ארכיון תג: להציל נפש

להציל נפש אחת Saving One Soul

כל המציל נפש All who save lives

כל המציל נפש … All who save lives

היום הזה, מבחינתי, היה מוצלח. אני בטוחה שהצלתי נפש.

This day, as far as I'm concerned, was successful. I'm sure I saved a soul.

כל חיי השתדלתי למצוא לעצמי חברות שתתאמנה לי. כאלה, שאשמח לבלות בחברתן. לכל מקום אליו נקלעתי – תמיד מצאתי לפחות חברה אחת כזו. פעמים רבות, מצאתי גם יותר. לפני ארבע וחצי שנים עברתי לגור בחדרה. בשנתיים הראשונות כמעט ולא יצאתי מהבית לפעילויות, משום שהייתי עסוקה בסידור הבית ובהפטרות מכל החפצים אותם ירשתי במהלך השנים. חשתי, שהגיע הזמן להתנקות, לא להחזיק יותר דברים שאיני משתמשת בהם. לא קל, אפילו קשה מאוד לזרוק דברים שאמי זצ"ל קנתה ולא השתמשה והם עדיין כחדשים, אבל הייתי נחושה.

All my life I've been trying to find friends who will suit me. Such that I would be happy to hang out with. Wherever I went, I always found at least one such friend. Many times, I also found more. Four and a half years ago I moved to Hadera. During the first two years, I hardly left the house for activities, because I was busy arranging the house and getting rid of all the items I had inherited over the years. I felt that it was time to clean up, not to hold anymore onto things I was not using. It's not easy, it's even very hard to throw away things that my mother of blessed memory bought and did not use. Things that are still new, but I was determined.

בשנה השלישית נרשמתי לפעילות גופנית ספורטיבית כדי לתחזק את הגוף והעצמות. היה כיף, היו חוויות מעניינות, רכשתי חברות. השנה, החלטתי להקדיש זמן לפעילות חברתית, לצאת יותר, לבלות, לצפות בסרטים, להנות מחיי. מהחברות שליקטתי, יצרתי חבורה שהלכה והתגבשה מפגישה לפגישה. חברות הביאו חברות וכך, הגרעין שהתחיל משבע חברות, גדל למנין, ואז ליותר ויותר. לא בכל פעם באות כולן, כי לא כולן פנויות באותו הזמן, אך תמיד יש לפחות תריסר חברות מסונכרנות שיכולות לבלות יחד לא רק בימי חול, אלא גם בחגים בהם אין אנו יכולות לחגוג עם המשפחה. אנחנו דואגות זו לזו ולעולם לא נשאיר מישהי בגפה, אם זה בערב שבת, בשבת ובחגים.

In the third year I enrolled in physical sport exercise to maintain my body and bones. It was fun, there were interesting experiences, I acquired girlfriends. This year, I decided to devote time to social activities, going out more, having a good time, watching movies, enjoying my life. From the friends I gathered, I created a group that was forming from meeting to meeting. Friends brought friends, and thus, the nucleus that started from seven friends, grew to a minyan, then more and more. Not every time they all come, because not all of them are available at the same time, but there is always at least a dozen synchronized friends who can spend time together not only on weekdays, but on holidays we can't celebrate with the family. We take care of each other and never leave anyone alone, whether it's Friday night, Shabbat and/or holidays.

מישהי אמרה לי היום שאחת החברות בחבורה שלנו מוזרה ושאלה איך אני מסתדרת איתה. הענין הזה של "מוזרוּת" מעסיק אותי במשך שנים רבות. מעולם, ככל שאני זוכרת את עצמי, לא תייגתי אף אחד כמוזרה. מבחינתי, כל אחד יכול להחשב למוזר. תמיד ימצא מאן דהוא שיעליל על זולתו עלילות שוא משום שהוא מחליט שהלה מוזר. עניתי, שהלה אינה נראית לי מוזרה כלל וכלל ולוא ידעה את קורות חייה – היתה מבינה מדוע זו מתנהגת בצורה שנראית לה "מוזרה".

Someone told me today that one of the members of our group was strange and asked how I was getting along with her. This matter of "strangeness" has preoccupied me for many years. Never, as far as I can remember, have I labelled anyone as strange. As far as I'm concerned, anyone can be considered strange. Someone would always find a way to make false accusations about somebody else because he decided that person was strange. I replied that she does not seem strange to me at all, and if she knew the story of her life – she would understand why she behaves in a way that seems "strange" to her.

זו הביטה בי במשך זמן רב וראיתי איך היא מעכלת את הדברים שאמרתי. "את צודקת", אמרה אחרי זמן רב נוסף בו הפכה בענין. "אסור לשפוט אף אחד כשאין יודעים מה הסיפור שלו."

"תודה!" עניתי לה, מהנהנת. "אף אחת מאיתנו אינה יודעת הרבה על זולתנו, כך שעדיף לא לומר דברים שעלולים לפגוע. כולנו נשים איכותיות אחת-אחת ואם מישהי נראית לך מוזרה, זה לא משום שהיא באמת כזו, אלא משום שאינך מכירה אותה באמת. להכיר באמת מישהי – לוקח זמן. קחי את הזמן הזה", יעצתי.

She looked at me for a long time and I saw how she was processing what I said. "You're right," she said after a longer time in which she put a deep thought in the matter. "We shouldn't judge anyone when we don't know what their story is."

"Thank you!" I answered her, nodding. "None of us know much about each other, so it's better not to say things that might offend, we're all quality women one by one, and if somebody seems strange to you, it's not because she really is so, but because you don't really know her. To really know somebody – it takes time. Take this time," I advised.

במשפט אחד:

נראה לי שהצלתי נפש אחת.

In one sentence:

I think I saved one soul.

אינך הולכת להציל אותי, נכון? You're not going to save me, are you?

אינך הולכת להציל אותי, נכון ? You're not going to save me, are you