ארכיון תג: ליל הסדר

ערב פסח ה'תשע"ט Passover Eve 5779

מַצָּעִית חג שמח (Chag Same'ach (Happy holiday placemat

מַצָּעִית חג שמח   Chag Same'ach (Happy holiday) placemat

ערב פסח, מצאנו לנו זמן לשבת בבית קפה לחמץ אחרון.

On the eve of Passover, we found time to sit in a café for the last chametz.

מחר ליל הסדר. הנקיונות כבר מאחורינו, שום פירור חמץ אינו בנמצא בבית. אנחנו מנערות היטב את בגדינו בחדר המדרגות ושלות את נעלינו על הסף בטרם נכנס הביתה. הפסח שלנו כהלכתו, בהתאם למסורת שלנו.

Tomorrow is the Passover Seder. The cleanness is already behind us, no crumbs of chametz are available in the house. We shake our clothes well in the stairwell and take off our shoes on the threshold before he enters the house. Our Pesach is a proper one, according our tradition.

הקפה טעים, החמץ טעים מאוד – עוגת שוקולד משמרים. ממחר, רק מצות.

The coffee is delicious, the chametz is very tasty – chocolate yeast cake. From tomorrow, only matzos.

במשפט אחד:

שתינו אוהבות מצות מאוד.

In one sentence:

Both of us love matzos very much.

קפה ועוגה בבית קפה Coffee and cake in a café

קפה ועוגה בבית קפה   Coffee and cake in a café

ליל הסדר The Seder

 

The Story of Moses

 

ישנן כאלה המארחות וישנן המתארחות. אני את האירוח מיציתי ועכשו אני מתארחת. ברוך השם, יש משפחה בשפע ובכל שנה יש היכן להתארח. ברוך השם.

There are the hostesses and there are the guests. I did my fair share of hosting, and now it's my time to be an invitee. Thank G-dess, there is a large family and each year there is where to be hosted. Thank G-dess.

 

יציאת מצריים