ארכיון תג: לחלום

עדיין חולמת עלייך I Still Dream About You

DepedroTe Sigo Sonando [תרגום לעברית]

 

ישנן נשים שנכנסות אל חיינו ואל לבנו ומשתכנות שם. ישנן כאלה היוצאות מלבנו ומחיינו. וישנן אלה היוצאות מחיינו, אך נשארות אצלנו עמוק בלב.

There are women who enter our lives and our hearts and settle there. There are those who leave our hearts and get out of our lives. And there are those who leave our lives, but remain deep in our hearts.

היתה לנו חתיכת דרך לעבור עד שהגענו להבין זו את זו ולהתרגל זו לזו. מטבע הדברים, שתי נשים שונות, עם רקע שונה, טעמים שונים. עד שהחלטנו לקבל זו את זו עם כל השונה שבנו, לקח די הרבה זמן.

We had quite a way to go until we came to understand each other and get used to each other. Naturally, two different women, with different backgrounds, different tastes. Until we decided to accept each other with all that was different in us, it took quite a while.

DePedro – Theme from Midnight Cowboy + Te Sigo Soñando

 

ואז, כשהכל בינינו היה מסודר, ממש-ממש לפני השגרה המבורכת, היא הלכה מאיתנו. עדיין חולמת עלייך, אהובתי.

And then, when everything between us was organized, right-just before the blessed routine, she left us. I Still dream about you, my love.

נעימת הסרט קאובוי של חצות

The Film Symphony OrchestraMidnight Cowboy Theme