות) התיקים המדהימים שברשומה:

כחובבת תיקים מכורה, מצאתי את אלה מהממים ביותר, מאוד לטעמי והייתי שמחה לוא היו שלי. חשבתי שהם מתאימים לקשט את הרשומה.

An explanation for the photos (taken from Tahel Sadot's site) of these amazing bags in this post:

As an addicted bags lover, I found these most remarkable, very much to my taste, and I would be very happy if they were mine. I thought that they were suitable to decorate this post.

The art of being yourself – Caroline McHugh

אני לא כזו I'm Not Like That

Soraia – I'm Not Like Everybody Else

 

שתיהן לא היו מוכנות למה שעמד לקרות. שתיהן לא צפו את הבאות. לאחת היו ציפיות, לשניה כלל לא.

Neither was prepared for what was about to happen. Neither of them could foresee what was coming. One had expectations, the other none what so ever.